Makluman

Laman perkongsian ilmu, pemurnian akidah, membanteras perbomohan, tolong menolong dan perubatan alternatif menurut Islam dan tradisional untuk mencari redha Allah SWT
Free Image Hosting
Assalamualaikum wbh pembaca mukmin sekelian.
Mulai 1 Dec 2012, Laman Emjay di emjayjb.multiply.com telah tidak lagi beroperasi disebabkan Multiply tidak mampu lagi mengendalikannya. Laman Emjay di Multiply yang telah beroperasi semenjak 2006 telah berpindah ke blogspot ini. Maaf di atas segala kesulitan. Selamat membaca dan semoga Allah memberikan taufik hidayah rahmat dan berkat kepada para pembaca sekelian.

Sempena Aidilfitri ini, saya mengucapkan; Taqabalallhu minnna wa minkum
(Semoga Allah SWT menerima amal saya dan amal Anda)

Thursday, 25 October 2007

FATWA-FATWA ULAMA AHLUS SUNNAH TENTANG JAMA’AH TABLIGH

Dengan nama Allah yang maha Pemurah lagi maha Penyayang

Assalamualaikum wbh

Berikut saya lampirkan copy paste yang saya perolehi dari Laman Tranungkite di http://www.tranungkite.net/modules.php?name=News&file=article&sid=4220 .

Bacalah, fahamilah dan hayatilah penulisannya!

Sekian wassalam

Emjay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


FATWA-FATWA ULAMA AHLUS SUNNAH TENTANG JAMA’AH TABLIGH

Kita akan membawa beberapa fatwa (keputusan) para ulama tentang Firqah Tabligh, agar ummat mengerti bahwa kita menuduh mereka sesat bukan dari kita sendiri, tapi kita mengambilnya dari ucapan ulama kita yang mulia, semoga Allah mengampuni mereka yang telah wafat dan menjaga yang masih hidup. Perhatikan ucapan para ulama ini agar terbuka kekaburan yang selama ini menutupi mereka. Dan hendaklah bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok ini segera keluar dan yang kagum segera sadar dan membenci, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. 

1. Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah
“Dari Muhammad bin Ibrahim kepada yang terhormat raja Khalid bin Su’ud.
Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ba’du:
Saya telah menerima surat Anda dengan no. 37/4/5/D di 21/1/82H. Yang berkaitan tentang permohonan untuk bekerja sama dengan kelompok yang menamakan dirinya dengan “Kulliyatud Da’wah wat Tabligh Al Islamiyyah.”

Maka saya katakan: Bahwa jama’ah ini tidak ada kebaikan padanya dan jama’ah ini adalah jama’ah yang sesat. Dan setelah membaca buku-buku yang dikirimkan, kami dapati di dalamnya berisi kesesatan dan bid’ah serta ajakan untuk beribadah kepada kubur dan kesyirikan. Perkara ini tidak boleh didiamkan. Oleh karena itu kami akan membantah kesesatan yang ada di dalamnya. Semoga Allah menolong agama-Nya dan meninggikan kalimat-Nya. Wassalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 29/1/82H.” (Al Qaulul Baligh hal. 29 dengan diringkas)

2. Syaikh Hummud At Tuwaijiri rahimahullah
“Adapun ucapan penanya: Apakah aku menasehatinya untuk ikut khuruj dengan orang-orang tabligh di dalam negeri ini (Saudi) atau di luar?

Maka saya jawab: Saya menasehati penanya dan yang lainnya yang ingin agamanya selamat dari noda-noda kesyirikan, ghuluw, bid’ah dan khurafat agar jangan bergabung dengan orang-orang Tabligh dan ikut khuruj bersama mereka. Apakah itu di Saudi atau di luar Saudi. Karena hukum yang paling ringan terhadap orang tabligh adalah: Mereka ahlul bid’ah, sesat dan bodoh dalam agama mereka serta pengamalannya. Maka orang-orang yang seperti ini keadaannya, tidak diragukan lagi bahwa menjauhi mereka adalah sikap yang selamat.

Sungguh sangat indah apa yang dikatakan seorang penyair:
Janganlah engkau berteman dengan teman yang bodoh.
Hati-hatilah engkau darinya.
Betapa banyak orang bodoh yang merusak seorang yang baik ketika berteman dengannya.” (Al Qaulul Baligh, syaikh Hummud At Tuwaijiri hal. 30)

3. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani hafidhahullah
Pertanyaan: Di sini ada pertanyaan: Apa pendapat Anda tentang Jama’ah (firqah) Tabligh dan apakah ukuran khuruj ada terdapat dalam sunnah?

Jawab:Pertanyaan ini adalah pertanyaan penting. Dan aku memiliki jawaban yang ringkas, serta kalimat yang benar wajib untuk dikatakan. Yang saya yakini bahwa da’wah tabligh adalah: sufi gaya baru. Da’wah ini tidak berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Khuruj yang mereka lakukan dan yang mereka batasi dengan tiga hari dan empat puluh hari, serta mereka berusaha menguatkannya dengan berbagai nash, sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan nash secara mutlak. Sebenarnya cukup bagi kita untuk bersandar kepada salafus shalih. Penyandaran ini adalah penyandaran yang benar. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak bersandar kepadanya. Bersandar kepada para salafus sholih, -wajib diketahui hakikat ini,- bukanlah seperti bersandar kepada seseorang yang dikatakan pemilik mazhab ini atau kepada seorang syaikh yang dikatakan bahwa dia pemilik tarikat ini atau kepada seseorang yang dikatakan bahwa dia pemilik jama’ah tertentu. Berintima’ (bergabung) kepada salaf adalah berintima’ kepada sesuatu yang ‘ishmah (terpelihara dari dosa). Dan berintima’ kepada selain mereka adalah berintima’ kepada yang tidak ‘ishmah. Firqah mereka itu –cukup bagi kita dengan berintima’ kepada salaf- bahwa mereka datang membawa sebuah tata tertib khuruj untuk tabligh (menyampaikan agama), menurut mereka. Itu tidak termasuk perbuatan salaf, bahkan bukan termasuk perbuatan khalaf, karena ini baru datang di masa kita dan tidak diketahui di masa yang panjang tadi. (Sejak zaman para salaf hingga para khalaf). 

Kemudian yang mengherankan, mereka mengatakan bahwa mereka khuruj (keluar) untuk bertabligh, padahal mereka mengakui sendiri bahwa mereka bukan orang yang pantas untuk memikul tugas tabligh (penyampaian agama) itu. Yang melakukan tabligh (penyampaian agama) adalah para ulama, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dengan mengutus utusan dari kalangan para sahabatnya yang terbaik yang tergolong ulama mereka dan fuqaha` mereka untuk mengajarkan Islam kepada manusia. Beliau mengirim Ali sendirian, Abu Musa sendirian, dan Mu’adz sendirian. Tidak pernah beliau mengirim para sahabatnya dalam jumlah yang besar, padahal mereka sahabat. Karena mereka tidak memiliki ilmu seperti beberapa sahabat tadi. 

Maka apa yang kita katakan terhadap orang yang ilmunya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sahabat yang tidak dikirim Nabi, apa lagi dibanding dengan para sahabat yang alim seperti yang kita katakan tadi?! Sedangkan mereka (Firqah Tabligh) keluar berdakwah dengan jumlah puluhan, kadang-kadang ratusan. Dan ada di antara mereka yang tidak berilmu, bahkan bukan penuntut ilmu. Mereka hanya memiliki beberapa ilmu yang dicomot dari sana sini. Adapun yang lainnya, hanya orang awam saja. Di antara hikmah orang dulu ada yang berbunyi: Sesuatu yang kosong tidak akan bisa memberi. Apa yang mereka sampaikan kepada manusia, padahal mereka mengaku (jama’ah) Tabligh?

Kita menasehati mereka di Suriah dan Amman agar duduk dan tinggal di negeri mereka dan duduk mempelajari agama, khususnya mempelajari aqidah tauhid, -yang iman seorang mukmin tidak sah walau bagaimanapun shalihnya dia, banyak shalat dan puasanya-, kecuali setelah memperbaiki aqidahnya.

Kita menasehati mereka agar tinggal di negeri mereka dan membuat halaqah ilmu di sana serta mempelajari ilmu yang bermanfaat dari para ulama sebagai ganti khurujnya mereka ke sana kemari, yang kadang-kadang mereka pergi ke negeri kufur dan sesat yang di sana banyak keharaman, yang tidak samar bagi kita semua yang itu akan memberi bekas kepada orang yang berkunjung ke sana, khususnya bagi orang yang baru sekali berangkat ke sana. Di sana mereka melihat banyak fitnah, sedangkan mereka tidak memiliki senjata untuk melidungi diri dalam bentuk ilmu untuk menegakkan hujjah kepada orang, mereka akan menghadapi, khususnya penduduk negeri itu yang mereka ahli menggunakan bahasanya, sedangkan mereka (para tabligh) tidak mengerti tentang bahasa mereka.

Dan termasuk syarat tabligh adalah hendaknya si penyampai agama mengetahui bahasa kaum itu, sebagaimana diisyaratkan oleh Rabb kita ‘Azza wa Jalla dalam Al Qur`an:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
“Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya agar dia menerangkan kepada mereka.” (Ibrahim: 4)

Maka bagaimana mereka bisa menyampaikan ilmu, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki ilmu?! Dan bagaimana mereka akan menyampaikan ilmu, sedangkan mereka tidak mengerti bahasa kaum itu?! Ini sebagai jawaban untuk pertanyaan ini. (Dari kaset Al Qaulul Baligh fir Radd ‘ala Firqatit Tabligh)

4. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz hafidhahullah
Pertanyaan:Semoga Allah merahmati Anda, ya syaikh. Kami mendengar tentang (firqah) tabligh dan dakwah yang mereka lakukan, apakah anda membolehkan saya untuk ikut serta dengan mereka? Saya mengharap bimbingan dan nasehat dari anda. Semoga Allah memberi pahala kepada anda.

Jawab:Siapa yang mengajak kepada Allah adalah muballigh, (sebagaimana Nabi bersabda –pent) “Sampaikan dariku walau satu ayat.” Adapun jama’ah (firqah) tabligh yang terkenal dari India itu, di dalamnya terdapat khurafat-khurafat, bid’ah-bid’ah dan kesyirikan-kesyirikan. Maka tidak boleh khuruj (keluar) bersama mereka. Kecuali kalau ada ulama yang ikut bersama mereka untuk mengajari mereka dan menyadarkan mereka, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau untuk mendukung mereka, maka tidak boleh, karena mereka memiliki khurafat dan bid’ah. Dan orang alim yang keluar bersama mereka hendaknya menyadarkan dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. (Dari kaset Al Qaulul Baligh)

Tanya:Para penuntut ilmu menanya kepada anda dan para ulama kibar (senior) lainnya tentang: Apakah anda menyetujui kalau mereka bergabung dengan kelompok yang ada seperti Ikhwan, Tabligh, kelompok Jihad dan yang lainnya atau anda menyuruh mereka untuk belajar bersama para da’i salaf yang mengajak kepada dakwah salafiyyah?

Jawab:Kita nasehati mereka semuanya untuk belajar bersama para thalabul ilmi lainnya dan berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Kita nasehati mereka semuanya agar tujuannya untuk mengikuti Al Kitab dan sunnah dan berjalan di atas jalan Ahlus sunnah wal Jama’ah. Dan hendaknya mereka menjadi ahlus sunnah atau para pengikut salafus shalih. Adapun berhizb dengan Ikhwanul Muslimin, Tablighi atau yang lainnya, maka tidak boleh. Ini keliru. Kita nasehati mereka agar menjadi satu jama’ah dan bernisbah kepada Ahlus sunnah wal jama’ah. Inilah jalan yang lurus untuk menyatukan langkah. Kalau ada berbagai nama sedangkan semuanya di atas satu jalan, dakwah salafiyyah, maka tidak mengapa, seperti yang ada di Shan’a dan yang lainnya, tapi yang penting tujuan dan jalan mereka satu. (Dari kaset Al Qaulul Baligh)

5. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Ghudayyan hafidhahullah (anggota Hai’ah Kibarul Ulama`)
Pertanyaan:Kami berada di suatu kampung dan berdatangan kepada kami apa yang dinamakan dengan (firqah) Tabligh, apakah kami boleh ikut berjalan bersama mereka? Kami mohon penjelasannya.

Jawab:Jangan kalian ikut berjalan bersama mereka!! Tapi berjalanlah dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam!! (Dari kaset Al Qaulul Baligh)

6. Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafidhahullah
Pertanyaan:Syaikh, di sana ada kelompok-kelompok bid’ah, seperti Ikhwan dan Tabligh serta yang lainnya. Apakah kelompok ini termasuk Ahlus Sunnah? Dan apa nasehat anda tentang masalah ini?

Jawab:“Kelompok-kelompok ini… Telah diketahui bahwa yang selamat adalah yang seperti yang telah saya terangkan tadi, yaitu kalau sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya, yang mana beliau berkata ketika ditanya tentang Al Firqatun Najiyah: Yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Firqah-firqah baru dan beraneka ragam ini, pertama kali: bid’ah. Karena lahirnya di abad 14. Sebelum abad 14 itu mereka tidak ada, masih di alam kematian. Dan dilahirkan di abad 14. Adapun manhaj yang lurus dan sirathal mustaqim, lahirnya atau asalnya adalah sejak diutusnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Maka siapa yang mengikuti ini dialah yang selamat dan berhasil. Adapun yang meninggalkan berarti dia menyimpang. Firqah-firqah itu telah diketahui bahwa padanya ada kebenaran dan ada kesalahan, akan tetapi kesalahan-kesalahannya besar sekali, maka sangat dikhawatirkan.

Hendaknya mereka diberi semangat untuk mengikuti jama’ah yakni Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan yang berada di atas jalan salaf ummat ini serta yang menta’wil menurut apa yang datang dari Rasulullah bukan dengan yang datang dari si fulan dan fulan, menurut tarikat-tarikat yang ada di abad 14 H. Maka kedua kelompok yang tadi disinggung adanya hanya di abad 14 H. Mereka berpegang dan berjalan di atas jalan-jalan dan manhaj-manhaj itu. Mereka tidak berpegang dengan dalil-dalil dari Al Kitab dan Sunnah, tapi dengan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran dan manhaj-manhaj yang baru dan bid’ah yang mereka membangun jalan dan manhaj mereka di atasnya.

Dan yang paling jelas di kalangan mereka adalah: Wala` dan Bara`. Al Wala` wal Bara` di kalangan mereka adalah bagi yang masuk ke dalam kelompok mereka, misalnya Ikhwanul Muslimin, siapa yang masuk ke dalam kelompok mereka, maka dia menjadi teman mereka dan akan mereka cintai walaupun dia dari rafidlah, dan akhirnya dia menjadi saudara dan teman mereka.

Oleh karena ini mereka mengumpulkan siapa saja, termasuk orang rafidlah yang membenci sahabat dan tidak mengambil kebenaran dari sahabat. Kalau dia masuk ke dalam kelompok mereka, jadilah dia sebagai teman dan anggota mereka. Mereka membela apa yang dia bela dan membenci apa yang dia benci.

Adapun Tabligh, pada mereka terdapat perkara-perkara mungkar. Pertama: dia adalah manhaj yang bid’ah dan berasal dari Delhi (India –red) bukan dari Mekkah atau Madinah. Tapi dari Delhi di India. Yakni seperti telah diketahui bahwa di sana penuh dengan khurafat, bid’ah dan syirik walau di sana juga banyak Ahlus Sunnah wal Jama’ah, seperti jama’ah ahlul hadits, yang mereka adalah sebaik-baik manusia di sana. Tetapi Tabligh ini keluar dari sana melalui buatan para pemimpin mereka yang ahli bid’ah dan tarekat sufi yang menyimpang dalam aqidah. Maka kelompok ini adalah kelompok bid’ah dan muhdats. Di antara mereka ada Sufi dan Asy’ari yang jelas-jelas bukan berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jama’ah, dalam aqidah dan manhaj. Dan yang selamat adalah orang yang mengikuti manhaj salaf dan yang berjalan di atas jalan mereka.” (Dari kaset Al Qaulul Baligh)

7. Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali hafidhahullah
“Saya tidak pernah khuruj dengan mereka (Firqah tabligh), tapi saya pergi untuk suatu keperluan, yakni ke Kashmir. Setelah selesai dari pekerjaan ini aku melewati Delhi. Maka ada yang mengatakan kepadaku: Mari kita singgah ke suatu tempat untuk dikunjungi, yaitu ke markas Tabligh yaitu di Nizamuddin. Nizamuddin ini adalah masjid yang dekat dengan markas jama’ah tabligh. Di dalamnya ada lima kubur yang diberi kubah. Yakni kuburan yang disembah, bukan menyembah kepada Allah. Ini ibadah yang jelas syirik. Maka kami melewati ‘monumen’ ini. Kemudian kami singgah ke markas tabligh. Orang-orang berselisih apakah di dalamnya ada kuburan atau tidak.

Maku Abdurrab bertanya, ini orang yang saya ceritakan tadi, apakah di dalam masjid Tabligh ini ada kuburan? Yang cerdas di kalangan mereka berkata: Tidak, di sini tidak ada kuburan! Kuburan Ilyas di Mekkah atau di tempat ini atau itu yang jauh. Maka dia terus bertanya hingga ada seseorang yang menunjukkan atau mengabarkan bahwa di sana ada kuburan Ilyas dan di sebelahnya kuburan istrinya.
Kemudian al Akh Abdurrab pergi ke kedua kuburan itu dan mencari-carinya setelah ketemu, dia datang kepada kami sambil berkata: Mari, saya tunjukkan kepada kalian dua kuburannya. Maka kami melihat, ini kuburan Ilyas dan ini kuburan istrinya yang keduanya ada di dalam masjid.

Kemudian setelah itu kami pastikan bahwa di dalamnya ada empat kuburan, bukan dua kuburan saja. Kami memastikannya melalui orang-orang yang dipercaya yang telah berjalan bersama Tabligh bertahun-tahun.

Tidak akan berkumpul masjid dan kuburan (di satu tempat) dalam agama Islam. Akan tetapi, mereka ini karena kesufiannya, kebodohannya terhadap manhaj dakwah para nabi, jauh darinya dan meremehkannya, mereka menguburkan para gurunya di masjid, padahal para ulama telah mengatakan: bahwa shalat di dalam masjid yang ada kuburan atau beberapa kuburan, shalatnya tidak sah. Saya bertanya tentang hal ini kepada Syaikh Bin Bazz. Sebenarnya saya tahu tentang ini dan juga para Thalabul Ilmi bahwa shalat di dalam masjid yang ada satu kuburan atau beberapa kuburan, shalatnya tidak sah. Maka saya tanyakan kepada Syaikh Bin Bazz, agar hadirin mendengar jawabannya. Saya katakan: Apa pendapat anda, syaikh, tentang masjid yang ada kuburan di dalamnya, apakah sah shalat di dalamnya? Beliau menjawab: Tidak! Saya katakan: Di dalamnya ada banyak kuburan? Beliau mengatakan: Terlebih lagi demikian! Saya katakan: Kuburannya bukan di kiblat masjid, tapi di sebelah kiri dan kanannya? Beliau menjawab: Demikian juga, tetap tidak sah.
Saya katakan kepada beliau bahwa masjid induk atau markas induk tabligh di dalamnya ada beberapa kuburan? Maka beliau menjawab: Tetap shalatnya tidak sah!

Sangat disayangkan sekali, kelompok ini bergerak di dunia, tetapi beginilah keadaannya; tidak mengajak kepada tauhid, tidak membasmi syirik dan tidak membasmi jalan-jalan menuju kesyirikan. Mereka terus berjalan dengan melewati beberapa kurun dan generasi tetap dengan dakwah seperti ini. Tidak mau berbicara tentang tauhid, memerangi kesyirikan dan tidak membolehkan bagi para pengikutnya untuk melaksanakan kewajiban ini. Ini adalah suatu hal yang telah diketahui di kalangan mereka.

Maka kita meminta kepada mereka agar kembali kepada Allah dan mempelajari manhaj dakwah para nabi, mereka juga jama’ah yang lainnya.

Mengapa demikian wahai saudara-saudara? Karena kalau ada yang berdakwah mengajak kepada shalat, orang akan berkata: Silahkan! Tidak ada yang melarang, mereka tidak akan khawatir. Akan tetapi coba kalau mengatakan: Berdo’a kepada selain Allah adalah perbuatan syirik! Membangun kuburan haram hukumnya! Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik! Maka mereka akan marah.

Ada seorang pemuda yang berkhuthbah di suatu masjid tentang persatuan, akhlak, perekonomian, dekadensi moral, dan yang lainnya. Orang-orang semuanya, masya Allah, berkumpul dan mendengarkannya. Kita katakan kepadanya: Ya akhi… jazakallahu khairan, khuthbah anda sangat baik, tetapi orang-orang yang ada di hadapanmu ini tidak mengenal tentang tauhid, mereka terjatuh dalam kesyirikan dan bid’ah, maka terangkan kepada mereka tentang manhaj dakwah para Nabi ‘alaihimush shalatu was salam! Maka ketika dia mulai berbicara, merekapun mulai bersungguh-sungguh. Ketika dia terus berbicara, merekapun semakin jengkel. Maka ketika yang ketiga kalinya ada sekelompok orang yang ada di masjid bangkit dan memukulinya! Maka dia datang kepadaku sambil menangis. Dia berkata: Aku habis bertengkar dengan mereka, mereka memukuliku! Maka aku katakan kepadanya: Sekarang engkau telah berjalan di atas manhaj dakwah para Nabi. Kalau engkau tetapi seperti dulu bertahun-tahun, engkau tidak akan berselisih dengan seorangpun. Dari sinilah kelompok yang ada ini bergerak, mereka memerangi bagian ini. Nabi bersabda:
أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأَنْبِيَاء ثُمَّ اْلأّمْثَل فَاْلأَمْثَل
“Seberat-berat manusia diberi cobaan adalah para Nabi, kemudian yang selanjutnya dan kemudian yang selanjutnya.”

Karena mereka menghadapi berbagai gangguan yang hanya Allah yang tahu tentang kerasnya gangguan itu ketika mereka berdakwah kepada tauhid dan membasmi kesyirikan. Dari sinilah para da’i yang mengajak kepada tauhid dan membasmi syirik malah disakiti. Kalau dakwah Ikhwan dan Tabligh disenangi manusia karena meremehkan sisi ini. Tapi kalau aku berkhuthbah di masjid seperti ini, sedikit sekali yang mau mendengarku dan menerima dakwahku, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Kalau aku berdakwah mengajak shalat, mereka akan berkata: silahkan. Tapi kalau aku berdakwah untuk bertauhid dan memerangi kesyirikan, semuanya akan lari dan merasa asing. Inilah dakwah para Nabi.

Inilah dasarnya mengapa mereka menjadi manusia yang paling banyak ganngguannya. Sekarang para salafiyyun, para da’i kepada tauhid keadaan mereka dikaburkan oleh manusia. Karena banyaknya fitnah, kebohongan-kebohongan dan tuduhan dusta yang ditujukan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah!

Kelompok ini tidak bisa masuk ke dalam lapangan ini, karena mereka takut kepada sisi ini. Tetapi mereka akan ditanya di hadapan Allah. Demi Allah, telah datang kepada kami seseorang atau segolongan Tabligh di Benares, di sebuah rumah yang saya tempati dengan syaikh Shalih Al Iraqi. Mereka berkata: Kami dengar kalian datang, kami sangat senang, maka kami datang mengunjungi kalian agar kalian ikut bersama kami berdakwah kepada Allah. Dan tempat kami adalah masjid ini. Maka kami juga gembira dan mendatangi masjid itu, ternyata masjid itu tempat tarikat Berelwian. Mereka adalah para penyembah berhala dan sangat keterlaluan dalam penyembahan itu.


Mereka meyakini bahwa para wali bisa mengetahui perkara yang ghaib dan mengatur alam. Mereka membolehkan untuk bernadzar, menyembelih, sujud dan ruku’ kepada kuburan. Singkat kata: mereka adalah golongan penyembah berhala. Maka Syaikh Shalih pergi dan bersama kami ada seorang penerjemah, namanya Abdul Alim, sekarang dia ada di Rabithah Al Alam Islami. Kami bawa orang ini untuk menerjemahkan ucapan syaikh. Maka syaikhpun berbicara. Setiap selesai berbicara beliau melihat kepada penerjemah agar diterjemahkan. Maka penerjemahpun akan bergerak, maka ternyata pemimpin tabligh melihat dan berkata: Tungguh, saya yang akan menerjemahkan. Maka syaikh terus berbicara, tapi tidak ada seorangpun yang menerjemahkan. Hingga ceramahnya selesai. Ketika selesai acara itu dia mengucap salam dan malah pergi. Maka kami tetapi di situ menunggu terjemah. Dia berkata: Saya ada keperluan, biar orang ini yang menerjemahkan. Maka kami shalat Isya’ sambil menunggu terjemahan ceramah itu, tapi tidak kunjung diterjemahkan. Maka saya temui lagi orang itu dan mengatakan: Ya akhi, kami datang ke tempat kalian ini bukan untuk main-main. Tapi kalian tadi meminta kepada kami untuk ikut serta bersama kalian berdakwah, maka kamipun datang menyambut ajakan kalian. Dan syaikh tadi telah berbicara. Ketika penerjemah akan menerjemah engkau malah melarangnya. Dan engkau menjanjikan akan menerjemahkannya, tapi engkau tidak lakukan sedikitpun. Maka dia berkata: Ya akhi, engkau tahu?! Masjid ini milik Khurafiyyin!! Kalau kita berbicara tentang tauhid, mereka akan mengusir kita dari masjid. Maka saya katakan: Ya akhi, apakah seperti ini dakwah para Nabi? Ya akhi, dakwah kalian sekarang menyebar di penjuru dunia. Kalian pergi ke Amerika, Iran dan Asia, kalian tidak dapati sedikitpun perlawanan selama-lamanya. Apakah seperti ini dakwah para Nabi? Semua manusia menerimanya dan menghormatinya? Dakwah para Nabi padanya ada pertempuran, darah, kesusahan-kesusahan dan lain-lain. Kalau engkau diusir dari suatu masjid, berdakwahlah di masjid lain atau di jalan-jalan atau di hotel-hotel. Katakan kalimat yang haq dan tinggalkan. Rasul saja diusir dari Mekkah karena sebab dakwah ini. Kemudian saya tanya sudah berapa lama dakwah ini berjalan? Dia berkata: Belum tiga puluh tahun. Saya katakan: Kalian telah menyebar di India, utara dan selatan. Dan engkau melihat fenomena kesyirikan di hadapanmu dan telah mati berjuta-juta orang. Sudah berapa juta orang yang mati selama itu dalam keadaan berada di atas kesesatan, kesyirikan dan bid’ah yang kalian sebarkan ini?! Dan engkau belum menerangkan hal itu kepada mereka! Apakah engkau tidak merasa kalau engkau akan ditanya di hadapan Allah karena engkau menyembunyikan kebenaran ini dan tidak menyampaikannya kepada para hamba Allah?! Diapun diam. Maka aku permisi dan keluar.

Mereka menyembunyikan kebenaran yang dinyatakan Al Qur`an. Dan mereka tidak menegakkan panji-panji tauhid dan tidak mau menyatakan peperangan kepada kesyirikan dan bid’ah. Mereka ini terkena ayat Allah:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ
“Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkan kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.” (Al Baqarah: 159).

Apa yang mereka dapati kalau mereka telah menyembunyikan kebenaran yang paling nyata?! Dan hal yang paling besar yang bukti-bukti itu berdiri di atasnya?! Bukti-bukti yang paling besar adalah ayat-ayat tauhid. Dakwah yang paling besar yang dilakukan para nabi dan Al Qur`an adalah tauhid. Dan yang paling jelek dan bahaya adalah syirik dan bid’ah. Al Qur`an dan Sunnah telah memeranginya. Kemudian mereka malah setuju dan bersama kesyirikan, bid’ah, dan para pendukungnya sampai mati. Berapa banyak orang yang mati di bawah panji ini dalam keadaan tidak tahu kebenaran tauhid selama itu?! Dan dalam keadaan tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik?!

Kalau mereka tidak dihisab karena menyembunyikan ayat tauhid, maka siapa lagi yang dihisab?
Kita berharap kepada Allah agar menjadi orang yang menolong agama ini dan menasehati kaum muslimin. Dan agar Allah menjauhkan kita dari sifat menipu dalam agama, karena membiarkan bid’ah dan syirik adalah penipuan yang paling besar. Tidak ada penipuan yang bisa menyaingi penipuan ini. Kalau menipu manusia dalam perdagangan saja Rasulullah berlepas tangan, maka bagaimana lagi kalau menipu dalam agama? Bagaimana engkau bisa diam terhadap kesyirikan dan bid’ah?! Engkau merusak aqidah kaum muslimin dan masyarakat mereka. Kemudian engkau mengatakan: Kita semua kaum muslimin, bersaudara dan engkau tidak menerangkan mana yang haq dan mana yang batil?! Kita memohon kepada Allah agar Dia menjaga kita dari penyakit ini.” (Dari kaset Al Qaulul Baligh)

8. Syaikh Shalih bin Abdullah Al Abud hafidhahullah
Adapun tabligh… ketika Khilafah Utsmaniyyah runtuh bangkitlah firqah ini dengan pemikiran jama’ah ini, firqah tabligh. Dan mereka membuat dasar-dasar untuk para pengikutnya dengan nama “Ushulus Sittah” yang mereka dakwahkan manusia kepadanya. Dan di akhirnya mereka membai’at menurut empat macam tarekat sufi; Jistiyyah, Syahrawardiyyah, Naqsyabandiyah dan Matur… saya lupa yang keempat, yang jelas empat tarekat. Mereka dalam bidang aqidah adalah Maturidiyah atau Asy’ariyyah. Dan dalam pemahaman syahadat mereka, yaitu syahadat Laa Ilaaha Illallah dan Muhammad Rasulullah. Mereka tidak memahami maknanya kecuali bahwa: Tidak ada yang Kuasa untuk Mencipta dan Mengadakan serta Membuat kecuali Allah. Dan dalam memahami makna Muhammad Rasulullah, (mereka tidak memahaminya seperti yang kita fahami, yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan). Pemahaman ini tidak ada di kalangan jama’ah tabligh, bahkan kadang-kadang mereka mengkultuskan individu-individu tertentu dan menyatakan mereka memiliki ‘Ishmah (tidak akan salah). Dan sampai-sampai bila para syaikhnya mati, mereka bangun di atas kuburannya bangunan-bangunan dalam masjid. Tabligh adalah firqah, tanpa perlu diragukan lagi. Karena menyelisihi firqatun Najiyah. Mereka memiliki manhaj khusus. Yang tidak ikut ke dalamnya tidak dianggap sebagai orang yang mendapat hidayah. Tabligh membagi manusia menjadi: Muhtadi (orang yang mendapat hidayah) dan manusia yang masih diharapkan mendapat hidayah (tim penggembira saja –pent). Golongan Muhtadi adalah yang telah masuk keseluruhan dalam tandhim (keorganisasian) dan firqah mereka. Dan yang non Muhtadi, tidak termasuk golongan mereka walaupun dia imam kaum muslimin. Ini dalam pemahaman mereka.

Ikhwanul Muslimin juga demikian, yang termasuk tandhim mereka adalah Ikhwanul Muslimin dan yang tidak masuk, maka bukan Ikhwanul Muslimin walaupun orang itu adalah alim dalam Islam. Cukup sikap ta’ashshub ini menjadi dalil bahwa mereka telah mengeluarkan diri-diri mereka sendiri dari jama’ah kaum muslimin. Karena jama’ah kaum muslimin tidak menganggap bahwa hidayah hanya sampai kepada mereka saja. Dan manhaj mereka adalah manhaj yang paling luas, karena mereka tidak mencap setiap orang yang tidak sefaham dengan mereka sebagai orang kafir. Tapi mereka masih mengakui bahwa mereka adalah kaum muslimin dan mengharapkan agar dia mendapat hidayah. Meskipun orang itu mengkafirkan mereka, mereka tetap tidak membalasnya dengan mengkafirkannya pula. Maka manhaj Firqatun Najiyah adalah manhaj yang paling luas dalam hal ini. Wallahu A’lam. (Semua fatwa ini diambil dari kaset Al Qaulul Baligh ‘ala Dzammi Jama’atit Tabligh)

9. Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i hafidhahullah
Setelah membawakan pendirian beliau terhadap Ikhwanul Muslimin beliau berkata: “Adapun Jama’ah tabligh, silakan engkau membaca apa yang dituturkan syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Al Washshabi, ia berkata:
1. Mereka mengamalkan hadits-hadits dla’if (lemah) bahkan maudlu’ (palsu) serta Laa Ashla Lahu (tidak ada asalnya).
2. Tauhid mereka penuh dengan bid’ah, bahkan dakwah mereka berdasarkan bid’ah. Karena dakwah mereka berdasarkan Al Faqra (kefakiran) yaitu khuruj (keluar). Dan ini diharuskan di setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari dan seumur hidup 4 bulan, dan setiap pekan 2 jaulah… jaulah pertama di Masjid yang didirikan shalat padanya dan yang kedua berpindah-pindah. Di setiap hari ada 2 halaqah, halaqah pertama di masjid yang didirikan shalat padanya, yang kedua di rumah. Mereka tidak senang kepada seseorang kecuali bila dia mengikuti mereka. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bid’ah dalam agama yang tidak diperbolehkan Allah Ta’ala.
3. Mereka berpendapat bahwa dakwah kepada tauhid akan memecah belah ummat saja.
4. Mereka berpendapat bahwa dakwah kepada sunnah juga memecah belah ummat.
5. Pemimpin mereka berkata dengan tegas bahwa: Bid’ah yang bisa mengumpulkan manusia lebih baik daripada sunnah yang memecah belah manusia.
6. Mereka menyuruh manusia untuk tidak menuntut ilmu yang bermanfaat secara isyarat atau terang-terangan.
7. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak bisa selamat kecuali dengan cara mereka. Dan mereka membuat permisalan dengan perahu Nabi Nuh ‘alaihis salam, siapa yang naik akan selamat dan siapa yang enggan akan hancur. Mereka berkata: “Sesungguhnya dakwah kita seperti perahu Nabi Nuh.” Ini saya dengar dengan telinga saya sendiri di Urdun (Yordania –ed) dan Yaman.
8. Mereka tidak menaruh perhatian terhadap tauhid Uluhiyyah dan Asma` was Sifat.
9. Mereka tidak mau menuntut ilmu dan berpendapat bahwa waktu yang digunakan untuk itu hanya sia-sia belaka.” 

(Dinukil dari kutaib Hadzihi Da’watuna wa ‘Aqidatuna, Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi’i hafidhahullah hal. 15-17)
"

299 comments:

 1. Terima kasih dengan info yg sangat baik ini.

  ReplyDelete
 2. Amat sedih mengenangkan begitu ramai malaysian yg terlibat dgn jemaah Tabligh. Terutamanya juga rakan-rakan saya yg rapat, sepejabat pun ramai juga yg aktif dalam tabligh nie. Semasa belajar di uk dulu, selalu juga lah saya diajak utk join gerakan nie. Dan kalu tak pi orang akan tengok kita macam tak islamik lah. Orang2 pakistan dan india yg aktif tabligh nie biasanya kasar-kasar. Minta maaf kalau ada yg tersinggung. Sebab cara dia orang ajak kita, macamlah kita nie tak tahu apapun pasal islam. Macam kita nie bodoh habislah.Kalu tak ikut dia pi lagilah kita nie diperlecehkan. Tapi saya rasa orang mesia tak lah sekasar tu. Minta maaf sekali lagi, saya tak bermaksud utk bersikap racist. Itu adalah pengamatan saya.

  Pada kawan2 tabligh saya yg rapat, saya pernah nasihat supaya belajarlah ilmu dulu sebelum ke depan dgn macam-macam cerita dan fakta yang lucu dan tidak tepat tentang islam. Reaksinya adalah amat marah. Mereka marah sebab seolah-olah saya tuduh jemaah mereka jahil, tak ada ilmu. Panas juga lah.

  Syabas Ustaz Emjay, sebab sangat sabar menerima reaksi negatif dari pembaca. Semoga artikle mendapat perhatian dari semua umat islam, insya-Allah.

  ReplyDelete
 3. Apabila kita mempelajari sesuatu yang Allah redha, amalan dari pelajaran tersebut akan semakin cantik dengan rahmat Allah. Itulah sebabnya seseorang yang mengamalkan agama dengan cantik, akhlaknya semakin baik.

  Namun yang saya merasa amat sedih dengan jamaah tabligh ini ialah cara mereka berdakwah ke rumah-rumah sekitar masjid menjelang maghrib. Mereka memberi salam ke rumah-rumah ini pada waktu sekitar 6.00 ptg lalu bermulalah dakwah mereka di depan gate rumah. Nampak benar usaha mereka ini jauh dari rahmat Allah. Waktu ini adalah waktu orang paling sibuk kerana maklumlah baru balik kerja nak mandi berehat dan nak menunggu maghrib.

  Ilmu berdakwah ini bukan semudah sebagaimana yang diamalkan oleh jamaah tabligh ini. Ia memerlukan ikhsan, kesabaran dan doa. Berdakwah hampir maghrib ke rumah-rumah sekitar masjid dan surau oleh jamaah tabligh ini lebih banyak mendatangkan keburukan dari kebaikan.

  Sekian wassalam wallahuaqlam

  Emjay

  ReplyDelete
 4. Saya masih kurang faham tentang jemaah tabligh nie...artikel yang saudara bagi di dalam web ini sukar saya memahaminya...bolehkah saudara mengulas dengan lebih lanjut agar dapat saya memahami dengan lebih mendalam...ianya juga sesuai untuk saya gunakan sebagai nasihat kepada teman-teman saya yang masih di dalam jemaah tabligh ini....terima kasih

  ReplyDelete
 5. Mungkin kita sering mendengar hadits bahwa pada akhir jaman umat islam akan terpecah menjadi banyak golongan dan hanya satu golongan yang masuk surga.

  Hadits diatas kini banyak menjadi landasan berbagai liran untuk mengklaim diri sebagai satu golongan yang termasuk dalam hadits diatas.

  Kalau sy pribadi punya penafsiran sendiri mengenai satu golongan yang dimaksud tersebut........Yaitu satu golongan yang tetap mengamalkan alqur'an dan sunnah dan memakai satu bendera Islam tanpa berusaha membuat golongan2 / aliran lain, karena Islam itu sendiri sudah sempurna. Membuatnya menjadi kelompok2 atau aliran2 akan memperkecil islam itu sendiri.

  Dan kalau ada yg mengklaim Bahwa Islam yang benar hanya milik golongannya dan tidak sayang terhadap sesama muslim... Sudah jelas aliran ini menurut saya tidak benar...

  Kebenaran itu berasal dari Allah dan di berikan Nya kepada Islam. Tidak berhak segelintir orang mengklaim Islam itu hanya milik mereka dan tidak pernah Rasul kita membuat aliran2 dalam akidah Islam..

  Kalau memang yang menurut anda itu yang paling benar.....cukuplah katakan dgn Islam , bukan dgn golongan / aliran anda. Karena dari Islamlah pemahaman kita bermula dan selanjutnya segala kebaikan dan kebesarannya tentu harus dikembalikan kepada Islam, bukan malah kepada suatu aliran yang lebih kecil.

  Tidak berhak kita mengatakan Islam yang benar milik aliran tertentu krn Rasul sendiri menyebarkan Islam untuk semua umat.........

  Bukanlah aliran2 atau golongan2 yang tidak perlu itu terus dibahas, tapi mari kita kembali kepada Islam dgn panduan Alqur;an dan sunnah Nabi dan melaksanakannya dgn benar dan mari membantu dan menyayangi sesama muslim agar kita bisa bangkit kembali.

  Yang jadi masalah mengenai masalah diatas adalah bagi para muallaf (orang yang baru masuk islam). Sering mereka dibingungkan oleh penjelasan umat Islam mengenai ajaran mereka sendiri, karena adanya pembenaran dan penyalahan atas umat islam sendiri atas info yang ia terima dari umat islam. Dan adanya klaim bahwa Islam yang sempurna itu hanya pada golongan meraka.

  Mengenai perbedaan pendapat atau penafsiran, mulai dari jaman rasul dan sahabat sudah sering terjadi begitu juga dgn para imam yang banyak diikuti mahzabnya sampai sekarang. Tetapi pernahkah mereka memisahkan / memecahkan umat menjadi golongan tertentu karena perbedaan yang ada?...jawabnya tentu tidak..

  Hal tersebut karena perbedaan yang ada pada mereka, mereka sadari betul bahwa itu adalah karena keterbatasan diri mereka sebagai manusia dalam memahami perintah Allah dan Rasul dan perbedaan itu didasarkan karena mereka ingin sesuatu yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah, Bukan sesuatu untuk menonjolkan diri dihadapan Allah. Dan mereka senantiasa berserah diri dan memohon ampun kepada Allah untuk berlindung kepada Allah dari petunjuk yang sesat..

  Hal tersebut membuat perbedaan yang ada diantara mereka menjadi "perbedaan yang membawa rahmat" karena semua berkeyakinan bahwa sebetulnya hanya ingin yang terbaik buat Allah. Mereka tetap saling menyayangi dan menghormati dan mereka malah senang untuk berdiskusi untuk saling tukar kebaikan masing2 untuk mendapatkan yang terbaik..Dan mereka tidak saling menyalahkan selama masih ikut jalur alqur'an dan sunnah Nabi bahkan saling bahu membahu untuk menciptakan pemahaman yang terbaik..

  Kalaupun pada ahirnya masih ada perbedaan pendapat, mereka tetap menghargai krn sadar semuanya dalam konteks "mempersembahkan yang terbaik buat Allah"

  Dan hasilnya mereka bahkan semakin menyayangi sesama krn Mereka sadar bahwa tidak ada satu kumpulan yang paling baik di muka bumi selain dari kumpulan orang2 yang selalu ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Allah dan tidak layak bagi mereka untuk menyakiti sesama dan tidak pantas bagi mereka untuk keluar dari golongan tersebut....

  Bersatu dalam perbedaan.....dan perbedaan yang membawa rahmat....

  ReplyDelete
 6. Saya rasa kecewa dengan artikel emjay kali nie. Banyak lagi masalah akidah patut di angkat di dalam ruangan ini, bukan memburukkan satu golongan yang suka pada agama.

  ReplyDelete
 7. Islam ini amat cantik dan lengkap yang telah diturun kan Allah kpd Nabi SAW untuk disampaikan seluruh manusia dan jin.Ia merangkumi segalanya ,dari ibadah sehingga cara menguruskan sebuah negara.Amat rugilah Kita hanya mengambil sebahagian saja samaada hanya ibadah dan meniggalkan urusan dunia atau sebaliknya.Kita lihat lah tempat mula mula Tabligh ini diasaskan iaitu di India,apa dah jadi pada umat islam disana walaupun mempunyai bilangan ulamak yang banyak di sana tapi tak ada satu negeripun yg diperintah oleh umat Islam.kerana umat Islam di sana hanya menumpukan urusan ibadah saja tapi lupa untuk berpolitik secara Islam.saban hari umat Islam di sana ditindas sehinggakan tak ada ruang untuk negara luar menghantar pelajar islam ke sana yang terkenal dengan gudang ilmu ugama.kalaulah kita disini pun hanya menumpukan pada ibadah saja maka nanti tak ada lah negeri yg diperintah oleh umat Islam seperti di Kelantan.Saya ada ramai kawan dari jemaah Tabligh ni ,memang tak dinafikan kebanyakan mereka kuat beribadah .tapi mereka tak suka berpolitik atau bersama untuk berusaha menegakkan sebuah negara yg benar benar Islam.jadi amat rugi lah kita yg mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak tidak mengikut sunnah nya
  Dan saya ingin bertanya pada yg tahu benar kah Tabligh ini di asaskan oleh pengasas ajaran Qadiani.Wallahuaqlam

  ReplyDelete
 8. Saya rasa kita harus....adil, dalam masalah ini...
  Masalahnya bukan pada satu aliran ini saja......Juga pada aliran2 lainnya yang telah berani membuat2-buat aliran baru yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad. SAW.

  Sering mereka-melontarkan ejekan terhadap aliran yang lain. Ada yang menuduh aliran lain hanya melakukan Bid'ah..... Tetapi lebih dari bid'ah pun mereka lakukan...... Yaitu tak perduli dengan yang bukan golongannya walaupun dia orang islam, dan tentu yang paling besar yaitu berani membuat aliran dalam Islam..

  Makanya saya tidak mau ikut aliran yang manapun juga.... Cukup Alqur'an dan Sunnah bagi saya.....

  Sebagai umat Islam tentu kita berhak atas semua kebaikan yang telah diberi Allah dan Rasulnya, Jika kita melakukan suatu ibadah sunnah yang ada petunjuka dari Rasul ya.. Sah saja... Kan memang itu untuk orang ISlam... Jadi tidak ada orang yang boleh bicara bahwa ibadah yang ini milik aliran2 ini atau aliran itu........ Selama ada panduan Rasul... Semua Muslim boleh mengamalkannya.....

  Wassalam

  ReplyDelete
 9. saya amat bersetuju dengan narigunung yang betul betui menghargai perbezaan pendapat didalam islam contohnya seperti perbezaan mahzab yang tidak pernah bergoncang sehingga kini. tidak pernah terdengar pergeseran antara mahzab2 sunni tidak pernah terdengar pula sikap fanatik mahzab, kebanyakan ulama2 islam hanya menggunakan perkataan " saya cenderung kepada fahaman imam syafie atau hanafi,hanbali atau malik" takde ulama2 yang membuat kenyataan seperti " saya setuju kepada fahaman polan inikerana fahaman sifolan tak tepat atau salah" dan tanpa berselindung saya memberikan contoh saudara mufti perlis yang memberi penerangan tentang hukum najis anjing yang terang2 menggunakan perkataan penafian tentang pandangan mahzab yang berbeza pendapat dengan permahamannya.

  ReplyDelete
 10. Saya telah mengikuti perkembangan Jamaah Tabligh dan pernah berada di beberapa negara di dunia. Berdasarkan muzakarah yang diadakan dan pernah saya ikuti perjuangan dakwah dan tabligh tidak menyalahi Al Qur'an dan Hadis. Kenyataan saudara amat mengelirukan kerana saudara sekadar memetik di sana dan di sini tanpa membuat pengkajian yang rapi. Adalah amat besar keburukannya menuduh pelaksana sunnah sebagai salah. Wallah hualam.

  ReplyDelete
 11. assalamualaikum kepada semua pembaca lamanemjay. saya sekadar nak melontar pendapat, memberikan respon kepada pandangan sahabat2 lain dalam thread ni. tentang pandangan muaz2006, apa yang nak dikecewakan??? memang banyak lagi masalah akidah yang patut dibincangkan, dan ini pon termasuk dalam masalah akidah. adakah boleh kita membiarkan sahabat kita yang mengamalkan islam dalam pemahaman yang salah begitu sahaja? saya rasa tidak, menjadi tanggungjawab kita untuk menegur. artikel emjay kali ini merupakan salah satu pendekatan beliau untuk menegur sahabat kita yang lain yang terlibat dalam jemaah tu. persoalannya, apa usaha kita ni untuk membantu sahabat2 lain yang dalam tabligh untuk mengenal Islam yang sejati??? jawablah sendiri... at least emjay dah lakukan bahagian dia. kita yang tak buat apa2 nie silap2 lebih teruk daripada jemaah yang di'highlight'kan di atas. wallahua'lam...
  tentang pelaksana sunnah seperti yang dinyatakan oleh imanhanzalah, saya menganjurkan agar kita semua rujuk semula apa yang dimaksudkan dengan as-sunnah. bila dah faham baru nampak tentang kekeliruan yang saudara maksudkan dalam artikel saudara emjay ni. insyaallah...
  wassalam...

  ReplyDelete

 12. Salam.
  Kepada semua para pembaca.selidik lah dahulu sebelum menuduh jemaah tabligh ini sesat atau pengamal bidaah ke.Paling tidak cuba join sekali dlm jemaah tabligh.
  Cuba setelah membaca dan memandang secara negatif pada fikiran dan akal kita.Apasalah jika berfikir secara positif kita meneliti perjalanan tabligh ini.

  Saya bukan nak menyatakan yang jemaah tabligh ini wajib dan mesti kita ikuti,tapi
  Alhamdulillah dengan menyertai jemaah tabligh ini lah saya menjadi seorang islam yang kenal penting nya menjaga solat,boleh berzikir,membaca Quran dan amalan lain yang tidak memberat kan seperti amalan tariqat.
  Walaupun sekarang ini saya sudah lama tidak aktif dalam tabligh tapi penyertaan yang lalu membuatkan saya tidal lalai dalam mengamalkan ajaran islam sekarang ini.
  Saya yakin dan pasti apa yang saya pelajari dan pernah aktif dalam kegiatan tabligh sewaktu masa dahulu bukan lah satu yang sia sia dalam hidup saya.

  Jadi jangan kita yang kurang tahu apa yang di buat oleh tabligh itu kita kata kan sesat bidaah dan sebagainya.Tidak di nafikan memang ada sesetengah ahli tabligh yang menampakkan ketaksuban dalam tabligh,seolah olah penyertaan dalam tabligh itu adalah segala galanya dalam pendakwahan dan cara hidup dalam islam.

  Kesimpulannya pada diri saya ialah jika sesuatu perkara itu tidak di redhai pleh ALLAH s.w.t
  pasti suatu hari nanti ALLAH akan tunjukkan keburukkan dan kesesatan yang tak perlu di ikuti.Tiada ada sesuatu pun yang akan kekal.Melainkan ALLAH s.w.t.Ameen.

  Cuba kita memandang dan berfikir secara positif supaya ALLAH s.w.t tunjukkan jalan pada kita agar tidak menyalah dan suka mencari sesuatu fakta dan kesahihan hadis dan kata kata ulama untuk kita meyakinkan diri kita bahawa sesuatu amalan agama yang kita sendiri tidak belajar dan mengetahuinya adalah salah dalam syariat Islam,sebelum kita rujuk pada orang orang yang dalam pengetahuan agamanya serta guru guru yang mursyid

  ReplyDelete
 13. Assalamualikum pada pendapat ana, tabliq yg ada di malaysia skrg tidaklah boleh di anggap sesat begitu shj seperti saudara nyatakan, ana mungkin bersetuju Uslub atau method dakwah yg dilakukan oleh tabliq tidak begitu kena dgn keadaan setempat, menetapkan hari2 untuk berdakwah seperti 3.7 dan 40, serta menyempitkan ruang lingkup dakwah dengan memperjuangkan sunnah yg sunat.. tanpa memperjuangkan sunnah2 Rasulullah yg wajib, perintah2 Allah yg lebih besar dalam Al-Quran dan menyempitkan dakwah pada lelaki sahaja serta menggunakan lojik akal semata2 seperti kalau kita dapat mengubah semua lelaki jd baik insyaAllah perempuan boleh ikut sama, kalau semua umat Islam dpt solat berjamaah semua jd maju... harus di ingat.. Allah meletakkan fitrah ada miskin dan kaya, ade lelaki dan perempuan, ada jahil dan berilmu... pada saya method dan cara dakwah tabliq saja yg x berapa kena dan mereka perlu berani berubah.. jika tidak saya setuju pendapat saudara emjay yg menyatakan tabliq ada yg x kena.

  ReplyDelete
 14. Salam,
  Untuk maklumat yang lebih lanjut sila baca artikel "Membongkar Kedok Jamaah Tabligh" seperti link dibawah:

  http://www.darussalaf.org/index.php?name=News&file=article&sid=301

  Sejauh mana kebenarannya, tanyalah mereka yang pernah mengikuti jamaah ini dan bacalah buku-buku mereka. Wasalam.

  ReplyDelete
 15. Saya setuju dengan pendapat protruth.
  Cuba pihak emjay berikan pula maklumat pihak yang boleh di percayai di Malaysia yang memfatwakan Tabligh di Malaysia perlu di haramkan ataupun boleh menyesatkan.
  Jangan pihak emjay buat separuh jalan sahaja.
  Jika tabligh ini sesat menyesatka atau pun menyeleweng,menjadi tugas pihak emjay untuk membongkarnya ,
  Jangan nanti perkara separuh jalan yang mengikuti tabligh akan terus menyertainya,dan yang membenci tabligh akan terus memandang negatif pada Tabligh
  Sila pihak emjay nyatakan ,Tabligh ini pertubuhan jemaah Haram yang menyeleweng dalam pengajaran islam atau apa sebenarnya.Jangan ianya menjadi satu fitnah pula dalam laman Emjay ini.
  Wassalam

  ReplyDelete
 16. Saudara Emjay,

  Saya khuatir saudara mengambil sumber yang tidak tepat dan lapuk apabila mengatakan jemaah Tabligh sebagai sesat. Andai saudara berkata demikian, sila buktikan 100 hujah yang mengatakan jemaah Tabligh 100% akan masuk neraka akibat kesesatan mereka.

  Seperti yang dimaklumi, jemaah PAS lah yang sering memecahbelah umat serta mengingkari sunnah.

  Saudara Emjay, lebih baik anda belajar lebih dalam lagi sampai dapat PhD dalam mengkaji Jemaah Tabligh.

  Balik dan fikir.

  ReplyDelete
 17. Salam..
  saya bukan menyokong mana2 pihak tapi saya berpendapat jika jemaah tabligh mahu meneruskan dakwah mereka, biarkan, mereka bukan mahu menyesatkan sesiapa, eloklah jika ada orang yang mahu meneruskan usaha dakwah tersebut, biarpun hanya kepada muslim, kerana ingat mengingati satu amalan yang mulia, biarpun nas-nas mereka tidak boleh dijadikan sandaran untuk berhujah, sekurang2nya jemaah ini beramal untuk mereka sendiri

  ReplyDelete
 18. Assalamualaikum wbh sdr balabaqq, anagroup dan bersihsuci

  Artikel di atas bukan di tulis oleh saya tetapi adalah satu artikel ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama yang saya copy paste dari laman tranungkite.

  Artikel ini merangkumi pandangan yang di tulis oleh ulamak besar seperti Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani hafidhahullah. Ulamak-ulamak ini menulis dengan ilmu sebagaimana telah diutarakan di atas. Kepada sesiapa yang tidak berkenan dengan hujah ulamak berkenaan, silalah berhujah juga dengan ilmu dan cubalah patahkan hujah-hujah mereka.

  Kalau kita tidak menggunakan ilmu, pertubuhan Al Arqam boleh dipandang sebagai sangat baik untuk diikuti namun dengan ilmulah kita menjatuhkan bahawa Al Arqam adalah sesat dan menyesatkan.

  Sesuatu yang kelihatan baik jikalau tidak berlandaskan Islam eloklah tidak diikuti. Imam Syafie menghukumkan orang yang menambah syariat atas dasar kelihatan baik dan Islamik sedangkan tiada dicontohkan oleh nabi sebagai KAFIR.

  Sekian wassalam wallahuaqlam

  Emjay

  ReplyDelete
 19. saya sokong kenyataan emjay ni.kerana Nabi saw bersabda 'barangsiapa yg mengadakan sesuatu yg baru dalam urusan kami(agama)sedangkan perkara itu bukan dari pada nya ( tidak idcontohkan dari rasulullah) maka amalan nya tertolak' -riyt muslim
  besama lah kita dalam jemaah yg menegakkan Alquran dqn sunnah Nabi saw
  Wallahua'lam

  ReplyDelete
 20. Salam
  Untuk saudara emjay,untuk mematah kan hujah ulama ulama tersebut memang tidak tercapai oleh ilmu saya.dan saya maklumi ulama tersebut tak perlu kita pertikaikan ilmunya.
  Sebab itu lah jika emjay tak terlepas pandang pada tulisan yang saya buat,sila pihak emjay buat sesuatu untuk kami pelayar laman emjay ini dapat pengesahan yang Tabligh ini perlu di haramkan dan jangan di ikuti seperti fatwa daripada kerajaan Malaysia pada Al Arqam,supaya inya tak terus menyesatkan rakyat Malaysia ini.
  Pada pandangan emjay sendiri bagaimana,tuan juga harus membongkar dan menyedarkan ahli ahli tabligh untuk keluar dari jemaah tersebut,bukan setakat copy paste.beri orang baca dan sendiri fikir.
  Selagi tidak ada keputusan pihak berkuasa Agama di Malaysia ini terhadap jemaah Tabligh selagi itu lah ianya akan bergerak aktif..

  ReplyDelete
 21. saya nak tanya pada emjay, benar kah ibnu Tamiyyah itu sesat sebagaimana yg diterangkan oleh dalam buku ibnu Baitutoh.
  Dan apakah mazhab beliau dan Imam Bukhori krn ada yg mendakwa imam Bukhori bermazhab As-Syafei

  ReplyDelete
 22. Assalamualaikum wrb..

  sila rujuk disini.. ini pula fatwa dari Mufti Ebrahim Desai mengenai JT..
  http://www.beautifulislam.net/articles/tabligh.htm

  dan komen ringkas mengenai JT oleh Mufti Taqi Ismani ml persoalan mengenai JT..
  http://www.albalagh.net/qa/tablighqa.shtml

  Adalah amat2 perlu untuk menyelidiki secara keseluruhan sebelum menyalahkan dan menclaim JT sebagai sesat dan pengamal bid'ah. Saya sangat2 percaya bahawa yang mengatakan sedemikian ( menuduh JD sesat) adalah dikalangan yang tidak 'pernah' menyertai JT sebaliknya hanya melihat/menyelidiki dari luaran sahaja lalu membuat kesimpulan JT ini sebagai sesat dan bid'ah. Tuduhan ini terlalu berat. Jika ini merupakan fitnah dan dusta penistaan.. adakah penyebar2 tuduhan ini mahu dan suka menanggung dosa2 tersebut? Fikirkan berat dan besarnya dosa tersebut.

  Sertailah JT ini dahulu sebelum membuat kesimpulan dan membuat tuduhan2. Ikut jemaah ini keluar 3 hari bbrp kali dan rasakan sendiri. Jika benar2 ingin mengetahuinya.

  Perlu diingat, usaha JT ini banyak memberi kesan baik pada masyarakat.. adalah tidak adil dengan mencari2 keburukan lalu mengatakannya sesat dan menyebarkannya di khalayak umum walhal hanya melihat secara luaran sahaja or copy and paste sekadar mengupdatekn blog.

  Melalui usaha ini yg bergerak diseluruh dunia, ramai orang Islam kembali mempraktikkan Islam dan Sunnah. Dan saya tidak menyatakan melalui JT sahajalah maka umat Islam kembali pada Islam. Ramai dikalangn yang mengikuti JT ini menghantar anak2 mereka ke madrasah untuk memberikan pendidikan terhadap anak2 supaya menjadi hafiz, hafizah, alim, muhadisin dan mufti..

  Fikirkan dan buatlah keputusan yang adil.

  wslm.

  ReplyDelete
 23. saya bukan ahli jt
  tapi tuduhan jt sesat adalah terlalu berat..
  pandangan tokoh2 yang disebut dalam artikel tersebut, merupakan tokoh2 kontroversi, yang ditolak olej sebilangan ulamak besar dunia kontemporari.... ia ditolak kerana manhaj yang mengelirukan...
  saya sendiri tidak setuju dengan sebahagian besar manhaj dakwah mereka, tapi tuduhan sesat dan syirik, tidak boleh diambil ringan... jangan hanya copy paste...

  ReplyDelete
 24. sedih la bc aritikel ni...
  adakah ini tanda2 akhir zaman..org yg mencegah kemungkaran dan mengajak org berbuat baik di anggap hina..
  Untuk pengetahuan saudara mj jemaah tabligh ni mengajak umat islam membuat kebaikan bkn nya kejahatan.. mencegah kemungkaran.. salah satunya jemaah tabligh ni ialah utk mengajak org2 islam berkumpul di masjid utk bersolat berjemaah.. yang saudara mj katakan ttg jemaah bergerak rumah kerumah tu sebenarnya mengajak org2 islam bersolat di masjid..kan lebih baik kta bersolat d masjid daripada kita bersolat di rumah..pahalanya 72 kali ganda dari solat bersendirian.. jemaah tabligh ni juga mengamalkan sunnah2 nabi s.a.w... adakah ini sesat??? sebenarnya adalah lebih saudara mj post kan artikel2 tentang kutukan dakwah2 kristian d msia yang dh banyak memurtadkan org2 kita daripada saudara mengutuk dakwah agama anda sendiri(islam)yg mengajak kebaikan.Penganut2 kristian sentiasa memberikan sokongan,bantuan kepada pendakwah mereka manakala saudara iaitu penganut islam sendiri bukan nak memberi sokongan tetapi mengutuk kerja2 pendakwah islam yg berjuang di jalan allah..

  menyatakan jemaah tabligh ini sesat adalah jauh terpesong dari agama islam sebenar.. amat menyedihkan lagi apabila umat islam sendiri menyatakan perkara tersebut... sebenarnya saudara mj tidak tahu apa2 ttg tabligh ini.. semoga allah memberi hidayah dan petunjuk kepada saudara..

  allah berfirman...
  Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya. (ali-imran :104)


  Dan Jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat Dengan orang-orang Yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, Yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata; dan janganlah Engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana Engkau mahukan kesenangan hidup di dunia; dan janganlah Engkau mematuhi orang Yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di Dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran.(al-kahfi :28)

  ReplyDelete
 25. ingat semua orang yang ada dalam ruangan ini.Baik wahabi@salafi atau tareqat,jangan lupa kita tetap mengucap dua kalimah syahadah yang sma ,tuhan yang sama dan kiblat yang sama. Berbeza pendapat di benarkan tetapi jangan sampai memecahkan perpaduan umat...layann

  ReplyDelete
 26. Assalamualaikum! Saya kira adalah satu tindakan yang kurang bijak bagi kita mempertikaikan satu perkara yang masih memberi manfaat kepada umat Islam secara umum sedangkan di luar sana masih banyak lagi perkara-perkara yang terang-terangan perlu kita mengembeling tenaga untuk menentangnya. Dalam keadaan yang serba selesa kita perlu memilih yang terbaik di antara yang baik, namun bila berhadapan dengan keadaan gawat dan sukar memilih kita sebaiknya berusaha menolak sebanyak mungkin mudharat berbanding mudharat yang lebih ringan.
  Perbandingan yang mudah ialah kita pernah mendengar bahawa Iraq di bawah Pemerintahan Saddam Hussain telah melakukan berbagai perkara yang menitiskan banyak darah dan air mata Umat Islam di sana, begitu juga dengan Taliban. Namun wajarkah kita membiarkan apatah lagi membantu musuh Islam mengganyang dan meratah Negara Islam atas dasar itu?
  Saya tidak pernah bersama dengan Jamaah Tabligh dalam sebarang aktiviti mereka. Namun dalam hidup seharian saya masih bergaul dan melakukan ibadat umum seperti solat, bertadarrus dan ke majlis Ilmu bersama mereka. Hasil penelitian saya, mereka mampu memaut sebahagian dari umat islam kearah kehidupan lebih bermakna pada kacamata Islam. Sebahagian mereka dahulunya adalah kaki judi, kaki botol, penagih dadah dan pelacur.
  Saya kira atas dasar ini jugalah, Kerajaan Kelantan dibawah pimpinan PAS tidak pernah menganggu apalagi mengharamkan aktivi Jamaah Tabligh. Berbeza halnya dengan Jamaah Al Arqam.
  Jika mahu dipertikaikan persoalan ketepatan perjalanan dan uslub dengan sunnah, siapakah yang boleh dirujuk sebagai 100% menepati sunnah, hari ini. Sila tunjukkan dan sama-sama kita analisa. Semoga ianya boleh menjadi contoh ikutan sekalian Umat Islam yang rata-rata jahil dan hauskan pimpinan ytang dapat membela mereka dunia dan Akhirat.
  Wassalam

  ReplyDelete
 27. Asmkm,

  Saya nak tanya sikit kat sdr kita yang mengatakan PAS memecahkan umat islam dan mengingkari sunnah, apa bukti saudara berkata bengitu.Janga sedap cakap saja, baik saudara seldik dulu.

  ReplyDelete
 28. rasa memeng betul kot semua ulama-ulama satu dunia adalah ahli bid'ah.Berdasarkan pada pandangan "para ulama" di atas bila menetapkan satu-satu amalan agama dgn hari-hari tertentu tanpa dalil adalah pelaku bidah. Setahu saya ulama-ulama keluaran jordan mesir india madinah juga telah ditetapkan tempoh pengajian mereka.cth 4 tahun atau 6 tahun. Jadi telah sahlah mereka juga adalah pengamal bidah menurut 'ulama' di atas...
  Sape yang berada di atas jalan hidayah kalau semua ulama adalah pelaku bidah yang sesat?

  Setiap

  ReplyDelete
 29. Ass, wr wb, astagfirullah al adziiiiiiiiim !
  Saya sedih sekali membaca artikel ttg jamaah tabligh sesat, bid'ah, bodoh.
  Jangan segampang itu memfonis sesama umat muslim yangmasih mengucapkan dua kalimat syahad dan mengakui bahwa nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman dan tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad SAW.
  Jika ingin mengetahui seberapa dalamnya air dalam kolam, jangan kira hanya menerka dari apa yang terlihat, tapi coba kita menceburkan diri dalam kolam tersebut baru kita tahu dalam dari sebuah kolam.
  Pesan saya jangan terlalu mudah mengucapkan sesat pada sesama muslim, apakah kita sudah paling baik dan benar ? kebaikan dan kebenaran itu adalah mutlak milik ALLOH SWT.
  Hidayah yang datang dari ALLOH bisa berbagai bentuk, nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah dan hidayah datangnya bisa berbentuk seorang menjadi pembunuh dahulu, bisa dari seorang menjadi pelacur dulu dan bisa juga dari pencarian kebenaran.
  Inilah awal dari kehancuran agama islam,saling menghujan sesama muslim contoh kaum syi'ah dan syuni. Mengapa kita tidak bersatu saja membawa satu bendera islam dan satu kalimat Lailaha 'ilallah Muhammad Rosulullah. Wahai saudaraku yang terhujat,jangan terpancing untuk mengeraskan hati, mari kita do'akan mereka agar mendapat yang terbaik dari perjalanannya mecari ridho Alloh.
  J'Briel Palembang

  ReplyDelete
 30. Ass pakabas, saya sangat sedih dan dada saya berdetak kencang membaca ttg islam saling menghujat yang seakan-akan sipenghujat itu merasa paling benar sedangkan kebenaran ada pada Alloh dan hanya milik Alloh. Seharusnya kita bisa lebih arif dan bijaksana lagi dengan kepala dingin untuk menilai segala sesuatunya. Hidayah dari Alloh aneka macam bentuk dan caranya dan hanya satu tujuannyadan. Selagi seseorang itu masih bersyahad kepada Alloh dan mengakui Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir, jumlah rakaat dalam shalat sama, fatihahnya, ruku, sujudnya sama berartikita ini dimata Alloh sama. Dan memang hanya satu permintaan Nabi SAW yang tidak dipenuhi oleh Alloh pada saat para sahabat RA duduk dimasjid membuat kelompok yaitu menyatukan umatnya yang berbeda pandangan. Sesungguhnya perbedaan itu rahmat dan Alloh maha benar dengan segala firmannya. Amien
  Marikita do'akan semoga yang mengatakan sesat terhadap sesama muslim mendapat hidayah dari Alloh SWT. Joegbriel Palembang.

  ReplyDelete
 31. assalamualaikum, sya sedih bila ada berpendapat mengatakan bahawa jamaah tabliq sesat , mungkin yang berkata demikian masih belum keluar bersama jamaah, walaupun untuk sehari, apa yang berlaku tidak sama dengan situasi tabliq di malaysia.selidikilah dahulu sebelum membuat kenyataan.haz ukm

  ReplyDelete
 32. Mengapa orang yang tidak menjalani perintah Alloh SWT seperti Shalat, puasa, zakat, memakmurkan masjid,menyantuni anak yatim mengasihi fakir miskin. Tidak dikatakan sesat ? ................mengapa ? apakah anda takut !

  ReplyDelete
 33. Mengapa orang yang tidak menjalani perintah Alloh SWT seperti Shalat, puasa, zakat, memakmurkan masjid,menyantuni anak yatim mengasihi fakir miskin. Tidak dikatakan sesat ? ................mengapa ? apakah anda takut ! dan anda berani hanya pada sesama muslim ? Kasihaaaaaaaaaan sekali anda.

  ReplyDelete
 34. assalamualaikum sdraku,,ana pon join tabligh ni,xda masalah sebenanya cara diorang..ok la ajak orang g surau,dgr hadis Nabi saw,berzikir,solat jemaah.Diorg pon ikut Sunnah dari tido smpai bgn tido dan tido kembali.Membesarkan Allah swt dlm percakapan mereka.Bagus tu kan.Berjumpa org dgn menebalkan muka mereka demi membesarkan Allah swt.Bukan suma org bleh buat tu.Bagus juga kan.

  Tapi ana perhatikan juga mereka ni,percakapan mereka,sikap dan perlakuan mereka.Sumanya bagus dan jelas tiada kesesatan.Tapi ada satu yang ana musykil iaitu mereka cuba menarik orang yang mereka ziarahi utk menyertai mereka.Mereka akan cuba sedaya upaya.Bagus kan.Tapi adakah itu Sunnah Nabi saw dgn menarik orang lain bersama mereka.Menyampaikan perkataan yg baik itu amalan mulia tapi dgn memujuk rayu org menyertai mereka itu bagaimana ya??..Ana kurang pasti.Siapa yg tahu mgkin blh tolong ana ya.

  Harus bagaimana ya akan tertegaknya hukum Allah swt dlm sesebuah negara hanya dengan usaha tabligh ini.???Politik tiada dalam agenda mereka.Biarlah siapa yang menjadi pemimpin pun,janji mereka amalkan sunnah dan beribadat.Biarlah apa yang pemimpin lakukan terhadap umat dan rakyat janji dakwah mereka terus berjalan ke seluruh dunia.

  Jadi bagaimana Islam akan kembali tertegak ya.??? Ana musykil juga la.Sedangkan Nabi Muhammad saw berpolitik,ada kerajaan,seorang pemimpin dan menegakkan hukum Allah swt di negara Madinah. Kenapa jemaah tabligh buang terus politik ya?.Sahabat pun digelar Khulafa' Ar-Rasyidin krn memimpin sebuah negara Islam.Ada sebuah kerajaan Islam!!..

  Ana nak tau la bagaimana Hukum Allah akan ditegakkan melalui pendekatan jemaah tabligh ini?Dan yg pasti tabligh itu bukan sesat!!..Sila komen.

  ReplyDelete
 35. salam saudara islam kpd balabaqq..knp saudara tdk brfikir sblm berkata-kata.Lidah salah satu anggota yg akn bawa kita ke neraka.Kenapa kata PAS memecahkan umat?..Tidak begitu balabaqq saudaraku.Memang kita perlu mengasingkan orang yg menolak Hukum Allah swt.Sahabat Nabi Muhammad swt pernah dipulau selama 55 hari kerana lewwt menyertai perang.Inikan pula org yg menolak Hukum Allah swt terang-terngan.Para sahabat yg dijamin syurga pon kena pulau sebab terlewat ikut berperang.

  Jadi takanlah saudara balabaqq redha dgn orang yg menolak Hukum Allah swt.Salah lah saudara kata PAS pecah belahkan umat.Teruslah berdakwah saudara balabaqq agar Hukum Allah yg Wajib akan tertegak suatu hari nanti.wasalam

  ReplyDelete
 36. Ass sdrku Emjay, sekarang begini saja kita sesama muslim jangan saling menghujat akibatnya hati kita akan semakin keras. sekarang begini saja, saya ajak anda berfikir secara jernih dan hati yang bersih. Sdr Emjay menganut aliran A, sifulan aliran B dan aliran-aliran lainnya yang ingin mengerjakan sholat wajib di masjid dan secara kebetulan semua aliran islam tsb Allah kumpulkan pada satu masjid dengan niat Ins.Allah karena Allah. Dari wudlu sama kemudian Niatnya sama, berdirinya berdampingan rapat dan lurus juga sama, fatihahnya sama, rukun shalatnya sama, rakaat dalam shalat sama berarti kita semua dimata Allah sama. Sekarang pertanyaan saya wahai sdrku emjay, mana yang sdr anggap sesat. Biasanya orang yang sudah berani mengatakan sesat, sudah lebih baik dari yang dikatakan sesat itu. Semoga Allah menurunkan hidayah pada anda sdrku emjay. Jika anda ingin mengetahui seberapa dalamnya air dalam kolam, anda tidak bisa hanya melihat dan menerka dari apa terlihat, tapi coba anda terjun kedalam kolam tersebut baru anda mengetahui seberapa dalamnya kolam tersebut. Salam persaudaraan muslim. Joegbriel Indonesia.

  ReplyDelete
 37. Saya juga pernah mengikuti jemaah tabligh dahulu (pernah keluar 40H). Alhamdulillah, selepas mengikuti program/kuliah hadis dari para ustaz salaf, terbuka hati ini untuk mengkaji berkenaan pegangan/manhaj tabligh ini. Bukti yang saya perolehi cukup jelas menunjukkan bahawa J.T. tidak berdiri di atas manhaj salafushaleh. Tetapi J.T mengikuti manhaj Muhammad Ilyas iaitu manhaj SUFI.
  Buktinya ada di dalam buku2 karangan beliau dan Muhammad Zakaria. Saya mempunyai hampir kesemua buku2 terjemahan J.T saya perolehi dari Msj Sri Petaling. Fadhilat Amal, Sedekah, haji semua cerita Sufi. Yg paling menyedihkan adalah apa yg ditulis oleh. Mohd. Zakaria di dalam Fad. Selawat (Darood). Buku ini pernah di jual di Sri Petaling tetapi sudah tiada di sana (saya sempat membeli buku itu). Cerita2 di dalam memang merosakkan akidah kita. Siapa yang ada Fadhilat Haji, di dalamnya banyak sekali cerita tentang pergi ke kubur Nabi dan meminta-minta di kubur tersebut (ini perbuatan SYIRIK!). Semoga Tuan2 dapat merenungi perkara ini. Perkara AKIDAH jangan kita perlecehkan. Walaupun tidak bersama JT, saya tetap meneruskan dakwah. Antara rujukan tentang penyimpangan JT, Tuan2 boleh dapat di dalam buku2 berikut:

  (1) Malfuzat Siri Baa - Hadratji Maulana Muhammad Yusoff, Penerbit Abd. Majid Ahmad, Cheras. ISBN 983 99864, 2001 mukasurat 83, Nasihat 221:
  " Allah ciptakan Dunia kerana adanya Rasulullah"

  (2) Malfuzat Siri Alif - Hadrat Maulana Muhammad Ilyas, Penerbit Abd. Majid Ahmad, Cheras. ISBN 983 99864-1-6, 2001 Mukarsurat 24, Malfuzat 50:
  "Beliau berkata lagi: Ayat ini (iaitu kuntum khaira..) telah dikasyaf kepada saya dalam mimpi, bagaimana cara Tabligh ini harus dikerjakan.." kemudian Maulana menerangkan tafsiran ayat ini berdasarkan mimpi tersebut. Boleh rujuk juga buku yang sama cetakan Percetakan Yayasan Islam Terengganu, 1991.

  (3) CD Audio JORD TEMBORO INDONESIA (August 2005)
  Side B No. 2 Mudzakarah (5 Ogos 2005)
  - dengar permulaan CD, sekitar 4 minit, Maulana juga mengatakan perkara yang sama iaitu (diterjemahkan dari bahasa Urdu):
  "Jika tidak diciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan jadikan dunia ini".
  Sila rujuk rujukan di bawah ini tentang masalah Nur Muhammad:

  (1) Jamaah2 Islam ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah (Jilid I) - Syaikh Salim Ied Al-Hilaly, Pustaka Imam Bukhari, 2003, Bab: Pengaruh Fanatisme Mazhab dalam penyebaran ajaran Sufi. M/S 196 (kelima - Nur Muhammad).
  " (5) Menurut kaum sufi seluruh Alam semesta ini diciptakan kerana Muhammad "

  (2) VCD Ustaz Maulana Asri Yusoff (ulama kelantan). Beliau ada VCD kuliah terperinci mengenai masalah Nur Muhammad. Link: http://video.google.com/videoplay?docid=-5570128674957475866

  ## Saya sedia untuk beri rujukan-rujukan di atas PERCUMA (buku/CD) dan rujukan dibawah kepada sesiapa yang ingin tahu perkara ini.

  Buku Fatwa Ulama Seputar Jamaah Tabligh (Syaikh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkholi) atau Dakwahnya Jamaah Tabligh? (Muhd bin Nashir Al-Ur'aini/ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan), juga fatwa mengenai Khuruj (Syaikh Al-Albani), Ghast (Syaikh Al-Utsaimin), Nur Muhammad (Syaikh Ied Hilali), boleh dapatkan dari saya PERCUMA.

  EMAIL: manhaj.salafi@gmail.com

  ReplyDelete
 38. Kena hati-hati sapa yang bicara hal ni. Terutama yang smash smacam, tak kiralah smah tabligh ke smash pas ke. Ni firaq yg mujahadah untuk agama, mujhadah diorang ada nilai. bleh rosak akidah main tuduh semacam tau. Ni bicara ilmu, kena rujuk bebetul, pastikan sumber kita dari sumber ahli sunnah yang sahih. Pertama, sume ulama yang mj sebut tu kontrversi ngan jemaah ahli sunnah sendiri.. Jangan main angkat diorang ni. al-Bani ke, Mufti saudi tu ke.. Tapi, sapa pun diorg, sbgai ulama bila ijtihad klu betul dpt 2 phala, klu salah pun dapat pahala. Ni kelebihan org yang bramal dgn ilmu. Kita yang tak bape nak cukup ilmu jgn plak main ikut mcm lalang, ikut buta-buta. Tu salah! sbaliknya blaja dan belaja sampai datang yakin. Mgikut apa yang aku belaja, JT tak menyimpang dari fahaman ahli sunnah. Harus ikut diorang. Tapi sebagai sebuah jemaah yang berjuta jumlahnya dan dtg dari latar peribadi yang pelbagai mesti akan berlaku salah faham termasuklah penggunaan dalil tertentu tanpa difahami. Maka tak adil dgn kesalahan golongan sebegini kita terus hukumkan JT dari bawah sampai ulama-ulamanya sume sesat.Tu salah besar! Suka ke nak jadi musuh Allah? Nak faham manhaj tabligh ni kenalah cari dari sumber yang betul bukan dgr pula dari org yang entah dari mana-mana. Dan sesapa yang dakwa diri salafi ni nak tegelak aku! Pi belaja tauhid ngan usul fiqh abis-abis! msk pondok tadah kitb!

  ReplyDelete
 39. Saudara malikadilassultan, saya tidak menuduh mereka sesat. Baca semula tulisan saya di sini. Cubalah Tuan fikir sejenak, tentang masalah akidah. Saya tidak mahu campur-adukkan akidah saya dengan fahaman sufi yang dibawa oleh maulana2 ini. BACA fadhilat Haji- Tuan akan jumpa cerita-cerita sufi yang mana ada orang yang pergi ke kubur Nabi SAW dan meminta-minta di kubur! Ini SYIRIK! Baca juga fadhilat selawat (Darood), semua nya cerita yang sama. Bukan saya yang menuduh tanpa bukti, Tuan baca sendiri tulisan2 mereka ni. Ambil masa untuk mengkaji tentang akidah dan manhaj yang dibawa oleh JT.

  "Tapi sebagai sebuah jemaah yang berjuta jumlahnya dan dtg dari latar peribadi yang pelbagai mesti akan berlaku salah faham termasuklah penggunaan dalil tertentu tanpa difahami"
  Pengikut yang ramai tidak mesti betul pegangan dan manhaj. Jika JT (Maulana mereka) betul2 jujur, mereka mesti menjelaskan tentang manhaj yang dibawa oleh JT ini.
  Di dalam buku2 fadhilat tidak dinafikan ada penggunaan dalil, tetapi kenapa mesti guna cerita-cerita sufi yang tidak benar dan bercanggah dengan akidah.

  Saya tidak mempunyai apa2 masalah dengan mereka yang mengikut jemaah tabligh. sebahagian mereka tidak memahami tentang perkara ini. Punca nya satu, jahil dengan ilmu dan tidak mahu mengkaji dan bertanya.

  ReplyDelete
 40. Syukran, anasalafi. Mungkin golongan JT boleh datangkan dalil atau penafian tersebut berdasarkan al-Quran, as-Sunnah dan kitab2 rujukan/karangan maulana mereka. Apa yang penting, jaga adab dalam berhujah dan tidak melampaui batas. Sama-sama kita muhasabah diri dan awasi belitan Syaitan. Wasalam.

  ReplyDelete
 41. salam,
  ustaz mj nk biarkan pertelingkahan ini terus menerus berlaku ke?...

  ReplyDelete
 42. salam,

  saya tak berniat nak menentang, cuma nak kan cadangan, boleh ustaz berikan cadangan waktu yang baik bagi mereka buat usaha ziarah ni?

  surau di tempat saya tak ramai berambut hitam, semuanya dah beruban, kat kawasan perumahan saya ada jiran, anaknya sebaya saya, tapi jarang nampak dia solat di surau yang dekat dengan rumah...terfikir nak buat amalan ziarah sebagaimana yang jemaah tabligh ni buat.

  kat uitm melaka ni, sof tak pernah penuh pada waktu subuh di masjid, kadang2 hari sabtu&ahad, sayalah muazzin, sayalah makmum, sayalah imam...pada waktu asar...tapi ada je ramai org kat asrama...

  ReplyDelete
 43. Anasalafi... Syekh, pasal anta sebut akidah maka perkara ni tak boleh memain. Anta kena ada ilmu bebetul bila mendakwa sesuatu dari perkara akidah. takyah sebut tabligh, bila anta persoal masalah kesufian, dakwa diri salafi, bab tawasul di kubur nabi bahkan memepersoalkan kreadibiliti ulama-ulama yang diakui keilmuan mereka di sisi ahlu sunnah anta dah kena jaga-jaga. Ada yang tak kena dengan ilmu akidah anta.
  Aku memang tak pernah baca buku yang anta sebut tu, jadi tak boleh nak sahkan apa-apa . Tapi pasal hari ni kita cerita pasal jt so anta jgn nak lari dari tajuk ni. Tanggungjawab dgn apa yang anta tulis. Anta kena rasa sedih dan bersalah! anta tak bagi hak pada almarhum ulama-ulama pengasas jt. Ingat... Tulisan kita ni bape puluh ribu yang baca? (sedangkan almarhum tu semua dah tak berkuasa nak balas) Kalau anta bleh jamin apa yang anta tulis tu paling asoh, dan kiranya mampu dipersoalkan di akhirat, nah silakanlah teruskan! tapi kalau tak pasti kan lebih baik kita diam dan belajar. Nak cite bia perhalus dalam-dalam.. bukan men kondem! tu tkeluar dari ahlu sunnah! Ingat.. dakwaan kita akan dipersoal (ada ke patut pi soal knape maulana tak pjelas manhaj?, kalo camtu pi dakwa Uthman R.A. punca perpecahan sahabat dan umat Islam. Ada berani?). Aku tutup dengan satu hadith nabi yang mafhumnya 'Tak berkumpul umatku dalam perkara yang sesat. Sesungguhnya serigala makan kambing yang sendirian.' Pikirla.. Aku dengar Anta penah kuar 40 hari. Mesti anta tau punya.. Perhimpunan tabligh kedua terbesar jumlah penyertaan org Islam lepas jemaah haji di tanah suci kan? Syekh, mana yang salah tetap salah tapi apa yang betul jgn sekali-kali kata salah. Tak elok! Fitnah tu..

  ReplyDelete
 44. malikadilassultan, bagi alamat tuan, dan saya akan hantar semua rujukan dengan percuma. baca dulu buku2 fadhilat amal, fadhilat haji, sedekah dan darood - cerita2 sufi banyak sekali dalam buku-buku ini. Cuba bandingkan dengan manhaj as-salafussalleh. betapa jauhnya manhaj maulana-maulana ini dengan manhaj salaf. Bukti adalah dari tulisan2 maulana itu sendiri. Bukan saya nak reka perkara ini. Baca dan lihat sendiri dari tulisan mereka.

  ReplyDelete
 45. anasalafi, bagus jg klu ana dapat rujukan-rjukan tu.. nak bagi alamat dalam kolum ni jg ke? sebenarnya anasalafi, ana muskil dgn anta bila anta timbulkan hal-hal salafi ni. Termasuklah kat atas anta timbulkan masalah cerita sufi. Seolah-olah anta nafikan kesufian dalam ahli sunnah wal jamaah. Termasuklah sebelum ni pun anta timbulkan beberapa isu yang cukup mencurigakan tentang perkara yang telah muafiq jumhur ulama ahli sunnah seperti masalah tawasul di kubur tu. Seolah-olah anta setuju ngan wahabi (ana x kata anta wahabi) walaupun sebenarnya penggunaan istilah salafi tu sendiri oleh pihak tertentu bertujuan nak mengkaburi gerakan mereka yang mengelirukan. Ana takut anta terpengaruh... sebab tu ana bgitau dari awal supaya pekara ni diselesaikan secara ilmu. Pi blaja tauhid, usul fiqh dalam-dalam sebelum mendakwa sesuatu dari pekara akidah.. salah satu kesan buruk wahabi ni macam yang kita dapat tgk nilah.. tak memasal gerakan dakwah yang baik jadi mangsa dan ulama-ulamanya didakwa sesat. Utk pgtahuan anta, wahabi telah difatwakan sesat dan diharamkan di Johor. Sila rujukkan.. kena hati-hati.

  ReplyDelete
 46. “SERULAH (MANUSIA) KEPADA JALAN RABBMU DENGAN HIKMAH DAN PELAJARAN YANG BAIK SERTA BANTAHLAH MEREKA DENGAN CARA YANG PALING BAIK..” (Q.S An-Nahl: 125)

  ReplyDelete
 47. Pandangan Panel Akidah JAKIM terhadap "Wahabi":
  http://al-qayyim.net/upload/artikel/pandangan_jakim_terhdp_wahabi.pdf

  Kenyataan Dalam Parlimen Malaysia menegenai "Wahabi":
  http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Thursday/NewsBreak/20080508164025/Article/index_html

  Senarai-senarai Ajaran Sesat yang telah diwartakan:
  http://www.islam.gov.my/ppi/profil.html

  Terima kasih. Wasalam.

  ReplyDelete
 48. Pembetulan:

  Kenyataan Dalam Parlimen Malaysia mengenai "Wahabi" (new hyperlink):
  http://www.bernama.com/bernama/v3/news.php?id=331528

  ReplyDelete
 49. INGATLAH SAUDARA EMJAY....AJAL SANGAT HAMPIR ....BERHATI-HATILAH DALAM MEMBUAT SEBARANG KENYATAAN TENTANG AGAMA,..CUMA DUA YANG EMJAY DAPAT,....SAHAM NERAKA DAN SAHAM SYURGA....JANGANLAH TERLALU TAKSUB DALAM MEMBERI SEBARANG JAWAPAN DALAM SOAL AGAMA SAMPAI SYAITAN BERJAYA MENJERAT KITA SEMUA.....JANGAN LUPA SYAITAN SENTIASA BERUSAHA MEMECAH BELAHKAN ISLAM SEHINGGA KIAMAT.

  ReplyDelete
 50. Saudara malikadilassultan, saya bukan wahabi. Saya lebih senang menerima sesuatu yang ada dasar dalam Quran dan Sunnah. Cerita-cerita sufi yang tiada hujung pangkal saya tinggalkan. Cukuplah apa yang ada di dalam Quran dan hadis yg shahih. Saya baca SEMUA buku2 fadhilat karangan Maulana2 JT kerana ingin mengetahui. Silalah dapatkan buku2 mereka dan bacalah sendiri, Tuan pasti akan terkejut dgn cerita2 di dalamnya. Saya bukan nak memburuk-burukkan sesiapa. Tetapi perkara ini tertulis di dalam buku2 mereka. Baca fadhilat Haji/Sedekah/Darood. Pada mulanya saya juga tidak percaya, tetapi bila saya membuat kajian dan mendapatkan buku2 tersebut, memang menyedihkan. Buku-buku ini dijual berleluasa dan dibaca kepada umum. Saya takut, orang awam seperti juga saya akan mempercayai dan terpengaruh dengan cerita2 sufi ini. Di dalam buku2 ini, banyak cerita tentang orang ke kubur dan MEMINTA-MINTA di kubur Nabi. Adakah perkara ini dibolehkan di dalam Islam? Adakah ini akidah kita? Tuan boleh berhubung dengan saya di alamat email: manhaj.salafi@gmail.com. Saya sedia mengirim rujukan2 ini secara percuma. Tuan bacalah rujukan ini dan TOLONGLAH.. dapatkan buku2 fadhilat Sedekah (2 jilid), Haji dan Darood (ini mungkin sudah tiada, tetapi saya kan cuba buat salinan untuk saudara). Kemudian, tuan buatlah penilaian sendiri. Saya bukan nak memaksa sesiapa untuk menerima kata2 saya. Bila bukti ada dihadapan mata, kita boleh buat keputusan sendiri. Sekian.

  ReplyDelete
 51. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmat kepada anasalafi dan dimatikan Allah SWT dalam iman.

  Emjay

  ReplyDelete
 52. anak salafi memang kuat dgn fahaman wahabinya.....................

  ReplyDelete
 53. anak salafi patut menukar dgn nama anak wahabi salafi

  ReplyDelete
 54. salam. saya berpendapat bahwa mengcopipaste sahaja tidak cukup, walaupun ianya dari seorang yang bergelar ulama. mesti pi ngaji dan berguru. kalau tak haru macam emjayjb nie... jahil murakkab

  ReplyDelete
 55. contoh kebaikan dan keburukan tu macm mana??

  ReplyDelete
 56. saya sokong kamu..
  orang yang dah rasa dia ni betol..sush nk ajar..sume benda dia mempertikaikan..
  contoh terbaik..kita tahu golongan syiah ni tidak berpaut pada sunnah..sebaik2nya kita buak kutuk mereka..tapi usaha untuk tunjukkan mereka pada jalan yang betol..

  ReplyDelete
 57. adakah kamu yakin yang tulis itu Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani hafidhahullah??? mana buktinya???
  jangan jdikan perkara itu syubahat..sedangkan kamu kata kamu copy and paste shaja..adakah dia betul2 boelh di guna pakai..

  ReplyDelete
 58. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.(ali imran ayat 110).

  ReplyDelete
 59. semoga ALLAH ampun kan saya, anda dan seluruh umat. Jangan menghukum dengan pengetahuan yang tidak seberapa dan terhad tentang sesuatu perkara. Pernah ke kita dgr Rasulullah memburukkan sesuatu puak untuk membetulkan keadaan........Do the best, Allah do the rest..........

  ReplyDelete
 60. menurut imam al ghazali. melihat itu lebih baik dari mendengar.
  kias di sini..apa kata kita ikut dahulu jamaah dan jgn hanya melihat artikel ini artikel itu sudah cukup menghukum. tak salah kalau ikut dulu sbg tambah pengetahuan bukan?
  cukup2lah artikel2 yang nk pecahkan umat Islam. semoga Allah merahmati kita semua muslimin muslimat mukminin mukminat.
  saya juga dahulu membca jga artikel2 ni di internet..mmg menghukum dorang terus.
  tapi bila dah ikut, mmg mashaAllah, ikhwan mereka amal mereka..mmg baik.
  tapi mmglah slalu ada dua kan..ada yang betul2 alim dalam jamaah, dan ada juga yang kurang pengetahuan mereka dalam bab2 furuk. itu sudah biasa. jgn menghukum semua. salam.

  ReplyDelete
 61. Assalammualaikum..habrashid nak tanya sedikit soalan kepada Dunesedenime...di sini bukan nak merendah2kan satu golongan tetapi hakikatnya perlu di terangkan perkara yang berlaku dalam tagbligh...
  soalan pertama.....mana dapat dalil keluar 3 hari?
  soalan kedua mana dapat dalil keluar 40 hari?
  soalan yang ketiga mana dapat dalil keluar 4 bulan...?
  di sini saya masih musykil dengan gerakan tagbligh...
  memang usaha ke atas iman tu nampak baik?
  tapi dalam masa yang sama terlalu mengagong-agongkan wali2!...
  kenapa buku Fadail Amal sahaja yang di baca kepada orang ramai..tanpa mengetahui iilat dalam hadis...yang di baca..senang cerita tak de ilmu langsung untuk baik ilmu alat (baglaghah, uslub majas,lughah,mantiq,jar wa ta'dil, riwayah dan dirayah,) kalu nahu dan soraf jauh sekali....masalahnya yang saya nampak tagbligh Di Malaysia ni...kalu di India (Duban) tempat perkembangan hadis kita tengok jemaah tagbligh betul2 hebat setakat sunan Sittah tu boleh baca dan huraikan orang macamtu lebih layak berdakwah...dan di sana betul2 menekan As-sunnah...kalu kat Malaysia ni, banyak jemaah tagbligh tak paham langsung sunnah!...satu lagi tentang pakain yang di pakai adakah sesuai dengan Sunnah yang nabi ajarkan...saya nampak yang di pakai bukan sunnah tapi adat sesuatu kaum, contoh orang arab pakaian terkenal jubah, setiap hadis yang berunsur/ atau berbaur perkauman bukan datang dari nabi...contoh orang parsi kata bila Allah redha wahyu di turunkan dalam bahasa parsi,orang Arab pula kata bila Allah redha wahyu turun dalam bahasa Arab,...jadi persoalan yang timbul orang lain yang tak tahu bahasa Arab tak layak berdoa ke?...kalu betul tagbligh di malaysia ni ikut Sunnah kenapa perlu berzikir menggunakan batu2 kerikil, dan begitu menduka citakan berebut2 membeli tasbih yang di buat dari kayu koka..katanya kayu demikian banyak kelebihannya..seolah2 kayu tu pula yang memberi apa yang dihajati...kalu ini tidak dinamakan tafaul(syirik), apalagi kita nak sebut? dan mana datang hadis fadilat memakai serban lebih keutamaan dan di kurniakan ganjaran sekian2..)...hadis bukan suka2 je kita nak sampaikan kalu takde ilmu...kenapa tagbligh malaysia tidak menekankan ilmu, kenapa tekankan amal...? nak tanya kalu tak de ilmu nak beramal apa yang kita nak sebut kepada mereka?...saya sering lihat banyak taghbligh menyalahkan ust2 yang tidak mahu menyertainya pergi gash dan tak nak keluar menyertai mereka? nak tanya adakah itu satu jalan yang di ajar oleh nabi untuk berdakwa?...kebanyakkan dalil2 yang diberi oleh puak tagbligh ialah ayat yang di perintahkan untuk berperang....berlainan di India dan paskitan mereka di ajarkan segala ilmu..belasan tahun..hingga fiqih di dalam sesuatu ilmu barulah mereka menghantar untuk pergi berdakwah..dalam kitab yang dikarangpun menekankan tentang wajib menuntut ilmu...ilmu itu asas pada semua perkara...
  cara penyampaian terpulanglah cara masing2..! saya bukan nak tolak tagbligh tapi nak menegaskan menyimpang jauh dari sunnah...senang nak tengok orang yang mengikut sunnah ini...apabila mereka sembahyang...kalu sembahyang tak ikut Sunnah macamana nak katakan dia mengikut sunnah?...banyak pula perkara2 bidaah yang di reka2...adakah layak orang sedemikian golongan mengikut Sunnah...saya katakan ini sebab saya pernah mengikuti mereka oleh kerana surau di tempat saya di kongka oleh jemaah tabgligh...kesian anak-anak buah mereka langsung tidak tahu bacaan dalam sembahyang..nak kata tak belajar, selalu keluar iktiqaf 40 ari, kononnya hebatlah..orang dah keluar martabatnya tinggikan...jadi orang tak keluar ni di pandang rendah....sekian kalu ada yang terasa minta maaf banyak2...!

  ReplyDelete
 62. 3 hari, 40 hari, 4 bulan cuma garis panduan untuk tempoh yang terhad jika dibandingkan sahabat keluar jalan Allah. Saad Abi Wakas r.a. keluar ke china dan meninggal disana tak sempat balik.

  ada seorang sahabat keluar sampai 27 tahun maklumlah zaman dahulu bukan macam sekarang banyak kemudahan. bila dia balik anak dah besar.

  Panglima Tariq bin Ziad sampai di spanyol semua kapal dibakar dan berkata kepada angkatannya di belakang kamu lautan di depan musuh. maka tiada pilihan melainkan bulat iman dan mara.

  kalau nak ikut betul2 macam sahabat tak mampu umat akhir zaman nie..

  cuba habrashid ulas berkenaan kayu sugi...

  ReplyDelete
 63. tujuan utama keluar untuk baiki diri bukan baiki orang. sambil2 tu ajak orang lain sama2 baiki dirinya masing2. masa dirumah dengan persekitaran hal2 yang melalaikan sukar hendak amal agama dengan baik, masa keluar semua dah berpisah hanya fikir untuk latih diri amal sunah dan praktikalkan usaha agama. dalam masa perjalanan itulah banyak ilmu dan rahsia Allah akan ajar dan beri kefahaman. keluarga di rumah pun Allah akan tarbiah, kalau dulu keluarga banyak bergantung pada asbab sebab ketua keluarga ada disamping tetapi sekarang mereka perlu belajar dan berharap pada Allah.

  cerita angkasawan bukan islam yang lama berada di angkasa bila mereka kembali mereka juga akan berkata apa yang dialami dan dilihat itu adalah kebesaran tuhan.

  ReplyDelete
 64. Baik ko bertaubat emjay... ulama2 yg ko nukil tu wahabi2 belaka. Nahas ko nanti percayalah!

  ReplyDelete
 65. Apa itu Najd
  ============
  Najd atau Nejd (dalam bahasa Arab: جد‎ Naǧd) adalah sebuah wilayah di pusat Arab Saudi dan merupakan tempat di mana ibu kota negara tersebut, Riyadh, berada. Najd adalah sebuah daerah tinggi dengan ketinggian 762 hingga 1.525 meter di atas permukaan laut. Bagian timur wilayah ini ditandai dengan perkampungan-perkampungan oasis, sedang di daerah Najd lainnya sedikit didiami oleh kaum nomaden Bedouin. Orang dari Najd disebut Najdi dalam bahasa Arab.


  Sejarah Wahhabi
  ===============
  Wilayah ini ditaklukan oleh pasukan Wahhabi di bawah Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ibn Saud, dari Kekaisaran Ottoman, selama periode tahun 1899-1912. Pada tahun 1932, Najd menjadi salah satu provinsi dari Arab Saudi yang baru didirikan oleh ibn Saud.

  Di antara orang-orang yang terkenal yang lahir di Najd adalah Ibn Baz, Ibn Uthaimeen, Albani dan juga Muhammad ibn Abd al Wahhab.

  Najd turut terlibat dalam perang Ridda, di mana Abu Bakr mengirimkan Khalid ibn al-Walid menuju Najd dengan kekuatan 4.000 orang.


  Hadits
  ======
  Salah satu hadits terkenal dari RasuluLlah saw tampaknya menggambarkan Najdi tempat kelahiran mazhab Wahhabi, yakni Hadits bahayanya golongan Wahhabi.

  Sekelompok orang datang kepada sang Nabi dengan maksud damai dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Suriah kami dan Yaman kami!" Sekelompok lainnya datang dan berkata, "Ya Rasulallah, dan Najd kami!" Ia tidak menjawab. Ia memberkati Suriah dan Yaman lebih dari dua kali. Mereka pun memintanya untuk memberkati Najd lebih dari dua kali, tapi ia tidak menjawab. Pada kali yang ketiga, ia berkata, "Dari sanalah [Najd] gempa bumi dan pertikaian, dan melaluinyalah akan muncul zaman [atau tanduk] dari saitan."

  ReplyDelete
 66. Sejarah kemenangan Wahabi dan keluarga Saudi atas pembunuhan orang Islam
  ==========================================================
  http://www.youtube.com/watch?v=OIUvuE9Z43E

  Hadis kedatangan wahabi dari najd
  =========================
  http://www.youtube.com/watch?v=8T7bghhIrsA

  Ulama Yaman menyelar wahabi
  =======================
  http://www.youtube.com/watch?v=e_s91vUF80s

  ReplyDelete
 67. Sejarah Wahabi dan Arab Saudi

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Saud

  Antara Isi kandungan
  ===============

  More broadly, he revived his dynasty's traditional alliance with the Wahhabi ulema ("scholars"). In the same year, he instituted an agrarian policy to settle the nomadic pastoralist bedouins into colonies, and to dismantle their tribal organizations in favor of allegiance to the Ikhwan.

  Captain William Shakespear, but this was abandoned after Shakespear's death at the Battle of Jarrab. Instead, the British transferred support to Ibn Saud's rival Sharif Hussein bin Ali, leader of the Hejaz, with whom the Saudis were almost constantly at war.

  In 1925 the Sauds captured the holy city of Mecca from Sharif Hussein bin Ali, ending 700 years of Hashemite tutelage of the Islamic holy places

  In March 1929 he defeated elements of the Ikhwan, which had disobeyed his orders to cease raiding and had invaded Iraq against his wishes, at the Battle of Sbilla. In 1932, having conquered most of the Peninsula, Ibn Saud renamed his dominions "Saudi Arabia" and proclaimed himself "King of Saudi Arabia".

  Kesimpulan
  ========

  1. Keluarga Ibn Saud memerangi kerajaan Usmaniyyah Turki dan ahlul bayit Nabi saw yang mulia
  2. Apabila berjaya memerintah tanah Arab keluarga Ibn Saud membunuh puak ikhwan yang menolongnya sebelum memerintah
  3. Puak Wahabi menyebarkan fahamannya dengan mendampingi keluarga Ibn Saud
  4. British yang memusuhi kerajaan Islam Usmaniyyah berjaya memasuki tanah haram dengan bantuan puak Wahabi dan keluarga Ibn Saud

  ReplyDelete
 68. Salsilah Wahabi/Salafi
  =================

  1- WAHHABI MENYERANG KOTA THOIF SETELAH MENGALAHKAN PEMERINTAHAN ASY-SYARIF GHOLIB, WAKIL PEMERINTAH KERAJAAN UTHMANIYYAH DI MAKKAH PADA ZUL QAEDAH TAHUN 1217H BERSAMAAN 1802M. DALAM SERANGAN INI, GERAKAN WAHHABI MEMBUNUH PENDUDUK THOIF TERMASUK WANITA DAN KANAK-KANAK SERTA WAHHABI TURUT MENYEMBELIH BAYI YANG MASIH DIPANGKUAN IBUNYA.( Sila rujuk : Kasyfu Al-Irtiyab Fi atba’ Muhammad Abd Wahhab, Syeikh Muhammad Muhsin Al-Amin,Cet Ke-3, t.pt, t.thn, hlm 18 dan Umara’ Fi Bilad al-Haram, Syeikh Ahmad Zayni Dahlan, Cet Dar al-Muttahidah li Nasyr, hlm 297

  2- Tentera WAHHABI MEMBUNUH UMAT ISLAM DI DALAM MASJID, RUMAH, DAN WAHHABI BERTINDAK MENGEJAR SESIAPA YANG LARI DARI SERANGAN MEREKA LALU MEMBUNUH KEBANYAKAN MEREKA YANG MELARIKAN DIRI.(Umara’ Fi Bilad al-Haram, Syeikh Ahmad Zayni Dahlan,hlm 297

  3- TENTERA WAHHABI JUGA MENGUMPUL SEBAHAGIAN PENDUDUK THAIF DALAM SATU KAWASAN. KEMUDIAN DITETAK LEHER MEREKA HINGGA MATI. SEBAHAGIAN PENDUDUK THAIF JUGA DIBAWA OLEH TENTERA WAHHABI KE SATU LEMBAH BERNAMA WADI ALUJ (JAUH DARI PERKAMPUNGAN). LANTAS MEREKA DITINGGALKAN DI LEMBAH YANG KOSONG ITU DALAM KEADAAN BERBOGEL TANPA PAKAIAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN. ( Sila rujuk : Sofahaat Min Tarikh Al-Jazirah Al-Arabiyah Al-Hadithah, Dr. Muhammad ‘Audh Al-Khatib, hlm 178.

  Kesimpulan :

  1) Menyokong Gerakan Wahhabiy beerti menyokong pembunuhan dan kekejaman mereka terhadap umat Islam.

  2) Islam tidak menghalalkan pembunuhan terhadap saudara seislam tanpa ketentuan syarak yang sah.

  3) Tidak syak lagi bahawa fahaman Wahhabiy akhirnya membentuk kekuasaan & gerakan. Gerakan ini digunakan untuk melanyak umat Islam sendiri sehingga mengorbankan beribu-ribu nyawa yang tidak berdosa.

  4) Sejarah membuktikan kepada kita bahawa gerakan Wahhabiy meletuskan kekacauan dan keganasan. Mula-mula kekacauan berfikir dalam kerangka agama. Akhirnya membawa keganasan yang menumpahkan darah.

  ReplyDelete
 69. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang cela puak Wahabi
  ======================================
  http://www.youtube.com/watch?v=nGmrp8b9y80

  ReplyDelete
 70. ikut sunah dah le. kan lebih selamat.

  ReplyDelete
 71. sejadahipoh engkaulah yang paling celaka....menfitnah sesuka hati ko jer......ko menfitnah ....ko ni misti anak murid zamihan, abdullah hariri...dan sekutu-sekutu tarikat ahmadiyah...yang di popularkan oleh Mufti negeri sembilan....nak ke aku bidas satu2 ha puak syiah rafidah...tak puas lagi ke ko fitnah Muawiyah..dan sahabat2 Rasulullah saw...ko ni memang buta sejarah....kalu tak pandai tentang sirah nabi...tak payah carita....kalu tak pandai ilmu tentang isnad,Musnad, riwayah,dirayah,nahu,soraf,mantik, a'rud,adab,usul,balaghah, tak tahu pulah mana datangnya cerita baik ko tak payah cerita buang masa jer.....aku rasa ko ni memang dah melampau....ko ingat aku takut dengan ko punye tok2 guru tarikat tu?...senang kata rasa ko ni bodoh dalam pengajian hadith lebih baik ko tak payah cerita.....dah aku harap ko sedar ko tu bodoh!....SEKIAN JANGAN SUKA FITNAH ORANG YANG BERUSAHA MEMBERSIHKAN GEJALA SYIRIK....  BANTAHAN...... dr aku...  penjelasan.....:  bagi menjelaskan tomahan di atas marilah sama2 kita mengkaji apakah maksud Rasulullah Alaihi wasallam berkenaan negeri "Najdi" dan tempat munculnya "Tanduk Syaitan".  pertama:  maksud "Najdi" di sisi Al-Bukhari.  Al-Bukhari Rahimahullah meletakkan hadith ini dalam bab berjudul: Sabda rasulullah Saw: "Fitnah itu (datang) dari sebelah timur ". Kemudian, beliau meriwayatkan beberapa hadith, termasuklah doa Nabi Saw.matan:  maksudnya: " Ya Allah Ya TuhanKU! berkatilah Negeri Syam kami, Ya Allah Ya Tuhanku! berkatilah Negeri Yamman kami". Mereka (para sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah! (dokanlah) juga untuk negeri Najd Kami". baginda Berdoa: "Ya Allah Ya TuhanKu! berkatilah Negeri Syam kami, ya Allah Ya Tuhanku! berkatilah Negeri Yamman Kami". Mereka (para sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah! (Doakan) juga untuk negeri Najd Kami".  Aku (perawi Hadith) agak pada (permintaan) yang ketiga Baginda bersabda: "padanya (Najd) (berlaku) gempa bumi, fitnah dan tempat terbit tanduk syaitan".  (Al-Bukhari, MUhammad Ibn Ismail, Shahih Al-Bukhari, Dar IBn Kathir, AL-Yamamah, Beirut, 1987, 6:6681. tetapi dalam bab yang bermaksud: "apa yang dikatakan dalam hal gempa bumi dan tanda2 Kiamat". beliau meriwayatkan secara mauquf (terhenti setakat Ibnu Umar) sahaja. Lihat rujuk yang sama 1: 351, No:990.  berdasarkan judul bab ini, ternyata Al-Bukhari tidak menetukan secara pasti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Saw dengan Najd kerana ungkapannya beliau dari sebelah timur' adalah sesuatu kawasan yang terlalu umum. Kemungkinan ia bermula di luar kawasan Madinah sampailah ke Iraq, Iran dan seterusnya. Ini bermakna, Al-BUkhari tidak memahami maksud Najdii itu sebagai kawasan yang khusus di semenanjung tanah Arab seperti yang difahami oleh guru awak tu Zamihan Al-Ghari.  Maksud "Najd" berdasarkan bandingan dengan riwayat2 yang lain.  selain daripada riwayat Bukhari di atas, hadith ini juga telah diwirayatkan dalam beberapa kitab sumber hadith yang lain dangan matan seperti berikut:  maksudnya: Bahawa Nabi Saw berdoa: Ya Allah Ya TuhanKU! berkatilah Negeri Madinah kami, Ya Allah Ya Tuhanku! berkatilah Negeri Makkah kami". berkatilah negeriMereka (para sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah! (dokanlah) juga untuk negeri Najd Kami". baginda Berdoa: "Ya Allah Ya TuhanKu! berkatilah Negeri Syam kami, ya Allah Ya Tuhanku! berkatilah Negeri Yamman Kami". Mereka (para sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah! (Doakan) juga untuk negeri Najd Kami".lalu baginda berpaling darinya seraya bersabda: Padanya (berlaku) gempa bumi, fitnah dan tempat terbit tanduk syaitan ....(Abu Nuiam Al-asbahani, Ahamad ibnu Abdullah, Hilyah Auliyah,

  dar ktab Arabi,Beirut Lubnan, 1405h, 6:133, dan Asakir,  matan (lafaz) riwayat ini dilihat berbeza dengan matan riwayat

  ReplyDelete
 72. Alhamdulillah semoga Allah sentiasa merahmati sdr habrashid

  ReplyDelete
 73. habrashid, kenapala kasar sangat... ko nak tunjuk ko berilmu tapi dalam masa yang sama ko tunjuk akhlak yang tak macam orang Islam tu. Berakhlak tu sebahagian tanda orang beriman kan?! Orang yang berilmu tapi tak berakhlak tu menyedihkan tau. Kalau betul mamber tu salah bukan ke ada cara yang baik nak bagi penjelasan? Kalau dia tak tau sejarah.. mai datangkan tawarikh yang betul, kan lagi manfaat. Aku datang laman ni nak belaja, tapi rasa sedih plak bila ada orang macam berilmu tapi caranya tak melambangkan macam org berilmu. Jagalah darjat ilmu tu. sekurangnya menghormatila atas dasar ilmu.ye pun geram kenala berakhlak. Islam ajar kita cari kebenaran tu dengan cara yg baik.. berdebat pun ada adabnya. Aku nak ingatkan lagi, kenapa timbul plak hal tareqat ni. Ko cakap benda yang tak hak pasal diorang ni. Ni sume sebabkan perpecahan dan fitnah kawan.. Rafidah?!! ko bermasalah bila mendakwa sampai camtu sekali. Ada satu kitab tajuk 'mafahim yajibu an tusahhah' carila buku ni bia kita berawas bila mendakwa orang len..
  Sejadahipoh pun sama, kalau ko nak tau... sejarah awal saudi dan hal berkaitan wahabi ni sangat mengelirukan. Tak caya tengokla dua tiga kitab, mesti becanggah. Kata guru aku pasal ramai ahli tarikh awal ni orang syiah yang tak lepas nak gunakan medium ni untuk lepaskan dendam diorang. Ko pun sama, carilah kitab mafahim tu dan baca pelan-pelan. Minta ampunla kita atas memana kesilapan kita dalam memahami hal ni. Kesatuan umat Islam lagi mahal nilainya dari masalah ikhtilaf yang takkan selesai ni.. (Kasih sayang kerana Allah..)

  ReplyDelete
 74. habrashid, kenapala kasar sangat... ko nak tunjuk ko berilmu tapi dalam masa yang sama ko tunjuk akhlak yang tak macam orang Islam tu. Berakhlak tu sebahagian tanda orang beriman kan?! Orang yang berilmu tapi tak berakhlak tu menyedihkan tau. Kalau betul mamber tu salah bukan ke ada cara yang baik nak bagi penjelasan? Kalau dia tak tau sejarah.. mai datangkan tawarikh yang betul, kan lagi manfaat. Aku datang laman ni nak belaja, tapi rasa sedih plak bila ada orang macam berilmu tapi caranya tak melambangkan macam org berilmu. Jagalah darjat ilmu tu. sekurangnya menghormatila atas dasar ilmu.ye pun geram kenala berakhlak. Islam ajar kita cari kebenaran tu dengan cara yg baik.. berdebat pun ada adabnya. Aku nak ingatkan lagi, kenapa timbul plak hal tareqat ni. Ko cakap benda yang tak hak pasal diorang ni. Ni sume sebabkan perpecahan dan fitnah kawan.. Rafidah?!! ko bermasalah bila mendakwa sampai camtu sekali. Ada satu kitab tajuk 'mafahim yajibu an tusahhah' carila buku ni bia kita berawas bila mendakwa orang len..

  ReplyDelete
 75. okeylah cik fadli....oi...menuduh menkinzir buta tu orang yang berakhlak ker!?????.....jawab balik...tanpa mengetahui mana yang betul mana yang salah!......kalu tak tahu usahlah cerita...bila cerita orang bengong! betul ke tidak...cerita yang dibawa tu!...bila keliru..apa an jadi nampak jer orang yang tak taklid pada sesuatu mazhab...hanya ita"bi sesat apa cerita?....dan siapakah yang nak dipersalahkan kitorang ker?????.....kitorang ker bawa perpecahan??????.....masalahnya masyarakat menilai....ooo ni wahabi..!... tak leh ikut!....mereka ni keras!...apa dah jadi....? jawab siapakah yang bawa perpecahan??????

  ReplyDelete
 76. Puak wahhabi (salafi konon) yang sesat kerana dengan sewenang-wenangnya menghukum orang sesat dan akan masuk neraka.

  ReplyDelete
 77. SIAPA YANG MENUKAR NAJD KEPADA IRAQ ITULAH ORANG YANG MENUKAR-NUKAR HADIS.

  ReplyDelete
 78. Tiada apa yang lebih jelas daripada nyatanya Puak Wahhabi di belakang keluarga Saudi yang dengan zalimnya telah memerangi kerajaan Usmaniyah dan ahlul bayit daripada al Haramain.

  ReplyDelete
 79. ENCIK SEJADAHIPOH CAKAP BIARLAH ADA DALIL YANG KUAT.....bila pulak saya menukar ...awak buta ke keterangan saya diatas...kalu tuduh saya tukar...saya langsung tidak kisah...kalu tuduh Imam Muslim tukar jenis ape awak ni arrrr!.....tu..lah orang suruh ngaji hadisth lagi kecik tak nak...!...yang tahu puak tarikat dan puak2 pondok yang suka menabur fitnah pada orang pada gerakan golongan muda ...konon alim sangatlah...last2! sesat barat...bila ada orang yang pulang dari mengaji makkah&Madinah wahabi pulak dipanggil...mana letak otak gaknya....kalu Iraq, Bhagdad,Iran disanjung2 pulak2...hmm tulah resam Syiah Rafidhah...dan pada Malikadilassultan ....baik ko pikir dulu sebelum bercakap...aku kat sini bukan nak tunjuk hebat tapi aku tak nak yang membersihkan gejala syirik dan bawa kejalan tauhid yang korang tuduh sebagai(puak wahabi) terus ditomah... berlaku adillah...berapa keturunan mereka difitnah oleh Syiah Rafidah dan diwaris pulak oleh turun temurun tok2 tariakat Nasyabandi,Ahmadiah,syizliyah, tok2 guru pondok, hatta imam surau dan Masjid...disebabkan menghalang perbuatan2 syirik yang dilakukan umat Islam...siapa yang nak bersih nama diorang yang telah berjasa nie!....aku rasa kopun turut menghina diorang....dan ko sama jer...aku jelaskan kat sini aku benci orang2 yang mengandu domba tanpa sebarang dalil yang kuat...kalu ko tak puas ati banyakkan membaca agar ko paham apa itu Sunnah dan apa itu Bida'ah....aku tak heran langsung tok2 guru pondok korang...sebab yang paling banyak menabur fitnah ialah pondok2 di Kelantan...buat pengahtahuan korang bulan 5 tahun ni...seorang penganut agama Syaih rafidhah mati..dan di sembahyangkan cara adat mereka di Kelantan...dan kain kapan ada tulis Imamah Istna a'syar...kemudian di selindung sebagai menuput aibnya mereka menyuruh pelajar2 pondok sembahyangkannya...semakin hari mereka semakin berani...kalu kita Ahli Sunnah bolehkah kita menyembahyangkan mereka???? tak lain orang yang sembahyangkan mayat itu..puak2 sealiran dengan mereka juga...aku rasa saat tiba masanya para pendukung salafussalih..yang ada pada hari ini bangun dari tidur...bangkit hapuskan perosak2 agama...

  ReplyDelete
 80. Hadis Nabi saw menyebut Najd bukan Iraq tetapi ulama-ulama Saud dengan sewenangnya menukar Najd kepada Iraq dan mengatakan "Ini bermakna, Al-BUkhari tidak memahami maksud Najdii itu sebagai kawasan yang khusus di semenanjung tanah Arab". Adakah anda lebih mahir dalam bidang hadis dari al Bukhari?

  ReplyDelete
 81. Satu hal lagi hal wahai puak wahhabi, jangan ingat orang yang tidak mengikuti ajaran kamu semuanya orang syiah. Jangan menghina dengan sewenang-wenangnya para-para awliya' yang sebahagian besarnya adalah ahli-ahli sufi termasuk Syaikh abdul Qadir al Jilani (rah), Imam Ghazali (rah) dsb. Saya pernah dengar ulama-ulama wahhabi di Medan, mengistiharkan serangan secara terbuka pada Imam Ghazali (rah).

  ReplyDelete
 82. dan ko banyak mengutarakan dalil2 yang dibawa oleh syiah...dari ko start tulis dan habis semua...tentang wahabi dan salafi semuanya dari syiah rafidhah...dan ko membawa fitnah Imam Ghazali bercakap demikian pada hal ko tak tahu yang ko ditipu bulat2 oleh mereka...sebab ko tak pandai nak menilai......oleh tu ko janganlah melenting bila aku cakap ko kena ikuti pengajian Daurah hadis ....dan kat sana ko akan blaja segala keterangan...

  ....aku nak tanya beberapa perkara kat ko....apa pendapat ko kalu aku cakap tarikh 12 Rabiulawal merupakan kelahiran nabi Muhammad yang ko rayakan tiap2 tahun berasal dari Syiah...Imam dua belas!...dan apa pendapat ko kalu aku cakap Hindun telah difitnah oleh Syiah memamah hati Hamzah!....
  aku sambung Huraian yang seterusnya .....kesinambungan bantahan aku yang telah aku tulis di atas..... Maksud "Najd" bedasarkan Huraian para Ulama.....

  Selain pendekatan memahami hadist melalui perbandingan dengan riwayat2 yang lain, maksud Najd juga dapat diperolehi daripada huraian para ulama terhadapnya. Dalam konteks ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memetik kata2 Al-Khatabbi rahimahullah (338H) :

  maksudnya: "Najd itu di sebelah timur, sesiapa yang berada di Madinah maka Najd ialah pedalaman negeri Iraq dan persekitarannya yang menjadi arah timur (bagi) penduduk Madinah. Ini kerana asal (perkataan) Najd (dari segi bahasa) ialah kawasan tanah tinggi yang menjadi lawan kepada ghaur yang membawa maksud kawasan tanah rendah (lembah), sedangkan Tihamah keseluruhannya adalah lembah dan Makkah pula termasuk sebahagian dari Tihammah".

  sila rujuk ( Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibn Hajar, Fath Al-Bari Bi Sharh Shahih Al-Bukhari, Dar Ma'rifah, Beirut, 1379H, 13:47)

  kemudian, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentarikan kata2 Al-Kahttabi dengan katanya:...

  Maksudnya: "Dan dengan ini dapat diketahui kelemahan pendapat Ad-Dawudi yang waham (menyangka) bahawa "Najd itu suatu tempat khusus di sebelah Iraq, sedangkan ia bukan sedemikian, bahkan setiap (tempat) yang tinggi berbanding sekelilingnya, (maka) dinamakan yang tinggi itu Najd manakala yang rendak itu pula Ghaur"...

  sila rujuk ( Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar, Fath Al-Bari bi Sharh Sahih Al-Bukhari, Dar Ma'rifah, Beirut. 1379 H: 13:47.)


  Maksud "Najd" dari sudut bahasa .

  Sumber rujukan bahasa yang utama seperti Lisan Al-Arab.(Ibnu Manzur, Muhammad ibn Mukrim, Lisan Al-Arab, Dar Sadir Beirut, Lubnan,t.th 3: 413-419.)....Mu'jam Maqayis Al-Lughah..(Ibnu faris, Ahmad Ibnu faris, Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Dar Al-Jil, Beirut, Lubnan,1991,5:392.). dan Al-Qamus Al-Muhit (Al-fairuzabadi, Muhammad Ibn Ya'kub, Al-Qamus Al-Muhit, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Lubnan, 1987, hal:410. telah mengesahkan bahawa makna asal perkataan ''Najd" ialah kawasan tanah Tinggi, sama seperti yang telah dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Justeru gelaran Nabi Saw. kepada negeri Iraq dengan nama "Najd" mesti dilihat sebagai penjelasan bagi bentuk muka bumi negeri berkenaan yang berada di kawasan tanah tinggi dan bukannya panggilan bagi suatu tempat yang Khusus.

  maksud "Najd" berdasarkan fakta Sejarah.

  Dalam hadith berkenaan, Nabi saw telah mengambarkan negeri :"Najd" sebagai tempat yang banyak berlaku gempa bumi dan fitnah. Realiti sejarah telah membuktikan bahawa tempat yang banyak berlaku gempa bumi ialah kawasan sekitar negeri Iran dan Iraq.

  Begitu juga fitnah yang berlaku di kalangan umat Islam, bermula dari Zaman sahabat sehingga ke hari ini, kebanyakkan berpunca di Iraq. Gerakan Bughah (penentang Khalifah), Kahwarij dan Syiah pada zaman Khalifah Uthman dan Ali radiallahuanhuma yang menjadi punca tercetusnya fitnah perselisihan di kalangan umat Islam bermula di Kuffah. Begitu jga peperangan Jamal, Siffin, Nahrawan, Fitnah pembunuhan Hussain Cucu Nabi Saw.., Fitnah Mukthar Athakafi yang mendakwa kenabian dan serangan tentera Tartar pada zaman kerajaan bani Abbasiyyah, semua berlaku di Iraq.

  ReplyDelete
 83. Hadis itu nyata menyatakan Najd tapi ulama-ulama yang pro keluarga Sa'ud dengan sewenang2nya menukar ke Iraq. Dalil Asqolani tidak menukar hadis itu cuma menyatakan tempat tinggi dan tiada kaitan dengan hadis Najd. Tentang sejarah dan geografi itu bukan hadis cuma pendapat sahaja. Jangan sewenangnya mantakwil hadis yang sahih.

  ReplyDelete
 84. Tolong baca dengan tenang dalil dan fakta kesesatan Wahhabi di sini,

  http://abu-syafiq.blogspot.com/

  ReplyDelete
 85. hmmm....patut semacam jer ko hentam wahabi rupa2 dari blogs Abu Syaqif tu......dah lama dah aku perhatikan dia ni, baik dilaman Ibnu Qaiyyim, al-ahkam, tak pernah aku tengok dalil yang sahih daripadanya....patutlah memanglah sangkaan aku selama ini....!
  kesian ko...dah ar aku dah tahu ko memang tahu tentang penyelewengan yang berlaku...dalam sirah para sahabat dan tabiin....anak murid zamihan Al-ghari,,dan pegangan tarikat Nasyabandi... kesian ko kena tipu dengan ko anggap dia ust tu!....JANGAN MARAH...!!!!....OLEH tu hati2lah dengan pegangan guruko Blogs Abu Syafiq tu...dan aku nasihat ko ....tuntutlah ilmu daripada guru yang benar2 mahir tentang hadith dan fakta siirah yang sebenar...setakat dia yang ko nak bawa hujah...baik ko hentikan sahaja gaya penulisan ko....dia dahlah pembohong ko pun nak ikut juga ker???????

  ReplyDelete
 86. Tiada pembohongan ia berdasarkan kitab wahhabi sendiri. Lihatlah video yang memalukan puak Wahabi oleh almarhum guru mereka.

  ReplyDelete
 87. Dengan terang-terangan puak Wahhabi yang menukar hadis Nabi saw. Di tukar kata-kata Nabi saw dari Najdi kepada Iraq. Lihatlah komentar di atas oleh kawan Wahhabi kita. . Ini adalah pembohongan dan penyelewengan yang amat dahsyat yang dilakukan oleh puak Wahhabi.

  ReplyDelete
 88. hek....eleh tu jer yag ko nak tunjukkan dalil ko....dan aku nak suruh ko sendiri datangkan dalil mengapa ko suka2 ati ko cakap wahabi sesat...kalu aku nak ketogorikan engkau ni senang jer...bila ko lawan pejuang Sunnah ko ni Syiah...senag ceritalah tak payah panjang2 cerita..lagi satu ko ni dah orang2 di jabatan Jais tu semua sekutu puak torikat dan pondok..takde orang sunnah bolehlah keluarkan fatwa..cuba ada, mampus tak boleh patahkan dalil diorang...sebab hujah diorang lebih kuat dari puak2 korang..(puak2 pondok,tarikat dan Syiah) kau sedarlah bahawa puak ko yang berasal dari Ibnu SaBa''' satu bangsa yahudi ......bukan dari kalangan kitorang dan takde dalil langsung yang nyata daripada kitorang...dari penulisan ko, ko ni memang sekutu2 Syiah Rafidhah...dan aku tak nampak satu dalil daripada tanah Haramain...blogs Syafiq tu tak datangkan maanfaat langsung pada aku...sebab dulu akupun penentang macam dia jugak hanya bapa aku yang kuat Sunnah, bila dia dah tak ada baru aku sedar jalan dia pilih adalah sebenarnya..Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah..yang menghapuskan kepalsuan puak Syiah yang bertaqqiyyah pada orang Islam..dasar kepalsuan baik dari Hadithnya Mahupun cara penyembahannya... ni aku nak bagi ko sedar sikit...perumpamaan ulama2..yang mendustakan ayat-ayat Allah (yaini Al-Quran)...:

  *واتل عليهم نبأالذى ءاتينه ءايتنا فاسلخ منها فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين* )

  ولو شئنا لرفعنه بها ولكنه أخلد إلى الارض وإتبع هوىه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بأيتنا

  . ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

  ReplyDelete
 89. Ana bukan Syiah, ana cuma mahu menjelaskan fakta dengan jelas

  ReplyDelete
 90. itu bukan satu fakta yang jelas tapi....hanya propaganda Syiah nak buruk2kan puak wahabi....benda nie lama dah kita termakan termasuk aku dulu...sekarang memang aku enti sangat syiah dan sekutu2nya...perkara memburuk2kan wahabi memang jelas daripadanya...dah lama dah...!!!!!!!!!!!...wahabi terus ditomah sejak dari zaman Abbassiyyah lagi...hingga ke hari ini...kesian mereka...hari inipun juga wahabi di tomah lagi...disebab pegangan mereka membanteras gejala Khurafat...dan Bidaah...baik ko pikir baik2...sebelum ko mengeluarkan fakta yang salah tentang tanggapan ko terhadap puak yang korang tuduh sebagai Wahabi....dan kami takkan mengaku kami ni mengikut manhaj wahabiyy..sebab yang menamakan kami adalah puak SYiah dan golongan kamu...dan tak satu kitab yang kami buat sandaran melainkan kitab yang muktabar....(sunan sittah) dan lain2... asal pegangan kami adalah Al-quran dan As-Sunnah(Hadith2 As-Shahihah)..seterusnya Sunnah Khulafah Arrasyyiddin..

  ReplyDelete
 91. Dengarlah komentar Habib Ali al Jufri dengan hati terbuka,

  http://www.youtube.com/watch?v=e_s91vUF80s

  Kalau ada kesalahan perlakuan terhadap sesuatu sunnah oleh orang-orang jahil, jangan sampai kita hancurkan sunnah itu. Kesalahan puak Wahhabi ialah terus membuta tuli melabel semua orang ahli bid'ah yang patut masuk neraka.

  ReplyDelete
 92. Kalau seseorang mencintai Nabi saw, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan sekelian dan ahlul bayit (ra) adakah dia semestinya seorang Syiah? Adakah mencintai keluarga Nabi saw bermakna sesat?

  ReplyDelete
 93. Berdasarkan sejarah puak Sa'udi dan Wahhabi yang menentang dan menghalau keluarga Nabi saw yang diberkati daripada kedudukan mereka di Haramain. Ini adalah kerana mahu mencapai matlamat keji mereka, iaitu mendapatkan takhta semenanjung Arab.

  ReplyDelete
 94. habrashid.. alahai kesiannya ko. teraba-raba dalam cahaya. Mudahan Allah tunjukkan ko jalan.

  ReplyDelete
 95. Amboi.. bebetul marah habrashid tu. try kira tanda soal dia... Untung nabi dulu penyabar orangnya..

  ReplyDelete
 96. takde maknanya ko nak bawa dia sebagai hujah....tanpa bersandarkan fakta yang jelas...ko nak kata aku nie teraba2 dalam cahaya ...abis ko tu ape???? teraba2 dalam kegelapan ke?? dan takde orang nak suluh bagi keterangan pada ko????...abis yang bunuh Saidina Husssien di Karbala tu siapa bukan puak ko ker??? Syiah rafidhah! yang mengaku Ahlu Bait kononyer...pada hal mereka yang membunuh Hussien Di Karbala...kalu ko pandaikan aku nak ko Huraikan tentang peperangan Siffin dan Jamal..antara puak Muawiyah dan puak Syaidina Ali...dari situ ko akan nampak siapa yang salah dalam perkara ini....(peperangan itu berlaku selepas terbunuhnya Syaidina Othsman...) ko akan nampak puak ko syiah rafidah yang mengaku konon2 nya mengaku mencintai keluarga nabi...pada hal dialah musuh sebenar2nya...aku tak heranlah kalu Ulama2 ko yang kemukakan itu...memerangi yang ko tuduh sebagai wahabbiyy...aku tak termakan langsung dakyah yang ko kemukakan...sebab ko menilai bukan dengan ilmu...tapi cakap2 orang sahaja???????....lepas ni aku nasihatkan ko kalu tak puas hati dengan aku...ko datangkan hujah ko sendiri.....yang pastinya akan terbongkar segala kesyiah an ko tu!!!!!... sekian w'sallam...

  ReplyDelete
 97. Kasihan... alangkah rendahnya ilmu puak wahhabi yang terus menuduh semua orang sebagai syiah apabila sahaja menyebut perkataan ahlul bayit.

  Bacalah ini bagaimana tempat-tempat bersejarah yang mulia bagi Nabi (saw) dan sahabat (ra). telah dimusnahkan,

  http://sunninews.wordpress.com/2008/04/14/wahabisaudi-goverment-destroying-islamic-heritage/

  Inilah angkara sama ada untuk menghapuskan kecintaan kepada keturunan Rasullah (saw) oleh puak Saudi dan Wahhabi, kerendahan ilmu mereka atau mengaut keuntungan berbillion-billion dollar US. Atau ketiga-tiga sekali.

  Bacalah tentang kelebihan keturunan Rasulullah (saw),

  http://pondokhabib.wordpress.com/

  ReplyDelete
 98. alangkah jelek juga ko syiah menuduh kami sebagai wahabiyy...hek eleh pendapat tok2 guru pondok ko nak datangkan Hujah ....hentikan jer lah....sudahlah aku dah bosan dengar...sebab tok2 guru pondoklah puak syiah bersuka ria kat malaysia nie....tak de maknanya....kalu yang tukang ceritanya tak tahu apa2..hanya mendengar cakap2 tok syeikh syiah yang dianggap hebat...pada hal taqqiyyah semua tu...tak pernah puak kami mendengki...dan tak de dalam sejarah kami menghancur tempat2 bersejarah nabi dan para sahabat....kalu adapun memeranggi gejala penyembah kubur..seperti ko syiah!!!!...dan tak pernah pula kami@orang Sunnah..mengangkat kedudukan Syeikh Muhammad Abdul Wahab.. yang menjadi tunjang kami Taat Pada Allah dan Rasul, Ahli pemimpin (para salafussoleh)...dan jengan sekali2 menyekutukan Allah...yang memburuk2kan kami adalah puak ko...yakni penyembah kubur, yang mengagong-agongkan wali2@imam, dan beranggapan wali2@ imam2 ko tu tak pernah melakukan kesalahan dan dosa...inilah pokok ajaran Syiah
  yang ko anuti...sekian....alangkah jeleknya kamu syiah...

  ReplyDelete
 99. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu perkara dan menganggap perkara itu boleh mendatangkan kesenangan dan kesusahan, seperti wang, harta, keturunan, kerja, ubat dan sebagainya.

  ReplyDelete
 100. Sungguh terpedaya orang-orang wahhabi ini sehingga menyangka syirik ini ada pada wali-wali, tempat-tempat bersejarah Nabi (saw) dan sahabat (ra), sedangkan syirik boleh berlaku di dalam hati sesiapa tanpa perlu pada perkara-perkara itu.

  Alangkah pendeknya ilmu puak-puak wahhabi dengan menjahanamkan tempat-tempat Nabi (saw) dan sahabat (ra) yang mulia, mereka merasakan boleh selamat dari bahaya syirik. Padahal tetapi hati-hati mereka penuh dengan berhala-berhala kebongkakan ilmu, duit, pangkat, wanita dan sebagainya.

  ReplyDelete
 101. Semasa mengerjakan haji, ana ada kawan seorang Ustaz yang belajar di Makkah menceritakan kisah seorang pelajar Universiti Madinah yang amat pekat kewahabiannya. Pasal dalil al Quran dan as Sunnah usahlah ditanya, dia boleh mengeluarkan seribu satu dalil di dalam berbagai bidang ilmu.

  Tetapi akhirnya beliau mengaku secara terang selepas mendapat hidayah selepas sekian lama, beliau kata ilmu yang ada didadanya hanya bermain di kepala dan tidak di meresap di hati sanubari. Beliau mengaku ketika membawa kitab di sebelah kanannya, di sebelah kirinya beliau membawa video lucah. Beliau bertaubat dan merasakan bencara ini adalah kerana dosa-dosanya yang suka menghina, mengkafirkan dan memandang rendah pada orang lain terutamanya orang yang berkemungkinan adalah hampir dengan Allah (para-para awliya).

  Sedarlah wahai puak wahhabi, janganlah menghina para-para awliya lagi, ia akan menjahanamkan hidup kalian sahaja!

  ReplyDelete
 102. ha' aku dah lihat ko punya guru tu yang ko bagi tu jelas dia tu Syiah dan patut kau jauhkan diri....Zamihan aliran tarikat Nasyabandi....Al-ghari..Abdullah Al-Hariri...kesian ko...dan dah lama dia menulis buku artikal tentang Wahabi..tuduhan dia langsung tak berasas....banyak fitnahnya terhadap Sunni...aku rasa ko takkan mengerti sebab apa aku cakap macam ni!.....KALU ko terima dakyah diorang dan ko lawan bersama2 memperjuangkan jalan diorang ternyata Syiah akan berkembang luas di Malaysia nie...nak tahu lagi..aku memang tahu tempat perkembangan Syiah di kawasan Bangi dan Sekitar selayang ada pusat dia yang paling besar...kalu ko nak terima dia sebagai hujah...terpulanglah pada ko...yang jelas ko dah tersasar jauh...tak mustahil kalu aku katakan nanti kat malaysia akan diadakan perayaan hari karbala...tu yang aku bersungguh sungguh ko blaja Daurah hadisth...ko akan nampak banyak kebathilan yang mereka bawa...ko punya tulisan di ataspun telah dipengaruhi oleh syiah Imamiyyah....imam 12....dan aku tak nampak satupun dalil yang jelas dari ko????.....aku teringat di suatu masa dahulu Ukm buat seminar antara Syiah dan Sunnah...dan dia jemput seorang syiah dari Iran dan saya tak pasti siapa ahli Sunnah dari Malaysia...yang aku nak nyata kat sini ialah ulama2 malaysia tiada kepakaran bagaimana nak matikan hujah Syiah...ternyata akhir sekali...ulama yang lawan tu...masuk agama Syiah...tu yang aku sungguh nak katakan kat sini bahawa berhati2lah dengan Zamihan tu...dia dah sediakan batas dan mula bercucuk tanam tentang asas Syiah...satu ari akan ada musim tuai...dia tentang Syiah...tu yang aku kata ko ni berada dijurang yang amat bahaya...tentang wahabiyy tu Syiahlah yang mula mengelar mereka...dek sebabkan ko nampak syiah berpakaian menutup segala keaiban ko terpedaya dengannya...kesian ko..dengan serbannya besar..jubahnya...yang meliputi badan...tolonglah jauh dari Takkiyyah yang di amal oleh syiah....

  ReplyDelete
 103. Itulah pendeknya akal puak wahhabi,

  1. Bila sahaja disebut keluarga Rasulullah (saw) yang mulia, terus dikecam sebagai syiah.
  2. Bila seseorang banyak berzikir dan beruzlah dikecam sebagai zindiq.
  3. Bila menyintai tempat-tempat yang ada kaitan dengan Nabi (saw) dan para sahabat (ra) dituduh syirik.
  4. Bila mengikuti tariqat terus dituduh ahli-ahli neraka

  Disebabkan kesombongan puak wahhabi untuk menerima kebenaran yang jelas inilah, mereka TERUS MENYALAHKAN PARA-PARA AWLIYA DAN AHLI-AHLI SUFI, sekaligus mereka terus dijauhkan daripada mendapat hidayah dari Allah.

  Jangan disebabkan nila setitik habis periuk sebelanga, walaupun sedia maklum ada tariqat yang menyeleweng. Tetapi jangan lupa bahawa tariqat yang benar itu memang ada.

  Ibn Taimiyyah (rah), seorang yang menyintai ahli sufi tetapi yang telah diselewengkan oleh puak Wahhabi, bacalah:-

  1. Tentang karamah

  In his (Ibn Taimiyyah) book al-Mukhtasar al-Fatawa al-Masriyya, published by al-Madani Publishing House, 1980, page 603:

  "The miracles of saints are absolutely true and correct, by the acceptance of all Muslim scholars. And the Qur'an has pointed to it in different places, and the Hadith of the Prophet (s) have mentioned it, and whoever denies the miraculous power of saints are only people who are innovators and their followers

  2. Ibn Taimiyyah memuji ahli-ahli sufi

  This is found in his volume entitled 'Ilm as-Sulook [the Science of Travelling the Way to God], which consists of the whole of volume 10 of Majmu'a Fatawa Ibn Taymiyya which is 775 pages in length, all of which is about the knowledge of the ways of true Sufism, the Science of Travelling to God, ['ilm us-sulook].

  On page 516, the third paragraph he says:

  "the great Sufi shaikhs are the best shaiks to be known and accepted, such as:
  Bayazid al-Bistami [a grandshaikh of the Golden Chain of the Naqshbandi Tariqat],
  Shaikh Abdul Qadir Jilani,
  Junayd bin Muhammad [the most well-known Sufi]
  Hasan al-Basri,
  al Fudayl ibn al-Ayyad,
  Ibrahim bin al-Adham [very famous sufi, known as Sultan of the Ascetics],
  Abi Sulayman ad-Daarani,
  Ma'ruf al-Karkhi [a well-known Sufi],
  Siri as-Saqati,
  Shaikh Hammad,
  Shaikh Abul Bayyan."

  And Ibn Taymiyya continues:

  "THOSE GREAT SUFI PEOPLE WERE THE LEADERS OF HUMANITY, AND THEY WERE CALLING TO WHAT IS RIGHT AND FORBIDDING WHAT IS WRONG

  Ibn Taymiyya quotes from Bayazid al-Bistami, who said, on page 510, Volume 10:

  "...the great Sufi shaikh Bayazid al-Bistami and the famous story about him when he saw God in a vision (kashf) and said to Him: 'O Allah what is the way to You?' And Allah responded 'Leave yourself and come to Me.'"

  Ibn Taymiyya continues quoting Bayazid al-Bistami,

  "I shed my self as a snake sheds its skin."

  Keterangan tentang pandangan sebenar Ibn Taimiyyah.

  http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?t=6313

  WAHAI PUAK WAHHABI, JANGAN MENGGADAIKAN NAMA IBN TAIMIYYAH (RAH) UNTUK MENGHINA PARA-PARA AWLIYA ALLAH YANG TERDIRI DARIPADA AHLI-AHLI SUFI DAN AHLI-AHLI TARIQAT!

  ReplyDelete
 104. Ana bukan Syiah dan telah lama mengkafirkan Syiah, cuma orang yang menuduh ana Syiahlah adalah seorang yang membuat fitnah.

  Di sini ana bagi satu soalan kepada orang yang memfitnah ana sebagai Syiah dan jawablah sendiri,

  Fitnah merupakan kesalahan yang lebih besar daripada membunuh kerana :
  A. Fitnah boleh membawa kepada pembunuhan yang lebih dahsyat.
  B. Dosa fitnah lebih besar daripada dosa pembunhan
  C. Fitnah menyebabkan akidah terpesong
  D. Fitnah merupakan sifat orang munafik.

  ReplyDelete
 105. abis puk syiah ko tu senang dapat petunjuk ker????....benda yang tak de dalil ko tak payah cakaplah buang masa jer!.....dan aku tahu ko tak de hujah langsung bila aku bongkarkan kedudukkan ko.....!!!!!! sampai bila ko nak bertakiyyah.....ha??????

  ReplyDelete
 106. abistu ko fitnah kitorang bleh pulak....syiah pandai pulak bercakap tapi tak mengamalkan...aku rasa sifat2 tu memang kena kat engkau...sendiri dan tok2 guru ko!...

  ReplyDelete
 107. abis ko fitnah puak2 wahabiyy tu...buat benda tu sume bleh pulak dan tak d3e pulak fakta dan kedudukan yang jelas bleh pulak...nyata orang tu Sunnah ko cakap wahabbiyy apa jenis ko????...bila ko memusuhi diorang ternyata ko syiah....kalu ko tak tahu sejarah awal...lebih baik ko tak payah cerita kat sini....banyakkan menuntut ilmu...lagi....

  ReplyDelete
 108. Itulah kesudahannya puak wahhabi... lidah sudah kelu terhadap hujjah2 yang dikemukakan. Terlalu banyak jenayah penyelewengan yang telah puak wahhabi lakukan terhadap Allah swt, Rasulullah saw, ahlul bayit (ra) dan para awliya (rah). Pasti puak ini akan dihapuskan apabila datang seorang dari keturunan Rasulullah (saw) yang mengambilalih teraju pimpinan dari puak-puak saud dan wahhabi .

  ReplyDelete
 109. Di sini ana bagi satu soalan kepada orang yang memfitnah ana sebagai Syiah dan jawablah sendiri,

  Fitnah merupakan kesalahan yang lebih besar daripada membunuh kerana :
  A. Fitnah boleh membawa kepada pembunuhan yang lebih dahsyat.
  B. Dosa fitnah lebih besar daripada dosa pembunhan
  C. Fitnah menyebabkan akidah terpesong
  D. Fitnah merupakan sifat orang munafik.

  ReplyDelete
 110. Jelas wahhabi menggunakan nama Ibn Taimiyah untuk mengkufurkan golongan sufi, sedangkan Ibn Taimiyah menyintai golongan Sufi. Lihatlah hujjah2 di atas atau klik pada pautan ini,

  http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?t=6313

  Kenapa puak wahhabi menolak kebenaran sedangkan ia nyata kepada mereka?

  A. Dengki dengan keturunan Rasulullah (saw)
  B. Cemburu kepada karamah para-para awliya
  C. Sifat kesombongan mereka
  D. Inginkan keuntungan duniawi dengan mendampingi keluarga sa'ud

  ReplyDelete
 111. tak pernah pula puak wahabi buat jenayah...dan tak pernah pula puak ko tuduh wahabiyy tu...menghina keturunan Rasulullah....yang buat penyelewengan puak ko sendiri tanpa ko sendiri sedari...dan tak pernah pula puak wahabi..memulakkan api fitnah...ko mesti boleh lihat sendiri..siapakah yang mulakan di dalam blogs nie...Bukankan puak ko yang menembak ust Emjay Sebagai Wahabbiyyy!!!! sekarang nie terimalah padah nya! apa yang ko tulis kat atas semua balik kat ko semula....!!!!:amik ni aku copy dan paste dari tulisan ko..!!!!!!!
  Fitnah merupakan kesalahan yang lebih besar daripada membunuh kerana :
  A. Fitnah boleh membawa kepada pembunuhan yang lebih dahsyat.
  B. Dosa fitnah lebih besar daripada dosa pembunhan
  C. Fitnah menyebabkan akidah terpesong
  D. Fitnah merupakan sifat orang munafik.

  ReplyDelete
 112. Soalan Saguhati Hari Ini (jangan sms kerana tiada hadiah)
  ============================================

  Adakah puak Wahhabi telah membuat perkara ini secara terbuka? Sila pilih jawapan yang betul.

  A. Terang-terangan menuduh kaum sufi sebagai sesat
  B. Memfitnah Ibn Taimiyah sebagai penentang kaum sufi dan ahli-ahli tariqah
  C. Menyeleweng hadis Najd kepada Iraq
  D. Memberi fatwa sesat kepada jamaah Islamiyah (seperti tabligh - lihat topik di atas dan ikhwanul muslimin)
  E. Memusnah tempat-tempat barokah Nabi (saw) dan para sahabat (ra) di Haramain
  F. Pernah menentang kerajaan Usmaniyah di bawah pimpinan keluarga Bani Hashim
  G. Melekehkan pemakaian serban dan memuliakan pemakaian tudung dengan gelang lutut unta di atas kepala
  H. Kesemua yang tertera di atas, A, B, C, D, E, F dan G

  Jawapan
  ======
  H

  Puak wahhabi menukar kesahihan hadith
  ==============================

  Mendaifkan terhadap hadis-hadis sahih oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nawawi (rah) dan lain-lain ulama yang mulia. Contohnya:-

  Albani telah mendaifkan hadis ini sedangkan ia daripada kitab Sahih Muslim = "Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Al-Kahfi maka ia akan terpelihara dari fitnah dajjal." (Sahih Muslim, 809)

  Sila lihat link ini untuk menyaksikan bagaimana puak wahhabi dengan sewenangnya mendaifkan hadith-hadith di dalam Riyadhus Solihin (kitab tersohor oleh Imam Nawawi yang amat cermat di dengan meneliti secara mendalam dan melakukan solat sunat di dalam setiap petikan hadith),

  http://islamworld.net/docs/HADITH/RIYADUS.html

  Perhatian
  -------------

  Para ulamak hadis seperti Imam Muslim dah Imam Bukhari bersusah payah mengumpulkan hadis sehingga bertahun-tahun untuk menentukan kesohehannya, bahkan bersolat istikhorah meminta petunjuk kepada Allah, dengan tiba2 datang Al-bani yang datang 1000 tahun kemudian mendhoifkan.

  Sebenarnya banyak lagi hadis yang telah didhoifkan oleh Al-bani, dianggarkan sebanyak 7000 hadis. Ini adalah serangan peribadi terhadap Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nawawi dan para-para ulama hadith yang tersohor.

  Kitab-kitab Albani yang merendahkan martabat hadis-hadis:-

  1. Shahih/Dhaif Adabul Mufrad - penerbit Pustaka Azzam
  2. Hadits-hadits Dhaif dalam Riyadush Shalihin - penerbit Pustaka Azzam
  3. Hadis Dhaif dalam Al-Adzkar
  4. Takhrij Kitab Sunnah - penerbit Najla Press
  5. Shahih Al Jami' Ash Shagir - penerbit Najla Press
  6. Silsilah Hadis Dhaif - penerbit GIP

  ReplyDelete
 113. Nota Tambahan:

  Menghina pemakaian serban oleh puak wahhabi dan memuliakan pemakaian tudung dengan gelang kaki lutut unta di atas kepala
  ==================================================================================

  Komen Ustadz Taib Azamudin terhadap penghinaan serban oleh puak wahhabi,

  http://www.ukhwah.com/viewtopic.php?topic=34257&forum=22

  ReplyDelete
 114. Wahai hamba abadi, adakah anta tau wajib menjelaskan perkara-perkara yang menjadi fitnah kepada umat Islam secara umum?

  ReplyDelete
 115. memang wajib menjelaskan perkara tu.

  tpi satu pihak tuduh puak tu syiah..
  watu pihak tuduh puak ni wahabi..

  apakejadah nya tu.........

  ReplyDelete
 116. Hamba abadi,

  1. apa ni gado2...

  Anda mengeluarkan kata-kata ini tanpa tanpa meneliti topik dari mula sampai akhir

  2. xrock la brader

  Topik ini tiada kena mengena dengan rock.

  3. memang wajib menjelaskan perkara tu.

  Apakah yang wajib yang anda maksudkan?

  4. tpi satu pihak tuduh puak tu syiah.. watu pihak tuduh puak ni wahabi..

  Adakah anda merasakan ini adalah tuduhan? Ini adalah FAKTA yang jelas tentang kesesatan wahhabi. Ana bukan berlatarbelakangkan Syiah.

  5. apakejadah nya tu.........

  Anda menegur ana agar jangan bergaduuh tapi perkataan ANDA sendiri yang boleh mencetuskan pergaduhan?

  Soalan saya untuk anda, anda jawablah sendiri.

  Adakah Hamba Abadi seorang?

  A. Ikhlas dalam perbincangan ini
  B. Suka berdamai
  C. Whatever...

  Peringatan
  ========

  1. Teliti topik dan komennya dari mula sampai akhir
  2. Kenali para pemberi komen melalui komen-komen mereka
  2. Fahami secara mendalam
  4. Kemukakan pendapat anda dengan ilmu yang munasabah

  ReplyDelete
 117. Pautan buku-buku Albani yang mendaifkan hadith dari kitab Riyadus Salihin dan memalsukan hadith dari 4 kitab sunan
  ============================================

  http://alwadionline.com/buku/h.html

  ReplyDelete
 118. Allahuakbar....... Ya allah hapuskanlah Golongan Wahhabi.......

  ReplyDelete
 119. Biografi Maulana In'aamul Hasan Saheb (rah), Amir Jama'ah Tabligh yang ketiga

  Pengaruh Keturunan

  1. Orang-orang yang arif pernah menyatakan bahawa apabila Allah Ta'ala menyukai seseorang, Dia menyembunyikan kelebihan-kelebihan orang itu semasa dia hidup
  2. Orang-orang yang arif menyatakan bahawa terdapat dua peranan penting terhadap personaliti seseorang.
  a. Kerana tradisi dan kelebihan keluarga akan diwarisi daripada satu generasi ke generasi yang lain.
  b. Nabi Muhammad (saw) dan sekelian para-para anbiya (as) dilahirkan di kalangan salsilah keluarga yang mulia. Hadis Bukhari memberitahu kaisar Rom juga percaya anbiya mesti di kalangan keluarga yang mulia.
  4. Hadrat Maulana In'amul Hasan (rah) telah dianugerahkan kedua-dua martabat ini.
  8. Allah Ta'ala telah memilih beliau daripada kalangan keluarga Siddiq, silsilah Hadrat Abu Bakr as Siddiq(ra), teman baik Rasulullah (saw) yang mulia dan dirahmati.

  Keterangan Sayyid Abul Hasan an Nadwi (rah)

  1. Hadrat Maulana Sayyid Abul Hasan an Nadwi (rah) pernah mengatakan tentang keluarga Hadrat Maulana In'amul Hasan (rah), termasuk wanita adalah contoh-contoh ketaqwaan dan kesolehan.
  2. Hadrat Maulana Sayyid Abul Hasan an Nadwi (rah) adalah ulama yang ternama dan adalah guru kepada Almarhum Ustadz Fadzil Nor, bekas presiden parti PAS (Parti Islam Semalaysia).
  3. Mereka sentiasa sibuk dengan pengabdian, zikir dan tilawah siang dan malam sebagai rutin harian hidup mereka.
  4. Di sepanjang bulan Ramadan, suasana di rumah mereka menjadi lebih hebat dengan sepanjang hari, siang dan malam dengan tilawah Quran.
  5. Mereka terlalu khusyu' bersolah hingga tidak sedar apa yang berlaku di sekitar rumah mereka. (Kitab Maulana Ilyas dan Da'wah)

  Maulana Hakim Muhammad Ashraf Zinzanawi (rah)

  1. Hadrat Qazi Ziyaa'uddin Sanami (rah), seorang anak murid Hadrat Khwaaja Nizaamuddin Awliya (rah) adalah moyang kepada Hadratji.
  2. Seorang alim yang terkenal dan dihormati oleh ulama dizamannya, yang kaya dengan karomah, ilmu, taqwa dan makrifah; iaitu Maulana Hakim Muhammad Ashraf Zinzanawi juga moyang kepada Hadratji.
  3. Seorang alim yang besar, Allama Abdul Hakim Sialkoti yang tidak percaya terhadap seorang yang kudus (suci), tetapi berubah pendapat apabila bertemu dengan Maulana Hakim Muhammad Ashraf Zinzanawi (rah).

  Perjalanan ruhani Maulana Hakim Muhammad Ashraf Zinzanawi (rah)

  1. Maulana Hakim Muhammad Ashraf Zinzanawi telah keluar mencari seorang murshid (pembimbing ruhani), dan bertemu dengan seorang buzrug tasawwuf daripada Qadiriyyah.
  2. Beliau amat kagum dengan apa yang telah dia nampak dan dengar.
  3. Beliau telah berbai'ah, dan telah menyibukkan diri dengan wirid, wazaa'if, zikir, azkar dan mujahadah.
  4. Selepas dua tahun, murshid itu telah menyuruhnya mencari seorang buzrug yang lain.
  5. Setelah beberapa lama, buzrug itu memberitahu yang Maulana Muhammad Hakim telah mencapai tahap terakhir di dalam tasawwuf.
  6. Beliau telah disuruh agar kembali ke tempat asalnya dan dinasihatkan sama ada dia mengistiharkan tahap keruhaniannya atau menyembunyikan.
  a. Jika beliau mengistiharkan tahap keruhaniannya, dia perlu mengambil bai'ah dan memberi pedoman kepada masyarakat di tempat asalnya.
  b. Jika beliau menyembunyikan, dia perlu menyibukkan diri dengan mengajar ilmu agama.
  7. Maulana Hakim Muhammad Ashraf Zinzanawi menjawab yang beliau memilih untuk mengabdikan diri kepada ilmu syar'iyyah.
  8. Akhirnya buzrug itu telah mendoakan beliau dengan ilmu zahir di dalam syar'iyyah kepada beliau dan keluarganya.
  9. Selepas menerima khilafah (pengiktirafan keruhanian), beliau kembali ke tempat asalnya dan telah menyibukkan dirinya di dalam menyampaikan ilmu syar'iyyah kepada masyarakatnya.

  Anak-anak Maulana Hakim Muhammad Ashraf Zinzanawi (rah)

  1. Maulana Hakim Muhammad Ashraf Zinzanawi mempunyai dua anak lelaki,
  a. Maulana Muhammad Shareef yang mengikuti jejak langkah ayahnya di dalam ilmu, fadl

  ReplyDelete
 120. Cuba anda bayangkan bagaimana puak-puak wahhabi dengan mudah dan angkuhnya menuduh para-para ulama sebagai sesat dan suka menggolongkan orang-orang lain di kalangan 72 golongan ahli-ahli neraka.

  ReplyDelete
 121. Walaupun saya kurang pasti apa itu golongan tabligh, tapi apa yang saya tau, mereka yang menyertai tabligh ini adalah mereka daripada golongan professional yang kononnya untuk mencari ketenangan. Mereka menjauhkan diri dari fardhu kifayah contohnya golongan doktor lari dari kewajipannya. Mereka lari dari politik, dan segala yang duniawi walaupun mereka tinggal di dalamnya. Sedangkan para sahabat dan ulama terkenal terdahulu cuba sedaya upaya menyembunyikan amal kebaikan mereka seperti solat sunat, dan macam2 lagi, untuk seketika sahaja, kerana hampir 24 jam mereka cuba membantu masyarakat sekiling mereka. Ambillah contoh Saidina Umar yang berjaga malam mengawasi sekitar Madinah bagi menjalankan kewajipannya sebagai pemimpin. Bagi saya, golongan professional yang lari dari careernya hanya kerana alasan hendak mencari keredhaan Allah melalui 40 hari perbuatan pelik ini adalah tidak logik!!!!!

  ReplyDelete
 122. Takercena,

  1. Kita sedia maklum yang kita berada di zaman kerosakan ummah yang KRONIK

  2. Kita wajib berusaha melawan musuh utama kita, iaitu nafsu, syaitan dan suasana fasad yang bermaharajalela di sekeliling kita

  3. Ruh amat kita memerlukan latihan jihad yang semestinya dipenuhi dengan uzlah dan mujahadah untuk bangkit dan melawan musuh-musuh ini

  4. Tempoh masa yang ditetapkan oleh para-para ulama, contohnya 3 hari, 40 hari dan 4 bulan adalah tempoh latihan yang dimaksudkan itu

  5. Untuk mencapai kesempurnaannya, SUDAH PASTI BANYAK kesulitan-kesulitan dan pengorbanan-pengorbanan yang diperlukan untuk mencapainya di zaman kerosakan ini.

  6. Seperti manusia yang biasa, mungkin juga ada kesilapan yang dilakukan beberapa individu-individu. Tetapi dengan adanya pemantauan daripada ahli-ahli syura di setiap kawasan dan nasihat-nasihat dari para-para ulama, banyak perkara-perkara yang tidak diingini ini telah dapat dielakkan. SEMOGA ALLAH MENGAMPUNI KITA SEMUA.

  7. Untuk memahami apa itu uzlah dan mujahadah, renungi dengan mendalam kisah yang amat bersejarah ini dan ia ada kaitan dengan tajuk ini

  8. BACALAH JIKA ANDA JUJUR MAHU MEMAHAMINYA,

  SEKELUMIT SEJARAH HIDUP IMAM AL GHAZALI

  Ilmu pengetahuan al-Ghazali berkenaan dengan Fiqh, Usuluddin, dan falsafah sedemikian dikagumi oleh Nizam al-Mulk sehingga beliau dilantik sebagai professor Usuluddin di Nizamiyyah itu (diasaskan pada tahun 458–460 H/1065-67 M) di Baghdad pada tahun 484H/1091M. Waktu itu beliau berumur tiga puluh empat tahun. Ini merupakan kemuliaan yang sedemikian tinggi di alam Islam, dan beliau itu diangkat kepada jawatan yang sedemikian sewaktu umur sedemikian muda, yang tidak pernah orang lain dilantik kepada jawatan sedemikian sewaktu bermur semuda itu.

  Beliau sedemikian berjaya sebagai professor di Akademi itu; kuliahnya yang sedemikian cemerlang dan kedalaman ilmu pengetahuannya serta kejelasan huraiannya menarik semakin ramai para pelajar atau pendengar kepadanya, termasuk mereka dari kalangan para sarjana yang terkenal di zaman itu. Dengan segeranya ramai mereka mengiktirafi kefasihan, kedalaman pengetahuan, dan kemampuan beliau sebagai pembicara ilmu, dan kemudiannya beliau dikirakan sebagai ahli Usuluddin yang teragung dalam tradisi Asha’irah. Maka beliau diminta nasihat dalam perkara-perkara keagamaan dan siasah dan beliau menimbulkan pengarah yang sebanding dengan pengaruh pegawai-pegawai negara yang tertinggi.

  Beliau mencapai kejayaan tertinggi sebagai ulama dilihat dari segi keduniaan lahiriahnya, tetapi dari segi batinnya beliau mula mengalami krisis intelektual dan kerohanian yang amat mendalam. Rasa syaknya dan menyoal semua perkara yang ada dahulunya pada beliau mula menimbulkan dirinya semula dan beliau sampai bersikap kritikal terhadap mata-mata pelajaran yang diajarkannya sendiri. Beliau merasa kekosongan dalam huraian-huraian yang berupa helah-helah di kalangan para fuqaha. Sistem huraian di kalangan ahli Ilmu Kalam tidak merupakan keyakinan secara ilmu dan intelektualnya. Beliau menentang huraian mereka yang memberi penekanan yang berlebihan tentang perkara-perkara doktrinal, kerana yang demikian membawa agama menjadi lingkungan sistem ortodoksi dan berupa sebagai soal jawab yang dangkal sahaja; perbalahan-perbalahan di kalangan para mutakalimun berupa perkara-perkara soal jawab tentang pegangan agama yang tidak ada hubungan sebenar dengan kehidupan manusia dengan agamanya.

  Sekali lagi beliau menumpukan dirinya kepada penelitian tentang falsafah secara bersungguh-sungguh dan menyeluruh, dan beliau mendapati bahawa pegangan dan keyakinan tidak boleh dibinakan atas pemikiran semata-mata. Akal ada peranannya pada tahap-tahap tertentu, tetapi akhirnya Kebenaran Yang Terakhir memang tidak boleh dicapai dengan akal fikiran. Dengan menyedari tentang batasan-batasan pemikiran dalam hubungan dengan teologi, beliau berada dalam rasa syak berkenaan dengan ilmu dan pegangan lalu beliau merasa tidak tenang jiwanya

  ReplyDelete
 123. Assalamualaikum Wr Wb.
  Alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang telah memberi kita berjuta-juta nikmat dan selaIu iman di dalam Islam Insya Allah, serta Shalawat dan salam di curahkan kepada seorang hambanya yang paling mulia diantara hamba-hambanya yang lain yaitu Muhammad SAW, semoga juga shalawat dan salam tercurah kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunahnya hingga akhir jaman.
  Wahai saudara-saudaraku yang telah menyatakan/bersaksi " Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah ". Marilah kita menengok sebentar kebelakang melalui sejarah perkembangan Islam. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah negaranya.
  Saudara-saudaraku Islam datang ke Asia khususnya Indonesia dan sekitarnya ( negeri Asian ) dibawa oleh orang-orang yang membawa agama Islam dengan meninggalkan Istri dan anaknya jauh dinegerinya. Mereka orang-orang yang ikhlas tidak berharap apapun kecuali mengharap ridho Allah. Mereka tidak mengajarkan orang-orang dinegeri yang mereka datangi dengan paham-paham (aliran apapun) kepada mereka kecuali mengajar merka untuk mengenal Allah dan Muhammad Rasulnya. Mereka bukan lah dari golongan tertentu apakah itu Wahabi, Salafi, Ahmadiah, Syiah, Jama'ah Islamiah bukan!.. mereka bukan seperti itu. Mereka orang yang Menyampaikan ( Tabligh) dan Mengajak ( Dakwat) hanya pada satu tujuan yaitu Kepada Allah dan Muhammad. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah saya berterima kasih kepada mereka orang-orang yang mau berjuang dijalan Allah dengan cara Mengajak(Dakwat) dan Menyampaikan (Tabligh). Mereka adalah orang-orang yang datang dari tanah India (Gujarat) negeri mereka, mereka datang dengan kelompok sebanyak 9 orang. Mereka bersatu dan berjuang demi tegakny Islam di negeri kita ini. Mereka tidak memecah belah dan saling membedakan diantara penduduk satu dengan lainnya. Tidak kah kita meneladani dan menghormati mereka orang-orang yang berjasa seperti mereka?. Sebaiknya renungkan dengan hati bersih dan kepala tetap dingin, andaikan orang-orang seperti mereka tidak datang kenegeri kita ini maka yakinlah bahwa kita masih menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh Raja-raja kita dahulu. Siapa itu Sriwijaya yang menguasai Asia siapa itu Majapahid mereka adalah raja-raja yang berkuasa dan menganut agama di luar Islam.

  Marilah saudara-saudaraku, janganlah kita terpisahkan dari sejarah perjuangan Islam dinegeri kita sendiri, malulah kita bila tak mengetahui dan menghormati perjuangan Islam dinegeri kita. Sudahkah kalian berbuat yang sama dengan mereka atau malah sebaliknya kalian justru menghancurkan perjuangan mereka dengan Paham-paham kalian ???.
  Ini hanyalah sedikit Ingatan buat saya yang Dha'if dan sedikit ilmu, semoga bermanfaat buat yang membaca, saudaraku Emjay dan yang lainya, hargailah sebuah sejarah walau pahit untuk ditelan, tetapi ingatlah sejarah telah merubah kita menjadi orang seperti sekarang ini. Wassalam Wr Wb.

  ReplyDelete
 124. Susah lah berforum kat sini - lembab dan lambat.
  Tidak spt tempat lain...bye bye..lain kali saya datang

  ReplyDelete
 125. Lebih baik berforum kat sini http://www.topix.net/forum/world/brunei/TH544QLDBE0HETF3M

  Lebih cepat, mudah, senang dan rengkas - tak perlu daftar..

  ReplyDelete
 126. Wak... better continue this topic 'coz of the informative details.

  ReplyDelete
 127. Apakah Fadhilat Amal itu berlandaskan hadis-hadis yang soheh? setahu saya terdapat banyak hadis-hadis yang diguna pakai oleh para JT bertaraf dhaif dan maudu'. Tidakkah kalian harus mempunyai ilmu sebelum menghukum yang mana betul yang mana salah? saya sangat bersetuju dengan MJ.

  ReplyDelete
 128. aku nampak JT ni niat dia punya dakwah bawa kepada Islamik memang baik tapi banyak yang dicampur adukkan sunnah dan Bidaah...tapi mereka selalu cakap tentang pakai kurta ni Sunnah pakai serban Sunnah..satu aku nak tanya dari mana datang hadith2 tu...dan mereka menerima bahawa mereka mengatakan memakai serban ketika solat banyak pahala daripada solat tidak memakai serban...persoalannya mana datang Hadist tu??...rantaian perawi mana???? dan di sahkan oleh siapa...??? dan ilmu usul riwayah dan dirayah...cube jelasskan???? bagi yang berkenaan...sekian...

  ReplyDelete
 129. Shah,

  1. Apakah Fadhilat Amal itu berlandaskan hadis-hadis yang soheh? setahu saya terdapat banyak hadis-hadis yang diguna pakai oleh para JT bertaraf dhaif dan maudu'. Tidakkah kalian harus mempunyai ilmu sebelum menghukum yang mana betul yang mana salah? saya sangat bersetuju dengan MJ.

  Soalan saya, kenapa anda memulakan satu pertanyaan dan anda pula yang menjawabnya sendiri? Jika anda sudah ada jawaban anda sendiri, maka 1001 dalil pun tiada arti lagi.

  2. Bacalah kitab al Adzkar (hanya jika berguna untuk orang yang niat untuk beramal),

  Al-Imam al-Nawawi ada menyebutkan: "Para ulama dari kalangan ahli Hadis, ahli Feqh dan selainnya berkata: DIBENARKAN DAN DISUKAI beramal dengan hadis Dhaif dalam hal2 fadha'il serta targhib dan tarhib, selama hadis itu tidak berstatus maudhu' (palsu)." (Al-Azkar, hal. 5)

  3. Nasihat ana, anta beramallah dulu dengan ilmu yang diperolehi, bukan bertaklid buta kepada hobi-hobi ulama wahhabi seperti al Bani yang turut mendaifkan juga hadis-hadis kitab Riyadus Salihin, Shahih Bukhari, Shahih Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Muslim (rah) dipertikai, apa tah lagi Imam Nawawi (rah) dan lagi pula Maulana Muhammad Zakariyya (rah). Linknya,

  http://islamworld.net/docs/HADITH/RIYADUS.html

  Habrashid,

  4. Orang yang mempertikaikan serban dan memuliakan gelang lutut unta ini wajiblah bertaubat. Sudah banyak kerosakan yang kalian telah buat di muka bumi ini. Komen Ustadz Taib Azamuddin,

  "Habis hadis-hadis serban dipertikai. Maklumlah, kaum Wahhabi di Saudi memang tak pakai serban. Menurut Ustaz Taib lagi, hal ini ialah salah satu daripada agenda Yahudi. Mereka mahu melondehkan imej ulama Islam kononnya serban dan jubah bukan sunnah."

  http://www.ukhwah.com/viewtopic.php?topic=34257&forum=22

  5. Ini adalah hadis Bukhari dan Muslim berkenaan serban Nabi saw,

  Hazrat Mughaira ibn Sho’ba (radiAllahu anhu) reports that the beloved prophet (Sall’Allahu Ta’ala Alayhi Wa’alihi Wa’sallam) performed wudu and made Masah of the front portion of his head as well as of his turban and leather socks. (Bukhari Shareef Vol.1 Pg. 33)

  Hazrat Hurayrah (radiAllahu anhu) reports that the beloved Nabi (Sall’Allahu Ta’ala Alayhi Wa’alihi Wa’sallam) addressed the people while wearing a black turban. (Muslim Shareef Vol. 1 Pg. 134)

  5. Inilah link kepada orang yang ada mata (tetapi tidak ada guna jika mata hatinya buta),

  http://yasayyidi.wordpress.com/2007/12/03/the-turbanimamah-in-light-of-hadith-sharif/

  6. Tidak hairanlah ada ulama wahhabi dengan lantangnya mahu menentang Imam Ghazali (rah) jika beliau masih hidup. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itulah diterangkan keutamaan pemakaian serban.

  ReplyDelete
 130. Assalamualaikum

  Saudara sejadahipoh, terima kasih atas teguran anda. Saya sangat terbuka untuk menerima sebarang teguran. Bagaimanapun, sekadar untuk perbincangan ilmiah, ingin saya kongsikan bersama sedikit maklumat iaitu merujuk perkara ini melalui kitab Al-Maraqah jilid 2 ms/381 karya Syeikh Ali al-Qari beliau berkata “Sesungguhnya hadis Dhaif ini boleh diamalkan didalam perkara-perkara yang tergolong didalam amalan-amalan tambahan(fadail amal),dan sesungguhnya perkara itu merupakan hasil ijmak ulama yang sebagaimana telah dikatakan oleh Imam nawawi.Namun,yang dimaksudkan itu (fadail amal) disini adalah amalan-amalan yang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KitabuAllah dan Sunnah RasulAllah ’’
  Atas dasar inilah beramal dengan hadis Dhaif hukumnya jatuh harus sekiranya telah didapati ketetapan dan jelas tentang amalan yang disyariatkan didalam hadis Dhaif berkenaan dengan yang lainnya serta didapati juga suatu hujah yang tepat.

  Namun terdapat beberapa syarat yang ditetapkan dalam penggunaan hadis daif ini.Antara syaratnya ialah:

  Pertama:Mereka yang beramal dengan hadis Dhaif itu mestilah yakin dan mempunyai iktikad bahawa apa yang ia amalkan adalah berdasarkan kepada hadis dhaif .

  Kedua:hendaklah perbuatan itu tidak disyariatkan dan tidak pula disyiarkan.Ini bertujuan agar orang lain tidak terikat beramal dengan hadis dhaif sebab pada dasarnya orang itu telah beramal dengan apa yang tidak disyariatkan.Disamping itu juga untuk mengelakkan dari orang-orang yang jahil beranggapan bahawa ia adalah satu amalan dari Nabi.
  (rujuk kitab 50 masalah penting dalam agama dari tinjauan hadis sahih dan dhaif terjemahan langsung dari kitab Al-manar al-munif fi sahih wa dhaif oleh Ibnu Qoyyim Al-Jauziah)

  Ketiga: Hendaklah tingkatan Dhaifnya itu tidak terlalu rendah atau buruk.(rujuk kitab Mahabith fi ulum quran oleh syeikh Manna’ khalil Al-Qathan)

  Dan sudah terang dan bersuluh bahawa hadis Dhaif adalah tidak terang dan nyata hujah-hujahnya,oleh itu meninggalkannya adalah lebih mendekati sunnah dan mengelakkan diri dari terjerubus kedalam Amaran Nabi berkenaan dengan amaran jangan berdusta ketas beliau.

  وان كذبا على ليس ككذب على احد فمن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده مى النار (رواه مسلم)

  “Sesungguhnya berdusta keatas diriku bukanlah sama seperti mendustakan kepada seseorang,maka sesiapa yang berdusta kepadaku dengan adanya unsure kesengajaan,silakan mengambil tempat duduknya didalam api neraka.”

  Wassalamualaik...

  ReplyDelete
 131. Wslm saudara Shah,

  1. Ana telah meneliti hujjah2 oleh Syeikh Ali al-Qari.

  2. Sebagai ummat yang menyintai sunnah, anta perlu teliti perkataan DISUKAI oleh Al-Imam al-Nawawi ini (ia sudah cukup jika anda mengagumi peribadi beliau dan perlu beradab didalam mengulaskan perkataan2nya).

  Al-Imam al-Nawawi ada menyebutkan: "Para ulama dari kalangan ahli Hadis, ahli Feqh dan selainnya berkata: DIBENARKAN DAN DISUKAI beramal dengan hadis Dhaif dalam hal2 fadha'il serta targhib dan tarhib, selama hadis itu tidak berstatus maudhu' (palsu)." (Al-Azkar, hal. 5)

  3. Sekali anda memberi ulasan yang tidak beradab, sekaligus kedudukan ulama-ulama tersohor telah terpalit dengan ulasan itu. Adalah dinasihatkan agar anta berhati-hati. Lihatlah bagaimana ummat mutakhir mengkritik hadis-hadis dan para-para ulama, seperti Imam Ghazali (rah) dan kitab besarnya Ihya Ulumuddin.

  ReplyDelete
 132. Wahai puak wahhabi (yang perasan dirinya salaf)!

  1. Bertaubatlah daripada hobi anda yang gemar mencemarkan hadis-hadis.

  2. Jika anda waras anda pasti tahu tindakan anda akan MENJAUHKAN ummat daripada menyintai Nabi (saw) yang mulia.

  3. Lihatlah bagaimana biadabnya ulama wahhabi Nasiruddin al Bani mengatakan hadis-hadis kitab Hadis Shahih Imam Bukhari (rah) adalah Dha'if, di dalam kitabnya Shahih/Dhaif Adabul Mufrad,

  http://www.youtube.com/watch?v=EHQnQt-rUWs

  4. Bertaubatlah daripada memberi fatwa-fatwa yang sesat kepada golongan-golongan yang mengajak ummat kepada rumah-rumah Allah (swt) dan sunnah-sunnah NabiNya (saw). Dengan jasa dan pengorbanan mereka tidak dapat dibalas dengan wang ringgit inilah yang telah dapat menyatukan kita dan dapat mengelakkan kita daripada pertelingkahan-pertelingkahan yang merugikan.

  ReplyDelete
 133. terpulanglah pada ko sejadah hipoh...ternyata syeikh Nassaruddin Al-bani Rahimullah tidak pernah membuat keyataan begini.....kalu ko nak terima sangat ko punya gerakan Syaih tu...ko punya pasallah..!!!!!..aku rasa malaslahnak campur tangan...ko sambutlah perayaan ko popularkan tu...hari..Maulid...bidaah hari Nisfu Syabban..dengan perkara2 bidaah Dholalah dan yang lainq2...jual lah hadist daif ko ke hulu dan ke hilir...sekali aku nak tegaskan bahawa kebenaran akan pasti menang....aku mendoakan saudara2 ku Hammas akan terus menang.. jangan sampai jatuh ke tangan fattah dan Syiah @ Hizbullah akidah istna Assyariyyah... Sejadah hipoh tuduhan ko ni dah tersasar jauh...teruskan tuduhan mu yang tak berasas langsung ...aku nak sampai ko mati akal ... tuduh gerakan salafussallih bermacam2....ternyata ko kurang ilmu deah mudah di pengaruhi oleh Syiah...kesian ko nak tunjuk pandai tapi kurang bijak....

  ReplyDelete
 134. Hab,

  1. Ana sudah lama mengkafirkan syiah.

  2. Daripada komen anta, anta tidak pernah membaca apa yang ditulis oleh Nasiruddin al Bani sendiri yang gemar merendahkan martabat hadis-hadis.

  3. Apa yang ana kemukakan adalah berdasarkan kitab-kitab al Bani sendiri yang menda'ifkan hadis-hadis kitab Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dsb.

  4. Tengoklah dengan mata anta sendiri,

  http://www.youtube.com/watch?v=EHQnQt-rUWs

  http://islamworld.net/docs/HADITH/RIYADUS.html

  ReplyDelete
 135. janganlah tertipu dengan tuduhan yang tak berasas....dan janganlah terpengaruh..dengan penyebaran penyebaran Anti Hadist.... anti Al-bani dan Anti kepada orang yang memusuhi hadith Sahih....
  ....Mungkin ini dapat membantu anda yang buntu..dan tak tuhu apa2 tentangnya..hanya dengar cakap2 orang dan Musuh2 syeikh Al-bani...
  Ana tulis sekadar mengagumi perjuangan beliau dan peribadi beliau dalam Agama. tak lebih dari itu....perlu diingatkan bahawa kita ni manusia biasa..hanya ilmu agama yang membezakan kita..siapa yang banyak belajar...dia lebih..siapa yang kurang..maka kuranglah...perlu diingatkan bahawa setiap orang tidak lari dari salah dan silap..dan mempunyai dosa..kita bukan nabi...yang (maksum) yang terpelihara dari dosa...tak kira siapa kita, doktor, engenear, ustadz ulama tersohor, para pendakwah...semua ada melakukan kesilapan...dan janganlah beritiqaat seperti Syiah bahawa..bahawa Imam Mereka yang mereka percaya dan sanjungi maksum..setara dengan Nabi.. kadang2 hingga melampaui nabi...ini sama dengan semua Ajaran Tariqat...

  latar belakang Syeikh Al-bani, kelahiran, & awal mula kemunculan beliau.

  Nama Beliau adalah Muhammad b. Nasaruddin Abu Abdirrahman, yang lebih dikenali dengan gelaran Al-bani, beliau dilahirkan di Asqudarah, Ibu kota Al-Baniah, pada tahun 1914 M. Beliau dilahirkan dalam kalangan keluaraga yang sederhana jauh dari kemegahan dunia. Keluarga beliau sangat mementingkan kapada Ilmu-ilmu agama. Ayah beliau haji Muhammad Nuh termasuk dari kalangan ulama yang tersohor di Al-baniah. Beliau menimba ilmu di Istanbul Turki kemudian kembali kenegarannya untuk berkhidmat bagi urusan agama. beliau mengajar anak-anak kecil dan meluruskan kesalahan orang-orang tua.

  Beliau seorang pemuda yang kental di dalam memperjuangkan agama. beliau berusaha memelihara kesucian ajaranagama dal segala aspek kehidupan. Hingga berkuasa raja Al-Baniah ketika itu, Iaitu Ahmad Zugu, yang mengadakan perubahan secara yang menyeluruh di segenap kehidupan masyarakat yang menyebabkan kerntuhan/ kemusnahan yang begitu dasyat. Raja ini mula mengikuti ajaran thaghut Turki, yang di kenali sebagai kamal Artartuk pada masa itu, yang mewajibkan semua perempuan menanggalkan tudung/jilbab. Hingga terjadinya kemusnahan yang begitu dasyat sekali dalam masyarakat. Semenjak itu bangkitlah perjuang2 yang menentang kebathilan yang ingin menegakkan kebenaran...keluarga beliau termasuk para perjuang yang mula-mula sekali bangkit menantang kerajaan Al-Baniah..(tahghut)..tujuan untuk mengembalikan kesucian agama semula..keluarga Haji Nuh merupakan golongan orang yang memperbaiki agama dari Al-Baniah ke Syiria...dan ana nak tanya anta..berapa banyak jasa anta?????..hingga menghukum Al-bani sebegitu rupa dan bermacam2 tomahan terhadap beliau...ana harap enta buka mata dan jangan suka2 mengada2kan cerita yang palsu...ini baru sikit ana cerita..tentang kisah beliau...ana berani cakap ana boleh kupas satu persatu...sekian dahulu dari habrashid..di dalam membersihkan nama2 para pejuang salafussallih .....

  ReplyDelete
 136. dey bodoh! lebih baik ko byk tobat, aku bdk nakal ni jadi baik krn tabligh.yg ko tau goyang kaki depan komputer jak buat dkwah.Nabi SAW pun berpeluh hga berdarah jmpa orang bwk pada iman.sdg kan ALLAH bgtau suruh buat dkwah cr NABI SAW.mustahil ka bg ALLAH bg Nabi Komputer tuk dkwa.TIDAK KAN? ko mkn ble la sbrg mkn tp dkwa,fatwa lbih2 lg bkaitan agama ko jgn sbrg.kalo ko dpn aku pecah kepala ko!

  ReplyDelete
 137. Hab,

  Anda mengatakan,

  1. janganlah tertipu dengan tuduhan yang tak berasas....dan janganlah terpengaruh..dengan penyebaran penyebaran Anti Hadist.

  Daripada permulaan diskusi ini puak wahhabi (jelasnya al Bani) yang gemar mendaifkan hadis-hadis Sahih dan menolak hadis-hadis Daif. Sama ada disedari atau tidak fahaman puak wahhabi ini yang condong kepada fahaman anti-hadis. Orang yang waras pasti sedar fahaman ini menjauhkan ummat daripada mencintai sunnah-sunnah Nabi saw, seperti menghindari pemakaian serban tetapi pada masa yang sama meluasnya pemakaian tudung di kepala yang dibaluti dengan igal (gelang kaki unta) di Sa'udi. Ana cuba menghindar perkara ini daripada berlaku.

  2. dan mereka menerima bahawa mereka mengatakan memakai serban ketika solat banyak pahala daripada solat tidak memakai serban...persoalannya mana datang Hadist tu??...rantaian perawi mana???? dan di sahkan oleh siapa...??? dan ilmu usul riwayah dan dirayah...cube jelasskan???? bagi yang berkenaan...sekian...

  Ini jelas adalah pengaruh wahhabi yang mempertikai pemakaian serban. Hadis2 kelebihan serban adalah berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali (ra). Daripada tulisan anta sendiri anta telah cuba mempertikai hadis-hadis Nabi saw berkenaan dengan serban dan kitab besar Imam Ghazali (ra) itu.

  3. ...dan ana nak tanya anta..berapa banyak jasa anta?????..hingga menghukum Al-bani sebegitu rupa dan bermacam2 tomahan terhadap beliau...ana harap enta buka mata dan jangan suka2 mengada2kan cerita yang palsu..

  Apa yang ana kemukakan adalah untuk melindungi ummat daripada perbuatan merendahkan hadis-hadis oleh tangan ulama-ulama wahhabi. Hobi ulama wahhabi yang gemar mempertikaikan hadis adalah jelas dan ana tidak memandai. Mungkin anta yang tidak mahu melihatnya dengan hati yang terbuka. Antara hadis-hadis sahih yang didaifkan oleh al Bani,

  ===============================================

  HADIS BUKHARI NO: 2114

  Firman Allah di dalam Hadis Qudsi: "Tiga orang yang aku memusuhi mereka di hari kiamat ialah Seorang lelaki yang memberi ( meminta ) kepadaku kemudian ia ingkar ( belot ) dan seorang lelaki yang menjual dengan bebas kemudian ia memakan hartanya, seorang lelaki yang mengupah seseorang, maka ia berjanji untuk memberikanya, tetapi ia tidak memberikan upahnya".

  Berkata Al-Bani di dalam: "Dhoif Jamek dan Ziyadah" hadis no; 2576 berkata Imam Bukhori Soheh ..lihat Huruf "Th" no 2114 hadis Bukhari. Al-Bani mendhoif hadis Imam Bukhari.

  HADIS MUSLIM NO: 1963. [Bab Umur Sembelihan]

  Sabda Nabi: "Janganlah kamu menyembelih melainkan Musinnah (lembu unta atau kambing berumur 2 tahun), sekiranya ia menyusahkan kamu , maka sembelihlah anak biri-biri yang berusia dua tahun."

  Berkata Al-bani HADIS DHOIF dalam kitab Dhoif Jamek dan Ziyadah" no.6209 , manakala Imam muslim berkata Soheh bab " Umur Sembelihan " bukan setakat [sampai] itu sahaja [saja] Al-bani mengubah perkataan hadis beliau menulis "tata'assar " sebenarnya " Y 'sura " ertinya sukar bukan maknanya: "terlalu sukar"

  HADIS MUSLIM NO: 1437 [Bab haram membuka rahsia isteri]

  Sabda Nabi: "Seburuk-buruk manusia di sisi Allah kedudukannya hari kiamat, ialah seorang lelaki yang membongkar rahsia [rahasia] isterinya, dan si isteri membongkar rahsia suaminya kemudian ia menyebarkannya".

  Berkata Al-Bani di dalam "Dhoif Jamek dan Ziyadah" m.s. 291 hadis yang 2007: Hadis ni dhoif, sedangkan Imam Muslim berkata Sohih ...

  HADIS MUSLIM NO: 1437 - 124 - [Bab haram membuka rahsia isteri]

  Sabda Nabi " Sesungguhnya sebesar-sebesar Amanah disisi Allah di hari Qiamat ialah seorang lelaki yang di beritahu kepada isterinya, dan diberitahu kepadanya, kemudian ia menyebarkannya".

  Berkata Al-Bani Dhoif : sama seperti di atas......

  HADIS MUSLIM NO: 768 - SOHEH -[Bab Solat Nabi Dan Doa]

  Sabda Nabi "Apabila seseorang kamu bangun malam maka bukalah (mulakannya) dengan sem

  ReplyDelete
 138. akukasar,

  1. Nabi SAW pun berpeluh hga berdarah jmpa orang bwk pada iman.sdg kan ALLAH bgtau suruh buat dkwah cr NABI SAW

  Ini amat Benar, Nabi saw sangat bermujahadah di dalam da'wah. Di dalam masa yang sama perlu diingat tentang asas pendekatan baginda saw yang berteraskan hikmah dan menonjolkan kebaikan kepada manusia. Jika tidak dengan kaedah ini, sudah tentu ummat telah lama dibinasakan oleh Allah swt. Ana yakin anta amat tahu yang mujahadah adalah untuk kebaikan diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain.

  2. dey bodoh! lebih baik ko byk tobat, aku bdk nakal ni jadi baik krn tabligh.yg ko tau goyang kaki depan komputer jak buat dkwah.

  Sila beri komentar anta berdasarkan hujah yang munasabah, dan bukan dengan emosi. Elakkan pertikaian kerana ia amat mudah mengundang bala musibah daripada Allah.

  ReplyDelete
 139. Setuju dengan sejadahipoh

  akukasar,
  Berdakwah biarlah dengan bijaksana, bukan dengan emosi. Kita sama-sama muslim, perselisihan dalam berpendapat adalah perkara biasa selagimana kita beriman Rukun Iman. Tak perluah terlalu emosi sampai keluar perkataan yang kesat.

  ReplyDelete
 140. dey tambi! korg plu tau byk masa yg ko buang tuk mlibatkan perdebatan mcm ni.korg mst pkir masala umat tak kan selesai dgn duduk dpn kmpoter mcm ni.lbih baik korg jmpa face 2 face bawk mnusia pd ALLAH.Ajar knal pd ALLAH.aku akui aku emosi. ini smua bpunca drpd korg pandai2 jak tafsir bnda yg korg x tau.lebi2 c lahabau emjay.korg jgn hairan kalo aku bkasar krn aku mmg bdk nakal asalnya.

  kalo korg tau sapa aku tersmbul mata krg.aku mcm dosa yg tla aku buat. org Tabligh la jmpa aku dgn kasi syg bwk pada rumah ALLAH.snang2 jak ckp dorg bkan2.
  aku ni jahil agama dorg la yg ajar aku smpai la aku tau mst pun dorg x ustaz

  korg pndai jak smbut pasl hikmah,hukum entah pa entah istilah korg, tp jmpa bdk jhat mcm aku korg lihat sbelah mata jak.korg igt org smua minat ka tgk kmpter dan memiliki kmpter.tu la NABI ajar rumah ke rumah tuk ajak org.korg ingat Tabligh tu suka2 jak jmpa org dorg pun pandai malu ada maruah.tp krn kasian tgk org JAHIL MCM AKU DORG JMPA

  aku tak tolak kmjuan tknologi ari ni yg bleh buat dkwa melalui pa2 media.skranya kmpter,hp,fax dan tv adala device tbaik tuk dakwa, mstahilka ALLAH yg agung bg pd NABI SAW.'KUN FA YA KUN' jak.

  Kalo skranya usha Tabligh ni x btul, dak pyah la korg sibuk2 mau hncurkan usha ni. ALLAH sdiri la yg hancurkan.mcm al- arqam.tp knapa x hncur2, krn usha ini di kndalikan oleh ulama yg hidup cra NABI SAW yg mrujuk Quran & Hadis.

  SMUA ISLAM ADALA SAUDARA.hncurnya islam x krn org kafir tp org islam tu sndri.pa punca dia, tlalu byak perdebatan yg ini betul,yg tu btl. smpai kiamat smua ni tak kan slesai.sdg ORG JAHIL MCM AKU DI LUAR SMAKIN JAUH PD AGAMA.

  Korg yg m'agp diri kamu pdai asyik duduk b'bincang yg hal khilaf, hal mazhab kutuk mgutuk hina mghina. yg aku mmg JAHIL NI KMU TGK TEPI JAK.

  aku rasa lbi baik korg tumpukan pd usha isla diri korg dan usha ajak mnusia pada yang telus jgn susah2 agama yg sbenarnya senang.tu la org tabligh buat dak mau susa kan org.dorg ajar yg ble d phami. korg smakin pndai bdebat cni sdg kan org jahil smakin bodoh di luar krn tgk org bijak pandai asyik bedebat betengkar bnda yg tada kesudahan.

  Skarang yg digelar ustaz mana? yg ckp hadith pjg lebar mana? yg blajar pondok mana? yg alimnya mana? napa kecut jmpa org crita psl ALLAH napa takut jmpa org ganas mcm aku? ckp iman tp pengecut kena maki, takut kena pukul sdg kan Nabi pena lalui smua tu.

  spatutnya korg tabik dgn org buat keja tabligh kerna sgup ubah orng mcm aku.kalo stakat taip d keybord mcm ni yahudi pun bole buat

  AKU CABAR KORG SMUA KALO BTL USHA TABLIGH TAK BTL KORG SOLAT ISTIKARAH. kamu akan lihat pa kputusan ALLAH pd usha ni.tak byk 2 rokaat jak. kalo bnda muda cam ni jak korg x bg tumpuan jgn blagak terer..

  biar aku jd tebusan di akirat kelak.

  ReplyDelete
 141. Dey Shah, Ko tau pa hadith daif ka? brani plak mpertikaikan.CUBA LIHAT KITAB AL-AZKAR. dlm kitab tu di perbolehkan mgunkan hadith daif tuk mgajak pd kbaikan. ko mau tau lbih dkat ko pg masjid tnya ustaz yg mursyid.byk tnya, bukan dok diam dpan kmpter.maulana zakaria rah. tu muhadithin yg kalo stakat blajar spata 2 hadis jgn mempetikaikan maksd hadith.

  ReplyDelete
 142. usha Tabligh x nya pstuan.usha tu usha dakwah yg NABI bwk utk bwk Manusia knal pad ALLAH dan amalan baginda tuk d amal supya berjaya dunia akrat.

  Tablighkan agama adala tgung jwb smua tapi mst di igt cra pnyampaian tu cara mcmana. msti la ikut 'original' dari Nabi.rasa2nya nabi tgu org datg tmpt dia ka? tuk sebarkan islam? dari zman ke zman nabi mgunakn kaki dari lorong ke lorong hga ada yg terbnuh krn DAKWAH.

  Korg rasa korg lebi muliaka dari nabi SAW turunkan fatwa yg dkwa dr rumah ke ruma tu sesat kalo korg tau kmasukan islam di tanah mlayu bahkan asia tgara hga kta tau SYAHADA dgn masuknya yg org gelar mrk 'pedagang' india dan arab. sdgkn mereka tu la "TABLIGH".

  Korag ada blajar sejarah tgkt 3 ka?

  Hari ni mgakui tau agama Crita agama tngi melangit tapi masuk tandas, mkn,tido tak tau cr Nabi SAW..tp ckap nabi SAW nabi ku.

  ReplyDelete
 143. aku mmg tak tau pa tu bhkmah krna aku mmg nakal asalnya.sptutnya korg pkir org yg mcm aku di luar sna belambak. kalo ko nak uji btlka hikmah ko tu pg la buat mcm mana org tabligh buat sah mmg kau dpt phala dari ALLAH krn kena sepak krn brani bwk KALIMAH ALLAH dan BPAKAIAN SUNNAH NABI SAW.

  ReplyDelete
 144. apa yang tak puas hati arkh!!!!...sebab tabligh ko jadi baik!...bukan sebab Allah beri hidayahnya...
  فيضل لله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم
  ko ni nak masuk campur..apesal ark..!!! aku ni nak tulis apa yang orang keliru dan ditipu oleh propaganda jer...benda yang tak ade sumber/keterangan dicerita/ dijual ke sana ke ke mari..ape citer?????.....apa yang dicerita budak atas tu..sume dusta jer!!!!...tak de bukti yang shahih langsung....!!!! x lain menfitnah/mengadu domba...dah ar!! buang masa..nak cakap pada orang yang termakan racun..buang masa dan tenaga...kesian...!!!!

  ReplyDelete
 145. ALA JGNLA MARA BRADER....heheh...tabligh tu asbab hidaya aku.ko yg jd bijak ada baik ni plak nak jd jahil mcm aku plak.sdgkan aku ni mau jd baik.ko spatut yg tau tulisan jawi tu b'akhlak nabi bukan jd jahiliah plak mcm aku.aku mau bgatau kbaikan saudara kita ko plak sifat berpuak pa hal? sian plak aku dgn ko yg ko skit ati dgn dorg apasal? bsuk btl ati ko...

  ini la klemahan org berilmu.bl da ada ilmu blagak.spatutnya ko layan aku dgn kbijaksanaan bukan marah.sdgkan nabi layan soalan jahilia bl bckp bukan2.

  aku teknisian IT suka ati aku la mau bg tau kbiakn saudara aku...bukan byar pun guna web ni..

  ko ni islam ke?

  ReplyDelete
 146. sejadahipoh, apa yang ko cerita ni x de asal langsung!!!!! baik ko pikir baik2.!!!!...apakesahihan cerita yang ko bawak tu!!!!..aku malas nak gaduh..!!!!aku dah mula benci sangat kat ko ni!!!...benci sesangat...sebagai mana aku benci puak torikat,syiah imammiyah,khawarij,al-arqam..dan sekutu2nya..!!!! ko dapat sumber2 nie sume...!!!! apa yang ko tuduh tu pada Syeikh Al-Bani..aku doakan agar beliau mendapat pahala yang berlipat kali ganda...terus terang aku kata cerita ko ni, hanya menambahkan lagi kepalsuan cerita yang dibawa oleh puak yang tidak bertangguangjawab..dan suka menfitnah???..teruskan mengadu domba....aku doakan Al-Syeikh rahimmullah ditambahkan pahala..dan dilindungi dari azab Api neraka...Amin...Semoga Allah mengaja dia sebagaimana Dia menjaga Agama ini semasa hayat beliau...dan aku doakan moga orang yang menipudaya mengadu domba atas namanya kelu lisannya semasa hari kebangkitan nanti..

  ReplyDelete
 147. tak bukan aku sakit ati dengan diorang tapi diorang melampau sangat menuduh orang sampai..x tahu mana datang punca!!!!....sorry gak kot ko kesian ko!!!....KO PULAK jadi mangsa...teruskan usaha ko mendalami agama...aku suka pemuda macam ko...!!! ada penderian sendiri...aku doakan ko selamat bermujahadah...sekian 10x aku minta maaf....

  ReplyDelete
 148. kalo ko nak sgat soheh btl, cuba buang sombong ko tu.buka ati, buka ati bru hidayah masuk. ni nak jd jahiliah plak. aku spatutunya cari teladan dr korg,korg plak mcm pragai beruk..

  ReplyDelete
 149. WAHAI SAUDARA KU SEKELIAN, jgnl ajd mcm iblis ktika diciptakan ADAM a.s, 'aku labi baik dari dia. aku di ciptkan dari api sdgkan dia (ADAM a.s) di ciptakan dari tanah yg busuk. aku lbi baik dari dia"...beginila kita ari ini.'ku tarekat ini, tarekat itu. aku lebih baik dr c anu' pkataan tuan semua mirip smua tu. ni bmaksud kita tlah mgikut ptunjuk iblis x ALLAH. bersgka baik la thadp usha saudara se islam.

  Tu la dlm usha TABLIGH NABI tdk ada wujudnya firkah atau persatuan. kerana ISLAM ckup mjdkan kesatuan umat.tp mcmana? AMAL SUNNAH NABI SAW serta MGENEPIKAN FHAMAN YG BERPUAK

  INGATLAH! skirnya kt msi b'agapan ada sifat berpuak jgn agp kita dlm rahmat ALLAH.bahkan kta mghampiri zaman jahiliah zaman kgelapan org arab dahulu.

  SPATUTNYA KTA BSATU DLM KALIMAH LAAILLAHILLAH DAN MUHAMMADURASULLAH,X btengkar dan mghina krna NABI bpesan sala satu golongn yg lpas dr pdgan ALLAH Ialah caci maki sesama sendiri ORG ISLAM

  aku jahil ksian tgk org bijak mcm kamu btegkar suatu enta mna ujung nya sdgkan org jahil bgelumang dgn dosa di luar.x pyah la ikut sapa sapa ikut jak NABI saw dlm amaln krn aku tgk korg smakin BODOH dgn ilmu korg.aku tgk kmu smakin kusut dgn ilmu korg entah pa2 ntah.

  sdgkan dlm kubur akan di tnya spa ROB kamu, (tu la org yg buat keja tabligh usha ckp psl ALLAH selalu agar dtg yakin di ati)

  Sapa NABI kamu,(org yg buat usha tabligh bpakain pa yg Nabi Buat serban, sugi, celak, janggut walau pun org hina) kalo ckp tak buat PENDUSTA NAMA NYA.ckp jak nabi ku NABI SAW x ckup beb..mst ada bkti.korg jgut mana? tada sorg pun NABI tada Jnggut smua ada. jd x pndai2 ckp jgut tu sunat. jgut mhampiri pd amalan wajib para ANBIYAK dan yg ala..KORG pun tau..KORG KAN PANDAI

  tak ADA pun malaikat tnya apa mazhab kamu? tarikat jnis apa kamu? sapa tok guru kamu ensem ka tak? tp iman amal.kalo korg masi yakin "nasi bole Bg kenyang bukan ALLAH" jgn harap dpat jwp soalan tu dan agp kcik SUNNAH NABI SAW, habis la korang....

  dr kterangan lahabau emjay yg jemaah Tabligh ni sesat ko tgu jak la kalo ko dpt hidayat atau phinaan.
  &ko jwp depan ALLAH yg ko dgn snang ati copy paste jak keterangan tu. yg ko sakit jiwa btl dgn buat keja tabligh ni pa hal. hnya kerana setakat dorg mta waktu korg dgr dia ckp pasal ALLAH ko fitnah saudara ko sndiri. ko mkn daging dorg. nti ALLAH tnya kelak pndai2 la jwp ye..

  Sepatutnya kau bg mrka peluang tuk berkata2 psal ALLAH.skrinya ada silap tegurla mereka dgn kbijaksanaan bukan mkn daging saudara sndri.NMPAK JAK KO ISLAM TP JIWA YAHUDI


  x pyah la ikut sapa sapa ikut jak NABI saw dlm amaln krn aku tgk korg smakin kusut dgn ilmu korang

  nak tau sapa yg ikut NABI SAW dan AHLULLAH
  BERKATA SETIASA ADA ALLAH ( kalo mulut suka mghina x prasaan ye)
  BERPENAMPILAN NABI SAW (jgn perasaan kalo amalan nabi SAW. pun korg byk query nak plak msuk syurga )

  ReplyDelete
 150. terima kasih atas ketegasan saudara.......semoga anda lebih baik dari saya...

  ReplyDelete
 151. aku ni bkan jak tegas tp samseng ko tau tak?! habis korg smua kalo kutuk usha NABI SAW ni.

  ReplyDelete
 152. SESIAPA YG MASIH RAGU KERJA TABLIGH NI, KORANG PG WUDUK LPAS TU SOLAT ISTIKARAH 2 RAKAAT JAK ALA TAK BYK...KPUTUSAN DR ALLAH TUK KORG KALO TAK PUAS ATI BIAR AKU JD TEBUSAN! KALO KORG TAK BUAT ISTIKARAH NI X PANADAI TAFSIR USHA YG ASALNYA DRI MEKAH DAN MADINAH NI!

  ReplyDelete
 153. KITA SMUA BERSAUDARA,NO WAHBI,SYIAH,MUKTAZILLAH, NO PAS, NTAH PA2 NTAH...LAAILLAHAILLAH MUHAMMDURASULLAH! (maafkan saudara mu yg kasar dan jahil ini)

  ReplyDelete
 154. Assalamualaikum

  Akukasar kata "SPATUTNYA KTA BSATU DLM KALIMAH LAAILLAHILLAH DAN MUHAMMADURASULLAH,X btengkar dan mghina krna NABI bpesan sala satu golongn yg lpas dr pdgan ALLAH Ialah caci maki sesama sendiri ORG ISLAM

  aku jahil ksian tgk org bijak mcm kamu btegkar suatu enta mna ujung nya sdgkan org jahil bgelumang dgn dosa di luar.x pyah la ikut sapa sapa ikut jak NABI saw dlm amaln krn aku tgk korg smakin BODOH dgn ilmu korg.aku tgk kmu smakin kusut dgn ilmu korg entah pa2 ntah"

  Ana pulak kata: siapa yang hina dan cerca sapa?
  tak baik begitu.
  siapa pula yang mengaku jahil? kemudian mengatakan orang lain bodoh.
  manusia disisi Allah itu sama sahaja melainkan orang yang paling bertaqwa disisi-Nya.
  Berdakwahlah dengan Maw'izzah dan Hikmah..
  Perselisihan antara sesama Islam itu rahmat bagi orang yang mengambil pelajaran.
  Berdakwahlah kerana Allah samada dari rumah kerumah, depan komputer (internet) ceramah atau dimana-mana pun.. tidak menjadi masalah.

  Yang menjadi masalah apabila kita tidak menghormati pendapat orang lain dan kasar dalam berdakwah

  Wassalam

  ReplyDelete
 155. wslm

  btl tu pak arab! sekarang org mcm aku ni ko nak buat camana.? KO DA TAU PUN PRANGAI AKU yg mmg jahil, aku mrah dgn korg ni krn prgai korg lni lbi kurg aku skrg JAHIL GILA.mmg korg ada hak nak komen sapa2 tp korg da melampau thadap org yg bwk aku pd ALLAH korg tuduh sesat.aku tnya ko pak arab.ko ada ajak ka budak kaki lima, bdk dadah tepi jln mcm aku tu? org yg bjubah, bjagut kambing tu jgak yg ajak aku.

  TU LA JMAAH TABLIGH.

  korg asyik sebut hikmah. tp blum tau lg hikmah ko tu sama mcm NABI buat.aku bukan taksub dgn jemaah kOrang tuduh sesat tu. plg byk benci jemaah tu org yg belagak pandai mcm korg tu la..

  sedangkan pndekatan dakwah yg korg buat ni dapat ka ubah org jahil mcm aku ni. sdgkan aku sdi tgk org jahil mcm aku di luar tu korg tgk pun tak.ko asyik sebut istilah yg aku pun tak tau.

  AKU mrupakan lulusan Diploma IT. bole di katakan kmputer tu mknan aku. dkwah kmputer yg ko ckp tu sdikit pun x bwk kesan.insyALLAH jak dgn izin ALLAH.

  tp ko bygkan 8 jam ko berintenet, dlm waktu tu la orng byk mlangkah ke neraka ALLAH. sdgkan 'kwn2' jahil aku di luar tak tau pun pgang kmpter.

  Korg yg tau agama ni spatutnya ikut jemaah tu jmpa org yg tak solat.bkan goyang kaki jak

  ReplyDelete
 156. WLAU BGAIMANAPUN,Aku suka cra c budk shah tu.dia ada cri2 buat keja mulia tu.aku rasa ko blm bc text aku di atas. aku tau ko tau agama ko ajak orang jahil duduk luar tu. jgn plak korg berilmu tebalik plak jd jahil.tu la aku jd GANAS balik tu krn caci maki.aku sbnrnya mmg budak2 jahat.aku tak tau ckap baik buruk lg.

  korg la jdi kwn aku.tgur aku dgn baik

  ReplyDelete
 157. as..kum..amalan mereka terlalu tebal dengan tabligh..apatah lagi dgn fahamnya..di ajak kembali kepada jalan benar..mereka tolak dn menyatakan jalan merekalah yang benar..kalu sdr mj nasihat pun..saya rasa tak jalan malah boh layan..

  ReplyDelete
 158. salamullahhialaikum...
  ana bukanlah orng yg bijak pandai,cuma ana nak cakap apa yg ana rasa dan patut kalian fikirkan...
  adakah wajar orang yg mengajak kita untuk dekat pada allah itu dianggap salah dan sesat?
  adakah salah untuk kita meniru kerja2 NABI MUHAMMAD dan para sahabat menyampaikan dakwah sedangkan kalian sedia maklum bahawa sesiapa yg meniru budaya atau gaya sesuatu kaum itu,dia akan dibangkitkan bersama kaum itu?
  tidakkah kalian berhasrat untuk bersama nabi dan para sahabat di padang mahsyar kelak?
  tidakkah kalian terfikir bagaimana ISLAM boleh tersebar ke seluruh pelusuk dunia jika tidak ada jamaah yg keluar di jalan allah utk menyebarkannya?
  pernahkah kalian terfikir kenapa ramai orang alim dan ulamak yg turut serta dalam jemaah tabligh ni?
  adakah mereka hanya mgikut membuta tuli tanpa sebarang dalil?
  renungkanlah dan carilah jawapannya..
  sya teringin skali utk mndengar hujah kalian...
  ilal liqa'....

  ReplyDelete
 159. Orang Al Arqam pun menggunakan hujah sama sebagaimana hujah qolil di atas. Adakah kita ingin membiarkan Al Arqam berdakwah?

  Emjay

  ReplyDelete
 160. dey budak gemuk! ko ni asyik kutuk org. pa pun 'arqam' tu adalah saudara kita.buruk mana pun dia dia masi Islam. tu la ko asyik hina sama islam jak.tu la kefahaman ko tu ntah kemana jak. kalo nak tau keadaan umat di luar ikut la jemaah tabligh tu buat. dorang slalu buat jaulah. sepatutnya ko join dan tgk kedaan org islam. bukan membabi buta mgutuk.

  MACAM KO SORANG JAK BTL....

  ReplyDelete
 161. DEY ORG TUA ! kubur kata mari uma kat pergi....ko rasa TABLIGH TU MTA DUIT KORANG KA? kira ok la tu dorg ziarah ko bwk cerita pasal iman. ni crita pasal duit suke btl ko ye......daripada dorg crita psl dunia yang kejap lg hancur..

  kan kita ni org islam, kan para SAHABAT R.A. Memuliakan tetamu...ko tak rugi pa pun dgr crita pasal yg crita iman.kalo btl ko ambik, kalo salah tgur la dgn btl. bukannya ko kutuk saudra seislam ko. tu mkan DAGING SAUDARA SNDIRI TU

  ReplyDelete
 162. Nama engkau amat kasar sekali macam sandpaper. Tetapi bahasa engkau amat kasar melambangkan kejahilan engkau. Mungkin macam Abu Lahap.

  Orang kalau faham agama tidak akan mengatakan pengikut Al Arqam tersebut sebagai MASIH ISLAM.

  Saya amat pelik macam manalah orang tabligh macam engkau ini nak membimbing orang ke syurga! Bawa diri sendiri pun tak mampu.

  Belajarlah agama jangan sekadar baca buku tabligh engkau yang kecil tu.

  Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang jahil macam sdr akukasar2 ini

  Emjay

  ReplyDelete
 163. Saya amat geli hati mendengar orang yang kononnya mengajak orang lain kepada iman sedangkan dirinya sendiri menerima fahaman Al Arqam. Jauhnya engkau TERSASAR. Saya rasa kalau 10 tahun lagi engkau dalam tabligh, engkau mungkin masih tersasar lagi.

  Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada sdr akukasar2

  Emjay

  ReplyDelete
 164. As'kum,

  Emjay berkata,

  A. "Saya amat pelik macam manalah orang tabligh macam engkau ini nak membimbing orang ke syurga! Bawa diri sendiri pun tak mampu."
  ==================================================================================================================================

  1. Nasihat kepada Emjay yang gemar menghina sesama Islam (kerana terikut dengan hobi ulama Wahhabi),

  Ingatlah al Humazah ayat 1,

  “KECELAKAAN YANG BESAR bagi tiap-tiap pencaci dan pencela.”

  Ibn ‘Abbas berkata: “al-Humazah bermaksud orang yang mencela, manakala al-Lumazah bermaksud orang suka meng’aibkan orang lain"

  2. Emjay jawablah pertanyaan dari Robbul Jalil dalam al Humazah ayat 5,

  “Dan sudahkah engkau tahu apa dia al-Hutamah?

  3. Anta sudah tentu tahu jawapannya dari Robbul Jalil dalam al Humazah ayat 6-9,

  "Api Allah yang dinyalakan. Yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu tertutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang"


  Emjay mencela muslim yang lain sebagai Abu Lahab (terbiasa dengan hobi ulama wahhabi),

  B. "Nama engkau amat kasar sekali macam sandpaper. Tetapi bahasa engkau amat kasar melambangkan kejahilan engkau. Mungkin macam ABU LAHAP."
  ==========================================================================================================================================

  1. Emjay ingatlah Allah ta"ala melarang umat Islam daripada melakukan semua perkara yang dijelaskan tadi kerana ia adalah antara dosa-dosa besar.

  2. Oleh yang demikian umat Islam harus menjauhi sifat suka menghina, mencaci, tuduh-menuduh sesama manusia umumnya dan Islam khasnya, serta memanggil dengan panggilan yang buruk.

  3. Emjay sedarlah Allah Ta'ala melarang umat Islam daripada memanggil atau menggelar seseorang dengan gelaran yang buruk seperti dizaman jahiliah.

  Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang bermaksud :

  “Wahai orang-orang beriman! Janganlah satu kaum mentertawakan satu kaum yang lain. Boleh jadi kaum itu (yang ditertawakan) lebih baik dari mereka."

  4. Allah mencela lagi mereka yang gemar menghina sesama Islam, berbeza dengan Emjay yang memanggil sesama Islam sebagai ABU LAHAB.

  "Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasiq (yang buruk) setelah beriman."

  5. Emjay bertaubat kerana Allah memberi amaran kepada pencela yang tidak mahu bertaubat,

  "Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim.”

  6. Emjay berjaga2lah kerana Allah melarang kita daripada mencari keaiban orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud :

  "Wahai orang-orang yang beriman, Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan ke'aipan orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepada-nya."

  Komen Emjay berkenaan al Arqam,

  C. Orang kalau faham agama tidak akan mengatakan pengikut Al Arqam tersebut sebagai MASIH ISLAM.
  =========================================================================================================================================

  1. Pergerakan al Arqam telah difatwakan haram oleh Jabatan Mufti setiap negeri di Malaysia, dan jelas akukasar jahil berkenaannya.

  2. Nasihat kepada akukasar, bacalah fatwa tersebut dan buku berjudul "Tersungkur di pintu syurga" oleh bekas ahli al Arqam.

  ReplyDelete
 165. As'kum,

  Berhati-hatilah Emjay daripada mencela muslim sebagai Abu Lahab (terbiasa dengan hobi ulama wahhabi),

  A. "Nama engkau amat kasar sekali macam sandpaper. Tetapi bahasa engkau amat kasar melambangkan kejahilan engkau. Mungkin macam ABU LAHAP."
  ==========================================================================================================================================

  1. Emjay ingatlah Allah ta"ala melarang umat Islam daripada melakukan semua perkara yang dijelaskan tadi kerana ia adalah antara dosa-dosa besar.

  2. Oleh yang demikian umat Islam harus menjauhi sifat suka menghina, mencaci, tuduh-menuduh sesama manusia umumnya dan Islam khasnya, serta memanggil dengan panggilan yang buruk.

  3. Emjay sedarlah Allah Ta'ala melarang umat Islam daripada memanggil atau menggelar seseorang dengan gelaran yang buruk seperti dizaman jahiliah.

  Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang bermaksud :

  “Wahai orang-orang beriman! Janganlah satu kaum mentertawakan satu kaum yang lain. Boleh jadi kaum itu (yang ditertawakan) lebih baik dari mereka."

  4. Allah mencela lagi mereka yang gemar menghina sesama Islam, berbeza dengan Emjay yang memanggil sesama Islam sebagai ABU LAHAB.

  "Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasiq (yang buruk) setelah beriman."

  5. Emjay bertaubat kerana Allah memberi amaran kepada pencela yang tidak mahu bertaubat,

  "Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim.”

  6. Emjay berjaga2lah kerana Allah melarang kita daripada mencari keaiban orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud :

  "Wahai orang-orang yang beriman, Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan ke'aipan orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepada-nya."


  B. "Saya amat pelik macam manalah orang tabligh macam engkau ini nak membimbing orang ke syurga! Bawa diri sendiri pun tak mampu."
  ==================================================================================================================================

  1. Nasihat kepada Emjay yang gemar menghina sesama Islam (kerana terikut dengan hobi ulama Wahhabi),

  Ingatlah al Humazah ayat 1,

  “KECELAKAAN YANG BESAR bagi tiap-tiap pencaci dan pencela.”

  Ibn ‘Abbas berkata: “al-Humazah bermaksud orang yang mencela, manakala al-Lumazah bermaksud orang suka meng’aibkan orang lain"

  2. Emjay jawablah pertanyaan dari Robbul Jalil dalam al Humazah ayat 5,

  “Dan sudahkah engkau tahu apa dia al-Hutamah?

  3. Anta sudah tentu tahu jawapannya dari Robbul Jalil dalam al Humazah ayat 6-9,

  "Api Allah yang dinyalakan. Yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu tertutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang"


  C. Orang kalau faham agama tidak akan mengatakan pengikut Al Arqam tersebut sebagai MASIH ISLAM.
  =========================================================================================================================================

  1. Pergerakan al Arqam telah difatwakan haram oleh Jabatan Mufti setiap negeri di Malaysia, dan jelas akukasar jahil berkenaannya.

  2. Nasihat kepada akukasar, bacalah fatwa tersebut dan buku berjudul "Tersungkur di pintu syurga" oleh bekas ahli al Arqam.

  ReplyDelete
 166. As'kum,

  Berhati-hatilah Emjay...

  A. "Nama engkau amat kasar sekali macam sandpaper. Tetapi bahasa engkau amat kasar melambangkan kejahilan engkau. Mungkin macam ABU LAHAP."
  ==========================================================================================================================================

  1. Emjay ingatlah Allah ta'ala melarang umat Islam daripada sifat suka menghina, mencaci, tuduh-menuduh sesama manusia umumnya dan Islam khasnya, serta memanggil dengan panggilan yang buruk.

  2. Emjay sedarlah Allah Ta'ala melarang umat Islam daripada memanggil atau menggelar seseorang dengan gelaran yang buruk seperti dizaman jahiliah.

  Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang bermaksud :

  “Wahai orang-orang beriman! Janganlah satu kaum mentertawakan satu kaum yang lain. Boleh jadi kaum itu (yang ditertawakan) lebih baik dari mereka."

  3. Allah mencela lagi mereka yang gemar menghina sesama Islam, berbeza dengan Emjay yang memanggil sesama Islam sebagai ABU LAHAB.

  "Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasiq (yang buruk) setelah beriman."

  4. Emjay bertaubat kerana Allah memberi amaran kepada pencela yang tidak mahu bertaubat,

  "Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim.”

  5. Emjay berjaga2lah kerana Allah melarang kita daripada mencari keaiban orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud :

  "Wahai orang-orang yang beriman, Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan ke'aipan orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepada-nya."


  B. "Saya amat pelik macam manalah orang tabligh macam engkau ini nak membimbing orang ke syurga! Bawa diri sendiri pun tak mampu."
  ==================================================================================================================================
  C. "Belajarlah agama jangan sekadar baca buku tabligh engkau yang kecil tu."
  ==================================================================================================================================

  1. Nasihat kepada Emjay yang gemar menghina sesama Islam,

  Ingatlah al Humazah ayat 1,

  “KECELAKAAN YANG BESAR bagi tiap-tiap pencaci dan pencela.”

  Ibn ‘Abbas berkata: “al-Humazah bermaksud orang yang mencela, manakala al-Lumazah bermaksud orang suka meng’aibkan orang lain"

  2. Emjay jawablah pertanyaan dari Robbul Jalil dalam al Humazah ayat 5,

  “Dan sudahkah engkau tahu apa dia al-Hutamah?

  3. Anta sudah tentu tahu jawapannya dari Robbul Jalil dalam al Humazah ayat 6-9,

  "Api Allah yang dinyalakan. Yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu tertutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang"


  C. Orang kalau faham agama tidak akan mengatakan pengikut Al Arqam tersebut sebagai MASIH ISLAM.
  =========================================================================================================================================

  1. Pergerakan al Arqam telah difatwakan haram oleh Jabatan Mufti setiap negeri di Malaysia, dan jelas akukasar jahil berkenaannya.

  2. Nasihat kepada akukasar, bacalah fatwa tersebut dan buku berjudul "Tersungkur di pintu syurga" oleh bekas ahli al Arqam.

  ReplyDelete
 167. assalamualaikum... encik emjayjb ni pengikut al arqam yee.?? iyhss.. iyshhhs...

  ReplyDelete
 168. Dia tak ikut Al-Arqam.... Al-arqam tu sesat

  Sebab tu dia ada mazhab sendiri , pengikut dia ramai kat sini.
  Nama mazhab dia, Mazhab Wahabiyun al Muslim Al Joned Al JB.Org kanan dia Habrashid, walhal Habrashid tu yg patut jadi Imam aku tengok. Dia lagi berani menegakkan benang yg basah tu.

  Dia ni taraf Pakar rujuk , pakar tuduh, pakar label dan macam2 kepakaran la. Photoshop pun dia pandai. aku tak pandai buat gambor blur tu.

  Kakakakakakakaka

  ReplyDelete
 169. maulana ilyas tarikat ape?naper ada di kalangan jemaah tabligh anti ngan tarikat?

  ReplyDelete
 170. marilah berselawat, marilah buat kerana Allah, marilah sama-sama pakat perbaiki diri masing-masing

  ReplyDelete
 171. pernah kah anda mengikut tabligh? anda mengomen seolah2 tahu tabligh itu apa...tabligh itu kata kerja menyampaikan..jadi salahkan tabligh iaitu menyampaikan kepada saudara seagama yakni ALLAH MAHA KUASA MAKHLUK TIADA KUASA...syor amalkan doa ini..."ya ALLAH, jika jemaah tabligh KAU redhai maka masukkanlah aku didalamnya dan biarlah aku mati di dalamnya, ya ALLAH, jika jemaah tabligh ini KAU murkai, maka jauhkan lah aku dari jemaah ini...sesungguhnya ENGKAU MAHA MENGETAHUI...

  ReplyDelete
 172. saya tak komen dan tak berani komen,cuma tanya untuk info.mari kita pakat perbaiki diri masing-masing,jgn komen jemaah lain sbb ilmu kita tak sampai ke mana.rahmat Allah sangat luas.kalau dah dapat petujuk dan keyakinan teruskan usha dan sungguh-sungguh pasti Allah akan buka jalan.

  ReplyDelete
 173. ٍDi petik dari

  Sudahkah Anda Mengenal Jama’ah Tabligh ?

  Oleh Abdat, Abdul Hakim bin Amir

  Jama’ah Tabligh termasuk ahlul bid’ah dan firqah sesat yang menyesatkan dari firqah-firqah shufiyyah. Firqah tabligh ini terbit dari India yang didirikan oleh seorang sufi tulen bernama Muhammad Ilyas. Kemudian firqah sesat ini mulai mengembangkan ajarannya dan masuk ke negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia dan lain-lain.

  Fiqah tabligh ini dibina atas dasar kejahilan yang dalam dan merata yang diawali oleh pendirianya, pengganti-penggantinya, amir-amirnya, tokoh-tokohnya, syaikh(guru) – syaikhnya, murid-muridnya, istimewa pengikut-pengikutnya dari orang-orang awam. Kejahilan mereka terhadap Islam, mereka hanya melihat Islam dari satu bahagian dan tidak secara keseluruhan sebagaimana yang Allah perintahkan, “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam (ajaran) Islam secara kaffah (keseluruhan).” (Al-Baqarah 208).

  Kerosakan aqidah mereka yang dipenuhi dengan kesyirikan yang berdiri di atas manhaj shufiyyah. Ibadah mereka yang sangat jauh dari Sunnah. .Akhlak dan adab mereka yang dibuat – buat sangat jauh dari akhlak Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat. Mereka sangat fakir dan miskin dari ilmu kerana mereka sangat menjauhi ilmu. Kebencian dan kedengkian mereka yang sangat dalam kepada imam-imam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab dan lain-lain. Bahkan salah seorang amir dari firqah tabligh ini pernah berkata dengan sangat marah sekali, “ Kalau seandainya aku mempunyai kekuatan sedikit saja, pasti akan aku bakar kitab-kitab Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Wahab. Dan aku tidak akan tinggalkan sedikitpun juga dari kitab-kitab mereka yang ada di permukaan bumi ini.” (Dari kitab Al-Qaulul Baligh hal. 44-45 oleh Syaikh Hamud bin Abdullah bin Hamud At Tuwaijiriy.

  Alangkah besarnya kebencian dan permusuhan mereka terhadap pembela-pembela Sunnah.

  BID’AH-BID’AH JAMA’ AH TABLIGH

  Di antara bid’ah-bid’ah Jama’ah Tabligh ialah “ushul sit-tah “(dasar yang enam) yaitu

  Pertama: Kalimat Thayyibah.

  Iaitu dua kalimah syahadat:
  Ashadu allaa ilaaha illallah wa asy hadu anna muhammadar rasulullah. Yang mereka maksudkan hanya terbatas pada tauhid rububiyyah, yaitu mengesakan Allah di dalam penciptaanNya, kekuasaanNya, pengaturanNya dan lain-lain yang masukkan ke dalam tauhid rububiyyah.

  Tauhid inilah yang mereka amalkan dan menjadi dasar di dalam da’wah mereka. Adapun tauhid uluhiyyah atau tauhid ubudiyyah (iaitu mengesakan Allah di dalam beribadah kepada Nya) dan tauhid Asma was sifat (mengesakan Allah di dalam nama dan sifatNya tanpa ta’wil) tidak ada pada mereka baik secara ilmu maupun amal dan dakwah. Oleh kerana itu mereka membatasi berhala istimewa pada zaman ini, hanya kepada lima macam berhala iaitu:

  1. Berusaha mencari rezeki dengan menjalani sebab-sebabnya seperti berdagang atau membuka toko dan lain-lain dari jalan yang halal.
  Inilah yang dikatakan berhala oleh jama’ah tabligh . Kerana dia akan melalaikan manusia dari kewajipan Agama kecuali kalau mereka khuruj (keluar di jalan Allah menurut istilah firqah tabligh) bersama jama’ah tabilgh ! ?

  2. Berhala yang kedua iaitu: Keluarga dan teman.
  Kerana mereka pun melalaikan manusia dari menegakkan kewajiban kecuali kalau mereka khuruj bersama jama’ah tabligh!?

  3. Berhala yang ketiga iaitu: Nafsu ammaara bissuu’ (nafsu yang memerintah berbuat kejahatan)
  Kerana menurut mereka hafsu ammarah ini menghalangi manusia dari berbuat kebaikan dari jalan Allah seperti khuruj bersama jama’ah ta-bligh.
  Jama’ah tabligh adalah ahlul bid’ah, jahil dan sesat bersama khuruj bid’ah mereka, maka merekalah yang lebih berhak mengikut nafsu amaarah. Ada pun orang yang menyalahi jamaah tabligh dan berpaling dari mereka serta memperingati manusia dari bid’ahnya firqah tabligh, maka diharapkan orang tersebut jiwanya thayyibah (baik) karena dia mengajak manusia pada kebaikan dan melarang dari kejahatan dan pelakunya.

  4. Berhala yang keempat iaitu: Hawa nafsu
  Kerana menurut jama’

  ReplyDelete
 174. As salamu 'alaikum warahmatuLlah.

  1. Seperti biasa tulisan Emjay sepertimana hobi para-para ulama Wahhabi sekali lagi menghina para-para ulama dan mencemarkan nama baik para-para ulama murabbi. ALLAH azza wa jalla mencelakakan golongan ini,

  "KECELAKAAN YANG BESAR bagi tiap-tiap pencaci dan pencela.” (Humazah:1)

  Ibn ‘Abbas berkata: “al-Humazah bermaksud orang yang mencela, manakala al-Lumazah bermaksud orang yang suka meng’aibkan orang lain"

  Jangan lupa firman Allah azza wa jalla,

  “Wahai orang-orang beriman! Janganlah satu kaum mentertawakan satu kaum yang lain. Boleh jadi kaum itu (yang ditertawakan) lebih baik dari mereka." (Hujurat:11)

  3. Insya-Allah ana akan cuba betulkan satu persatu tuduhan oleh Emjay, para-para penghina ulama dan sekutu-sekutunya.

  Pertanyaan
  ==========

  1. Emjay adakah anda jahil atau sombong? Jawablah sendiri sebab ana tidak ingin tahu.

  2. Jika anda SOMBONG, ini hadith dituju khas untuk anda,

  Rasulullah s.a.w. , telah menjelaskan tentang bahayanya sifat sombong dan angkuh, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah Bin Mas'ud r.a., dari Nabi s.a.w , beliau bersabda,

  "TIDAK MASUK SYURGA SESIAPA YANG ADA DI DALAM HATINYA SEDIKIT SIFAT SOMBONG”, kemudian seseorang berkata: "(Ya Rasulullah) sesungguhnya seseorang itu suka pakaiannya bagus dan kasutnya bagus", Beliau bersabda: "Sesunguhnya Allah itu indah dan Dia menyukai keindahan, (dan yang dimaksud dengan) KESOMBONGAN ITU ADALAH MENOLAK KEBENARAN DAN MERENDAH-RENDAHKAN ORANG LAIN" (HR. Muslim)

  3. Jika kerana KEJAHILAN Emjay, ana beri gelaran anta Emjay al Jahili dan ana kemukakan dalil-dalilnya. Ana dapati anta amat jahil berkenaan dengan Yaqazah.


  Tuduhan Emjay terhadap kitab Fadhilat Haji
  ================================

  Pada kisah di akhir bab sembilan (m.s 242) tertulis :

  "Sheikh Ahmad Kabir Rifai menziarah ke Madinah pada tahun 535 H. Berdiri dihadapan kuburan Rasullullah s.a.w sambil menbaca rangkapan-rangkapan syair, rangkapan yang akhirnya bermelodi : “ Hulurkanlah tanganmu agar bibirku menciummu”. Lalu keluar tangan Baginda sallallahu Alaihi Wasallam dari kuburnya dan Sheikh Ahmad Rifai mencium tangan tersebut. Yang melihat (bukan bermimpi) peristiwa tersebut dianggarkan 90 ribu para penziarah!"

  Komen: Dalam kisah ini ada dua kemuskilan.
  Pertama: Menurut ulamak Ahli As-Sunnah wal Jamaah ini adalah satu cerita khurafat kerana Rasullullah s.a.w. seperti manusia biasa adalah dalam alam berzah, jasadnya tidak boleh keluar dari kubur
  Kedua: Bagaimana pula semua 90 ribu penziarah boleh melihat peristiwa itu. Dimanakah nama-nama perawinya

  Apa itu Yaqazah
  ===============

  1. Yaqazah ialah bahasa Arab yg bermaksud jaga dan Yaqazah Wa Musyafahah iaitu jaga dan berbual.

  2. Persoalannya sekarang ialah bolehkah beryaqazah dgn Roh Rasulullah kerana baginda sudah wafat ribuan tahun lamanya?


  Dalil al Qur'an
  ---------------

  Lihat beberapa dalil Al-Quran dan hadis di bawah ini…

  Dalam surah al-Baqarah ayat 154 Allah berfirman yg bermaksud..

  “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang2 yg gugur di jalan Allah (bahwa mrk itu) mati, bahkan (sebenarnya) mrk itu hidup, ttp kamu tidak menyedarinya.”

  Al-Quran itu dgn tegas menyatakan bahawa org2 yg mati (pada jalan Allah) itu adalah hidup.


  Dalil al Hadith
  ---------------


  Apa pula kata hadis tentang perkara ini?

  Dalam kitab Zarqoni, iaitu syarah kitab Mawahibulladuniyyah, Juz 5 muka surat 332 tertulis hadis yg diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dr Anas bin Malik bahawa Rasulullah saw bersabda:

  “ Adalah Nabi-Nabi itu hidup di dalam kubur mrk dan sembahyang mereka itu.”

  Lagi satu contoh..

  Kitab Sahih Muslim, Juz 1 muka surat 389 menyebut begini:

  Sahabat Zubair mengatakan bahawa Rasulullah saw sesudah menziarahi kubur dgn sahabat

  ReplyDelete
 175. Tuduhan Tasawwuf, Bid'ah, Taqlid dan Ta'sub oleh Emjay al Jahili
  ===============================================

  1. Bid’ahnya jama’ah tabligh adalah mereka bermanhaj dengan manhaj sufi di dalam aqidah, dakwah, ibadah, akhlaq dan adab dan lain-lain. Baik orang peseorangannya, amir-amirnya dan guru-gurunya.

  2. Antara bid’ah jama’ah tabligh, amir dan sebahagian dari guru-guru mereka adalah mereka berbai’at atas empat macam tarikat shufiyyah iaitu i) Naqsybandiyyah ii) Qaadiriyyah iii) Cisytiyyah iv) Sahrawardiyyah

  3. Ini menunjukkan bahawa jamaah tabligh dibina atas dasar taqlid dan tashawwuf. Diantara bid’ah besar jamaah tabligh ialah berdusta atas nama Allah.

  4. Mereka meninggalkan mengikut Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam dengan berpegang kepada bid’ah, taqlid dan ta’ashshub madzhabiyyah.

  5. Akan tetapi mereka mempelajarinya atas dasar tarikat-tarikat sufiyyah, khurafat-khurafat, hikayat-hikayat yang batil dan ta’ashshub madzhabiyyah.


  Emjay al Jahili mengkufurkan para-para ulama termasuk Ibn Taimiyah
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Ketahuilah melalui tulisan-tulisan anta, anta telah MENGKUFURKAN Shaykh Abdul Qadir Jilani (rah), Imam Ghazali (rah) bahkan IBN TAIMIYAH (rah) dan IBN QAYYIM(rah) sendiri. Anda mengkagumi mereka tetapi kelak kamu akan tahu,

  "KECELAKAAN YANG BESAR bagi tiap-tiap pencaci dan pencela.” (Humazah:1)

  2. Syaikh Ibn Taimiyah yang anda fitnah sebagai penentang sufi itu menerangkan keutamaan Tasawwuf di dalam kumpulan fatwa jilid 10 hal 507 Syekh Ibnu Taimiyah berkata,

  “Para imam sufi dan para syekh yang dulu dikenal luas, seperti Imam Juneid bin Muhammad beserta pengikutnya, Syekh Abdul Qadir al-Jailani serta lainnya, adalah orang-orang yang paling teguh dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Syekh Abdul Qadir al-Jailani, kalam-kalamnya secara keseluruhan berisi anjuran untuk mengikuti ajaran syariat dan menjauhi larangan serta bersabar menerima takdir Allah.

  3. DI dalam “Madarijus salikin” hal. 307 jilid 2 Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata,

  “Agama secara menyeluruh adalah akhlak, barang siapa melebihi dirimu dalam akhlak, berarti ia melebihi dirimu dalam agama. Demikian pula tasawuf, Imam al Kattani berkata, “Tasawwuf adalah akhlak, barangsiapa melebihi dirimu dalam akhlak berarti ia melebihi dirimu dalam tasawwuf.”


  4. Ibn Taimiyyah tentang karamah, In his (Ibn Taimiyyah) book al-Mukhtasar al-Fatawa al-Masriyya, published by al-Madani Publishing House, 1980, page 603:

  "The miracles of saints are absolutely true and correct, by the acceptance of all Muslim scholars. And the Qur'an has pointed to it in different places, and the Hadith of the Prophet (s) have mentioned it, and whoever denies the miraculous power of saints are only people who are innovators and their followers

  5. Ibn Taimiyyah memuji ahli-ahli sufi, this is found in his volume entitled 'Ilm as-Sulook [the Science of Travelling the Way to God], which consists of the whole of volume 10 of Majmu'a Fatawa Ibn Taymiyya which is 775 pages in length, all of which is about the knowledge of the ways of true Sufism, the Science of Travelling to God, ['ilm us-sulook].

  On page 516, the third paragraph he says:

  "the great Sufi shaikhs are the best shaiks to be known and accepted, such as:
  Bayazid al-Bistami [a grandshaikh of the Golden Chain of the Naqshbandi Tariqat],
  Shaikh Abdul Qadir Jilani,
  Junayd bin Muhammad [the most well-known Sufi]
  Hasan al-Basri,
  al Fudayl ibn al-Ayyad,
  Ibrahim bin al-Adham [very famous sufi, known as Sultan of the Ascetics],
  Abi Sulayman ad-Daarani,
  Ma'ruf al-Karkhi [a well-known Sufi],
  Siri as-Saqati,
  Shaikh Hammad,
  Shaikh Abul Bayyan."

  And Ibn Taymiyya continues:

  "THOSE GREAT SUFI PEOPLE WERE THE LEADERS OF HUMANITY, AND THEY WERE CALLING TO WHAT IS R

  ReplyDelete
 176. Tuduhan Jahil
  =============

  1. Mereka sangat fakir dan miskin dari ilmu kerana mereka sangat menjauhi ilmu.

  2. Mereka beramal dengan kebodohan tanpa ilmu kecuali ilmu fadlaa-il (keutamaan –keutamaan amal) sebagaimana akan datang keterangannya pada dasar yang ketiga.

  3. Melalaikan mempelajari rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum dari amal-amal di atas.

  4. Oleh kerana itu, kita lihat mereka tidak mengerti cara solat Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

  5. Mereka beramal dengan kebodohan tanpa ilmu kecuali ilmu fadlaa-il (keutamaan –keutamaan amal) sebagaimana akan datang keterangannya pada dasar yang ketiga.

  6. Adapun ilmu tauhid dan ahkaam (hukum-hukum) dan masalah-masalah fiqhiyyah (fiqih) dan ilmu berdasarkan dalil-dalil Al-Kitab dan as-Sunnah, mereka sangat jauh sekali dan melarangnya dan memeranginya

  7. Mereka meninggalkan ilmu dan ahli ilmu.

  Tujuan Ilmu dan Ulama
  ---------------------

  1. Ilmu untuk diamalkan dan bukan untuk menunjuk-nunjuk dan menghina orang lain, terutamanya para-para ulama.

  “Barangsiapa mencari ilmu untuk menyaingi para ulama atau untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh atau supaya hati manusia menghadap kepadanya maka ia akan masuk neraka.” (Hadits riwayat Al-Hakim)

  2. Seorang ulama adalah seperti resam padi, lebih berisi lebih tunduk. Semakin banyak ilmu di dada, lebih rendah diri dengan orang lain.

  3. Seorang ulama yang su' adalah seperti resam api, lebih banyak lebih menjulang. Semakin banyak ilmu semakin takabbur sama seperti Syaiton.

  4. Hadis berkenaan balasan kepada golongan ulama yang cintakan ganjaran dunia dan membenci para-para awliya,

  Diriwayatkan bahwa Alloh Subahanahu wa Ta’ala memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihis salam, yang artinya: “Wahai Daud jangan engkau jadikan antara Aku dan antara dirimu seorang alim yang sudah tergoda oleh dunia, sehingga ia bisa menghalangimu dari jalan mahabbahKu. Karena sesungguhnya mereka adalah para begal yang membegal jalannya hamba-hambaKu. Sesungguhnya hukuman terkecil yang Aku kenakan untuk mereka adalah Aku cabut kelezatan bermunajat dari hati mereka.” (Jami’ Bayanil Ilmi, Ibnu Abdil Bar, 1/193).

  Kata-kata Masruq seorang Tabiin di zaman Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali dan Saidina Osman “ Tanda seorang yang berilmu ialah orang yang takut kepada Allah dan tanda orang yang jahil ialah orang yang kagum dengan ilmunya” Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta’liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:64.)

  Umar berkata kepada Ziyad bin Hudair: “Apakah kamu mengerti apa yang merusak Islam ?” Ziyad berkata: “Tidak.” Umar berkata: “Tergelincirnya seorang alim, debatnya orang munafik -dengan ayat Al-Qur’an- dan (penetapan) hukumnya para imam yang menyesatkan.” (HR: Ad-Darimi)


  Hadith-hadith Fadhail
  ---------------------

  1. Keutamaan hadith-hadith fadhail telah disebut di dalam kitab Imam Nawawi yang masyhur al Adzkar iaitu,

  "Para ulama dari kalangan ahli Hadis, ahli Feqh dan selainnya berkata: DIBENARKAN DAN DISUKAI beramal dengan hadis Dhaif dalam hal2 fadha'il serta targhib dan tarhib, selama hadis itu tidak berstatus maudhu' (palsu)." (Al-Azkar, hal. 5)

  2. Buku fadhilat amal dibaca adalah bertujuan untuk

  a. melembutkan hati dengan mendengar janji-janji Allah dan Rasul saw tentang nilai amal Islami

  b. mendatangkan cinta kepada Allah dan Rasul saw dan para-para sahabat dan tabi tabi'in

  c. mendatangkan semangat beramal dan bersedih di atas dosa-dosa yang telah dilakukan

  d. mendatangkan tawadhu di dalam hati kita

  e. mendatangkan semangat untuk belajar ilmu-ilmu masaa'il dengan niat yang betul

  3. Dengan mendengar hadis fadhail kita diajar agar memandang rendah amal-amal Islami walaupun sekecil mana pun, Nabi saw menegaskan,

  Abu Dzar ra berkata: Rasullah berkata kepadaku : Jangan merendahk

  ReplyDelete
 177. sekiranya kita hanya mengambil yang buruk pada seseorang, kita tidak ubah seperti lori sampah.
  lori sampah hanya mengambil yang buruk...
  kalau kita jadi lori sampah, sape yang nak tumpang?

  fikir2lah dalam mencari keredhaan Allah swt
  fikir2lah kebesaran Allah swt yang ada di alam ini.

  Gunakan mata, telinga, mulut, akal untuk lebih mengenal siapa kita.
  mata untuk melihat kebesaran Allah swt.
  telinga untuk mendengar tentang kebesaran dan kekuasaan Allah swt
  mulut untuk menyampaikan kebesaran dan kekuasaan Allah swt
  akal untuk berfikir tentang keAgungan Allah swt.

  DARI MANA HENDAK KE MANA..................
  apa bekalan kita di pertengahan jalan.?

  ReplyDelete
 178. singgah di dunia jangan buat bencana nanti di akhirat jadi merana kekal di dalam selama-lamanya...

  ReplyDelete
 179. Masya ALLOH,

  Bagaimana keadaan-mu hari ini wahai saudaraku yang meng-copy-paste artikel di atas ?

  Semakin ta'atkah engkau, semakin dekatkah jalan-mu kepada ALLOH?

  Atau ALLOH telah hancurkan hidup-mu di dunia ini, -belum lagi di akhirat- karena engkau telah membuat kerusakan di muka bumi dengan fitnah yang keji?

  Atau saat ini engkau sedang berada di alam kubur, mempertanggung jawabkan segala amal perbuatan-mu ketika hidup di dunia? Bagaimana rasanya nikmat kubur? Atau siksa kubur yang tengah engkau alami?

  Bersatulah wahai saudara-ku dalam tali agama ALLAH, jangan berpecah belah.

  Bicaralah tentang kebesaran dan keagungan ALLOH dalam 24 jam kehidupan, bukan bicara atau mengutip hal-hal yang tidak kita ketahui.

  Amat buruklah apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak atau belum kita ketahui...

  Semoga ALLOH mengampuni-ku, engkau dan umat islam seluruhnya.

  Amiin

  ReplyDelete
 180. kuar dulu baru tau.. sebelum aku masuk pun aku hina2 gak diorang nie... lagi pun xyah risau aku pun doa klau usaha jt nie salah semoga Allah Jahanamkan.. jer.. lagipun Allah xperlukan manusia untuk jahanamkan sape yang dia suka..Allah kan Maha Kuasa.. Dia leh wat sendiri.. xyah risau2.. lagi pun usaha nie bukan pertubuhan utk semua ajak orang.. enjay nak ajak orang jom masuk.. terus terang aku cakap dalam nie.. ramai orang aku jumpa mufti, ustaz, ahki tariqat, cuma satu la.. klau cari yang buruk ,Allah tunjukkan yang buruk.. simple n easy la... tau tak nape aku malas nak pertikai jt nie.. coz kalau dulu aku wat benda 2 bodoh xde sape lak nak pertikai.. kalau orang ajak benda yang baik siap bertegang urat.. aku xkesah lah sape.. ko orang pas, ke abim, ke kalau ajak benda yang betul jom.. xkan la korang nak abiskan umur yang xsampai 70 ke 60 dengan bincag2.. sejak kecik aku dok dengar bincang2 buatnye tak.. macam kalau kontraktor dok bincang dalam ofis tapi site xpernah turun ape ceritanya.. jom kita bincang sampai mati.. jom ada dalil2 lagi best yah.. bincang2 jom... lagi.. sonok tengok korang emosional.. tapi orang yang jauh dengan Allah tue ape ce tak kesah sape ko tabligh ke apa ke.. abim ke.. pergi lah ajak diorang ari2... ke nak bincang lagi nie.. jom bincang2.. bincang2..bincang....

  ReplyDelete