Makluman

Laman perkongsian ilmu, pemurnian akidah, membanteras perbomohan, tolong menolong dan perubatan alternatif menurut Islam dan tradisional untuk mencari redha Allah SWT
Free Image Hosting
Assalamualaikum wbh pembaca mukmin sekelian.
Mulai 1 Dec 2012, Laman Emjay di emjayjb.multiply.com telah tidak lagi beroperasi disebabkan Multiply tidak mampu lagi mengendalikannya. Laman Emjay di Multiply yang telah beroperasi semenjak 2006 telah berpindah ke blogspot ini. Maaf di atas segala kesulitan. Selamat membaca dan semoga Allah memberikan taufik hidayah rahmat dan berkat kepada para pembaca sekelian.

Sempena Aidilfitri ini, saya mengucapkan; Taqabalallhu minnna wa minkum
(Semoga Allah SWT menerima amal saya dan amal Anda)

Sunday, 27 January 2008

“MENYINGKAP WAHHABISME”

MENYINGKAP WAHHABISME
Hidaayah Islamic Foundation [ Sri Lanka ]

Pada separuh pertama abad kedua belas (hijriyah), dunia Islam mengalami kemunduran, kehinaan dan kejatuhan yang amat sangat. Atmosfera yang melingkupi seluruh wilayah Islam dalam keadaan sangat suram dan gelap. Degradasi (kerosakan) dan penyelewengan akhlak (moral) merajalela di mana-mana. Agama pun juga mengalami kemerosotan sebagaimana seluruh aspek lainnya.
 
Ajaran tauhid (monotheisme) Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam yang murni dan tegas mulai terkotori oleh khurafat dan tahayul yang tumbuh dan berkembang pesat. Masjid-masjid mulai kosong ditinggalkan dan bahkan dilupakan. Banyak masyarakat awam yang jahil yang tertipu dengan azimat, jampi-jampi (mantera) dan bulir tasbih, hanya mendengar dan bertaklid buta kepada kaum sufi yang berlagak faqir yang menyedihkan dan kaum Darwisy yang (gemar menari-nari) penuh kebahagiaan. 

Orang-orang sufi ini mendorong masyarakat untuk berhaji dan melakukan tawaf di kuburan-kuburan para wali dan bertawassul kepada mereka ketika berdoa kepada Allah. Mereka begitu sangat jahil-nya dan menentang peraturan akhlak yang diperintahkan di dalam al-Qur`an. Mereka bahkan sudah terbiasa minum arak (minuman keras) dan candu (opium). Seluruh dimensi kehidupan telah menghancurkan Islam, tidak meninggalkan sesuatu apapun melainkan hanya ritual kering yang tidak bermakna dan khurafat yang menghinakan.

Zaman kaum salaf (pendahulu) yang soleh telah berlalu, bidah-bidah dan khurafat pun bermunculan keluar dan menjamur dengan begitu cepatnya. Masyarakat kembali kepada amalan lamanya di dalam pemujaan berhala. Mereka mulai memberikan tazhim (pengagungan) terhadap tempat-tempat yang dikeramatkan dan kuburan. Begitu besarnya pengagungan mereka sehingga mereka bahkan mengarahkan ibadah solat dan doa mereka kepada makam-makam selain kepada Allah. Mereka lebih mendahulukan pendapat filosofi dan taqlid buta berbanding sunnah. Mereka pun mencabut sifat-sifat (Rububiyah dan Uluhiyah) Allah yang mulia dengan membuat penakwilan-penakwilan batil terhadap nash al-Qur`an.

Namun, segala puji hanyalah milik Allah. Tidak ada generasi yang secara terus menerus senantiasa diliputi oleh kebidahan dan kesyirikan yang buruk, kosong dari para mujaddid (reformis) yang lurus yang akan memperbaharui (tajdid) akidah ummat kembali kepada keaslian dan kemurniannya. Pada zaman kegelapan tersebut, sebuah suara muncul memekik dari hamparan padang pasir Arab tempat kelahiran Islam, menyeru kepada keimanan untuk kembali ke jalur yang benar, kepada satu-satunya jalan, iaitu al-Qur`an dan as-Sunnah. Pekikan itu berasal dari seorang mujaddid besar, mushlih (reformis) yang puritan, seorang syaikh ternama, Muhammad bin Abdil Wahhab, yang menyuluh pelita yang cahayanya menyebar dan meliputi sampai ke hujung terjauh dunia Islam. Membersihkan Islam dari kotorannya dan menghidupkan kembali semangat keislaman yang telah hancur. Fajar reformasi telah menyingsing dan kebangkitan kembali dunia Islam telah mulai secara besar-besaran.

Gerakan Syaikh yang damai, relijius dan tajdid, menyebabkan kaum Turki dan selainnya menjadi marah (Turki dibawah Kamal Atturk memang bencikan Islam). Mereka berusaha menekan gerakan ini dengan kekuatan. Mereka bahkan membunuh beberapa pemimpin dakwah, namun mereka tidak mampu menghancurkan gerakan ini sama sekali. Gerakan ini tetap tumbuh berkembang dan bahkan sekarang berkembang di seluruh penjuru dunia. Di mana pun di negeri Islam, kita dapat menyaksikan berkembangnya panji-panji tauhid dan pembaharuan dakwah yang menyeru kepada al-Quran`an dan as-Sunnah.

Di seluruh penjuru dunia Islam, kita melihat adanya kaum Muslimin, baik secara perseorangan mahupun jamai (kolektif), memproklamirkan dakwah yang menyeru kepada tauhid dan kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah, yang berhadapan dan menentang para penyembah wali dan kuburan, serta kaum sufi dan pengikut tarekat sufiyah. Semua kelompok sesat ini, mendakwakan diri secara batil sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggelar para pendakwah kebenaran sebagai Wahhabiyun.

Di dalam pandangan propaganda yang tercela dan batil yang digunakan untuk menentang gerakan reformis Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab, menggunakan kata Wahhabi dengan maksud menghina gerakan dan pengikut dakwah, kita insya Allah di dalam artikel ini akan memberikan penjelasan ringkas mengenainya, dengan menjelaskan peristiwa penting di dalam kehidupan Syaikh dan menjelaskan akidah dan karya tulisan beliau yang jelas.

SEJARAH HIDUP BELIAU
Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid at-Tamimi dilahirkan pada tahun 1115 H (1703 M) di Uyainah, utara Riyadh, Kerajaan Arab Saudi di masa pemerintahan Abdullah bin Muhammad bin Hamd bin Muammar. Beliau melampaui rakan-rakan sejawatnya di dalam intelektualitas (kecerdasan) dan fisik serta beliau telah menghafal al-Qur`an semenjak beliau berusia 10 tahun. Ayahanda beliau mendapati bahawa beliau telah mampu untuk menjadi imam solat berjamaah dan memutuskan agar beliau menikah pada tahun itu (iaitu pada usia 10 tahun).

Beliau mempelajari fiqih Hambali, tafsir dan hadis dari ayahandanya. Selama masa kanaknya, beliau memberikan perhatian penuh mempelajari buku-buku tafsir, hadis dan akidah, terutama karya-karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyyim, dan beliau mempelajarinya secara mendalam. Beliau meninggalkan kampung halamannya dalam rangka menunaikan haji, kemudian beliau pergi ke Madinah. Pada saat itu, Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif Alu (keturunan) Saif Najdi merupakan ketua ulama Madinah. 

Syaikh Muhammad memperoleh kesempatan menimba ilmu dari beliau dan beliau pun menjadi murid kesayangan dan yang paling dikagumi oleh gurunya. Sikapnya yang kuat dan perhatiannya yang dalam (di dalam mengingkari) akidah yang batil dan perbuatan yang buruk menjadikan beliau memiliki ikatan yang kuat dengan gurunya.

Syaikh Abdullah sangat takjub dengan muridnya ini sehingga beliau pun memberikan ijazah kepada Syaikh Muhammad untuk meriwayatkan hadis masyhur dari dua isnad, iaitu :
Pertama, sanad dari Ibnu Muflih, meriwayatkan dari Syaikh Ibnu Taimiyah dan sampaike Imam Ahmad.
Kedua, sanad dari Abdurrahman bin Rajab, meriwayatkan dari Ibnul Qoyyim yang meriwayatkan dari gurunya, Syaikh Ibnu Taimiyah, sampai ke Imam Ahmad.

Syaikh Abdullah juga memberikan ijazah kepada beliau untuk meriwayatkan semua hadis yang diriwayattkan oleh Syaikh Abdul Baqi al-Hanbali, pemimpin para ulama besar di zamannya. Beliau juga memberi ijazah kepada Syaikh Muhammad untuk meriwayatkan hadis Shahih Bukhari dan Muslim beserta syarah keduanya, Sunan at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ab. Dawud, Ibnu Majah, Muwaththo` Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad.

Selama waktu itu pula, beliau juga menimba ilmu dan ber-istifadah (mengambil manfaat) dari ulama-ulama lainnya, seperti Ali Afandi ad-Daghistani, Ismail Ajluni, dan lain-lain. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Najd, Bashra dan Suriah dalam rangka menuntut ilmu lebih dalam lagi. Beliau tinggal cukup lama di Bashra, dan menimba ilmu kepada sejumlah ulama ternama, yang terdepan. Diantara guru beliau di Bashra adalah Syaikh Muhammad al-Majm.i. Pada waktu ini, beliau menyusun dan menerbitkan beberapa buku yang berkisar tentang masalah bidah, khurafat dan tawassul kepada mayat di kuburan. Beliau menyokong risalah tulisan beliau dan dalil-dalil dari al-Qur`an.

Namun, para pembela kebatilan memfitnah, menyeksa dan mengusir beliau dari Bashra. Mereka juga menganiaya guru beliau, Syaikh Majmui. Akhirnya beliau terpaksa meninggalkan kota, menuju kota Zubair di tengah terik panas yang membakar di musim panas, dan beliau hampir saja wafat karena kehausan. Hanya saja Allah mengutus kepada beliau seorang yang bernama Abu Hamidan, dia mendapati Syaikh sebagai seorang berilmu dan soleh, lantas ia menolong dan menaikkan Syaikh di atas hewan kenderaannya dan membawa beliau ke Zubair.

Syaikh Muhammad berfikir untuk pergi ke Suriah dalam rangka menghilangkan dahaga beliau akan ilmu, namun karena perbekalan yang minimum memaksa beliau untuk kembali ke Najd. Beliau tiba di Ahsa` dan tinggal bersama Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif asy-Syafii untuk menimba ilmu kepada beliau.

AMALAN TIDAK ISLAMIK DI ZAMAN ITU
Syaikh Muhammad kemudian pergi ke Huraimala`, sebuah desa di Najd, asalnya ayahanda beliau dipindahkan ke sana sehingga beliau pun ikut tinggal bersama ayahandanya. Beliau mengabdikan dirinya secara penuh untuk mempelajari Tafsir dan Hadis, terutama karya-karya Syaikh Ibnu Taimiyah dan Syaikh Ibnul Qoyyim. Hal ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman beliau secara luar biasa dan memompakan ke dalam hatinya ruh ketetapan hati (azzam) dan ketabahan. Dengan pemahamannya yang dalam, beliau mampu melihat segala konsep tidak Islamik dan amalan-amalan yang menyimpang yang mendominasi di Najd dan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi. Bahkan di Madinah, beliau melihat masyarakat ber-istighotsah (meminta pertolongan) kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam dan berdoa kepada beliau Shallallahualaihi wa Sallam. Syaikh Muhammad pun akhirnya memutuskan untuk menyebarkan risalah Islam sebenarnya ke seluruh Jazirah Arab.

Syaikh melihat bahawa Najd telah dipenuhi oleh berbagai akidah yang rosak dan amalan agama yang buruk yang menentang asas (ushul) agama yang sebenarnya. Ada sejumlah kuburan di wilayah Najd yang dinisbatkan sebagai makam beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam. Masyarakat datang mengunjungi kuburan-kuburan ini dan ber-istighotsah kepada mereka untuk memenuhi kehendak mereka.

Di Jubila, mereka mengunjungi makam Zaid bin Khaththab dan berdoa memohon bantuan kepadanya untuk memenuhi kehendak mereka. Di Manhufa, masyarakat menjadikan sebuah pohon palem sebagai wasilah, yang mereka percayai bahawa seorang perawan lajang yang mengunjungi pohon itu, dalam waktu dekat akan mendapatkan jodoh. Di Dar`iyah ada sebuah gua yang sering dikunjungi masyarakat. Demikian pula ada makam Dhirar bin al-Azwar di lembah Ghabirah yang sering diziarahi. Peristiwa ini mirip dengan sejarah di Bashra dan Zubair dimana masyarakat menyembah berhala para zaman pra-Islam. Keadaan menyedihkan yang serupa juga terjadi di Iraq, Suriah, Mesir dan Yaman.

Syaikh Muhammad membandingkan seluruh amalan ini di bawah cahaya al-Qur`an dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam dan para sahabatnya, dan beliau dapati bahawa amalan-amalan ini jauh sekali dan tidak sesuai dengan agama dan ruh Islam. Hal yang menyedihkan ini tidak hanya terjadi di tengah-tengah masyarakat Najd, namun juga di tempat lain, di dunia Islam lainnya.


DAKWAH TAJDID KEPADA TAUHID MURNI
Syaikh mendapati bahawa masyarakat meninggalkan akidah mereka yang sebenarnya. Semakin beliau mempelajari penyimpangan mereka, semakin bertambah mantap keyakinan dan ketetapan beliau bahawa kaum muslimin harus merubah keadaan mereka dan harus mengikuti jejak as-Salaf ash-Soleh.

Beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam menyatakan :
1.      Kalian harus mengikuti jalan orang-orang yang hidup sebelum kalian.
2.      Hari kiamat tidak akan tiba, sampai sekelompok dari umatku mulai menyembah berhala.
3.      Islam bermula dari keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing.

Syaikh Muhammad harus mengikrarkan secara terang-terangan kepada masyarakatnya, bahawa mereka telah menyimpang dari jalan yang lurus. Beliau pun memulai dakwahnya kepada masyarakat Huraimala`, menjelaskan kepada mereka bahawa beliau hanya menyeru mereka kepada Allah semata. 

Beliau mengingatkan mereka bahawa segala sesuatu haruslah hanya untuk Allah semata dan mereka harus melepaskan keyakinan dan amalan mereka yang batil. Seruan beliau ini secara lumrahnya ditentang dan dilawan oleh masyarakatnya, bahkan oleh ayahanda beliau sendiri yang telah dihasut oleh ucapan-ucapan batil ahludh dhalal.

Syaikh tetap melanjutkan dakwahnya walaupun dihalang-halangi, beliau tetap berceramah, menulis dan beramal dalam rangka menunjuki ummat. Akhirnya, majoriti masyarakatnya yang baik mahu menerima pandangan beliau. Ayahanda dan saudara beliau, Sulaiman, akhirnya menerima dakwah beliau setelah diskusi yang panjang. Pada tahun 1153 Hijrah ayahanda beliau, Abdul Wahhab meninggal dunia. Pasca meninggalnya ayahanda beliau, masyarakat berbondong-bondong mulai menerima dakwah Syaikh dan meninggalkan konsep keyakinan mereka yang batil. Mereka menerima dakwah yang menyeru untuk kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam ini, baik dengan perkataan mahupun perbuatan.

Selama rentang waktu ini, kota beliau dikuasai oleh dua kabilah yang kedua-duanya mengaku memiliki kepimpinan, namun tidak ada satu pun yang mampu mengambil kendali secara penuh dan menjaga keadilan. Kedua kabilah ini, gemar menzalimi rakyat dan melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ketika Syaikh berupaya untuk memperingatkan mereka, mereka merasa di atas angin dan bermaksud menyerang beliau, namun untungnya bisa dicegah oleh aksi beberapa orang yang soleh tepat pada waktunya.

Akhirnya Syaikh terpaksa meninggalkan Huraimala` menuju ke kampung halamannya, Uyainah, tempat dimana ayahanda beliau pernah hidup dan memimpin di sana. Di sini beliau berjumpa dengan Utsman bin Hamd bin Muammar, seseorang yang syaikh menjelaskan gerakan reformisnya berdasarkan al-Qur`an dan as-sunnah. Beliau menerangkan kepadanya urgensi tauhid dan betapa banyak keyakinan dan amalan masyarakat yang menolak jalan yang lurus. Beliau mengatakan kepada Utsman, apabila dia mahu mendukung faktor (agama) Allah dan ucapan beliau, nescaya ia akan segera mendapatkan kepemimpinan di Najd dan menjadi raja dengan keberkahan abadi.

Utsman menerima dengan rela seruan Syaikh. Sekali lagi Syaikh mendakwahi masyarakatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah semata dan tetap berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam. Syaikh memimpin untuk menebang pohon-pohon yang dikeramatkan dan disembah di wilayah tersebut. Beliau berhasil meratakan makam Zaid bin Khaththab dengan bantuan Utsman. Beliau juga menerapkan hukum rejam bagi orang yang berzina dengan seorang wanita yang mengakuinya.

Syaikh dan dakwah beliau mulai dikenal luas. Reputasi beliau menyebar luas hingga terdengar sampai ke Gabenor Ahsa`, Sulaiman bin Muhammad bin Uraiir dan anak-anak Khalid. Manusia yang tidak tahu malu dan jahil ini, mengirimkan surat ancaman kepada Ustman menyatakan, Orang yang bersamamu itu mengatakan ini dan itu, dan jika surat ini telah sampai padamu, bunuhlah dia. Sekiranya tidak, kami akan menahan pajak (kharraj) kalian yang ada pada kami di Ahsa`. Hal ini merupakan situasi yang pelik bagi Utsman. Untuk melawan Urai`ir ia merasa tidak mampu. Khawatir atas ancaman tersebut dan lemahnya keimanannya, Ibnu Muammar akhirnya memerintahkan supaya Syaikh diusir dari negerinya.

Syaikh meninggalkan kota dengan berjalan kaki dihantar pasukan berkuda Utsman, melalui padang pasir di tengah teriknya matahari yang membakar, dengan hanya berbekal keyakinan kepada Allah. Akhirnya beliau sampai ke negeri Dar`iyyah, dan menjadi tamu Abdurrahman bin Suwailim. Melalui Ibnu Suwailim ini, banyak orang-orang terkemuka mengenal Syaikh. Mereka mengunjungi Syaikh secara diam-diam dan Syaikh mengajarkan kepada mereka makna dan hakikat tauhid serta urgensinya. Diantara mereka yang sering mengunjungi Syaikh adalah dua orang saudara dari pangeran Muhammad bin Sa`ud. Dua orang saudara ini setelah berbincang yang cukup lama dan dibimbing oleh Syaikh mengalami pencerahan. Mereka pun menjelaskan kepada saudara mereka, pangeran Muhammad bahawa Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab tinggal bersama Ibnu Suwailim dan beliau adalah sebuah berkah yang Allah turunkan bagi mereka. Mereka mendorong pangeran untuk menemui Syaikh.


PANGERAN MUHAMMAD BIN SA`UD MENERIMA SYAIKH
Pangeran Muhammad mahu menerima saranan kedua saudaranya dan menemui Syaikh. Beliau pun mengajak pangeran kepada tauhid dan menjelaskan bahawa hal ini merupakan risalah yang Allah mengutus seluruh nabi dengannya. Beliau juga mengarahkan perhatian pangeran terhadap berkembangnya amalan kesyirikan dan konsep-konsep batil pada masyarakat Najd. Beliau menginginkan agar pangeran dapat menjadi pemimpin kaum muslimin. Pangeran menyetujui keinginan Syaikh dan menawarkan pertolongan serta bantuan untuk melaksanakan tugas ini. Beliau juga berjanji untuk senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam dan senantiasa beramar maruf nahi munkar.

Setelah Syaikh menetap di Dariyah, masyarakat mulai datang mengerumuni beliau dari segala wilayah dan menyambung kekeluargaan serta menerima dakwah beliau. Pada saat itu pula, Utsman bin Muammar yang mengusir Syaikh dari wilayahnya mengetahui bahawa pangeran Muhammad menerima dakwah Syaikh Muhammad, sehingga ia menjadi sangat menyesal atas apa yang ia lakukan kepada Syaikh. Utsman bin Muamar, dengan disertai sejumlah besar delegasi, datang ke Dar`iyah dan mengajukan permohonan maaf kepada Syaikh. Mereka meminta agar syaikh mahu kembali kepada mereka. Syaikh memberikan jawapan bahawa semua ini tergantung kepada kehendak pangeran Muhammad (jika ia mengizinkan niscaya Syaikh akan kembali kepada mereka). Namun, pangeran Muhammad menolak dan tidak menerima permohonan mereka, sehinggaUtsman dan pengikutnya pun kembali dengan kekecewaan.


SYAIKH MENDAPATKAN PENGIKUT
Setelah itu, manusia datang berbondong-bondong kepada syaikh, untuk menuntut ilmu yang murni yang tidak dikotori oleh khurafat dan kebatilan. Beliau menjelaskan kepada mereka hakikat makna La Ilaha illa Allah berserta konsekuensinya. Beliau menekankan perlunya penafian (peniadaan) segala bentuk sesembahan yang batil dan mengistbatkan (menetapkan) Allah (sebagai satu-satu-Nya yang berhak disembah) berserta segala sifat-sifat-Nya. Syaikh menjalin hubungan dengan masyarakat di luar kota dan mengajak mereka untuk menerima dakwah ini dan mengikuti gerakan beliau dalam rangka untuk memusnahkan segala bentuk kesyirikan dan amalan-amalan yang buruk.

Beberapa dari mereka menerima sedangkan lainnya ada yang menolak, bahkan sebahagian lagi mengejek beliau dan menuduh beliau melakukan sihir. Beliau tetap melanjutkan dakwah beliau dan tidak merasa terhalang. 

Musuh-musuh dakwah berkumpul dan melakukan pertemuan untuk menghancurkan gerakan dakwah syaikh yang masih baru dengan segala cara. Syaikh Muhammad dan pangeran tidak memiliki cara lain melainkan mengangkat senjata untuk mempertahankan dakwah ini. Peperangan pun berlangsung selama bertahun-tahun dan desa demi desa jatuh ke tangan persekutuan (aliansi) baru. Beberapa musuh dakwah secara suka rela mulai mahu menerima dakwah ini ketika mereka menyedari hakikat sebenarnya dakwah ini. Segala upaya yang dikerahkan oleh kelompok sesat ini, yang berupaya menghancurkan dakwah Syaikh dengan berbagai macam cara mengalami kekalahan yang sangat pelik.

Setelah menaklukkan Riyadh pada tahun 1187 H, syaikh mempercayakan kepemimpinan umat kepada pangeran Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa`ud dan beliau lebih mengabdikan waktu beliau untuk beribadat, belajar dan mengajar. Pangeran Muhammad dan puteranya, Abdul Aziz selalu berunding dengan beliau sebelum mereka melakukan sesuatu dan beliau memberikan fatwa kepada mereka. Setelah perjuangan berat yang panjang dan telah mencapai tujuan, syaikh meninggal dunia pada Dzul Qodah 1206 H. (Semoga Allah merahmati beliau dan menerima segala amal, dakwah dan jihad beliau).

KARYA TULISAN BELIAU
Syaikh menulis sejumlah buku, yang paling dikenal diantaranya adalah Kitabut Tauhid yang tidak butuh lagi pengenalan akan isinya. Buku lainnya lagi adalah, Kasyfu asy-Syubuhat, Tsalatsatul Ush.l, Mukhtashor as-Sirah an-Nabawiyah,

Mukhtashor al-Inshaf, Syarhul Kabir fil Fiqhi, Nashihatul Muslimin bi Ahadisi Khatamin Nabiyin, Kitab al-Kaba`ir, Ahadisul Fitan dan beberapa risalah lainnya (surat-surat beliau kepada para penguasa dan pemimpin muslim) yang hampir kesemuanya membahas tentang masalah tauhid.
 
Di dalam kitab Unwanul Majid, syaikh memiliki banyak murid, diantara mereka adalah putera-putera beliau sendiri yang akhirnya menjadi para ulama terkenal. Keempat putera beliau, Husain, Abdullah, Ali dan Ibrahim mendirikan madrasah yang dekat dengan rumah mereka dan mengajar para pemuda dan para penuntut ilmu dari Dar`iyah dan wilayah lainnya. Anak kelima syaikh tidak belajar kepada beliau, karena meninggal pada usia muda.

Diantara murid-murid Syaikh yang menimba ilmu dari beliau dan memiliki kedudukan sebagai Qodhi dan Mufti adalah :
1.      Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah al-Husain an-Nasim yang menjadi qodhi di wilayah al-Washmi.
2.      Syaikh Said bin Hijji yang menjadi qodhi Hauta dari Bani Tamim.
3.      Syaikh Abdurrahman bin Nami yang menjadi qodhi di Uyainah.
4.      Syaikh Ahmad bin Rasyid al-Uraini yang menjadi qodhi di Sudair.

Diantara murid terdepan syaikh adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdil Lathif bin Abdirrahman bin Hasan yang menjadi mufti utama Arab Saudi.

RINGKASAN PERJUANGAN SYAIKH MUHAMMAD
Oleh karena pandangan syaikh yang kuat terhadap tauhid, beliau menjadi seorang figura yang kontroversial semenjak masa hidup beliau sampai setelah wafatnya beliau hingga hari ini. Kami akan menyebutkan kembali komunikasi beliau dan intisari risalah-risalah yang beliau tuliskan (kepada para pembesar dan pemimpin Arab) supaya para pembaca dapat mengambil faedah darinya.

Berikut ini adalah risalah yang beliau tuliskan untuk menjawab surat as-Suwadi, salah seorang ulama Iraq :
Dari Muhammad bin Abdil Wahhab teruntuk saudaranya seiman, Abdurrahman bin Abdullah semoga Allah senantiasa melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkatnya kepada anda-. Amma Badu :
Saya berbahagia sekali menerima surat anda, semoga Allah menjadikan anda sebagai salah seorang pemimpin orang-orang yang soleh dan sebagai seorang dai yang menyeru kepada agamanya penghulu para nabi (Shallallahu alaihi wa Sallam). Saya bermaksud menjelaskan kepada anda bahawa saya, dengan segala puji bagi Allah, adalah seorang muttabi (yang mengikuti sunnah Rasulullah) bukan seorang mubtadi (pelaku bidah). Keyakinan yang aku beragama dengannya dan beribadah kepada Allah adalah sama dengan madzhabnya ahlus sunnah wal jamaah dan sebagaimana yang diyakini oleh para imam kaum muslimin seperti empat imam madzhab dan pengikut mereka sampai hari kiamat kelak.
 
Walau demikian, saya menekankan dakwah saya kepada keikhlasan dan kejujuran (yaitu tauhid) di dalam beribadah kepada Allah. Saya mengajak masyarakat supaya tidak berdoa dan meminta tolong (istighotsah) kepada orang yang masih hidup ataupun yang telah mati dari para wali mahupun orang-orang yang soleh. Saya juga menasehati mereka untuk meninggalkan perbuatan syirik dan hanya mengarahkan segala bentuk ibadah kepada Allah semata, baik berupa penyembelihan kurban, nadzar, sujud mahupun ibadah lainnya yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah semata. Tiada satu pun sekutu bagi Allah baik itu malaikat mahupun para nabi yang diutus-Nya. Hanya kepada-Nya semata para nabi dari yang pertama hingga yang terakhir memerintahkan untuk mentaati dan mengibadahi. Dan inilah madzhab yang diikuti oleh ahlus sunnah wal jamaah.

Saya juga telah mengatakan kepada masyarakat dengan ucapan yang jelas, bahawa kaum yang pertama kali mengenalkan kesyirikan ini (kepada ummat Islam) adalah kaum Rafidhah yang memohon kepada Ali dan selain beliau, beristighotsah kepadanya untuk memenuhi hajat mereka dan menjauhkan mereka dari segala kesengsaraan.

Saya mendirikan sebuah maktab di kotaku, dimana masyarakat banyak yang mendengarkan dan mentaatiku. Hal ini tidak disukai oleh beberapa pemimpin yang menguasai kota, sebagaimana telah saya katakan, mereka tidak menyukai segala hal yang bertentangan dengani tradisi mereka. Saya mengimami masyarakat pada sholat-sholat wajib dan mendorong mereka untuk menunaikan zakat dan menegakkan segala bentuk peribadatan lainnya hanya bagi Allah. Saya melarang mereka dari perbuatan riba, meminum khamar dan segala bentuk yang memabukkan.

Masyarakat pun akhirnya menentang penguasa mereka yang menyeleweng. Inilah tauhid yang aku dakwahkan. Namun orang-orang yang rosak lagi fasik di kota, mulai menisbatkan segala bentuk fitnah kepada diriku. Kejahatan mereka semakin menjadi-jadi, dan mereka mulai menyerang kita dengan bala tentara syaitan, baik kavaleri (pasukan berkuda) dan infanteri (pasukan yang berjalan kaki). Mereka menuduh bahawa saya telah menvonis kafir semua masyarakat kecuali yang hanya  mengikutiku saja. Saya juga (dituduh) menghukumi batalnya pernikahan mereka dengan bentuk yang salah dan tidak benar. Saya sendiri merasa sangat hairan, bagaimana mungkin orang yang berakal dapat memikirkan dan berkata dengan sesuatu yang konyol seperti itu.

Saya, bersumpah di hadapan Allah dan menyatakan dengan tegas bahawa saya terbebas dari segala bentuk fitnah semacam itu. Perkataan-perkataan yang semacam itu hanyalah berasal dari orang yang kehilangan akalnya. Segala bentuk hal yang disebutkan mengenai diriku selain dakwah tauhid yang aku serukan dan larangan dari melakukan kesyirikan, maka hal itu adalah dusta.

PERKARA-PERKARA YANG DISERUKAN SYAIKH DAN MENYEBABKAN BELIAUBERSELISIH DENGAN SEBAHAGIAN ULAMA

1.     Tauhid Uluhiyah
Beliau menjelaskan kepada umat bahawa ibadah itu hanya khusus diperuntukkan bagi Allah semata dan dilaksanakan harus dengan perintah-Nya. Ibadah merupakan istilah yang komprehensif mencakup segala yang Allah cintai dan redai baik berupa perkataan mahupun perbuatan. Ibadah yang wajib hanya ditujukan kepada Allah ada banyak, diantaranya solat, puasa, zakat, shadaqoh, berkorban, thowaf dan doa. Beliau mengatakan, siapa saja yang melakukan hal-hal di atas untuk selain Allah maka ia telah menjadi seorang musyrik, sebagaimana firman Allah :

Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. (QS al-Mu`minun: 117)

2. Tawassul
Tawassul artinya adalah menjadikan perantara (antara diri manusia dengan Allah), dan tawassul ini ada dua macam : iaitu yang disyariatkan dan yang dilarang.
Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan keimanan, amal soleh, nama-nama Allah dan sifa-tsifat-Nya. Adapun tawassul yang dilarang seperti memohon dengan nama nabi, orang-orang soleh dan para wali. Allah Subhanahu wa Taala berfirman :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu
mendapat keberuntungan. (QS al-Ma`idah : 35)

3. Bepergian jauh untuk beribadah ke Masjid dan Kuburan
Beliau menyeru masyarakat supaya tidak melakukan perjalanan jauh (safar/syaddu rihal) dalam rangka ibadah melainkan hanya ke tiga masjid, sebagaimana di dalam hadis shahih :
Janganlah kalian melakukan safar yang jauh melainkan hanya ke tiga masjid, iaitu Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsha.

4. Membangun, mengecat dan menghiasi makam, Syaikh secara terbuka menyatakan bahawa membangun masjid di atas makam itu hukumnya haram. Demikian pula dengan menyelimuti makam dengan berbagai bentuk penutup yang indah atau menghiasinya. Dilarang juga menyalakan lilin di makam atau memberikan batu nisan. Beliau juga menyatakan larangan memiliki nazhir (penjaga) dan juru kunci makam. Mengunjungi makam-makam (yang dikeramatkan) dapat menghantarkan kepada perbuatan haram seperti mencium makam, thowaf mengelilinginya dan semisalnya yang sama dengan peribadatan berhala kaum jahiliyah. Syaikh mendukung pernyataan beliau ini dengan sejumlah hadis yang melarang pembangunan kuburan, mengkeramatkannya dan sholat di dalamnya.

Diantaranya dengan hadis Abul Hajjaj al-Asadi yang Ali bin Abi Thalib bertanya padanya :
Tidakkah aku memerintahkanmu dengan sebuah tugas yang mana Nabi telah memerintahkannya padaku, iaitu tidak meninggalkan satu patung pun melainkan menghancurkannya, dan tidak pula makam yang melebihi tanah melainkan aku ratakan?

5. Tauhid Asma` wa Shifat
Dalam masalah ini syaikh berpegang dengan pemahaman as-Salaf ash-Soleh dan para imam madzhab serta selainnya, iaitu menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menetapkannya, tanpa tamtsil (mempermisalkannya), tasybih (mempersonifikasikannya), takyif (mencari tahu hakikatnya), tawil (memalingkan maknanya), tahrif (merubah maknanya) dan tathil (meniadakannya).

6. Bidah
Syaikh sangat membenci bidah dan memperingatkannya secara keras, terutama bidah-bidah berikut ini :
- Merayakan dan berkumpul untuk memperingati maulid Nabi.
- Berdzikir dan sholawat sebelum mengumandangkan adzan.
- Melafazhkan niat dalam solat khususnya sebelum takbiratul ikhram.
- Membacakan hadis Ab. Hurairoh sebelum khathib naik ke atas mimbar.

Syaikh juga membenci dan mencerca perbuatan bidah yang dilakukan oleh kaum tarekat, tasawuf dan semisalnya yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi mahupun diamalkan oleh para sahabat ridhwanullah alaihi ajmain. Beberapa ulama telah menyusun buku di dalam bidang ini bahkan sebelum Syaikh Muhammad, seperti Ibnu Wadhdhah, ath-Thurthusyi dan asy-Syathibi tentang amalan-amalan bidah yang buruk ini.

Inilah biografi ringkas dari seorang reformis terbaik, mujahid terbesar dan ulama terkemuka (di zamannya), yang Allah anugerahi dengan pemahaman yang dalam. Gerakan ini dipelopori oleh Syaikh Muhammad bukannya Syaikh Abdul Wahhab (ayahanda beliau). Nama yang tepat untuk gerakan ini seharusnya Muhammadiyah bukannya Wahhabiyah. Dari paparan fakta di atas, terserah bagi pembaca budiman untuk memberikan penilaian, apakah syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab membuat-buat madzhab baru ataukah beliau memperbaharui (tajdid) agama Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam, para sahabatnya yang mulia dan para pengikut mereka.

Sesungguhnya segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah Taala, yang telah memudahkan kita menyusun peri kehidupan Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab ini secara ringkas. Semoga Allah merahmati beliau dan Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, seluruh sahabat beliau serta siapa saja yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.

© Copyleft Maktabah Abî Salmâ al-Atsarî 2007
Email : abu.salma81@gmail.com
Artikel ini adalah publikasi online dari Maktabah lit Tahmil (Download Library) Ab. Salma al-Atsari.
Artikel ini dapat disebarluaskan dan dipublikasikan dalam berbagai bentuk selama dalam rangkaian
tujuan dakwah, dan bukan untuk tujuan komersil. Dialihbahasakan dari "WAHABISM EXPOSED!" yang disusun oleh
Mu`assasah al-Hidayah al-Islamiyah [Islamic Hidayah Foundation/ Yayasan Hidayah Islam] di Srilangka, dibawah arahan DR. Ab. Aminah Bilal Philips hafizhahullahu.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Artikel di atas adalah satu ebook yang telah saya ubahsuai dan edit semoga mudah difahami oleh masyarakat di Malaysia. Sebahagian istilah masih saya tidak dapat mencari terjemahan terbaik. Bagi sesiapa yang mengetahui terjemahan terbaiknya, sila reply dan maklumkan kepada saya.

Emjay

146 comments:

 1. Dengan atikel memuji wahabi sekaligus mengakuimya bahawa saudara memang seorg yg di pengaruhi oleh wahabisme

  ReplyDelete
 2. Fakta-fakta yang saudara kemukakan hampir semuanya pernah saya baca...Dan juga fakta-fakta untuk memangkah fahaman wahabi saudara juyga telah saya baca....Kalau bagi orang yang kurang membaca ataupun yang hanya membaca karangan ulamak2 wahbi ini pastilah terpengaruh dgn ajaran wAHABI

  ReplyDelete
 3. Meraikan maulid nabi adalah satu kebaikan kerana umat Islam sekarang kerana ia bertujuan utk mengigati junjungan kita Rasulullah saw. Daripada kita beramai-ramai menyambut hari jadi artis idola remaja yang merosakkan(saya bukan anti hiburan kerana kita Allah swt memang menjadikan fitrah manusia suka berhibur,tetapi benci kpd hiburan yang keterlaluan skrg)baik kita meraikan hari keputeraan junjungan kita.

  ReplyDelete
 4. Perlu diingatkan bahawa imam wahabi ini laahir 1703 dan mati pada tahun 1791 M. ..dan perlu dik ketahui Mustafa kamal al-Yahudi dunnama laknatullah itu masih belum lagi lahir kedunia....Jadi fahaman wahabi ini merupakan fahaman assobiyah yang mementingkan kaum Arab dan sudah keluar satu ajarannya ketika wahabisme kuat melanda oreg arabiah mengatakan org Turki haram menjadi Khalifah Islam dan hanya orang Arab sahaja yang layak menjadi Amirul mukminin sahaja......

  ReplyDelete
 5. Lihat sahaja keadaan kerajaan Arab Saudi sekarang ini,mencemarkan tanah suci dgn mendedahkan bumi Rasulullah saw kepada tentera salib Amerika.....Memuji bush yang terang2 memusuhi Islam dan menggangap beliau sebagai sahabat,mengafirkan Hizbullah walaupun kumpulan itu berjihads melawan Israel atas alasan kumpulan itu bermazhab Syiah dan macam-macam lagi ajaran karut mereka......

  ReplyDelete
 6. "Setelah menaklukkan Riyadh pada tahun 1187 H, syaikh mempercayakan kepemimpinan umat kepada pangeran ’Abdul ’Aziz bin Muhammad bin Sa`ud...."spt tulisan di atas jelas membuktikan bahawa wahabi di gunakan British(melalui egennya bernama Lawrence of arabia) membangkitkan fahaman asobiyah orang-orang arab menentang orang Turki uthmaniyah

  ReplyDelete
 7. keadaan Daulah turki Uthmaniyyah ketika itu di mana org arab2 wahabi ini menentang mereka menyebabkan kerajaan kalifah islam terakhir itu terbahagi kekuatan mereka dgn penentangan org ERropah kristian utk keluar dari daulah Islam dgn penentengan arab wahabi keatas khulafa uthamiyyah melemahkan lagi khulafa Turki uthmaniyyah yg memang sudah lemah,tidak mendengar nasihat sultan abdul hamid II sebaliknya terus menentang kalifah walaupuin sultan abdul hamid II telah banyak berjasa melambatkan kejatuhan kerajaan IIslam uthamniyyah...dean jasa yang paling penting sekali menolak tawaran pertubuhan Yahudi Antarabangsa untul membeli tanah2 di Baitulmaqdis. walaupun dgn sebab itu orang2 Yahudi melalui agenya(the Young Turk) spt ariff hikmat dan yg lain2nya(rakan2 nya saya terlupa namanya) bertindak mengulingkan sultan abdul hamid II

  ReplyDelete
 8. Pengkianatan wahabi itu menyebabkan tentera turki uthmaniyyah gagal mempertahankan wilayahnya daripada bala tentera salib bersekutu(british ,Russia,Perancis,new zealand,australia dll) dan dgn kerjasama askar2 wahbi inilah akhirnya Turki Uthmaniyyah tumbang dan akhirnya tentera salib berjaya menguasai Kota Instambul sejak pembukaan kota itu oleh Muhammad al-fatteh daripada penguasaan Byzantium pada tahun 1453

  ReplyDelete
 9. kerajaan wahbi sama seperti safavid syiah iaitu sama-sama menentang kalifah Islamiyyah....menyebabkan kalifah tidak dapat menumpukan sepenuh kekuatan memperluaskan empayer Islam dan terpaksa menentang puak-puak ala khawarijj inui

  ReplyDelete
 10. Muhamad Abd Wahab di perangi oleh orang yang gemar melakukan bidah dan gemar melakukan perbuatan merosak akidah. Saya yang menentang bidah dan kerosakan akidah pun ditentang oleh anakbintulu85.

  Hari itu anakbintulu85 marah benar dengan isu Allah SWT bertangan tetapi apabila diberikan fakta ilmiah, diam sekejap. Hari ini anakbintulu85 menyalak lagi marahkan wahabi. Didalam pertikaian ini pastinya satu pihak benar dan satu pihak salah. Didalam hati anakbintulu85 membuak-buak perasaan bahawa dirinya adalah dikalangan orang yang benar.

  Biarkanlah si luncai terjun dengan labu-labunya.

  Kepada peminat totok maulid nabi iaitu anakbintulu85, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepadanya.

  Wassalam wallahuaqlam

  Emjay

  ReplyDelete
 11. bab fasalAllah swt bertangan saya boleh terima penjelasan saudara cuma kalau boleh jgn di bincangkan sangat takut orang awam yang tidak faham akan mengganp Allah swt mempunyai sifat manusia...

  ReplyDelete
 12. biarkan mereka tenggelam dalam kekeliruan sendiri.....

  ReplyDelete
 13. dan saudara mengatakan saya menyalak(mengibaratkan saya sperti anjing menyalak ke?) kepada wahabi..di dalam hati saudara emjay sendiri sama seperti hati saya iaitu membuak-buak perasaan bahawa dirinya adalah dikalangan orang yang benar"
  .Rasanya saya sudah menggunakan bahasa yang berilmiah dan bersopan dalam berdebat secara ilmiah dgn saudara emjay,tapi saudara emjay menggunakan bahasa kesat dgn mengelarkan saya anjing menyalak

  ReplyDelete
 14. saya sudah bersopan dgn cuba menggunakan bahasa lembut dan tidak beremosi tetapi saudra tetap memanggil saya anjing yg menyalak......

  ReplyDelete
 15. Terpulanglah saudara nak memanggil saya anjing menyalak ke,babi tunggal ke sesungguhnya Rasulullah saw tidak pernah memanggil sahbat2nya gelaran yg buruk,melainkan emjay sendiri menggap saya seorang yg kafirrr

  ReplyDelete
 16. wassalam,saya ada kerja sikit nak di uruskan....Minta diri dulu,.....wassalam

  ReplyDelete
 17. Alhamdulillah dengan penjelasan sdr.

  Saya ini adalah bangsa yang katakanlah yang benar walau pun pahit. Kalau di dalam Al Quran dan hadis sudah dijelaskan begitu, mengapa saya perlu sorokkan. Bukankah Al Quran dan hadis adalah untuk semua orang membaca dan memahaminya.

  Saya nak tanya anakbintulu85, mengapa marah sangat dengan Muhamad Abd Wahab?? Cuba hujahkan secara akademik apa kesalahan beliau dari sudut Islam? Janganlah sdr berhujah dengan menggunakan bahan bacaan dari barat. Mereka dari barat dan orang kafir memangnya tidak akan redha dengan Islam sampai kita mengikuti mereka sampai masuk kelubang cacing.

  Saya adalah sebagaimana hadis Nabi SAW mafhumnya lebih kurang "Janganlah kamu lihat siapa yang bercakap teapi lihatlah apa yang diperkatakan walau pun yang berkata itu adalah orang arab badwi".

  TGNA bila berkata, banyak yang saya terima. Hj Hadi bila berkata saya kena tengok apa yang diperkatakan. Harun Din dan mufti Perak bila berkata saya kena banyak tapis.

  Bila Muhamad bin Abd Wahab berkata sesuatu yang benar dan berlandaskan nas yang sahih, menolaknya samalah dengan menolak Al Quran dan Hadis.

  Sebenarnya setiap pengamal tarekat dan tasauf memang sangat membenci Muhamad Abd Wahab kerana kebanyakan amalan golongan ini adalah ditentang habis-habisan oleh Muhamad Abd Wahab. Kalau boleh jangan ada orang yang menentang amalan mereka (golongan tarekat dan tasauf) seperti bertawassul kepada Nabi SAW, tawassul kepada guru-guru murshit mereka, membina makam keramat guru-guru murshit mereka, membina masjid di atas makam keramat guru murshit mereka, serta pelbagai amalan bidah seperti ajaran Nur Muhamad, zikir yang bukan-bukan, bersolok, maulid nabi dsbnya.

  Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada anakbintulu85.

  Emjay

  ReplyDelete
 18. Syabas Emjay atas article yang sangat berguna ini...teruskan....semoga diberkati

  ReplyDelete
 19. saya sokong anakbintulu85......

  ReplyDelete
 20. PENGIKUT MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB bukanlah Salafi Wahabi yang kita tolak. Yang kita tolak hanyalah fahaman Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya YANG SALAH sahaja. Yang samar-samar kita kaji jika berpeluang dan yang lemah kita tinggalkan

  ReplyDelete
 21. Syabas Emjay atas article yang sangat berguna ini...teruskan...

  ReplyDelete
 22. Saya peliklah...kenapa kalau disebut sahaja nama Wahabi ramai yang akan marah dan tak suka...seolah-olah macam teruk sangat Wahabi ni...padahal ia adalah sebaliknya kalau diteliti dari article yang Emjay hantar tu....BTW.. saya rasa saudara rendah kosong terlalu sangat emosional bila baca article tu ...kenapa ya...?Boleh tak saudara rendah kosong sertakan article2 yang boleh menyokong tindakkan saudara itu...kawan2 lain pun nak tau jugak.....

  ReplyDelete
 23. Minta Maaf saudara rendahkosong....saya tersalah taip...sebenarnya saya tujukan pada saudara Anak bintulu85 tadi...maaf sekali lagi.....

  ReplyDelete
 24. Saudara,
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak berqunut Subuh;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertahlil arwah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak wirid berjemaah lepas sholat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak membaca Yaasin malam Jumaat;
  kita bermusuh denganWahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bermawlid;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertawassul;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertalqin;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak berlafaz niat "usholli";
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak Tarawih 20 rakaat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi bukan kerana dia Wahhabi;

  TAPI;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi memusuhi kita;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita sesat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita ahli bid`ah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita khurafat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita syirik;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita tak ikut Qur`an dan Sunnah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi halalkan darah kita kerana kita sudah syirik;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi biadap dengan ulama-ulama kita;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi tak biarkan kita beramal dengan aman tanpa cemohan;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi tak biarkan kita beramal dengan aman;
  WAHAI WAHHABI, LANA A'MAALUNA WA LAKUM A'MAALUKUM.
  WAHAI WAHHABI, BAGI KAMI AMALAN KAMI DAN BAGI KAMU AMALAN KAMU.

  ReplyDelete
 25. Terimakasih Saudara rendah kosong kerana telah meluahkan sebab musababnya....apa kata kawan2 yang lain pulak.........

  ReplyDelete
 26. Assalamualaikum wbh

  Jika seseorang yang tidak berilmu tetapi tidak mengamalkan mana-mana amalan yang sesat, apabila membaca artikel tentang Muhamad Abd Wahab di atas, insya-Allah mereka akan gembira dengan cerita di atas. Apatah lagi kalau seorang tu berilmu, lagi dia suka.

  Tetapi kalau seorang yang mengamalkan amalan yang sesat, membaca artikel di atas, memang marah habis, maklumlah cerita di dalam artikel di atas memangnya terkena batang hidung mereka. Sebagai contoh analogi, bila saya menceritakan buruknya menghisap rokok, orang yang tidak merokok insya-Allah dapat menerima nasihat tersebut tetapi bagi perokok tegar, nasihat tersebut hanya mengundang kemarahan mereka.

  Apabila saya bercerita sesuatu yang amat jelas hitam putihnya seperti apa untungnya beramal dengan membaca Yaasin setiap malam jumaat kerana ini bukan suruhan Nabi Muhamad SAW dan alangkah baiknya digantikan dengan membaca Al Quran bukan sahaja setiap malam Jumaat tetapi pada setiap masa, ini pastinya mengundang kemarahan orang yang sudah tertutup hatinya dari rahmat Allah SWT.

  Orang tarekat seperti sdr rendahkosong memang marah kalau ditegur bahawa amalan tarekat mereka tidak bersumberkan dari amalan Nabi SAW. Adakah Jabatan Agama Wilayah Persekutuan dan Selangor yang memfatwakan bahawa amalan tarekat Naqsyabandiah adalah SESAT, mereka semua tu Wahabi? Sebenarnya mereka di Jabatan agama Selangor dan Wilayah Persekutuan adalah manusia yang menasihati manusia agar berjalan di muka bumi ini dengan redha Allah SWT.

  Mari rujuk fatwa dari JAKIM berikut:
  Dari http://www.e-fatwa.gov.my/jakim/keputusan_view.asp?keyID=158
  Kategori : Akidah

  Tajuk : Tariqat Naqsyabandiah Al-aliyyah Syeikh Nazim Al-haqqani
  Keputusan

  a) Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah
  pimpinan Syeikh Nazim bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. Pengamal ajaran ini hendaklah segera bertaubat.

  b) Semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahawa tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.


  Oleh : Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-48

  Tarikh Keputusan : 3 April 2000
  Tarikh Muzakarah : 3 April 2000 hingga 3 April 2000
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Berdasarkan ilmu yang saya pelajari, memang saya banyak mensyirikkan banyak perkara namun sebenarnya saya memangnya tidak ada pilihan selain mensyirikkan amalan tersebut. Jikalau kita tolak undang-undang dari Al Quran dan kita gantikan dengan undang-undang dari manusia dengan alasan undang-undang ini adalah lebih baik, apakah pilihan yang diberikan kepada saya selain mensyirikkan amalan ini. Kalau percaya dengan bomoh, apakah pilihan yang ada pada saya selain mensyirikkan amalan berbomoh?

  Hanya manusia mirip Abu Jahal dan Abu Lahap akan dengan angkuhnya menolak nasihat yang benar. Orang seperti inilah juga yang sanggup memerangi Muhamad Abd Wahab hanya kerana Muhamad Abd Wahab ingin menyampaikan nasihat yang baik.

  Mari kita semua melihat URL berikut iaitu http://naqsabandiah.blogspot.com/2006/10/mantera-pendeteksi-pusaka_18.html . URL ini adalah dari laman Naqsabandiah al-Kholidiah. Pada bahagian atas page tersebut diajarkan sebuah mantera / jampi sebagai berikut:
  " KEKUATANING DOYO NUR YO SLIRAKU. AMATEKKO MARANG NETRO INGSUN. KAPACAK DINING PANGASTUTIKU."

  Bagi orang yang tidak berilmu, mungkin mereka terus sahaja mengamalkan jampi tersebut namun sebenarnya amalan tersebut adalah satu AMALAN SYIRIK. Itulah, orang tarekat ini bukan tahu hukum. Berbagai-bagai lagi amalan sesat terdapat dalam laman

  ReplyDelete
 27. Pelbagai tuduhan dan kecaman dilemparkan bertubi-tubi kepada para pejuang Islam yang menolak dakwah dan dakyah Salafi Lapok @ Salafi Wahhabi. Artikel ini akan menjelaskan kedudukan yang sebenarnya. Harap anda membacanya dengan sabar, hati yang jernih dan adil. Bukan setakat membaca, tetapi hingga ke peringkat merenung dan mengkaji, dan seterusnya membuat keputusan.

  Antara tuduhan dan kecaman yang biasa kedengaran ialah:

  KAMU MENENTANG PARA PEJUANG SUNNAH.
  Sebenarnya kita menyokong sepenuh hati sesiapa sahaja yang mahu memperjuangkan sunnah. Yang kita tentang ialah mereka yang menjadi pejuang ‘SUNNAH SALAFI WAHABI’ sahaja.

  KAMU MENENTANG MANHAJ SALAF
  Salah! Sebenarnya kita menentang ‘manhaj salaf versi Salafi Wahabi’ sahaja, bukannya ‘manhaj Salaf’.

  KAMU MENENTANG DAKWAH TAUHID
  Salah lagi! Kita menentang dakwah Tauhid versi Salafi Wahabi sahaja.

  KAMU MENOLAK PERJUANGAN MEMBANTERAS BIDAAH
  Salah juga! Kita menolak perjuangan membanteras bidaah cara Salafi Wahabi sahaja.
  Begitulah seterusnya. Ringkasnya, selepas ini jika para pembaca bertemu lagi dengan pelbagai dakwaan dan label, hal itu adalah kerana kita tidak menerima fahaman mereka, kerana kita ‘MENOLAK KEBENARAN VERSI MEREKA’, bukannya kerana ‘KITA MENOLAK KEBENARAN’.

  Caranya- letakkan sahaja perkatan ‘VERSI SALAFI WAHABI’ di belakang setiap tuduhan itu (mengikut kesesuaian).

  Selesai satu masalah.

  CARA MUFTI PERLIS

  Kita nilai perkataan-perkataan Dr. Asri ini dalam tulisannya bertajuk ‘Katakan Tidak Pada Wahabi’.

  Katanya:
  “Di Malaysia ini, wujud sikap yang sedemikian. Jika seseorang memberikan pandangan agama yang bukan menjadi perkara yang biasa diketahui oleh golongan agama tradisional tempatan, maka dia akan dilebelkan sebagai ‘wahabi’. Sekalipun mungkin dia tidak tahu menahu wahabi itu apa?!. Bahkan yang membuat tuduhan itupun kebiasaannya tidak begitu tahu apa itu wahabi?!.”

  Hal ini jelas satu pendustaan. Mustahil “Jika seseorang memberikan pandangan agama yang bukan menjadi perkara yang biasa diketahui oleh golongan agama tradisional tempatan, maka dia akan dilebelkan sebagai ‘wahabi’.”

  Ayat yang benar ialah:
  “Jika seseorang memberikan pandangan agama YANG BUKAN MENJADI PERKARA YANG BIASA diketahui oleh golongan agama tradisional tempatan, maka dia akan dilabelkan sebagai syiah, ataupun wahabi, ataupun Qadiani, ataupun ajaran sesat ataupun yang lain-lain mengikut asal datangnya pandangan tersebut.”

  Teliti baik-baik, anda pasti dapat melihat perbezaannya yang sangat jauh.

  Apa permainannya?
  Mudah saja!
  Dr. Asri cuba menggambarkan betapa antinya umat Islam yang berfahaman tradisional terhadap Salafi Wahabi, dan betapa tertekannya dakwah Salafi Wahabi ‘yang tulus’ itu hinggakan APA SAJA YANG DATANG (yang bertentangan dengan fahaman Islam Tradisional) TIDAK KIRA Syiah, sekular, liberal, ajaran sesat, Qadiani dan lain-lain, SEMUANYA akan dilabelkan sebagai WAHABI.

  Betulkah pernyataan Dr. Asri ini?

  Jawapan ikhlas anda: ………………..

  Katanya:
  “Sekalipun mungkin dia tidak tahu menahu wahabi itu apa?!. Bahkan yang membuat tuduhan itupun kebiasaannya tidak begitu tahu apa itu wahabi?!.”
  “Jika kita bertanya kepada kebanyakan yang suka melebelkan orang lain sebagai ‘wahabi’; apa itu wahabi?. Berbagai jawapan diberikan.”

  Orang awam sudah tentulah begitu. Hal ini tidak boleh kita jadikan hujah.
  Cuba kita berdiri di depan masjid selepas solat Jumaat dan buat kajian. Tanyakan kepada orang ramai: “Suka Syiah tak?” majoriti akan menjawab ‘Tak suka.” Kemudian tanyakan, “Apa itu Syiah?”.

  Ini soalan definisi. Mampukah orang awam dalam keadaan tidak bersedia begitu memberi pengertian Syiah dengan tepat?
  Adakah situasi ini menjadi bukti bahawa ajaran Syiah itu benar? Adakah ia menjadi bukti bahawa umat Islam berfahaman tradisional tidak tahu tentang Syiah lalu mereka kena mengakui kebenaran Syiah? Adakah ini menjadi bukti umat Islam Tradisional berlaku tidak adil kepada Syah?

  Ulangi kajian anda dengan bertanya: “Apa definisi elektrik?”, “Apa dia ajaran Qadiani?”, “Apa dia ajaran Ayah Pin” dan lain-lain.

  Bertanya kepada orang ramai tentulah macam-macam jawapannya dan tidak

  ReplyDelete
 28. Contoh:
  Suasana kampung. Sekumpulan tetamu lelaki bertandang ke rumah Mak Merah. Mak Merah tentunya akan promosikan anaknya Bawang Merah yang jahat berbanding Bawang Putih walaupun Bawang Putih lebih cantik dan berhati mulia.
  Kata Bawang Putih kepada Mak Merah, “Mak, nak masak nasi ke?”
  Mak Merah terlebih faham lagi apakah maksud ‘masak nasi’ tetapi untuk menjatuhkan saham Bawang Putih dijawabnya, “Ish engkau ni Putihhh… tak pernah aku dengar orang masak nasi. Yang orang masak- beras, bukan nasi. Kalau dah jadi nasi, buat apa nak dimasak lagi! Betul tak tuan-tuan?”
  Mereka pun tertawa beramai-ramai.
  Sudah tentulah Bawang Putih akan berasa rendah harga dirinya diperbuat begitu.

  Dalam ilmu psikologi, cara ‘menguasai keadaan’ seperti ini memanglah berkesan tetapi ‘tidak terpuji’, lebih mendekati sifat mazmumah berbanding sifat mahmudah.

  SALAFI WAHABI YANG KAMI MAKSUDKAN

  Semua manusia ada masalah mental, tapi mengapa tidak semuanya disebut ‘bermasalah mental’? Mengapa hanya individu tertentu sahaja yang kita sebut “dia tu mental sikit”. Mengapa?

  Kerana ada satu standard yang ‘disepakati umum dalam diam’ sebagai standard ‘bermasalah mental’. Apabila seseorang itu sampai ke standard ini, barulah orang ramai mengatakannya ‘bermasalah mental’.

  Semua manusia tua. Hari ini lebih tua daripada semalam. Semakin hari semakin tua tidak ada yang semakin muda. Tapi… mengapa tidak semua manusia disebut ‘orang tua’? Mengapa hanya individu tertentu yang kita iktiraf sebagai ‘tua’?

  Kerana ada satu standard atau batas tertentu yang ‘disepakati umum dalam diam’ sebagai standard ‘tua’. Apabila seseorang itu sampai ke standard ini, barulah orang ramai mengatakannya ‘tua’.

  Tiga orang memasak kari kepala ikan. Mereka menggunakan bahan-bahan yang sama. Tapi mengapa masakan A kita kata sedap, B boleh tahan dan C tak sedap?

  Kerana ada satu standard atau kayu ukur yang disepakati umum untuk mencapai tahap ‘sedap’. Sekiranya tidak mencapai standard tersebut, masakan kari tadi akan kita sebut sebagai ‘tidak sedap’ ataupun ‘boleh tahan’ sahaja.

  Begitu jugalah dalam hal Salafi Wahabi ini. Ada standard atau sempadan tertentu yang membuatkan seseorang itu kita label sebagai Wahabi, ataupun cenderung kepada Wahabi ataupun bukan Wahabi.

  ReplyDelete
 29. UMUMNYA, SESEORANG ITU DIKATAKAN ‘WAHABI’ APABILA DIA MEMILIKI BANYAK KRITERIA-KRITERIA BERIKUT (yang kurang daripada itu disebut CENDERUNG, yang kurang lagi disebut TIDAK DAPAT DIPASTIKAN dan setakat satu dua kriteria yang KURANG PENTING- sebagai BUKAN WAHABI):

  Biasanya (*bukan semestinya) ‘BIDAAH’ bagi mereka membawa hukum BERDOSA, tidak ada BIDAAH HASANAH (bidaah yang baik), dan ‘bidaah’ adalah SATU HUKUM selain daripada hukum-hukum sedia ada iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram.

  Biasanya melabelkan BIDAAH (yang membawa hukum berdosa) ke atas sambutan Maulidrurasul, kenduri tahlil arwah, bacaan Yaasin pada malam Jumaat, berzikir dan berdoa beramai-ramai selepas solat fardhu dan lain-lain.

  Biasanya bersandar kepada tokoh-tokoh seperti Syeikh al-Albani, Ben Baz, Fauzan, Utsaimin, Rabee’ dan lain-lain. Di negara ini biasanya mereka bersandar kepada Dr. Asri, Rasul Dahri, Maszlee Malik, Hafiz Firdaus, Maulana Asri, Azwira dan lain-lain.

  Biasanya di negara ini mereka gemar mengambil ilmu daripada laman-laman web seperti al-Ahkam.net, Darul Kautsar, Institut al-Qayyim, INTIS, al-Nidaa dan lain-lain.

  Biasanya mereka menentang keras kaum sufi, dunia tasauf dan jemaah-jemaah tariqat.

  Biasanya mereka sangat tidak suka melakukan ‘qunut’ ketika solat fardhu Subuh.

  Biasanya mereka sangat tidak suka berzikir dan berdoa beramai-ramai selepas solat jemaah.

  Biasanya mereka sangat terpengaruh dengan apa yang lemah, yang samar dan yang salah daripada Syeikh Ibnu Taimiyah (yang benar daripadanya, kita juga sokong)

  Biasanya tidak suka dengan keturunan Ahlul Bait.

  Biasanya mereka sangat menyanjung perjuangan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya termasuklah bahagian yang salah dan lemah.

  Biasanya mereka menolak jemaah-jemaah Islam seperti Tabligh, Ikhwanul Muslimin, parti-parti Islam dan lain-lain. Jemaah-jemaah ini kononnya pelengkap kepada 72 golongan yang salah daripada 73 golongan umat Islam. Dan 1 golongan yang terselamat itu ialah mereka.

  Biasanya mereka cuba mengaitkan tokoh-tokoh bukan berfahaman Salafi Wahabi dengan diri mereka menggunakan pelbagai helah seperti Imam Abu Hassan al-Asyaari, Syeikh Abdul Qadir Jilani, Imam al-Ghazali, Tok Kenali dan lain-lain. Macamlah umat Islam tidak kenal siapa tokoh-tokoh tersebut dan apa pegangan mereka.

  Biasanya mereka menghukum kafir dan sesat kepada SELURUH penganut fahaman Syiah sama ada yang ekstrem ataupun tidak.

  Biasanya mereka mengaitkan ajaran-ajaran sufi dengan Syiah.

  Biasanya mereka akan mengumpan orang baru dengan menunjukkan mereka pejuang paling aktif menentang pengaruh Syiah dan menambah-nambah cerita untuk menunjukkan betapa bahayanya fahaman Syiah di sekitar kita dan betapa pentingnya agar kita bersatu di dalam dakwah mereka. Kemudian barulah diterapkan sedikit demi sedikit fahaman Salafi Wahabi.
  Biasanya mereka bersikap lunak dengan para sekularis, lebih-lebih lagi jika pihak tersebut mempunyai ‘kuasa’.

  Biasanya mereka menyebarkan pembohongan kononnya SALAF TAK TAKWIL, KHALAF TAKWIL.

  Biasanya menolak ilmu tauhid Sifat 20, Imam Asyaari dan mazhab Asya’irah.

  Biasanya bergantung kepada Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Rubbubiyyah dan Tauhid Asma wa Sifat.

  Biasanya bergaul rapat dengan golongan Salafi Wahabi.

  Biasanya menolak pilihanraya, parti-parti Islam dan demokrasi.

  Biasanya suka mengaitkan apa saja yang buruk dalam agama Islam dengan Syiah walaupun kadang-kadang memang tiada sebarang kaitan.

  Biasanya membenci Dakwah Tajdid Sebenar (Tajdid Segar).

  Biasanya mereka menjisimkan Allah, ataupun ‘samar-samar’- antara menjisimkan dengan tidak.

  Biasanya mereka percaya bahawa Allah terpengaruh dengan tempat, ruang dan arah. Padahal Allah berlawanan dengan makhluk. Apa saja yang terpengaruh dengan tempat, ruang dan arah ialah makhluk. Awas, jangan kita tersembah makhluk, ataupun tersembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Sembahlah Allah SAHAJA.

  (*inysaallah akan ditambah dan diperbaiki dari semasa ke semasa)

  (*inysaallah akan ditambah dari semasa ke semasa)

  KESUDAHANNYA

  Selepas ini janganlah ada lagi ‘MADAH BERHELAH’ seperti:

  “Saya bukan

  ReplyDelete
 30. La'natullah hi alayh...dialah apa yang Nabi s.a.w telah kata dalam hadis berikut,
  "O Allah, bless our Syria and our Yemen!" They said: "Ya Rasulallah, and our Najd!" He didn't reply. He blessed Syria and Yemen twice more. They asked him to bless Najd twice more but he didn't reply. The third time he said: "There [in Najd] are the earthquakes and the dissensions, and through it will dawn the epoch [or horn] of shaytan."


  A version has, "The two epochs [or horns] of shaytan." Some scholars have said that the dual referred to Musaylima the Arch-liar and to Muhammad ibn `Abd al-Wahhab.

  Al-Bukhari narrates in his Sahih that our mother Hajar, when she was running in search of water between Safa and Marwa, heard a voice and called out: "O you whose voice you have made me hear! If there is a ghawth (help/helper) with you (then help me)!" and an angel appeared at the spot of the spring of Zamzam.

  ReplyDelete
 31. Entah bila nak selesai pun tak tahu. Biasanya...biasanya...biasanya...umumnya.. umumnya...
  Apa skala yg tepat? Guna skala "BIASANYA" lagi la tak tepat...

  ReplyDelete
 32. Bagi Nash697 dan rendahkosong, bagi mereka, sesiapa sahaja yang menentang tarekat adalah Wahabi. Benci sungguh mereka ini kepada Wahabi. Bagi mereka jalan yang mereka lalui adalah berlandaskan Al Quran dan Hadis.

  Walau pun sudah difatwakan amalan mereka sesat namun mereka berkeras juga. Pendirian mereka bukan susah difahami dan samalah dengan pendirian satu lagi fahaman tarekat Al Arqam pimpinan Abuya Ashari. Walau pun sudah di fatwakan syirik dan sesat namun mereka juga berkeras.

  Orang tarekat seperti ini adalah mirip abid yang rajin beribadah tetapi matinya dalam keadaan sesat kerana tidak cukup berilmu dan kena tipu syaitan.

  Kepada Nash697, sudah mengamalkankah mantera yang sebagaimana di dalam laman yang saya berikan di atas http://naqsabandiah.blogspot.com/2006/10/mantera-pendeteksi-pusaka_18.html.

  Bagi sdr nash697, menjadi kasyaf sebagaimana guru-guru mereka adalah satu matlamat. Bagi saya kasyaf tersebut hanyalah permainan sihir syaitan laknatullah.

  wallahuaqlam

  Emjay

  ReplyDelete
 33. walaupun banyak perbezaan antara pengikut wahabi dan pengikut fahaman sekuler turki...terdapat dua persamaan ketara antara kedua-dua puak ini.Satu, mereka membenci kerajaan kalifah turki Uthmaniyyah,kedua kedua-dua puak ini membenci amalan tarikat.....:\

  ReplyDelete
 34. wahai emjay yang memnggil saya anjing yang menyalak... tahniah lah
  walaupun anda membenci mustafa kamal yahudi dunamma laknatullah,anda tetap ada satu persamaan dengan dia,anda dan mustafa kamal adalah sama-sama membenci tarikat

  ReplyDelete
 35. Saya sememangnya menentang fahaman yang bertentang dengan Assunnah dan Al Quran.

  Sebagai contohnya saya sangat bencciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii melihat golongan tarekat di laman web berikut yang kononnya berlagak Islam tetapi mengajar umat Islam mengamalkan mantera. Nauzubillah hi min zalik

  Lihatlah di sini: http://naqsabandiah.blogspot.com/2006/10/mantera-pendeteksi-pusaka_18.html.

  Emjay

  ReplyDelete
 36. pada saya simple je. saya menentang wahabi bukan kerana ajarannya tetapi kerana terlalu mendewa dewakan fahaman mereka hinggakan fahaman yang tidak sefaham dengan mereka terus saja tidak diterima tanpa memperdulikan samada itu khilaf ataupun tidak.

  ReplyDelete
 37. makin pening la bc artikel kt laman ni...

  ReplyDelete
 38. kan kita ada akal,yag mana elok simpan dan boleh di amalkan,yg tak betul kita tinggalkan.Bab mentera tu saya tak fahan bahasa jawa,jadi saya tak blh komen.....Ajaran terikat sudah berusia ratusan tahun dan di amalkan dr generasi ke generasi...dalam tempoh itu,kemungkinan ada dia antara pengamal(segelintir) yg membawa masuk ajaran2 dr luar masuk ke dalam tarikat ada berlaku....

  ReplyDelete
 39. sebagai contoh,terikat naqsabandiah kadirun yahya pada asalnya benar caranya...selepas sampai satu ketika pengajarnya Prof.Kadirun Yahya telah menyeleweng dgn mengatakan kewajipan solat sudah gugur kerana mendakwa menerima wahyu drpd Allah swt mengugurkan kewajipan solat,

  ReplyDelete
 40. dan akhirnya jadi salah,tarikat walaupun mungkin namanya sama,ada lainnya kerana terbahagi kepada beberapa cabang.Qadiriyah,Naqsyabandiah tetap ada beberapa cabang....Nak tahu keterangan lanjut nungkin boleh rujuk kpd saudara nash697 utk maklumat lanjut sebab saya ni bukan pengamal tarikat......

  ReplyDelete
 41. "Membacakan hadis Ab. Hurairoh sebelum khathib naik ke atas mimbar."

  hadis ape yang dibaca?

  ReplyDelete
 42. Kalau tak silap saya Muazzin akan membacakan hadis dari Abu Hurairoh lebih kurang begini bunyinya..." DariAbi Hurairoh R.A...barangsiapa berkata2 semasa khatib membaca khutbah walaupun dengan menegur saudaranya dengan perkataan "diam" sekalipun maka akan luputlah pahala jumaatnya, dari itu hendaklah kita semua diam dari berkata2 semasa khatib membaca khutbah.......

  ReplyDelete
 43. TAREKAT YANG SESAT LAGI KUFUR
  (oleh Dr. MAZA)

  Tiada jalan untuk mendapatkan petunjuk Allah melainkan menerusi Islam. Tiada jalan memahami Islam melainkan memahami al-Quran dan as-Sunnah dengan kaedah-kaedahnya yang sahih. Malangnya masih ada di kalangan yang mendakwa diri mereka muslim lebih suka kepada tafsiran-tafsiran Islam yang tidak berteraskan kefahaman yang betul terhadap al-Quran dan as-Sunnah. Di kalangan mereka ada pula yang begitu berminat jika memiliki aliran atau tafsiran agama yang tersendiri dan menyimpang dari petunjuk al-Quran dan as-Sunnah. Antaranya dengan menyertai atau menganut ajaran sebahagian tarekat atau aliran kerohanian yang membuat beberapa tafsiran agama yang sangat bahaya pada penilaian aqidah Islamiyyah.
  Golongan seperti ini menganggap diri, guru dan aliran yang mereka ikuti adalah istimewa dan mulia. Mereka bangga dengan tafsiran-tafsiran pelik yang menyimpang jauh dari jalan petunjuk yang sebenar. Mereka mendakwa mereka telah menemui ilmu kerohanian dan makrifat. Justeru itu, mereka tidak lagi bergantung kepada hukum zahir atau kepada syariat yang dipegang golongan zahir atau awam. Mereka mendakwa kononnya mereka adalah golongan batin atau hakikat yang mempunyai ilmu ladunni(ilmu secara langsung dari Allah), kasyaf (singkapan hijab) yang tidak lagi memerlukan lagi nas-nas al-Quran dan as-Sunnah.
  Sebenarnya, tarekat atau aliran kesufian yang seperti ini sangat merbahaya kerana menatijahkan kerosakan aqidah dan tulisan ini akan cuba membahaskannya dengan ringkas.
  Kepentingan Aqidah
  Telebih dahulu hendaklah seseorang sedar bahawa persoalan `aqidah adalah teras kepada ad-din. Tanpa aqidah yang sahih iaitu yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah maka seluruh amalan adalah sia-sia belaka, sekalipun nampak pada zahirnya hebat.
  Firman Allah:


  Maksudnya
  "Sesiapa yang beramal dengan amalan yang solih samada lelaki atau perempuan dalam keadaan dia mukmin, mereka itu memasuki syurga dan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit"

  (Surah an-Nisa' :124)
  Dalam ayat di atas Allah dengan jelas mensyaratkan seseorang yang ingin melakukan amal solih itu hendaklah mukmin iaitu beriman kepada Allah dalam ertikata iman yang sebenar dan pastinya tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkannya. Dengan itu sesiapa yang akidahnya rosak maka amalannya sama sekali tidak diterima walaupun kelihatan banyak dan hebat. Ini kerana setiap amalan dalam Islam dibina di atas asas aqidah.
  Iktikad Yang Merosakkan
  Iktikad yang ada pada sebahagian golongan tarekat yang menganggap bahawa sesiapa yang sudah sampai kepada peringkat tertentu dalam amalan atau tarekat yang mereka ikuti maka dia tidak lagi bergantung kepada syariat seperti tidak perlu lagi solat, puasa, jihad dan sebagainya. Mereka beranggapan kononnya yang perlu beramal ialah golongan awam sedangkan mereka adalah golongan khusus atau ahli hakikat atau makrifat.
  Sebenarnya hendaklah diketahui bahawa fahaman ini termasuk dalam aliran kufur dan sesat yang telah lama dibahaskan dan ditentang oleh para ulama Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah. Mereka perlu jelas bahawa kesimpulan perbahasan berkenaan menyatakan kepercayaan atau pegangan tersebut boleh mengeluarkan mereka dari Iman dan Islam. Dalam kata lain ianya boleh membatalkan syahadah mereka dan menjadikan mereka kafir. Para ulama aqidah memasukkan kepercayaan seperti itu dalam senarai perkara kufur. Disebut dalam 'Taisir dhi al-Jalal wa al-Ikram bi Syarh Nawaqid al-Iman' seperti berikut: "Sesiapa yang beriktikad bahawa sebahagian manusia dibolehkan keluar dari syariat Muhammad s.a.w maka dia adalah kafir. Ini berdasarkan firman Allah:

  (Maksudnya) "Sesiapa yang mencari selain Islam sebagai din (agama) maka sama seka

  ReplyDelete
 44. Banyaknya hujah protruth kemukakan,tapi hampir semuanya di copy paste dr blog-blog wahabi.....takpe,hak dia nak bersuara..

  ReplyDelete
 45. Saya sudah mengeluarkan segala fakta-fakta sejarah , apapun terpulang kpd para pengunjung blog ini nak buat keputusan.....Hakikatnya,kita boleh lihat kesan buruk wahbiyun ke atas ke atas umat Islam dgn kerajaan arab saudi menjadi anjing amerika,penubuhan Israel(lihat kronologinya) dan Hizbullah di kafirkan dan lain2 lagi. Para pengunjung blog dah lihat hujah emjayjb,protruth,nash,tong kosong,anak bintulu85 dan lain-lain lagi.......buatlah penilaian sendiri,samaada emjay yg betul atau saya yang emjay panggil diri saya ni anjing menyalak(pembaca boleh lihat sendiri akhlak emjayjb,saya tak mahu mengulas) yang betul....wassalam

  ReplyDelete
 46. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". - Surah An-Nisaa', Ayat 59.

  Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas daripadaku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-Khulafa al-Rasyidin al-Mahdiyyin (mendapat petunjuk). Berpeganglah dengannya dan gigitlah ia dengan geraham. Jauhilah kamu perkara-perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat." - (Hadis riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi).

  Wasalam.

  ReplyDelete
 47. Assalamualaikum wbh

  Amat benarlah kata-kata protruth di atas.

  Janganlah kita samakan semua umat di Arab Saudi tu. Bekas raja Arab Saudi yang dah wafat tu memanglah tersangat banyak benar yang tidak betul. Namun adakah semua umat di Arab Saudi tu sesat??

  Dengan menggunakan pandangan anakbintulu, adakah semua orang Islam di Malaysia adalah dijalan yang benar yang diredhai Allah SWT?

  Kita lihat kes by kes lah. Setiap orang yang berhujah walau dari mana ceruk rantaunya, kalau benar hujahnya, kita terimalah dan kalau tidak benar kita tolaklah.

  Bagi saya, siapa yang berhujah dengan lengkap nas-nasnya bersandarkan Al Quran dan As Sunnah tetap saya terima walau pun orang tersebut adalah Shafiee, Maliki, Hambali, Hanafi, Muhamad Abdul Wahab, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, TGNA, Aziz bin Baaz, protruth atau sdr anakbintulu sendiri.

  Sekian wassalam wallahuaqlam

  Emjay

  ReplyDelete
 48. Assalamualikum tuan-tuan dan sesapa la yg layari laman ni...
  kepada tuan blog ni....saudara mj...kalau boleh la....kalau x boleh xperla..boleh tak saudara guna kalimah2 yg agak lembut dan sopan semasa mengulas hujah-hujah dan komen pembaca laman ni....
  sebabnya gunakan kalimah 'menyalak' ini terlalu kasar...pada saya la..sebenarnya dah byk saya dapati kalimah kasar yang digunapakai sebelum ini yang kurang sesuai..........

  ReplyDelete
 49. saya suka ulasan rendahkosong dan protruth....ada aspek kesarjanaan disana..mari kita pakat baca,fikir,renung dan teliti....yang mana hak dan yang mana batil....
  anakbintulu85 pun okey gat...tapi saya teraba-raba.....kemana maudhoq nya...

  ReplyDelete
 50. Saya sangat bersetuju dengan artikel diatas. Tq

  ReplyDelete
 51. saya pun setuju dgn rendahkosong,maklumlah saya ni bukan ulama,hanya pengkaji sejarah sahaja. sik pande klakar....akuk sik terrer....wassalam

  ReplyDelete
 52. kalau nak beri ulasan atau pun nak berhujjah kena ada dalil dan nas Al Quran dan Hadis baru lah dapat diterima dan dapat jalan penyelesaian nya .Tapi kalau pakai akal kita yang terbatas sampai kiamat pun tak kan dapat jalan peyudahnya
  Jangan lah riak dan sombong dengan amalan yang tak ada dalil dan nas
  .
  Kita ni kan orang yg beriman

  ReplyDelete
 53. Setuju ngan banirroad.....tak kiralah kita bagi hujah dari artikel "Copy & Paste" ker apa ker...asalkan hujah tersebut datang dari sumber yang benar dan ada dalil Quran dan Hadis....Wallahualam...

  ReplyDelete
 54. Saudara,
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak berqunut Subuh;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertahlil arwah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak wirid berjemaah lepas sholat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak membaca Yaasin malam Jumaat;
  kita bermusuh denganWahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bermawlid;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertawassul;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertalqin;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak berlafaz niat "usholli";
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak Tarawih 20 rakaat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi bukan kerana dia Wahhabi;

  TAPI;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi memusuhi kita;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita sesat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita ahli bid`ah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita khurafat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita syirik;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita tak ikut Qur`an dan Sunnah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi halalkan darah kita kerana kita sudah syirik;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi biadap dengan ulama-ulama kita;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi tak biarkan kita beramal dengan aman tanpa cemohan;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi tak biarkan kita beramal dengan aman;
  WAHAI WAHHABI, LANA A'MAALUNA WA LAKUM A'MAALUKUM.
  WAHAI WAHHABI, BAGI KAMI AMALAN KAMI DAN BAGI KAMU AMALAN KAMU.............
  seperti kata rendahkosong, saya bersepenDAPAT dgn Jemszie setuju dengan artikel di atas...

  ReplyDelete
 55. faintana za'tum fie syaiin farudhu huillahi warrasul
  inkuntum tukminuna billahi wabil yaumilaakhir
  zalikakhairun waahsanu ta'wilaa......

  ReplyDelete
 56. askm,
  peergh, gawat nih.Tenang sdra.2.Wahai jiwa2 yg tenang, kembalilah kepada tuhanmu dlm keadaan redho lagi diredhoi.Bila kita tidak memahami dasar sesuatu itu maka akan timbullah salah faham.saya tak nak kata sapa yg betul dan sapa yg salah, cuma hendak membawa kefahaman masing2 kearah memahami apakah tuntutan agama itu sebenarnya.BIlakah wujudnya perkataan agama dan atas dasar apa perkataan agama ini wujud?.sila.......

  ReplyDelete
 57. saya dapati banyak sangat tenaga2 yg berunsur negative dihantar kelaman ini.sabar tuan2. sesiapa yg menghantar tu, niatlah tarik balik. duduklah diatas sifat bismillahhirrahmanirrahim.

  ReplyDelete
 58. Memang betullah tu sitiry, di dunia ini akan tetap ada dua golongan berlawanan antara satu dengan lain. Satu golongan mengajak manusia ke syurga dan satu lagi mengajak ke neraka. Sampai kiamat pun dua golongan ini akan terus bertentangan.

  Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang menyeru manusia ke syurga.

  Emjay

  ReplyDelete
 59. Melayu mengelar wahabi kepada pengamal quran dan hadis,dan bangga mengelarkan mereka shafiie sedangkan mengamalkan qunut subuh,pakai tangkal,mandi bunga,yassin dan sebagainya.. Ni la akibatkan bila taksub pada mazhab..seolah olah mazhab tu lebih tinggi darjatnya dari nabi muhammad saw.. Kalau rasa comfius dgn kata2 orang pasal mazhab,kenapa tk terus rujuk pada perbuatan nabi muhammad sendiri?? kan mudah.. jangan merumitkan islam yang sangat mudah ni..islam ni simple je..ibadat pun simple..cuma kita yang menyusahkan dgn yassin malam jumaat,terawih 20 rakaat, kenduri arwah..

  ReplyDelete
 60. asyik copy paste aje ahlul wahabiyun silapi ni,ikut jugalah copy paste..

  ReplyDelete
 61. Saudara,
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak berqunut Subuh;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertahlil arwah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak wirid berjemaah lepas sholat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak membaca Yaasin malam Jumaat;
  kita bermusuh denganWahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bermawlid;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertawassul;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak bertalqin;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak berlafaz niat "usholli";
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  bukan kerana dia tak nak Tarawih 20 rakaat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi bukan kerana dia Wahhabi;

  TAPI;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi memusuhi kita;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita sesat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita ahli bid`ah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita khurafat;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita syirik;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi kata kita tak ikut Qur`an dan Sunnah;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi halalkan darah kita kerana kita sudah syirik;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi biadap dengan ulama-ulama kita;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi tak biarkan kita beramal dengan aman tanpa cemohan;
  kita bermusuh dengan Wahhabi,
  kerana Wahhabi tak biarkan kita beramal dengan aman;
  WAHAI WAHHABI, LANA A'MAALUNA WA LAKUM A'MAALUKUM.
  WAHAI WAHHABI, BAGI KAMI AMALAN KAMI DAN BAGI KAMU AMALAN KAMU.............

  ReplyDelete
 62. asalamualaikum semua. semakin hangat perbincangan nih... dah le tu.fain tanaza'tum fi syaiin farudduuhu ilallahi war rasul... kesimpulan ayat td tuh: ikutilah al-Quran dan as-Sunnah. so apa susah, Muhammad Abdul Wahab ikut al-Quran dan as-Sunnah, takkan tak faham lagi kan? kepada para pengunjung forum ni, nilailah setiap hujjah yang dikemukakan dengan ilmu dan penuh keimanan. tak kisahlah 'copy paste' ke hape ke, kan.. Nabi pesan : "Quulal Haq walau kaana murran".

  ReplyDelete
 63. Pesan kepada tuan emjay (sebab tuan emjay dah pesan kepada saya), fasbiru sobran jamiila... innallaha ma'as sobirin.. isbiru wa sobiru wa robitu wattaqullah.. hujjah-hujjah yang tidak berkenan di hati, setelah dinilai berdasarkan ilmu dan iman adalah ujian semata-mata, ahasibannaasu ayyutraku ayyaquuluu amanna wa hum la yuftanuun.. semoga terus tabah memperjuangkan kalimah Allah, kerana tidak kurang juga pejuang yang tewas sebelum syahid. wallahua'lam...

  ReplyDelete
 64. Salam ukhuwwah kepada pemilik blog ini saudara emjayb dan sekalian tetamu-tetamu lelaman ini. Ingin saya yang dhaif ini memberi pesanan buat diri sendiri dan kepada kalian semua.

  Diharap topik yang diutarakan oleh saudara emjayb diterima dengan lapang dada dan seandainya ada perkara yang ingin diperbetulkan, jadikan ia sebagai sessi muzakarah . Jauhilah dari berdebat walau pun atas niat untuk berdakwah dan yakin akan kebenaran pendiriannya.

  Ingin saya kongsi hadith yang bermaksud:

  "Saya ( Rasulullah s.a.w ) adalah seorang pemimpin rumahtangga di syurga. Anggotanya adalah orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun sedang dalam keadaan benar." (Riwayat Abu Daud)

  Fiqh Dakwah

  Hadits ini mengajar kita bahawa Islam tidak suka kepada perdebatan. Oleh itu, kita hendaklah menjauhi dan mengelakkan perdebatan, walau pun atas niat untuk berdakwah dan yakin akan kebenaran pendiriannya.

  Perkara ini amat penting untuk diperhatikan kerana tugas dakwah ialah untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kejahatan. Dalam proses melakukan tugas berkenaan, seringkali kita akan berhadapan dengan kritikan, bantahan atau sanggahan. Ini mendorongnya pula untuk mempertahankan kebenaran yang ingin dibawanya sehingga mudah pula untuk berlanjutan hingga ke peringkat perdebatan.

  Jika kita meneliti fenomena di mana perdebatan berlaku, kita akan dapati bahawa umumnya perdebatan tidak berlaku secara mendadak tetapi ia melalui proses 'escalation' (peningkatan secara bertahap-tahap). 'Escalation' pula adalah tanda terhadap sesuatu. Samada ia menunjukkan bahawa hujah yang dikemukakan tidak meyakinkan pihak berkenaan, atau ia berada dalam situasi yang tidak bersedia untuk menerima apa yang disampaikan atau pendekatan yang digunakan tidak memenangi hatinya. Oleh itu, meneruskan perdebatan tidak akan membawa kepada natijah yang positif. Maka sebab itulah kita perlu meninggalkan perdebatan berkenaan walau pun kita benar. Hal ini untuk membolehkan kita menilai kembali hujah, situasi pihak berkenaan dan pendekatan kita. Paling kurang dengan meninggalkan perdebatan itu dia masih dapat memelihara hubungan baik dengan pihak berkenaan kerana meneruskan perdebatan berpotensi akan merosakkan hubungan antara manusia. Memelihara hubungan baik ini adalah penting kerana ia membolehkan dakwah disampaikan lagi dalam peluang-peluang yang ada di masa akan datang.

  Selain itu, kita juga perlu ingat bahawa di celah-celah perdebatan kadangkala terdapat unsur-unsur negatif dalam diri sendiri seperti sifat degil, akur kepada ego, sombong, rasa diri sendiri benar, sempit dada dan lain-lain. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat keji yang seharusnya dibersihkan dari diri kita. Dakwah pula sepatutnya dilandaskan atas sifat-sifat yang mulia dan yang paling utama ialah ikhlas. Tiada kebaikan pada dakwah, jika ia bercampur aduk dengan nilai-nilai yang tidak baik itu.

  Dari perspektif lain, perdebatan juga sebenarnya berpotensi memupuk nilai-nilai negatif yang dinyatakan di atas secara tidak sedar. Jika kita sering kali menjerumuskan dirinya dalam perdebatan, kita mungkin sahaja memupuk sifat-sifat berkenaan. Sedangkan kita seharusnya membersihkan dirinya dari sifat-sifat berkenaan.

  Debat juga tidak dapat lari dari suasana yang beremosi samada di pihak kita atau pihak yang lain. Emosi pula bukan tempat yang baik untuk menanam bibit-bibit kebaikan kerana kebenaran itu mesti ditegakkan melalui minda yang benar yang menghasilkan pula keyakinan dan iman. Suasana emosi pula kadangkala menyebabkan pihak lain membuat pernyataan-pernyataan yang jelek terhadap Islam dan ajarannya. Ini adalah sesuatu yang mesti dielakkan oleh kita kerana Allah melarang kita mencerca tuhan umat lain bagi mengelakkan mereka mencerca Allah taala pula.

  Ingatlah bahawa dakwah ialah untuk menyampaikan kebenaran kepada pihak yang lain dan bukan untuk membuktikan sesuatu mengenai dirinya.

  Harap pesanan ini diterima dengan lapang dada dan saya mohon pada All

  ReplyDelete
 65. .....................zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  ReplyDelete
 66. Benarkah Wahabi Di Asaskan Oleh Inggeris? Satu Renungan Sejarah May 26, '07 2:22 AM
  for everyone

  Assalamualaikum para sidang pembaca,

  Baru-baru ini saya ada melayari satu forum yang membincangkan tentang dakyah Wahabi. Dalam forum tersebut saya ada menjumpai satu artikel yang menarik untuk para sidang pembaca baca dan renungkan

  Dalam artikel tersebut ada menceritakan tentang bagaimana pihak Inggeris telah menghasut dan membantu pengasas Wahabi untuk melancarkan gerakan Wahabi di Tanah Arab. Artikel ini agak panjang, jadi saya berharap saudara pembaca dapat membacanya dengan sabar hingga ke akhir.

  Bagi memudahkan pembacaan dan pemahaman saudara sekalian, saya telah membuat suntingan dari segi pemerengganan, iaitu menambah tajuk kecil bagi setiap inti perbincangan. Kandungan perbincangan (yang menggunakan Bahasa Indonesia ini) tidak disunting bagi memelihara keaslian artikel ini.

  Selamat Membaca....

  *** *** *** *** *** *** *** ***

  Siapa Sebenarnya Wahabi ??


  Mazhab Wahhabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Umat Islam umumnya salah menganggap mereka, dengan beranggapan bahwa mazhab mereka mengikuti pemikiran Ahmad ibn Hanbal dan alirannya, al-Hanbaliyyah atau al-Hanabilah yang merupakan salah satu mazhab dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.

  Nama Wahhabi atau al-Wahhabiyyah kelihatan dihubungkan kepada nama `Abd al-Wahhab yaitu pendirinya Muhammad bin `Abd al-Wahhab al-Najdi. Ia tidak dinamakan al-Muhammadiyyah yang mungkin boleh dikaitkan dengan nama Muhammad bin `Abd al-Wahhab bertujuan untuk membedakan di antara para pengikut Nabi Muhammad saw dengan mereka, dan juga bertujuan untuk menghalangi segala bentuk eksploitasi (istighlal). Bagaimanapun, nama Wahhabi dikatakan ditolak oleh para penganut Wahhabi sendiri dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan al-Muwahhidun (unitarians) karena mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran-ajaran tawhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah.

  Mazhab Wahhabi pada zaman moden ini tidak lain dan tidak bukan, adalah golongan al-Hasyawiyyah karena kepercayaan2 dan pendapat2 mereka 100% sama dengan golongan yang dikenali sebagai al-Hasyawiyyah pada abad-abad yang awal.

  Istilah al-Hasyawiyyah adalah berasal daripada kata dasar al-Hasyw yaitu penyisipan, pemasangan dan kemasukan. Nama ini diberikan kepada orang-orang yang menerima dan mempercayai semua hadisr yang dibawa masuk ke dalam Islam oleh orang-orang munafiq. Mereka mempercayai semua hadist yang dikaitkan kepada Nabi saw dan para sahabat baginda berdasarkan pengertian bahasa semata-mata tanpa melakukan penelitihan dan pemikiran. Bahkan sekiranya sesuatu “ hadist “ itu dipalsukan (tetapi orang yang memalsukannya memasukkan suatu rangkaian perawi yang baik kepadanya), mereka tetap menerimanya tanpa mempedulikan apakah teks hadist itu serasi dan selaras dengan al-Qur’an ataupun hadist yang diakui sahih atau sebaliknya.

  Ahmad bin Yahya al-Yamani (m.840H/1437M) mencatatkan bahawa: “ Nama al-Hasyawiyyah digunakan kepada orang-orang yang meriwayatkan hadist2 sisipan yang sengaja dimasukkan oleh golongan al-Zanadiqah sebagaimana sabda Nabi saw dan mereka menerimanya tanpa melakukan interpretasi semula, dan mereka juga menggelarkan diri mereka Ashab al-Hadith dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah... Mereka bersepakat mempercayai konsep pemaksaan (Allah berhubungan dengan perbuatan manusia) dan tasybih (bahwa Allah seperti makhluk-Nya) dan mempercayai bahawa Allah mempunyai jasad dan bentuk serta mengatakan bahawa Allah mempunyai anggota tubuh ... “.


  Al-Syahrastani (467-548H/1074-1153M) menuliskan bahawa: “ Terdapat sebuah kumpulan Ashab al-Hadith, iaitu al-Hasyawiyyah dengan jelas menunjukkan kepercayaan mereka tentang tasybih (yaitu Allah serupa makhluk-Nya) ... sehinggakan mereka sanggup mengatakan bahawa pada suatu ketika, kedua-dua mata Allah kesedihan, lalu para malaik

  ReplyDelete
 67. cheh,ceramah rasul palsu je rupanya,ingatkan ada yg baru. baikl dgr haron din ceramah

  ReplyDelete
 68. Cubaan Wahabi Letupkan Kubur Ibnu Abbas r.a. (8 photos) Jun 17, '08 11:05 PM
  for everyone
  Wahabi Cuba Menggorek, Membakar Jasad dan Meletupkan Kubur Sahabat Rasullullah s.a.w. dan Kubur Para Waliallah. Artikel oleh Tablighster.

  Salam kepada para pembaca sekalian.

  Sebenarnya agak banyak perkara tentang Wahabi yang ingin saya bicarakan kepada saudara sekalian, namun bagi mengelakkan kebosanan dan keletihan membaca artikel yang panjang, saya sajikan buat saudara artikel ringkas tentang sejarah keganasan kaum Wahabi untuk tatapan saudara.

  Mungkin ramai yang tidak tahu tentang sejarah pembunuhan dan penyembelihan umat Islam di kota Taif pada bulan Syawal, tahun 1809M oleh golongan Wahabi. Kebanyakan kisah pembunuhan umat Islam di Taif cuba disembunyikan oleh golongan Wahabi daripada sampai ke pengetahuan umum. Mereka bimbang generasi umat Islam yang baru akan menolak dakyah mereka. Jika cerita ini telah pun sampai ke pengetahuan umum, golongan Wahabi ini akan cepat-cepat mengatakan bahawa semua cerita ini adalah dusta dan fitnah semata-mata. Bagi saya, jawapan seperti ini amat memalukan dan bersifat pengecut! (Setiap kritikan terhadap mereka dianggap sebagai fitnah walaupun sahih, sebaliknya setiap fitnah mereka terhadap kaum muslimin dianggap benar, nau'dzubillah!).

  Bagi menjawab jawapan penyokong Wahabi ini, ingin saya katakan, “Bagaimana perkara ini boleh menjadi sekadar cerita dusta dan fitnah sedangkan cerita ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab Tarikh dan ramai saksinya? Malah beberapa kitab Tarikh yang ditulis oleh ulama Wahabi juga membenarkan riwayat bersejarah ini! Agak mustahil bagi satu kisah sejarah yang sama boleh diriwayatkan oleh dua pihak yang berlainan!” Di sini kita boleh lihat wujudnya konsistensi dalam peristiwa berdarah umat Islam di kota Taif oleh pengganas-pengganas Wahabi.

  Baiklah, dengan tidak membuang masa lagi izinkan saya ceritakan bagaimana kaum Wahabi cuba membakar, membongkar dan meletupkan kubur sahabat Rasulullah s.a.w yang bernama Abdullah Ibnu Abbas r.a.

  Kisah Kekejaman Wahabi.

  Kisah ini berlaku pada akhir bulan Syawal, tahun 1217h (1809M) iaitu dua tahun selepas mereka menyerang Mekah pada 1215h (1807M). Pada tarikh tersebut, kaum Wahabi telah menyerang kota Taif dengan ganas sekali. Mereka telah menyembelih dan membunuh ramai umat Islam tidak kira lelaki, wanita mahupun kanak-kanak atas alasan syirik semata-mata. Bagi meraikan kejayaan mereka itu, mereka telah bertindak diluar batas kemanusiaan. Setiap tempat yang dianggap keramat oleh penduduk Taif cuba dimusnahkan oleh mereka. Menurut mereka, ini semua syirik dan haram!

  Antara tempat yang menjadi perhatian mereka ialah kubur sahabat Rasulullah s.a.w. iaitu kubur Abdullah Ibnu Abbas r.a. Sebelum, serangan yang tidak berperikemanusiaan itu berlaku, penduduk Taif dan umat Islam dari tempat lain kerap berziarah ke kubur beliau bagi mengambil berkat atas kesolehan beliau itu. Konsep mengambil berkat ini sudahpun dijelaskan oleh para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah bahawa amalan ini harus hukumnya. Namun begitu, amalan ini amat dibenci oleh Sheikh Muhd b. Abd. Wahab pada ketika itu dan dengan amarah sekali sheikh ini mengeluarkan arahan untuk membinasakan setiap tempat yang mempunyai ciri-ciri di atas, termasuklah kubur para anbiya' dan para awliya'.

  Atas arahan daripada sheikh besar ini, mula-mula sekali golongan Wahabi cuba meruntuhkan binaan di atas kubur Ibnu Abbas r.a tatkala mereka menguasai kota Taif. Setelah merobohkan binaan tersebut, mereka masih tidak berpuas hati kerana mereka beranggapan, selagi jasad Ibnu Abbas r.a. masih berada di dalam tanah tersebut, selagi itulah penduduk Islam di Kota Taif akan kembali semula ke kubur tersebut untuk bertawasul dan berdoa. Bagi mengelakkan amalan baik ini dari berlaku sekali lagi, kaum Wahabi telah mengambil keputusan untuk mengorek kubur tersebut, mengeluarkan jasad Ibnu Abbas r.a dan bercadang membakar jasad sehingga hancur tersebut sup

  ReplyDelete
 69. Benarkah Wahabi Di Asaskan Oleh Inggeris? Satu Renungan Sejarah May 26, '07 2:22 AM
  for everyone

  Assalamualaikum para sidang pembaca,

  Baru-baru ini saya ada melayari satu forum yang membincangkan tentang dakyah Wahabi. Dalam forum tersebut saya ada menjumpai satu artikel yang menarik untuk para sidang pembaca baca dan renungkan

  Dalam artikel tersebut ada menceritakan tentang bagaimana pihak Inggeris telah menghasut dan membantu pengasas Wahabi untuk melancarkan gerakan Wahabi di Tanah Arab. Artikel ini agak panjang, jadi saya berharap saudara pembaca dapat membacanya dengan sabar hingga ke akhir.

  Bagi memudahkan pembacaan dan pemahaman saudara sekalian, saya telah membuat suntingan dari segi pemerengganan, iaitu menambah tajuk kecil bagi setiap inti perbincangan. Kandungan perbincangan (yang menggunakan Bahasa Indonesia ini) tidak disunting bagi memelihara keaslian artikel ini.

  Selamat Membaca....

  *** *** *** *** *** *** *** ***

  Siapa Sebenarnya Wahabi ??


  Mazhab Wahhabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Umat Islam umumnya salah menganggap mereka, dengan beranggapan bahwa mazhab mereka mengikuti pemikiran Ahmad ibn Hanbal dan alirannya, al-Hanbaliyyah atau al-Hanabilah yang merupakan salah satu mazhab dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.

  Nama Wahhabi atau al-Wahhabiyyah kelihatan dihubungkan kepada nama `Abd al-Wahhab yaitu pendirinya Muhammad bin `Abd al-Wahhab al-Najdi. Ia tidak dinamakan al-Muhammadiyyah yang mungkin boleh dikaitkan dengan nama Muhammad bin `Abd al-Wahhab bertujuan untuk membedakan di antara para pengikut Nabi Muhammad saw dengan mereka, dan juga bertujuan untuk menghalangi segala bentuk eksploitasi (istighlal). Bagaimanapun, nama Wahhabi dikatakan ditolak oleh para penganut Wahhabi sendiri dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan al-Muwahhidun (unitarians) karena mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran-ajaran tawhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah.

  Mazhab Wahhabi pada zaman moden ini tidak lain dan tidak bukan, adalah golongan al-Hasyawiyyah karena kepercayaan2 dan pendapat2 mereka 100% sama dengan golongan yang dikenali sebagai al-Hasyawiyyah pada abad-abad yang awal.

  Istilah al-Hasyawiyyah adalah berasal daripada kata dasar al-Hasyw yaitu penyisipan, pemasangan dan kemasukan. Nama ini diberikan kepada orang-orang yang menerima dan mempercayai semua hadisr yang dibawa masuk ke dalam Islam oleh orang-orang munafiq. Mereka mempercayai semua hadist yang dikaitkan kepada Nabi saw dan para sahabat baginda berdasarkan pengertian bahasa semata-mata tanpa melakukan penelitihan dan pemikiran. Bahkan sekiranya sesuatu “ hadist “ itu dipalsukan (tetapi orang yang memalsukannya memasukkan suatu rangkaian perawi yang baik kepadanya), mereka tetap menerimanya tanpa mempedulikan apakah teks hadist itu serasi dan selaras dengan al-Qur’an ataupun hadist yang diakui sahih atau sebaliknya.

  Ahmad bin Yahya al-Yamani (m.840H/1437M) mencatatkan bahawa: “ Nama al-Hasyawiyyah digunakan kepada orang-orang yang meriwayatkan hadist2 sisipan yang sengaja dimasukkan oleh golongan al-Zanadiqah sebagaimana sabda Nabi saw dan mereka menerimanya tanpa melakukan interpretasi semula, dan mereka juga menggelarkan diri mereka Ashab al-Hadith dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah... Mereka bersepakat mempercayai konsep pemaksaan (Allah berhubungan dengan perbuatan manusia) dan tasybih (bahwa Allah seperti makhluk-Nya) dan mempercayai bahawa Allah mempunyai jasad dan bentuk serta mengatakan bahawa Allah mempunyai anggota tubuh ... “.


  Al-Syahrastani (467-548H/1074-1153M) menuliskan bahawa: “ Terdapat sebuah kumpulan Ashab al-Hadith, iaitu al-Hasyawiyyah dengan jelas menunjukkan kepercayaan mereka tentang tasybih (yaitu Allah serupa makhluk-Nya) ... sehinggakan mereka sanggup mengatakan bahawa pada suatu ketika, kedua-dua mata Allah kesedihan, lalu para malaik

  ReplyDelete
 70. Benarkah Wahabi Di Asaskan Oleh Inggeris? Satu Renungan Sejarah May 26, '07 2:22 AM
  for everyone

  Assalamualaikum para sidang pembaca,

  Baru-baru ini saya ada melayari satu forum yang membincangkan tentang dakyah Wahabi. Dalam forum tersebut saya ada menjumpai satu artikel yang menarik untuk para sidang pembaca baca dan renungkan

  Dalam artikel tersebut ada menceritakan tentang bagaimana pihak Inggeris telah menghasut dan membantu pengasas Wahabi untuk melancarkan gerakan Wahabi di Tanah Arab. Artikel ini agak panjang, jadi saya berharap saudara pembaca dapat membacanya dengan sabar hingga ke akhir.

  Bagi memudahkan pembacaan dan pemahaman saudara sekalian, saya telah membuat suntingan dari segi pemerengganan, iaitu menambah tajuk kecil bagi setiap inti perbincangan. Kandungan perbincangan (yang menggunakan Bahasa Indonesia ini) tidak disunting bagi memelihara keaslian artikel ini.

  Selamat Membaca....

  *** *** *** *** *** *** *** ***

  Siapa Sebenarnya Wahabi ??


  Mazhab Wahhabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Umat Islam umumnya salah menganggap mereka, dengan beranggapan bahwa mazhab mereka mengikuti pemikiran Ahmad ibn Hanbal dan alirannya, al-Hanbaliyyah atau al-Hanabilah yang merupakan salah satu mazhab dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.

  Nama Wahhabi atau al-Wahhabiyyah kelihatan dihubungkan kepada nama `Abd al-Wahhab yaitu pendirinya Muhammad bin `Abd al-Wahhab al-Najdi. Ia tidak dinamakan al-Muhammadiyyah yang mungkin boleh dikaitkan dengan nama Muhammad bin `Abd al-Wahhab bertujuan untuk membedakan di antara para pengikut Nabi Muhammad saw dengan mereka, dan juga bertujuan untuk menghalangi segala bentuk eksploitasi (istighlal). Bagaimanapun, nama Wahhabi dikatakan ditolak oleh para penganut Wahhabi sendiri dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan al-Muwahhidun (unitarians) karena mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran-ajaran tawhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah.

  Mazhab Wahhabi pada zaman moden ini tidak lain dan tidak bukan, adalah golongan al-Hasyawiyyah karena kepercayaan2 dan pendapat2 mereka 100% sama dengan golongan yang dikenali sebagai al-Hasyawiyyah pada abad-abad yang awal.

  Istilah al-Hasyawiyyah adalah berasal daripada kata dasar al-Hasyw yaitu penyisipan, pemasangan dan kemasukan. Nama ini diberikan kepada orang-orang yang menerima dan mempercayai semua hadisr yang dibawa masuk ke dalam Islam oleh orang-orang munafiq. Mereka mempercayai semua hadist yang dikaitkan kepada Nabi saw dan para sahabat baginda berdasarkan pengertian bahasa semata-mata tanpa melakukan penelitihan dan pemikiran. Bahkan sekiranya sesuatu “ hadist “ itu dipalsukan (tetapi orang yang memalsukannya memasukkan suatu rangkaian perawi yang baik kepadanya), mereka tetap menerimanya tanpa mempedulikan apakah teks hadist itu serasi dan selaras dengan al-Qur’an ataupun hadist yang diakui sahih atau sebaliknya.

  Ahmad bin Yahya al-Yamani (m.840H/1437M) mencatatkan bahawa: “ Nama al-Hasyawiyyah digunakan kepada orang-orang yang meriwayatkan hadist2 sisipan yang sengaja dimasukkan oleh golongan al-Zanadiqah sebagaimana sabda Nabi saw dan mereka menerimanya tanpa melakukan interpretasi semula, dan mereka juga menggelarkan diri mereka Ashab al-Hadith dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah... Mereka bersepakat mempercayai konsep pemaksaan (Allah berhubungan dengan perbuatan manusia) dan tasybih (bahwa Allah seperti makhluk-Nya) dan mempercayai bahawa Allah mempunyai jasad dan bentuk serta mengatakan bahawa Allah mempunyai anggota tubuh ... “.


  Al-Syahrastani (467-548H/1074-1153M) menuliskan bahawa: “ Terdapat sebuah kumpulan Ashab al-Hadith, iaitu al-Hasyawiyyah dengan jelas menunjukkan kepercayaan mereka tentang tasybih (yaitu Allah serupa makhluk-Nya) ... sehinggakan mereka sanggup mengatakan bahawa pada suatu ketika, kedua-dua mata Allah kesedihan, lalu para malaik

  ReplyDelete
 71. Tablighster's SiteHomeBlogPhotosVideoMusicLinks

  Photo Gallery

  Cubaan Wahabi Letupkan Kubur Ibnu Abbas r.a. Jun 17, '08 11:05 PM
  for everyone

  Wahabi Cuba Menggorek, Membakar Jasad dan Meletupkan Kubur Sahabat Rasullullah s.a.w. dan Kubur Para Waliallah. Artikel oleh Tablighster.

  Salam kepada para pembaca sekalian.

  Sebenarnya agak banyak perkara tentang Wahabi yang ingin saya bicarakan kepada saudara sekalian, namun bagi mengelakkan kebosanan dan keletihan membaca artikel yang panjang, saya sajikan buat saudara artikel ringkas tentang sejarah keganasan kaum Wahabi untuk tatapan saudara.

  Mungkin ramai yang tidak tahu tentang sejarah pembunuhan dan penyembelihan umat Islam di kota Taif pada bulan Syawal, tahun 1809M oleh golongan Wahabi. Kebanyakan kisah pembunuhan umat Islam di Taif cuba disembunyikan oleh golongan Wahabi daripada sampai ke pengetahuan umum. Mereka bimbang generasi umat Islam yang baru akan menolak dakyah mereka. Jika cerita ini telah pun sampai ke pengetahuan umum, golongan Wahabi ini akan cepat-cepat mengatakan bahawa semua cerita ini adalah dusta dan fitnah semata-mata. Bagi saya, jawapan seperti ini amat memalukan dan bersifat pengecut! (Setiap kritikan terhadap mereka dianggap sebagai fitnah walaupun sahih, sebaliknya setiap fitnah mereka terhadap kaum muslimin dianggap benar, nau'dzubillah!).

  Bagi menjawab jawapan penyokong Wahabi ini, ingin saya katakan, “Bagaimana perkara ini boleh menjadi sekadar cerita dusta dan fitnah sedangkan cerita ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab Tarikh dan ramai saksinya? Malah beberapa kitab Tarikh yang ditulis oleh ulama Wahabi juga membenarkan riwayat bersejarah ini! Agak mustahil bagi satu kisah sejarah yang sama boleh diriwayatkan oleh dua pihak yang berlainan!” Di sini kita boleh lihat wujudnya konsistensi dalam peristiwa berdarah umat Islam di kota Taif oleh pengganas-pengganas Wahabi.

  Baiklah, dengan tidak membuang masa lagi izinkan saya ceritakan bagaimana kaum Wahabi cuba membakar, membongkar dan meletupkan kubur sahabat Rasulullah s.a.w yang bernama Abdullah Ibnu Abbas r.a.

  Kisah Kekejaman Wahabi.

  Kisah ini berlaku pada akhir bulan Syawal, tahun 1217h (1809M) iaitu dua tahun selepas mereka menyerang Mekah pada 1215h (1807M). Pada tarikh tersebut, kaum Wahabi telah menyerang kota Taif dengan ganas sekali. Mereka telah menyembelih dan membunuh ramai umat Islam tidak kira lelaki, wanita mahupun kanak-kanak atas alasan syirik semata-mata. Bagi meraikan kejayaan mereka itu, mereka telah bertindak diluar batas kemanusiaan. Setiap tempat yang dianggap keramat oleh penduduk Taif cuba dimusnahkan oleh mereka. Menurut mereka, ini semua syirik dan haram!

  Antara tempat yang menjadi perhatian mereka ialah kubur sahabat Rasulullah s.a.w. iaitu kubur Abdullah Ibnu Abbas r.a. Sebelum, serangan yang tidak berperikemanusiaan itu berlaku, penduduk Taif dan umat Islam dari tempat lain kerap berziarah ke kubur beliau bagi mengambil berkat atas kesolehan beliau itu. Konsep mengambil berkat ini sudahpun dijelaskan oleh para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah bahawa amalan ini harus hukumnya. Namun begitu, amalan ini amat dibenci oleh Sheikh Muhd b. Abd. Wahab pada ketika itu dan dengan amarah sekali sheikh ini mengeluarkan arahan untuk membinasakan setiap tempat yang mempunyai ciri-ciri di atas, termasuklah kubur para anbiya' dan para awliya'.

  Atas arahan daripada sheikh besar ini, mula-mula sekali golongan Wahabi cuba meruntuhkan binaan di atas kubur Ibnu Abbas r.a tatkala mereka menguasai kota Taif. Setelah merobohkan binaan tersebut, mereka masih tidak berpuas hati kerana mereka beranggapan, selagi jasad Ibnu Abbas r.a. masih berada di dalam tanah tersebut, selagi itulah penduduk Islam di Kota Taif akan kembali semula ke kubur tersebut untuk bertawasul dan berdoa. Bagi mengelakkan amalan baik ini dari berlaku sekali lagi, kaum Wahabi telah mengambil keputusan untuk mengorek kubur tersebut, mengeluarkan jasad Ibnu Abbas r.a dan bercadang m

  ReplyDelete
 72. Tablighster's SiteHomeBlogPhotosVideoMusicLinks

  Photo Gallery

  Cubaan Wahabi Letupkan Kubur Ibnu Abbas r.a. Jun 17, '08 11:05 PM
  for everyone

  Wahabi Cuba Menggorek, Membakar Jasad dan Meletupkan Kubur Sahabat Rasullullah s.a.w. dan Kubur Para Waliallah. Artikel oleh Tablighster.

  Salam kepada para pembaca sekalian.

  Sebenarnya agak banyak perkara tentang Wahabi yang ingin saya bicarakan kepada saudara sekalian, namun bagi mengelakkan kebosanan dan keletihan membaca artikel yang panjang, saya sajikan buat saudara artikel ringkas tentang sejarah keganasan kaum Wahabi untuk tatapan saudara.

  Mungkin ramai yang tidak tahu tentang sejarah pembunuhan dan penyembelihan umat Islam di kota Taif pada bulan Syawal, tahun 1809M oleh golongan Wahabi. Kebanyakan kisah pembunuhan umat Islam di Taif cuba disembunyikan oleh golongan Wahabi daripada sampai ke pengetahuan umum. Mereka bimbang generasi umat Islam yang baru akan menolak dakyah mereka. Jika cerita ini telah pun sampai ke pengetahuan umum, golongan Wahabi ini akan cepat-cepat mengatakan bahawa semua cerita ini adalah dusta dan fitnah semata-mata. Bagi saya, jawapan seperti ini amat memalukan dan bersifat pengecut! (Setiap kritikan terhadap mereka dianggap sebagai fitnah walaupun sahih, sebaliknya setiap fitnah mereka terhadap kaum muslimin dianggap benar, nau'dzubillah!).

  Bagi menjawab jawapan penyokong Wahabi ini, ingin saya katakan, “Bagaimana perkara ini boleh menjadi sekadar cerita dusta dan fitnah sedangkan cerita ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab Tarikh dan ramai saksinya? Malah beberapa kitab Tarikh yang ditulis oleh ulama Wahabi juga membenarkan riwayat bersejarah ini! Agak mustahil bagi satu kisah sejarah yang sama boleh diriwayatkan oleh dua pihak yang berlainan!” Di sini kita boleh lihat wujudnya konsistensi dalam peristiwa berdarah umat Islam di kota Taif oleh pengganas-pengganas Wahabi.

  Baiklah, dengan tidak membuang masa lagi izinkan saya ceritakan bagaimana kaum Wahabi cuba membakar, membongkar dan meletupkan kubur sahabat Rasulullah s.a.w yang bernama Abdullah Ibnu Abbas r.a.

  Kisah Kekejaman Wahabi.

  Kisah ini berlaku pada akhir bulan Syawal, tahun 1217h (1809M) iaitu dua tahun selepas mereka menyerang Mekah pada 1215h (1807M). Pada tarikh tersebut, kaum Wahabi telah menyerang kota Taif dengan ganas sekali. Mereka telah menyembelih dan membunuh ramai umat Islam tidak kira lelaki, wanita mahupun kanak-kanak atas alasan syirik semata-mata. Bagi meraikan kejayaan mereka itu, mereka telah bertindak diluar batas kemanusiaan. Setiap tempat yang dianggap keramat oleh penduduk Taif cuba dimusnahkan oleh mereka. Menurut mereka, ini semua syirik dan haram!

  Antara tempat yang menjadi perhatian mereka ialah kubur sahabat Rasulullah s.a.w. iaitu kubur Abdullah Ibnu Abbas r.a. Sebelum, serangan yang tidak berperikemanusiaan itu berlaku, penduduk Taif dan umat Islam dari tempat lain kerap berziarah ke kubur beliau bagi mengambil berkat atas kesolehan beliau itu. Konsep mengambil berkat ini sudahpun dijelaskan oleh para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah bahawa amalan ini harus hukumnya. Namun begitu, amalan ini amat dibenci oleh Sheikh Muhd b. Abd. Wahab pada ketika itu dan dengan amarah sekali sheikh ini mengeluarkan arahan untuk membinasakan setiap tempat yang mempunyai ciri-ciri di atas, termasuklah kubur para anbiya' dan para awliya'.

  Atas arahan daripada sheikh besar ini, mula-mula sekali golongan Wahabi cuba meruntuhkan binaan di atas kubur Ibnu Abbas r.a tatkala mereka menguasai kota Taif. Setelah merobohkan binaan tersebut, mereka masih tidak berpuas hati kerana mereka beranggapan, selagi jasad Ibnu Abbas r.a. masih berada di dalam tanah tersebut, selagi itulah penduduk Islam di Kota Taif akan kembali semula ke kubur tersebut untuk bertawasul dan berdoa. Bagi mengelakkan amalan baik ini dari berlaku sekali lagi, kaum Wahabi telah mengambil keputusan untuk mengorek kubur tersebut, mengeluarkan jasad Ibnu Abbas r.a dan bercadang m

  ReplyDelete
 73. kah kah kah dia padam lah emjay ni memang tidak berani menegak kebenaranlah

  ReplyDelete
 74. Assalamualaikum wbh

  Berikut saya copy paste artikel berkaitan Wahabi dari Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin :

  JANGAN MUDAH MENUDUH ORANG WAHHABI

  Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin

  Ketika saya dihubungi agar mengulas tentang satu gerakan yang suka menuduh orang lain wahhabi, saya pada mulanya malas nak campur. Di kala negara sedang gelut dengan krisis yang berbagai, ada juga puak yang sibuk wahabi-mewahabi orang lain. Apatah lagi, saya pun dah lama tidak berfikir tentang isu tersebut kerana sibuk dengan isu-isu yang lebih bersifat nasional dan sejagat.

  Sebenarnnya, di negara kita kini sedang muncul satu golongan yang menyembunyikan identitinya. Mereka ini jika di negara Arab digelar Ahbash. Puak ini berpusat di Lubnan dan mempengaruhi sesetengah pelajar kita di sana juga yang di tempat lain. Perkataan ahbash merujuk kepada pengasas dan pengikut mereka yang berketurunan Habsyi Afrika. Guru mereka ialah Abdullah al-Harari. Seorang yang terkenal suka mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengannya. Dia sentiasa mendakwa bahawa hanya dirinya Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi’i. Sesiapa yang tidak bersependapat dengannya itu sesat, atau kafir atau wahhabi. Hasilnya berlakulah pembunuhan dan rusuhan. Mereka telah mengkafirkan ulama-ulama terdahulu seperti al-Imam Ibn Taimiyyah, al-Imam Ibn Qayyim, al-Imam al-Zahabi, al-Imam Ibn Kathir, Muhammad bin Abdul Wahhab dan lain-lain.

  Ulama semasa yang dikafirkan oleh mereka termasuk Dr. Yusuf al-Qaradawi, Dr. Said Ramadhan al-Buthi, Sayyid Sabiq, Sayyid Qutb, al-Albani, Mufti Lubnan Hasan Khalid lain-lain. Sesiapa yang berminat mereka boleh layari http://bankahbash.blogspot.com/ untuk mengetahui sikap ektremis golongan ini.

  Di Malaysia, mereka mula menyerap dalam sesetengah pihak berkuasa agama di negeri-negeri tertentu. Mereka menganjurkan program-program atas nama Ahlussunnah wal Jamaah. Isi kandungannya adalah menuduh sesiapa yang tidak sebulu dengan mereka sebagai wahhabi. Slogan mereka sama, sesiapa yang memberikan pendapat yang tidak sama dengan mereka maka dia sesat atau wahhabi. Cara kebetulan pula pandangan sesetengah golongan pembaharuan memang ada perbezaan dengan pandangan agamawan tempatan. Namun, itu bukan kesalahan dan baru.

  Dahulu pun dalam negara ini ada gerakan kaum muda seperti Za’ba, Syed Syeikh al-Hadi, Burhanudin al-Helmi, Abu Bakar al-Baqir dan selain mereka yang memang diiktiraf sumbangan mereka dalam pembaharuan dan kemerdekaan. Walaupun ada tentangan terhadap kaum muda dari kelompok konservertif tradisionalis melayu, namun buku-buku sejarah yang jujur terus mengiktiraf sumbangan kaum muda kepada pendidikan, perjuangan hak wanita, kemajuan pemikiran, pembebasan dari kejumudan dan seumpamanya.

  Namun hari ini puak Ahbash yang muncul dan menyelinap masuk dalam masyarakat kita cuba membangkit perkara-perkara perbezaan ini sehingga ke peringkat kafir mengkafir. Kata mereka golongan pembaharuan menimbulkan pecah belah dalam masyarakat. Padahal jika mereka jujur, perpecahan yang sebenar dalam masyarakat melayu sekarang adalah dalam isu-isu politik, bukan isu kenduri arwah, tol orang mati dan joget tarekat yang dipertahankan oleh mereka. Untuk menarik minat masyarakat, mereka menuduh sesiapa sahaja yang memberikan pandangan berbeza itu sebagai
  wahhabi dan ektremis. Padahal, golongan Ahbash ini menyimpan racun mereka dan menunggu hari untuk dikeluarkan. Tidak hairan jika beberapa pembunuhan di Lubnan dikaitkan dengan mereka dan ramai tokoh yang menganggap mereka mempunyai hubungan dengan CIA. Sebab itu kita melihat pendekatan Ahbash ini ada ala-ala Amerika. Jika Amerika yang mengganas di negara orang, menuduh orang lain pengganas, demikian puak Ahbash ini yang suka mengkafirkan orang lain, tetapi menuduh orang lain pula mengkafirkan dan menumpahkan darah.

  Maka tidaklah pelik jika guru Ahbash itu digelar al-fattan atau pencetus fitnah. Di samping, kita juga tidak menafikan, wujudkan segelintir kelompok yang menyandarkan diri kepada salafi kadang-kala ada ciri-ciri agak keras

  ReplyDelete
 75. wahabi. Mungkin, mereka yang menentang wahabi ini adalah 1st, mereka yang ignorant, dan juga mereka
  yang tidak fanatik tentang Islam. From logic, it is obvious it's not new ideology.

  Adalah, jika benar Wahabi ini menentang Uthmaniyyah, maka saya pun adalah golongan Wahabi. Ini kerana kerajaan Uthmaniyyah sendiri pun didirikan atas kezaliman. Penguasaan kerajaan Uthmaniyyah adalah secara hierarki keluarga dan bukan melalui syura atau demokrasi.
  Lihat sahaja Janisari dimana kumpulan elit tentera inilah penyebab mengapa kerajaan Uthmaniyah zalim. Yazid, anak Muawiayah adalah pemabuk, dan hampir hampir memusnahkan kaabah. Umumnya janisari disertai oleh 'Muslim Convert' secara paksa.
  Apabila ramai Muslim Convert yang hanya mahukan pangkat, maka muncullah golongan seperti Kamal Artaturk, yang mengambil peluang ini untuk menjatuhkan kerajaan ini.
  Walaupun Kamal Artaturk dan Wahabi menentang Uthmaniyah, tetapi kedua-duanya mempunyai tujuan yang berlainan.

  Orang Islam sekarang hanya berbangga akan Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, etc, walaupun kebanyakan mereka ini pernah ditekan dari golongan pemerintah. Even, Umar Abdul Aziz
  pun dibunuh oleh kaum kerabatnya sendiri.

  Sekarang cuba kita lihat di Malaysia ini. Sekularisme adalah warisan daripada kerajaan Uthmaniyah itu sendiri. Memisahkan politik, ilmu, etc dari Islam. Kalau kristian berbuat begitu
  boleh la faham sebab bible pun pening nak baca. Contohnya, yoga; dah diharamkan pun, masih lagi ade yang bangkang. Ini kerana kurangnya Iman atau tidak fanatik dalam Islam!!!.
  Jikalau anda ada sifat fanatik dalam Islam, anda boleh nampak yang yoga itu adelah satu cara dari hindu untuk bersatu dengan tuhan. (This is almost same concept with Trinity God which is from west)
  Hadhari boleh terima tetapi benda yang obvious ini tak boleh diterima. Solat kan ada kalau nak dekat dengan Tuhan. Dan Islam melarang kita meniru perbuatan orang kafir, mengapa ini susah nak faham?

  Wahabi pada pendapat saya adalah golongan fanatik dalam Islam dan saya berpendapat, fanatik/ekstrem dalam Islam adalah wajib bagi mengetahui apa itu Islam. Berbeza dengan golongan
  penyeleweng atau apa-apa perkataan yang sama makna dengannya, yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. (Contohnya isu aurat. Kat luar bukak macamlah dia hanya berhadapan dengan Allah ketika solat)


  Ingat, Umar R.A pernah mengatakan jika beliau tidak melihat Rasullah mencium Hajarul Aswad, dia pun tidak akan menciumnya kerana tiada manfaat untuk menciumnya.
  Dan juga Imam Bukhari sanggup membuang 500 dinar ke dalam laut semata-mata nak menjaga namanya selepas terdapat khabar bahawa seseorang telah kehilangan 500 dinar (dia ingin mengambil wang Al-Bukhari)

  Memang betul, semakin besar kelebihan dan iman seseorang, semakin besar ujiannya, dan fitnah adalah ujian yang terbesar.

  ReplyDelete
 76. Semoga takercena sentiasa dibawah perlindungan dan rahmat dari Allah SWT

  ReplyDelete
 77. Ko no prof ker? Takde gaya prof je layaknya... cepat melenting bila disanggah.Banyak kena cuci lagi hati ko ni.... dulu Imam Al-Ghazali pun benci Tarikat ni, sebab dia rasa dia dah hebat. Kalau zaman ni mungkin dia dah fellow prof (yer ker?) kan dia tu Hujjatul Islam. Akhirnya, Allah kurniakan dia jalan tarikat. Berguru pun ngan org biasa je, alah ko pun pernah baca kan?

  Walaupun dah Prof, ko kena belajar balik sejarah Islam ke Nusantara ni. Sapa yg bawak masuk kalau bukan Ahlul bait yg bertarekat/Sufi. Kalo tak, kita ni mungkin Hindu ke Buddha. Ko kan jawa totok, Kan kuat Hindu.... sehingga datang Ulamak arab (Aku lupa nama) sampai ke Perlak dan Pasai menyebarkan Islam. Semuanya org sufi... termasuk yg datang ke Melaka. Di sambung pulak oleh Wali sembilan....

  Macam mana dapat prof ni, sejarah tak habis baca.

  ReplyDelete
 78. Engko dan engko punya Imam Ghazali macam pinang di belah dua, sama padan sama fahaman. Imam Ghazali adalah tokoh sufi / tarekat. Itulah sebabnya terdapat hadis dhaif dan maudhu di dalam kitab popular karangan nya.

  Namun alhamdulillah dihujung usianya beliau telah bertaubat dari fahaman tarekat ini dan kembali mengamalkan sunnah.

  Semoga dibuka hati engko kepada Islam sebagaimana dituntut Allah SWT dan rasulnya.

  Sekali lagi saya ingatkan sekiranya engko ingin menegakkan fahaman tarekat di Laman Emjay, engkau sudah salah alamat dan tersalah rumah.

  Emjay

  ReplyDelete
 79. Gi lah prof serba betul...

  Kalo dah boleh bangun pepagi ni(time taip ni 5:59 AM kan?), apa kata ko buat solat taubat, Solat istikharah tanpa ada prejudis... minta kat Allah tunjuk jalan kebenaran.Jangan buat sehari, buat berhari2. Ko kan minta direct (maqam tinggi)ngan Allah tanpa tawassul (Selawat pun tak boleh tau sebab tu pun sebahagian tawassul - tu pu kalo faham la) . Ko kalo nak jumpa Sultan Johor, terus jumpa dia eh? Takyah ikut protokol, direct je. Ke ada macam2 protokol kena ikut? Allah tu raja segala raja ko boleh mintak terus, maknanya ko lebih hebat dari sultan Johor. lain kali kalo nak jumpa sultan direct je, cakap kat tuanku aku ngan Allah direct je.

  Mana ko tau pasal hadis dhaif dan maudu ni? Hasil tulisan org lain? Ingatkan pakar hadis(Claim sendiri la) macam geng seangkatan ko tu MAZA.

  Amacam prof serba betul? Brani ka? takkan takut kot... Sultan tu Makhluk je, takut kat makhluk nanti kena azab (ni ko yg tulis ni). Tak pasal2 kena tindih nanti.

  ReplyDelete
 80. Memanglah engko ini ada mata tiada akal. macam mana engko boleh kata "Selawat pun tak boleh tau sebab tu pun sebahagian tawassul - tu pu kalo faham la" sebagaimana reply engko tadi??? Siapa yang kata begini? Aku? MAZA? Atau siapa? Tidak lain engko sahaja yang berkata demikian??

  Sila baca artikel saya bertajuk "#2 Penjelasan berkenaan Selawat Syifak dan Selawat Tafrijiah BAHG. 2" di http://emjayjb.multiply.com/journal/item/131.

  Cakap dan tulis jangan ikut sedap mulut saja. Jangan ada mata tiada hati!!

  Saranan yang kemukakan di atas tu, engko dah buat ke?? cakap tak serupa bikin!

  Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada sdr abuafiqah

  Emjay

  ReplyDelete
 81. Memang la selawat tu sebahagian dari tawassul. Mintak pada Allah atas keberkatan selawat tu... Aku memang baca selawat. Yg tak bolehnya ko. kata tak boleh tawassul, tapi buat tawassul hari2. Paham ke apa tu tawassul? jenis tawassul? Kalo dah boleh direct buat apa ko nak selawat lagi, mintak je terus.Macam ko ngan boss kalau dah baik gila, perlu ke protokol lagi?

  Saranan tu aku dah lama buat, dan dah jumpa jalan.. InsyaAllah

  ReplyDelete
 82. Orang bodoh selalu membuat tuduhan seperti mengata saya sebagaimana tulisan engko di atas.

  Saya ada menulis artikel bertajuk "Akidah bahagian 5" di http://emjayjb.multiply.com/journal/item/10 tentang bertawassul / wasilah. Saya tidak menentang wasilah namun Islam ada memberikan panduannya.

  Saya takuti engkolah yang tak mahu faham makna sebenar bertawassul.

  Emjay

  ReplyDelete
 83. Tu semua tawassul la... yg ko bidaahkan tu.. Wahabi memang cam ni , berbelit2 dan putar alam...
  Apa nak wasilah lagi...... ko kan direct je .

  Org tarekat yg benar mana ada tawassul yg mengarut.... kalo ada yg mengarut, mesti ada yg tak kena.Aku pun tak setuju kalo macam tu.

  Ko pernah ke muzakarah dgn syeikh2 tarekat? Kalau tak pernah, cuba la sekali.... apa yg musykil, tanya. kalau benar perjuangan kerana kebenaran demi keredhaan Allah mesti tak kisah punya. Tak payah tanya ngan imam-imam ko tu. Pegi je.... lepas tu mintak petunjuk Allah.

  Brani? Ala.. syeikh2 tu kekadang kerja kampung je... awak tu PROF

  ReplyDelete
 84. Laman Emjay secara jelasnya adalah menentang segala fahaman tarekat. Orang tarekat ini memang benda yang bukan-bukan seperti fahaman Nur Muhamad memang sapa lagi kalau bukan merekalah pendukungnya.

  Kalau engko nak mengajar dan menggalakkan pengunjung mengikut fahaman tarekat engko tu, maka saya dengan segala hurmatnya berkata "syuh, syuh, syuh"

  Emjay

  ReplyDelete
 85. Kata perjuangan ke arah kebenaran.... suruh muzakarah ngan Syeikh pun taknak. kalau bca buku aku pon boleh. Pastu label org sesat. Senang kan?

  Ko takut ke kalo syeikh boleh bagi terang jalan... ngan org umum ni boleh la ko andeh2kan.Macam aku ni la.
  ngan ulama terdahulu pon ko andehkan , sebab diorang bukan di alam lagi dah.Cuba berdepan ngan ulama yg ko sesatkan tu, confem tak berani.

  Gambor pun senget, pastu blur . Ikut tafsiran aku yg cetek ilmu ni, ko ni penakut dan ada blur sikit. Tunjuklah gambor tengok depan, steady (Berani kerana benar)

  Dah tu buat bidaah "Syuh syuh syuh" - nabi ajor ke? nabi buat ke? yg aku tau pengembala je selalu sebut cam tu bukan ulama. Kui kui kui

  ReplyDelete
 86. Syuh syuh syuh itu adalah bunyi aku bila halau ayam masuk kandang.

  Emjay

  ReplyDelete
 87. Aduhhhh konpem blur. setau aku yg tak berapa pandai ni, yg berkaki empat je masuk kandang.... blur blur . Ayam = spesis burung (Pada tanggapan aku yg dimaksudkan ayam kat atas tu ialah burung unta kot) . Kalo yg ni memang kena masuk kandang, kalo ayam biasa masuk REBAN. Takpun tido atas pokok je.....


  Buka dada, muzakarahlah ngan syeikh....

  ReplyDelete
 88. Ooooo ko ni tukang gembala rupanya..... ingatkan Ulama tersohor sampai berani menyesatkan Ulama terdahulu. KFC, McD ko makan tak????

  Dah! pegi jaga haiwan peliharaan tu.... nanti hilag pulak

  ReplyDelete
 89. Tong kosong ... Ahad ni maulidur rasul. Ko, aku tau tak sambutnyer... abih tu buat apa? Pegi melencong? eh sori, melancong...

  Kalo anak ko tanya soklan yg ko takleh jawab, ko halau diaorang eh? Kesian anak ko..... macam anak kambing ko buat... sedey

  ReplyDelete
 90. as..kum...apa yang penting berbalik kpd pegangan alquran dn sunnah..itu lah satu2nya jalan yang benar..yang telah disaran olih nabi muhamad s.a.w..selain alquran dan sunnah adalah sesat..

  ReplyDelete
 91. as..kum...apa yang penting berbalik kpd pegangan alquran dn sunnah..itu lah satu2nya jalan yang benar..yang telah disaran olih nabi muhamad s.a.w..selain alquran dan sunnah adalah sesat..

  ReplyDelete
 92. Assalamualaikum wbh

  Sebagaimana kata atuk64 di atas, itulah mazhab saya.

  Emjay

  ReplyDelete
 93. Satu komen yang tak sepatutnya keluar dari diri seseorang yang menggelar dirinya seorang ustaz...kalau tak belajar tareqat mana nak faham..cuba ajar biologi kat budak darjah satu tengok..agak2, boleh ke? Satu je soklan saya utk golongan yg self-proclaim amalkan CUMA Al-Quran & Sunnah ni..di mana Allah?

  ReplyDelete
 94. emjayb, org yg mula2 menganjurkan Maulid secara berjemaah dizaman Salahuddin Al-Ayyubi iaitu iparnya Muzaffaruddin Gekburi dah dikurniakan Allah swt kekuatan kepada beliau untuk bebaskan Palestin dari cengkaman tentera Salib suatu masa dulu..sekarang kalau saudara lebih hebat dari beliau..bebaskanlah Palestin dari cengkaman Israel laknatullah...amacam?

  ReplyDelete
 95. salam ustaz..

  Saya bersetuju dengan ustaz..mereka semua telah lari dari al-quran dan sunnah..
  jadi dengan ini..Saya berharap saya dan ustaz dan sekalian umat bersama membenteras bidaah..
  oleh itu ustaz.Kita amalkan segala nabi muhammad saw buat dan jangan buat apa yang rasullulah tak lakukan..\
  Bermula hari ini kita mesti naik unta atau kuda...Tidak ada riwayat Rasulluallah naik kereta..
  Kita robohkan rumah kayu dan rumah batu yang selama ini kita tinggal..
  sedangkan nabi rumahnya pelepah dan pokok tamar..Kita mesti import semua ini dari arab saudi menggunakan unta merentasi jalan sutera dan terus ke tanah melayu..
  Jangan tengok tv dan gunakan komputer dan juga internet..
  artikel juga ditulis atas kulit kayu..tak perlu ditulis dikomputer..
  sebab nabi muhammad saw tak pernah lakukan sekalipun di zaman..
  Nabi muhammad saw pun buta huruf dan tak tahu menulis
  segala alat komunikasi jangan digunakan..Sedangkan nabi Muhammad saw tak pernah ada hanphone..
  Jangan makan nasi minyak atau nasi kerabu..Nabi Muhammad saw sendiri tak pernah menjamah nasi minyak..
  Mesti bercakap arab dengan semua orang..Nabi Muhammad saw adalah orang arab..
  Saya harap semua orang sedari betapa kita selama ni tak melakukan sunnah nabi..
  Mari lah saudaraku Ustaz bersama membenteras bidaah dalam kalangan umat islam..
  Semoga allah swt bersama kita ustaz..amin..(yang lain2 tu malas la nk tulis)

  ReplyDelete
 96. Imam Al-Ghazali memang tokoh hujjatul Islam. Setidak-tidaknya dapat juga pangkat Imam dan disanjungi seluruh umat Islam. Kitab-kitabnya terus menerus menjadi rujukan. So, mana kitab MJ yang kononnya menjadi pembetul fahaman Islam kini? Mana syarahnya,rujukannya? Sekadar sembang kosong, tuduh sana sini siapa pun boleh. Orang kafir pun ada buat macam ni per. Menuduh orang Islam tur terroris ler, puak pelampau la, dan macam2 lagi.

  ReplyDelete
 97. Kalau membebaskan Palestin di kira hebat, bagaimana pula orang Kristian berjaya membebaskan Sepanyol / Andalusia, adakah mereka hebat?

  Amerika pun telah membebaskan Iraq dari Saddam Hussin, adakah mereka hebat di sisi Allah SWT??

  Emjay

  ReplyDelete
 98. chopper,

  Apa la... susahnya... Siapa kita yang nak menilai manusia yang lain? ikut je AlQuran dan Sunnah. Allah itu kan Maha Adil dan Hakim dari segala Hakim. Banyak cakap pun, dah conform ke kita masuk syurga?

  ReplyDelete
 99. salam...sokong hujah rendahkosong.lagipun saya memang bukan aliran wahabi.namun begitu saya tetap minta halal dari tuan mengenai tip2 untuk menjaga kesihatan dan bab2 makanan yang membawa mudarat.

  ReplyDelete
 100. salam.tokoh yg membawa islam ke asia tenggara adalah sultan ariffin sheik ismail..beliau juga bknlah seorang yg berfahaman wahabi..bacalah sejarahnya.beliau merupakan pgikut sheikh abdul kadir al jailani..sesatkah beliau? minta pandangan..

  ReplyDelete
 101. Kewajipan Dan Kepentingan Menghidupkan Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam

  Setiap muslim wajib berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam kerana ia adalah manifestasi ajaran Islam yang sebenar, yang boleh menyelamatkan mereka daripada terpesong ke jalan kesesatan. Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam:

  Maksudnya: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya, iaitu Kitab Allah (Al-Quran) dan Sunnahku”

  ReplyDelete
 102. Kenapa nk iku wahabi la itu la ini la.. ikut ajelah ajaran asal dari rasullah? Apa salahnya kita bertalkin .. apa salahnya baca doa kunut dan sebagainya. Apa yang bidaahnya. Knp buat tarawih 20 rakaat tu bidaah.. ok pe itukan sembahyang .. kita kan digalakkan sembahyang

  ReplyDelete
 103. pro emjay..apa pandangan ko berhubung penahana dr asri yg dikaitkn dgn fahaman wahabi ni?

  ReplyDelete
 104. "Wahabi: Meluruskan Salah Faham.

  Oleh: Hafiz Firdaus Abdullah ( hafizf )
  Sumber: http://hafizfirdaus.com

  “Wahabi” bukan sahaja salah dari sudut gelaran, ia juga salah dari sudut beberapa tuduhan dan salah faham yang disandarkan kepadanya. Berikut dikemukakan beberapa salah faham tentang gerakan atau fahaman Wahabi, diikuti dengan penjelasan bagi meluruskannya.

  Salah Faham Pertama: Wahabi Dan Kuasa Barat.

  Salah faham pertama yang akan diluruskan ialah dakwaan bahawa gerakan Wahabi dimulai dan disokong oleh kuasa-kuasa Barat, khasnya Inggeris. Bagi meluruskan salah faham ini, saya merujuk kepada sumber sejarah kuasa-kuasa Barat itu sendiri kerana ia adalah “sumber dalaman” yang lebih tepat bagi menggambarkan apa yang dilakukan oleh kuasa-kuasa tersebut pada zaman itu.

  Pertama, kuasa Inggeris memang wujud pada zaman itu, tetapi peranannya hanya bersifat komersil, iaitu menjaga keselamatan perairan teluk bagi laluan kapal-kapal perdagangannya dari India yang merupakan tanah jajahannya saat itu. [Sarah Searight – The British In The Middle East, dikemukakan oleh Jalal Abu al-Rub – Biography And Mission of Muhammad Ibn Abdul Wahhab (Madinah Publishers & Distributors, Florida, 2003), ms. 76-77] Pihak Inggeris atau mana-mana kuasa Barat ketika itu tidak berminat untuk membantu mengembalikan umat Islam kepada agamanya yang tulen.

  Kedua: Bukan sekadar tidak minat membantu, kuasa-kuasa Barat sebenarnya amat membenci gerakan Wahabi kerana ia sebenarnya membangkitkan umat Islam. Seorang ahli sejarah Perancis, Almosio Sidio, menulis:

  “Apabila Inggeris dan Perancis mengetahui kesepakatan yang tercapai antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad ibn Sa’ud untuk mentajdidkan agama (Islam) dan ramai masyarakat Arab yang mengikutinya, mereka bimbang ini akan membangkitkan umat Islam dari kelekaan yang menyelubungi umat saat itu. Justeru mereka (Inggeris dan Perancis) bimbang Islam akan kembali kuat sebagaimana pada zaman Umar bin al-Khaththab.

  Mereka khuatir peperangan atas nama agama akan kembali hidup, memberikan kemenangan kepada Islam dan kekalahan kepada kuasa-kuasa Eropah. Atas dasar inilah Inggeris dan Perancis meminta khilafah Turki Uthmaniyah untuk memerangi gerakan yang disebut-sebut sebagai “Wahabi” itu dan pihak khilafah telah mewakilkan urusan ini kepada gabenor Mesir, Muhammad Ali Pasha.” [The General History of The Arabs; dinukil dari Biography And Mission of Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ms. 78]


  Salah Faham Kedua: Wahabi dan Khilafah Islam

  Masyhur dikatakan, gerakan Wahabi bertanggungjawab menjatuhkan khilafah Islam Turki Uthmaniyyah. Salah faham ini dapat dijawab dari dua sudut. Pertama, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah menentang khilafah Turki Uthmaniyyah. Sikap beliau dalam persoalan ini adalah sebagaimana yang ditulisnya sendiri:

  “Aku meyakini kewajipan mendengar serta mentaati para pemimpin kaum muslimin. Ia sama ada di kalangan pemimpin yang shalih mahu pun yang buruk akhlaknya. Ini selagi mana mereka tidak memerintahkan perkara kemaksiatan terhadap Allah. Ketaatan ini ditujukan terhadap sesiapa sahaja yang dilantik sebagai khalifah yang dipersetujui lantikannya oleh orang ramai yang meredhai kepimpinannya. Ini walaupun dia memperolehi kekuasaan khalifah melalui jalan paksaan, tetap menjadi suatu kewajipan mentaatinya dan dilarang melakukan penentangan terhadapnya. [Majmu’ah Muallafat al-Syaikh, Jil. 5, hlm. 11; dalam Membersihkan Salah Faham Terhadap Dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab oleh Abdul Aziz bin Muhammad al-Abd. Al-Lathif (Jahabersa, Johor Bahru, 2008), buku 3, ms. 159]

  Kedua, sama ada wujud atau tidak gerakan Wahabi, khilafah Turki Uthmaniyyah pada zaman itu memang memiliki pelbagai kelemahan dan masalah, dalaman dan luaran. Sesiapa yang mengkaji sumber-sumber sejarah yang adil lagi jujur berkenaan kedudukan khilafah saat itu akan mengetahui ia dalam keadaan sedang jatuh dan akan jatuh.

  Cuba fikirkan, dengan kejatuhan khilafah, siapakah yang akan mengambil alih menjaga dua bandar suci umat Islam: Mekah dan Mad

  ReplyDelete
 105. Cakap tak serupa bikin..ko baca Quran yang ada baris baris pun bidaah lah bodoh...ko pun sama masuk neraka...ke kau baca Quran teks asal zaman nabi..

  ReplyDelete
 106. siapa ckp Rasulullah tidak penah membaca doa qunut? sila ruju' kembali hadis2 baginda, salah satunya yang telah dikumpul oleh imam Muslim, cuma doa disitu umum.... knp wahabi knp ahli sunnah waljamaah? silat rujuk kembali kitab agama? ape pegangan wahabi? kaji semuala bukan dari satu pihak je.....

  ReplyDelete
 107. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, Dia-lah yang mencipta ‘arasy, langit dan bumi, Dia-lah jua Pencipta tempat, wujud-Nya tanpa memerlukan tempat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad, ahli keluarga dan para sahabat Baginda.

  1. MUQADDIMAH

  Dewasa kini seringkali kita mendengar banyak golongan yang asyik melabelkan diri mereka sebagai Ahli Sunnah Wal Jama‘ah. Akan tetapi adakah dengan hanya mengaku sedemikian sahaja tanpa bukti yang kukuh harus bagi kita pula menamakan mereka sebagai Ahli Sunnah Wal Jama‘ah?
  Kita jua ketahui bahawa ancaman dan penentangan terhadap Ahli Sunnah Wal Jama‘ah yang sebenar datang dari pelbagai sudut termasuk wujudnya ajaran-ajaran songsang, aliran-aliran baru yang menyimpang, keganasan yang terkeluar dari erti jihad, isu murtad dan sebagainya. Apakah mawqif ( فقوم ) dan peranan kita sebagai Ahli Sunnah Wal Jama‘ah?

  Ramai jua yang tahu peranan masing-masing tetapi mengabaikan tindakan segera atau menganggap ia sebagai suatu yang boleh dilakukan pada masa yang akan datang tanpa disedari semakin hari semakin pupus insan yang mengetahui erti aqidah yang sebenar.

  1. Dibentangkan dalam Seminar Pemantapan Aqidah dan Perpaduan Ummah Negeri Melaka 2008 anjuran bersama Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Mufti Negeri Melaka, Persatuan Ulamak Negeri Melaka dan Persatuan Pegawai Syarak Negeri Melaka pada 3 April 2008M/26 Rabi‘ul Awwal 1429H di Auditorium Masjid Al-Azim, Bukit Palah, Melaka.

  2 Ancaman Dan Penentangan Terhadap Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama‘ah

  Semakin hari semakin hilang mutiara ilmu aqidah yang menjadi senjata utama dalam menguatkan serta memajukan lagi taraf insan yang bergelar Ahli Sunnah Wal Jama‘ah.
  Tidak pernah tahukah insan sebegini dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ibn ‘Asakir dan Imam Abdariyy bahawa Baginda pernah bersabda yang bermaksud:

  “Sesungguhnya manusia itu apabila ia melihat (mengetahui) kemungkaran, tiada pula ia merubahkannya, maka Allah akan mengumumkan azab-Nya ke atas semua manusia.”

  Terlupakah insan ini akan kata-kata yang sering diungkap oleh para ulama seperti Imam ‘Ali al-Daqqaq yang bermaksud:

  “Senyap dari menyatakan kebenaran merupakan syaitan bisu.”

  Semoga dari tulisan dan pembentangan ini dapat menguatkan lagi semangat kita dalam memperjuangkan agama Allah. Amin.

  2. AQIDAH

  2.1. Erti Aqidah Dan Kaitannya Dengan Amalan Salih
  Aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang. Pegangan dan kepercayaan ini pula terbahagi kepada dua iaitu benar atau salah. Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah. Tanpa aqidah yang benar Allah tidak akan menerima segala amalan salih. Sekiranya aqidah seseorang itu salah maka yang akan dicatit hanyalah amalan keburukan maka akan hanya dibalas dengan keburukan. Justeru itu, perkara yang berkaitan dengan aqidah tidak harus dijadikan gurauan senda atau diremeh-remehkan. Hubungan aqidah dan amalan salih ini berdalilkan firman Allah yang bermaksud:

  “Dan barangsiapa melakukan amalan salih dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam ia beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit.”
  (Al-Nisa’ ayat 124)

  Ayat tersebut jelas menerangkan bahawa apa sahaja amalan salih yang dilakukan orang lelaki mahupun perempuan, imanlah syarat utama penerimaannya dari Allah. Begitu juga kenyataan dari hadith Nabi yang bermaksud:

  “Semulia-mulia amalan adalan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (beraqidah dengan aqidah yang betul).”
  (Sahih al-Bukhariyy)

  Ini menandakan bahawa aqidah merupakan sesuatu yang teramat penting dan perlu diutamakan dari masalah-masalah yang lain.
  2.2. Para Ulama Mengutamakan Ilmu Aqidah

  Oleh kerana pentingnya ilmu aqidah maka kita dapati seluruh para ilmuan Islam akan mengutamakan ilmu aqidah. Perkara ini dapat dipetik dari kenyataan Imam tertua di antara mazhab empat iaitu Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitab beliau Fiqh al-Absat ( طسبلأا هقف ) yang bermaksud:

  “Ketahuilah bahawa mendalami ilmu usuluddin (aqidah) itu lebih mulia d

  ReplyDelete
 108. kenapa la nk pening2 kan kepala..memang kita kena ikut alquran & sunnah, org yg ikut sunah dapat pahala,yg tak ikut tak dapat apa-apa, dan selagi dia tidak buat perkara-perkara yg membatalkan iman, dia tidak sesat

  kepada pihak wahabi yg kata hanya nak ikut sunnah & alquran, nabi makan nasi? makan burger? minur air teh tarik? tentu tidak dalam hal ni kenapa anda tak ikut nabi? ( jangan campur aduk kan budaya dengan agama, selagi budaya & cara hidup tu tak melanggar perkara yg membatalkan iman) nabi makan pakai tangan..orang cina yang beragama islam makan pakai copstik adakah ini juga dikatakan bidaah? pakai serban & jubah tu sunah nabi..sapa yg ikut dapat pahala..zaman nabi dulu takda tshirt, adakah solat pakai tshirt tu bidaah (mengada2kan sesuatu yang takda pada zaman nabi)? jgn la pening-peningkan kepala masing-masing, selagi tidak ada hukum yg mengatakan haram dalam alquran & perkara2 yg membatalkan iman, selagi tu sesuatu perkara itu tak salah

  ReplyDelete
 109. Ada benarnya relaxsantai (relaxsantai wrote on May 2).
  Jgn pening... jgn gaduh... tuhan kita satu sahaja... iaNYA ALLAH.
  Kalau di Malaysia guna mazhab syafie, ahli sunnah kita ikut jer. Supaya tiada perpecahan yg berlaku.
  Perbuatan yg lebih (boleh dikira sunat) mudahan dapat dibalas dgn pahla.
  Yg penting kita jangan sesat. Jadikan Al-Quran & Hadith sebagai bimbingan.

  Blog ini mj dah guna tag line “tolong menolong sesame islam” so kenalah kita manfaatkan sebaik mungkin. Jgn ikut emosi, berhujahlah seperti kita saudara seislam yg lebih bersifat membantu bukannya menghentam. Syukurlah kita yg respon di blog ini ada sedikit ilmu agama dan berusaha menghayati apa itu islam.

  Disarankan, ikutlah apajua yg diputuskan oleh majlis fatwa di Malaysia ini jika diizin ALLAH aman damai hidup kita dunia akhirat bersama sedara seislam kita.

  ReplyDelete
 110. salam..

  masya allah..apasal gaduh2 nie...artikel nie sebenarnya hendak membuka mata kita sapa itu Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhab..yang ramai orang labelkan sebagai wahabi...bukan bermakna saudara emjay nie mengaku yang Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhab nie wahabi....sebab kita nie cepat melatah bila dengar WAHABI...takde pun Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhab cakap yang dia nie fahaman wahabi..yang cakap puak syiah...labelkan dia nie sebagai fahaman wahabi...astarfirullahalazim...artikel nie cukup elok menerangkan sapa Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhab..seorang pembela sunnah....yang ikut al-quran dan as-sunnah...sejarah beliau..apa yang beliau lakukan dan sebagainya..jangan lah terus kondem orang tu wahabi...astarfirullahalazim...

  ReplyDelete
 111. mengenai perihal bidaah..kalau ikutkan kefahaman org kebanyakan seperti aku nie...tak leh lah kita pakai kereta..kita pakai unta atau kuda...kereta kan ciptaan baru..takleh lah kita guna internet nie..zaman nabi dulu takde internet...internet pun ciptaan baru (Bidaah ni bahasa arab)..bidaah yg di maksudkan dalam urusan agama...bukan urusan dunia...hal-hal agama nie yang byk org cipta2 baru...itu yang penulis emjay pejuangkan..supaya kita ikut hal-hal agama yg seperti rasullullah saw dan para sahabat dan juga para tabiin dan seterusnya yg berjalan atas landasan sunnah rasulullah..

  jgn lah marah sebab bila kata baca yassin tu bidaah....sebab apa di anggap bidaah..kerana dah jadi trend org islam zaman sekarang..malam jumaat je baca yassin..macam mana dgn malam2 lain..pastu yassin je byk di baca..surah al-quran lain takde pulak di baca...yg dituntut baca al-quran..sebab mengapa di katakan bacaan yassin pada malam jumaat itu satu bidaah..sebab dikhuatiri umat islam menganggap bahawa itu saranan rasulullah dan dijadikan sebagai satu amalan..sekarang dah jadi dah..tiap malam jumaat ramai org baca yassin..malam lain takde pun bukak al-quran baca alquran..bukan tak boleh baca yassin.bacalah..sekadar membaca salah satu surah dalam al-quran dan hanya untuk mendpt pahala baca ayat al-quran...bukan kerana menganggap bahawa bacaan di malam jumaat itu ada spesial and keberkatan lebih..sampai ada org siap bawak air letak dalam botol..konon2 nya air itu ada rahmat..sebab malam tu baca yassin..astarfirullahalazim...

  perkara2 begini lah dikhuatiri oleh rasulullah saw...emjay mperjuangkan sunnah rasulullah..jgn lah marah kat dia..kalau tak suka..jgn lah lepak kat sini..gi lepak kat blog lain..kita nie semua nya nak belajar..aku pun tak delah taksub dgn emjay nie..sebab aku ikut pesan nabi..buat semua benda sederhana..jgn melampui batas..org taksub nie org yg melampui batas....kalau yg betul..kita ambik..kalau kita rasa salah..gi tanya lah baik-baik..supaya dapat tmbh pemahaman..saudara emjay ni pun macam kita jugak..hamba allah yang lemah..takde pun dia cakap dia nie betul semua..bagus2 saudara nie ambil masa berkongsi tentang apa yang dia pelajari..appreaciatelah sikit..kalau tak setuju..tak pe..takde org paksa..dlm islam takde paksaan..

  aku senang jer..aku dengar dulu..pastu aku nilai..kalau betul aku ikut..kalau tak betul aku tanya lagi sampai aku puas hati..kalau emjay tak dapat jawab..doesn't mean dia nie tak betul..mungkin ilmu dia belum cukup..so aku tanya la ngan org lain yg mungkin boleh jawab..kita nie sepatutnya bersatu lah..bukan berpecah...org kafir semua gembira tengok org islam gadoh2 pasal sapa betul..sapa salah..ala..mana org nak ngaku salah...semua nak ngaku betul...

  peace..selamat hari raya..jangan marah aa...saya budak baru belajar..

  ReplyDelete
 112. lagi satu..aku takdelah cakap aku nie ikut 100% sunnah...memetik kata-kata relaxsantai
  "kenapa la nk pening2 kan kepala..memang kita kena ikut alquran & sunnah, org yg ikut sunah dapat pahala,yg tak ikut tak dapat apa-apa, dan selagi dia tidak buat perkara-perkara yg membatalkan iman, dia tidak sesat"

  selagi aku ikut apa yg di saran dalam rukun islam dan rukun iman.insya allah aku masih Islam dan beriman...wallahualam...

  ReplyDelete
 113. Assalamualaikum wbh sdr kingtensai. Semoga Allah SWT mematikan sdr dan saya dalam iman.

  Emjay

  ReplyDelete
 114. Apa yg sdr emjay bawakn artikel berjela2 tu semua dah mklum, mrk tu pendokong tegar Muhammad Abdul Wahhab di Malaysia ni...tentulah la yg didatangkan semua yg baik2 belaka mengenai Muhammad Abdul Wahhab...cuba baca pula keterangan ulama2 yg menentang Muhammad Abdul Wahhab...tgk hujahnya..pastu bru nilai...nk nilai tu kena ada ilmu, kalau tak mudah tertipu pulak.

  Soal tak bermazhab, sdr mengakui yg sdr tak bermazhab...direct terus Quran n Sunnah...apakah sdr ni Mujtahid mutlak?? bole menafsirkan kalam Allah...menghurai hadith2 baginda saw? tanpa sebarang rujukan dpd ulama yg muktabar. Sedangkan ramai ulama2 muktabar spt Imam Nawawi, Imam Suyuti.dll lagi bermazhab. Tidakkah mereka ini alim orgnya dan kenapa mrk juga bermazhab. Sy rasa Imam2 tersebut lagi faqih dan alim dpd sdr emjay.

  Sy nk syorkan sdr emjay baca sebuah buku karangan Dr Said Ramadhan al Buti yang bertajuk " Alla Madzhabbiyyatu Bid'atin Tuhaddidu Asy-Syarii'ata Al Islamiyyah". Lagi satu, sy nk tnya sdr, sdr kata xperlu ikut mazhab, just follow al Quran n Sunnah directly....persoalannya, adakah, para imam mazhab tak ikut Quran dan Sunnah Rasul saw?? dan apakah seantero dunia yg bermazhab yg 4 itu sesat? dan apakah para imam mazhab yg 4 itu jahil krn ijtihad mereka dimazhabkan?

  wallahua'lam...

  ReplyDelete
 115. Ada golongan yang terlalu sayangkan istilah tasawuf dan tarekat sehingga terkeluarlah pernyataan seperti: ‘Tasawuf adalah intipati ajaran Islam, sesiapa yang tidak masuk tarekat tidak akan bersih hatinya, Rasulullah SAW adalah penghulu segala wali dan ketua segala tarekat, wajib untuk memasuki mana-mana tarekat, ahli fiqh ahli syariat dan ahli tasawuf adalah ahli hakikat…..’ dan bermacam-macam lagi ayat yang jelas menunjukkan bahawa mereka mewajibkan orang Islam masuk ke dalam alam tasawuf dan tarekat. Ini adalah sesuatu yang agak melampau.

  Ada pula segolongan yang terlalu allergic dengan perkataan tasawuf dan tarekat sehingga terkeluar pula pernyataan seperti: ‘tasawuf adalah bid’ah, tarekat adalah jalan menuju neraka, ahli tarekat adalah ahli kesesatan, tasawuf mengotorkan hati….’ dan sebagainya. Ini juga mengandungi unsur melampau dalam membuat penilaian.

  Apa yang ingin ditegaskan, Al Quran dan hadith Rasulullah SAW tidak pernah mengabaikan aspek pembersihan jiwa, malah itulah di antara perkara pokok yang ingin ditegaskan oleh kedua-duanya. Hati dan jiwa mestilah dibersihkan sebagaimana amalan anggota zahir perlu dijaga dan disucikan. Pertamanya ialah membersihkan hati daripada syirik dan keduanya daripada sebarang perkara maksiat dan dosa. Apa yang perlu dilakukan oleh setiap muslim ialah : Cuba memahami kehendak Al Quran dan kehendak hadith Rasulullah SAW agar dirinya (jiwa dan badannya) sentiasa mengutamakan perintah Allah SWT dan perintah RasulNya. Dalam erti kata lain, seseorang yang menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya pasti akan membersihkan jiwanya sedikit demi sedikit sehingga mencapai tahap jiwa yang bersih.

  ReplyDelete
 116. Ada golongan yang terlalu sayangkan istilah tasawuf dan tarekat sehingga terkeluarlah pernyataan seperti: ‘Tasawuf adalah intipati ajaran Islam, sesiapa yang tidak masuk tarekat tidak akan bersih hatinya, Rasulullah SAW adalah penghulu segala wali dan ketua segala tarekat, wajib untuk memasuki mana-mana tarekat, ahli fiqh ahli syariat dan ahli tasawuf adalah ahli hakikat…..’ dan bermacam-macam lagi ayat yang jelas menunjukkan bahawa mereka mewajibkan orang Islam masuk ke dalam alam tasawuf dan tarekat. Ini adalah sesuatu yang agak melampau.

  Ada pula segolongan yang terlalu allergic dengan perkataan tasawuf dan tarekat sehingga terkeluar pula pernyataan seperti: ‘tasawuf adalah bid’ah, tarekat adalah jalan menuju neraka, ahli tarekat adalah ahli kesesatan, tasawuf mengotorkan hati….’ dan sebagainya. Ini juga mengandungi unsur melampau dalam membuat penilaian.

  Apa yang ingin ditegaskan, Al Quran dan hadith Rasulullah SAW tidak pernah mengabaikan aspek pembersihan jiwa, malah itulah di antara perkara pokok yang ingin ditegaskan oleh kedua-duanya. Hati dan jiwa mestilah dibersihkan sebagaimana amalan anggota zahir perlu dijaga dan disucikan. Pertamanya ialah membersihkan hati daripada syirik dan keduanya daripada sebarang perkara maksiat dan dosa. Apa yang perlu dilakukan oleh setiap muslim ialah : Cuba memahami kehendak Al Quran dan kehendak hadith Rasulullah SAW agar dirinya (jiwa dan badannya) sentiasa mengutamakan perintah Allah SWT dan perintah RasulNya. Dalam erti kata lain, seseorang yang menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya pasti akan membersihkan jiwanya sedikit demi sedikit sehingga mencapai tahap jiwa yang bersih.

  ReplyDelete
 117. antara ciri wahabi ialah tidak boleh menziarahi makam nabi muhamamad ..tidak boleh membaca bismillah pada awal solat ..tidak boleh berkasidah dan memuji nabi itu sudah melampau kenape emejy masih pro wahabi ...saya tidak faham laa tolong llaa semua boikot emejy ...dia menyebarkan fahaman wahabi dan seolah -olah menyokong wahabi

  ReplyDelete
 118. dia kata x boleh sebarkan fahaman tasawuf ..dia sebar fahaman wahabi x apa ..emejy nama jee pensyarah ..tapi ....

  ReplyDelete
 119. JALAL AL-DIN RUMI pernah mengumpamakan ma’rifat dengan mutiara yang masih berada dalam kerang, sedangkan kerang itu masih berada di dasar laut. “Karena mutiara selalu memikat hati orang, maka banyaklah orang yang datang ke laut untuk mendapatkannya. Setelah melihat-lihat dengan teliti, seseorang di antara pengunjung bertanya, “Mana mutiara itu, aku tidak melihatnya, padahal orang-orang mengatakan bahwa mutiara itu ada di laut?” Tentu saja mutiara tidak dapat dilihat apalagi dimiliki hanya dengan memandang laut, karena mutiara itu ada di dasarnya. Ini berarti bahwa ma’rifat tidak bisa diperoleh dengan mengandalkan “indera lahiriah” karena ia berada jauh di lubuk diri seseorang sehingga tersembunyi kepadanya.

  ReplyDelete
 120. aneh fahaman wahabi di katakan salah di malaysia kenapa tidak di haramkan seperti menharamkan tasawuf tarekattuallah ,,, mungkin ada udang di sebalik batu ?

  ReplyDelete
 121. ciri wahabi
  a)Berlebih-lebihan pada mengkritik mereka yang tidak sehaluan dengan mereka baik ulama terdahulu mahupun sekarang.
  02. Menganggap bahawa hanya mereka sahajalah yang benar dan merekalah sahajalah pembawa manhaj salaf yang sebenar.
  03. Bersikap keras kepala dan enggan menerima kebenaran walaupun dibentangkan beribu-ribu hujjah. Bagi golongan Wahabi dalil mereka yang menentang mereka semuanya lemah atau telah dijawab.
  04. Amat gemar berdebat walau di kalangan masyarakat awam.
  05. Terlalu fanatik kepada fahaman dan tokoh-tokoh yang mereka diiktiraf mereka seperti Muhammad Abdul Wahab, Abdul Aziz bin Baz, Nasir al-Albani, Muhammad Soleh al-Utsaimin, Soleh Fauzan dll.

  ReplyDelete
 122. satunasib.. yang pasti ajaran 'fahaman wahabi' yg 'digelar' org itu xpernah diharamkan di mana2 negara dlm dunia.. xmcm ajaran sufi yg byk sesat dan menyesatkan orang lain, dan dh byk yg diharamkn pun ajaran2 sufi sesat tu..

  ReplyDelete
 123. kasihan satunasib yang tidak bernasib baik. Nasibnya buruk kerana termasuk dalam tareqat lalu terikat simpul mati.

  Emjay

  ReplyDelete
 124. Tuan2 kembalilah kepada Alquran dan Sunnah, itulah jalan terbaik. Dalam memorandum Majlis Shiah Malaysia kepada DYMM Yang DiPertuan Agong ada menyebut sesungguhnya pengaruh shiah dan sufi telah lama bertapak dan diamalkan olih orang dinusantara ini semenjak kerajaan melayu Melaka, Parameswara telah di islamkan olih mubaligh shiah iaitu Sultan Ariffin. Buktinya Parameswaratelah menukar namanya kepadaSultan Muzaffar Shah. Perkataan Muzaffar dan Shah adalah berasal dari perkataan Parsi. didalam memorundum itu mereka meminta DYMM memperkenankan shiah sebagai salah satu mazhab Ahlul Sunnah kerana sebahagian dari amalan orang melayu amalkan adalah berasal dari ajaran shiah seperti membaca yassin malam jumaat, maulid dan marhaban. maka tiada sebab fahaman mereka tidak bolih diterima sedangkan amalan mereka telah lama dipraktikan disini, itulah hujah mereka. Olih itu kembali kepada ajaran Alquran dan Sunnah dan qulafaarrashidin adalah pilihan yang terbaik. kalau dilihat apa yang di pegang olih Imam Shafie dan apa yang diikuti olih pengikutnya sekarang sudah terpesong terlalu jauh, sebagai contoh imam Shafie telah menghukum sesat pada amalan kenduri arwah, tetapi kita buat . ini telah diseleweng olih guru yang kemudian.
  wallahu waalam

  ReplyDelete
 125. Semoga kita ditunjukki Allah SWT jalan yang lurus jalan yang menuju syurga.

  Emjay

  ReplyDelete